Hoe vrouwelijk leiderschap het ondernemersklimaat van Rotterdam inclusiever en diverser maakt

Vijf jaar geleden lanceerde de in Amerika geboren Melissa Ablett-Jordaan het Amerikaanse Cambridge Innovation Center (CIC) in Rotterdam. Met haar ervaring in het bouwen van innovatieve gemeenschappen in Boston, Miami en Philadelphia, zag Melissa een kans om CIC’s eerste internationale kantoor in Rotterdam te openen. Momenteel is Melissa de wereldwijde Chief Operating Officer bij CIC, waar ze verantwoordelijk is voor het toezicht op de wereldwijde centra van CIC, waaronder verkoop, operations, IT en softwareontwikkeling. Hoewel ze niet langer de General Manager van CIC Rotterdam is, zijn er genoeg uitdagingen geweest voor haar opvolgster Joyce Kornet-Vreugdenhil, die nu verder bouwt op het fundament dat Melissa heeft gelegd. Volgens beide vrouwen ‘is het ondernemersklimaat in Rotterdam verbeterd en is de innovatieve gemeenschap van Rotterdam sterk gegroeid, maar ligt de uitdaging nu vooral in het diverser en inclusiever maken van de gemeenschap’.

Vrouwelijk leiderschap in een vroeg stadium met Melissa Ablett-Jordaan

CIC fungeert primair als ontmoetingsplaats voor de innovatieve gemeenschap van Rotterdam. Om Rotterdam als innovatiehub op de kaart te krijgen, waren er aanzienlijke uitdagingen. Melissa’s ervaringen uit Amerika hebben haar geholpen om een succesvol bedrijf op te zetten en een innovatieve gemeenschap op te bouwen. De algemene opdracht was: het bouwen van een toonaangevende ondernemersgemeenschap in Rotterdam, maar het werd al snel duidelijk dat de gemeenschap die was gecreëerd voornamelijk uit mannen bestond.

We zijn naar Rotterdam gekomen om de opbouw van het regionale innovatie-ecosysteem te ondersteunen en te versnellen. Dat het voornamelijk uit mannen bestond was een gegeven, wat betekende dat de uitdaging voor mijn opvolger Joyce was om meer inclusief en divers te worden in de breedste zin van het woord!’

Hoe vrouwelijk leiderschap zich verder ontwikkelde met Joyce Kornet-Vreugdenhil

In 2019 nam Joyce de functie van General Manager over en daarmee ging CIC haar volgende fase in. Joyce ging de uitdaging aan om de zakelijke omgeving inclusiever en diverser te maken. CIC ondertekende een contract van de Sociaal-Economische Raad (SER) waarin als doel werd gesteld om in 2025 meer dan 20% van de vrouwelijke ondernemers in de gemeenschap te huisvesten. CIC heeft ook het charter Diversity in Business ondertekend, waarin een gedetailleerd diversiteitsplan is opgenomen. Onder leiding van Joyce werkt CIC aan het bevorderen van diversiteit en het stimuleren van inclusief ondernemerschap op basis van geslacht, etniciteit en achtergrond. De community, die nog steeds voor meer dan 85% uit mannelijke ondernemers bestaat, richt zich op inclusieve rolmodellen en wil een accurate afspiegeling van de stad Rotterdam worden.

Als je in Rotterdam de voornaam van een vrouw noemt, weet iedereen welk bedrijf ze leidt. Vrouwen aan de top zijn schaars en dat moet veranderen. Onze samenwerkingsverbanden met partijen als Diversity in Business van de SER, Female Ventures en Voice of All Women moeten hier verandering in brengen. Door letterlijk en figuurlijk ruimte te geven aan de leidende vrouwen van inspirerende start-ups, dragen we bij aan een inclusief Rotterdams ecosysteem’.

Hoe vrouwelijk leiderschap de toekomst vormgeeft

CIC richt zich momenteel op het aantrekken van talent, het vormgeven van internationalisering en het verder uitrollen van diversiteit. Door de groei van lidbedrijven te faciliteren met een levendig innovatiecentrum – en ondertussen te blijven vechten voor inclusiviteit – hoopt CIC een rolmodel te worden op het gebied van diversiteit. Op deze manier wil Joyce een einde maken aan de discussie over ondernemerschap op basis van geslacht. CIC is een gemeenschap waar plannen en ambitie de boventoon voeren. Volgens Joyce staat ondernemerschap centraal en mag er geen verschil zijn tussen mannen en vrouwen.

Wil je deel uitmaken van onze groeiende gemeenschap van vrouwelijke ondernemers? Plan nu een rondleiding en laten we elkaar leren kennen!

Het nieuws Europe Rotterdam