Noodgevallen en evacuatie bij CIC

Volgens de Nederlandse wet is elk bedrijf wettelijk verantwoordelijk voor zijn eigen gezondheid en veiligheid en de gezondheid en veiligheid van zijn werknemers, waaronder in ieder geval het hebben van een eigen gekwalificeerde bedrijfshulpverlener(s) (“ERO”) en een nood- en evacuatieplan. Elk bedrijf is ook verantwoordelijk voor hun eigen gasten, wat een van de belangrijkste redenen is dat we iedereen vragen om hun gasten op te halen bij de receptie. De wettelijke verplichtingen in dit verband zijn te vinden op wetten.overheid.nl en meer specifiek in de artikelen 3 en 15 van de Arbeidsomstandighedenwet.

Zorg dat u op de hoogte bent van de dichtstbijzijnde evacuatieroute (de evacuatiekaarten zijn overal in de ruimte verspreid) en informeer uw medewerkers en gasten hierover.

 

Bijstand van CIC en het Groot Handelsgebouw (GHG)

Tijdens kantooruren helpt het interne noodteam van het CIC graag waar mogelijk in geval van nood. Buiten kantooruren kan het GHG-noodteam worden benaderd voor hulp, maar hun hulp is, net als de onze, niet gegarandeerd. Niettemin gelden de wettelijke gezondheids- en veiligheidsverplichtingen voor elk bedrijf tijdens en buiten kantooruren.

Tussen 22.00 – 6.00 uur kan het GHG calamiteitenteam benaderd worden, maar er is slechts één persoon beschikbaar in het GHG wat betekent dat er geen assistentie mogelijk is op het terrein, tussen 17.00 – 22.00 uur en 6.00 – 8.30 uur is assistentie op het terrein mogelijk. In het weekend gelden dezelfde tijden.

Belangrijke nummers

Bel in geval van nood 112 en bel onmiddellijk daarna 010 – 240 34 39 (GHG-noodhulpteam). Bel hierna de CIC-receptie 010 – 808 00 13. Bel bij brand niet het GHG-noodteam, maar gebruik in plaats daarvan de handbediende brandmelders, die hen informeren over de locatie van de brand en de noodlijn vrijhouden.

Als je 112 belt en je hebt een ambulance nodig, zeg dan dat je naar de Conradstraat moet komen en ga P1 in naar de expeditieparkeerplaats. Zorg ervoor dat iemand naar de expeditie gaat om het noodpersoneel op te vangen en met de goederenlift naar boven te brengen. Neem goederenlift D als de noodsituatie zich in sectie C of D bevindt, gebruik goederenlift E als de noodsituatie zich in sectie A, B of E bevindt.

Het is heel belangrijk om het GHG-noodhulpteam te bellen, omdat zij zullen proberen te helpen om het politie-/brandweer-/ambulancepersoneel op te vangen en te begeleiden. Ze kunnen ook de goederenliften blokkeren om ervoor te zorgen dat ze ‘gereserveerd’ zijn voor noodpersoneel. Als je ons daarna onmiddellijk belt, sturen we waar mogelijk ERO’s om te helpen.

Evacuatie

Bijgevoegd vind je plattegronden van de Alpha, Beta (gebouwdelen A, B en C – 4e verdieping), Gamma (gebouwdelen C en D – 4e verdieping), Epsilon (gebouwdelen D en E – 3e verdieping) en Delta (gebouwdelen A en E, 4e verdieping) ruimtes met de evacuatieroutes, de locatie van onze automatische externe defibrillator (receptiebalie in sectie A – 4e verdieping) en de handbediende brandalarmen. In ons plan vindt de evacuatie horizontaal plaats en moeten de personen die worden geëvacueerd naar het volgende deel van het gebouw gaan waar het alarm niet afgaat. Verticale evacuatie vereist dat degenen die worden geëvacueerd via de trap(pen) naar beneden gaan, het gebouw verlaten en naar ons verzamelpunt voor het Centraal Station gaan als je van Alpha, Beta, Epsilon en Delta komt en als je van Gamma komt, ga dan naar ons verzamelpunt voor het Albeda College. Wacht op deze ontmoetingspunten tot je verdere instructies krijgt van de ERO’s. Als de trap om een of andere reden geblokkeerd is, moet de horizontale evacuatie ad hoc worden uitgevoerd.

Ons plan past binnen een groter evacuatieplan van het gebouw, dat we als bijlage hebben toegevoegd. Jaarlijks vindt er een evacuatieoefening plaats onder leiding van de GHG, tijdens deze oefeningen moet iedereen in de betreffende sectie geëvacueerd worden.

Mindervaliden die moeite hebben om via de trap te evacueren, moeten de liften in de niet-getroffen gedeelten gebruiken. Als het hele gebouw geëvacueerd moet worden, zijn er geen liften beschikbaar en moet iedereen hulp bieden.

Als het regeringsalarm afgaat, blijf/ga dan binnen en zorg dat er zo mogelijk mensen binnen blijven. Sluit de ruimte zo goed mogelijk af, neem contact op met het GHG voor meer informatie en zet de lokale radio aan om de situatie te volgen. Niet evacueren!

AED

CIC heeft een AED die te vinden is bij de receptie van CIC (sectie A, 4e verdieping).


Samenwerking

Alle ERO’s van CIC-klanten zijn van harte welkom om samen met onze ERO’s ons nood- en evacuatieplan te verbeteren. Als je ideeën hebt of wilt samenwerken, stuur dan een e-mail naar helpmerotterdam@cic.com.