Eigen vermogen kweken: De reis van vrouwen in startups en financiële toegang

Door Alejandra Winter, directeur, CIC Internationale Zachte landing

In Latijns-Amerika gaat 96% van de financiering naar startups die door mannen worden geleid, terwijl er slechts 4% overblijft voor startups die door vrouwen worden geleid. Deze enorme kloof/het onthutsende verschil, waar het wereldwijde adviesbureau Gender Smart op wijst, onderstreept de uitdagingen waarmee vrouwen worden geconfronteerd bij de toegang tot buitenlandse fondsen om ondernemerschap te stimuleren. Terwijl door mannen geleide ondernemingen bijna 12 miljoen dollar aan investeringen binnenhalen, halen hun vrouwelijke tegenhangers slechts 500.000 dollar op.

In dezelfde geest heeft slechts 13% van de startups die zich richten op baanbrekende technologische ontwikkelingen zoals web3 een vrouw als oprichter en werkt een schamele 3% met een volledig vrouwelijk team. Volgens het rapport ‘Web3 Has a Gender Diversity Problem’ van de Boston Consulting Group ontvangen mannen in deze sector tot vier keer meer investeringskapitaal. Bovendien bestaat geen van de bedrijven die meer dan 100 miljoen euro aan financiering binnenhaalden uitsluitend uit vrouwen.

Een nieuwe herdenking van Internationale Vrouwendag is een gelegenheid om na te denken en licht te werpen op de hardnekkige genderongelijkheden binnen het ondernemerschap en de verstrekkende gevolgen daarvan. De opvallende ondervertegenwoordiging van vrouwen houdt het misplaatste idee in stand dat door vrouwen geleide ondernemingen inherent minder winstgevend zijn. Bovendien zijn er minder vrouwen die het aandurven om te beginnen aan een ondernemerstraject omdat ze geen goede ondersteuningssystemen hebben voor het opstarten, uitbreiden en wereldwijd verspreiden. Het gevolg is dat deze schaarste aan rolmodellen en succesverhalen andere vrouwen niet inspireert om soortgelijke paden te bewandelen, waardoor de cyclus van ondervertegenwoordiging blijft voortduren.

Bij het uitpluizen van deze realiteit komt een groot aantal oorzaken naar voren. De kern van dit probleem is de sterke asymmetrie die al in het onderwijs is ingebakken, waar vrouwen die bèta/techniek (wetenschap, technologie, techniek en wiskunde) studeren een statistische minderheid blijven ten opzichte van hun mannelijke tegenhangers. Ondanks de aanzienlijke vooruitgang die de afgelopen jaren is geboekt, verkleint deze onevenwichtigheid de kans aanzienlijk dat vrouwen leidinggevende functies gaan bekleden in goed gefinancierde bedrijven die klaar zijn voor wereldwijde expansie. Voor de weinige vrouwen die deze hindernissen overwinnen, vormt de stap naar de Verenigde Staten – een begeerd centrum voor internationalisering – nog een andere enorme uitdaging. Ze bewegen zich als een drievoudige minderheid: immigranten, vrouwen en Latino’s, waarbij elke laag hun zoektocht naar kapitaalinjectie nog ingewikkelder maakt.

Naast deze systemische barrières wordt de uitdaging nog verergerd door grote contrasten in het dagelijks leven. Uit een recent onderzoek van het Observatorium voor Gendergelijkheid van Latijns-Amerika en het Caribisch gebied blijkt dat vrouwen in de regio drie keer meer dagelijkse uren besteden aan huishoudelijke taken en zorg voor kinderen en ouderen dan mannen. Deze vastgeroeste genderrollen bestendigen stereotypen, die zich manifesteren in praktische scenario’s. Wanneer een moeder zich waagt aan het ondernemerschap en wereldwijde expansie nastreeft, gaan de discussies rond deze prestatie steevast over hoe ze de gezinsverantwoordelijkheden combineert met haar carrièreaspiraties, een gesprek dat zelden gericht is op vaders. En zelfs als mannen ouders zijn, doen ze schijnbaar moeiteloos fulltime werk terwijl ze zich bezighouden met het opbouwen van relaties en netwerkactiviteiten die cruciaal zijn voor het verbeteren van de groeivooruitzichten van bedrijven.

Het erkennen en begrijpen van dit huidige scenario is cruciaal om zinvolle transformaties teweeg te brengen en de aanwezigheid van vrouwen binnen de startup-wereld en de toegang tot financiële middelen te versterken. We weten dat vrouwen over opmerkelijke capaciteiten en talenten beschikken om baanbrekende projecten met een grote maatschappelijke impact te realiseren. Deze ondernemingen kunnen echter alleen floreren als de nodige voorwaarden worden gecreëerd.

Vandaag de dag gaat het bewerkstelligen van verandering verder dan alleen financiële toewijzingen of het opzetten van genderspecifieke initiatieven. Er is een fundamentele herwaardering nodig van diepgewortelde maatschappelijke normen die decennialang zijn gecultiveerd om plaats te maken voor een meer holistische en op samenwerking gerichte aanpak. Alleen door gezamenlijke inspanningen kunnen we barrières slechten, diversiteit koesteren en een weg banen naar een rechtvaardigere toekomst.

Artikel oorspronkelijk gepubliceerd in het Spaans in La Tercera op 8 maart 2024

Het werk