Privacybeleid

Dit privacybeleid (“Privacybeleid”) beschrijft de gegevensverzamelingspraktijken van CIC (“Cambridge Innovation Center”, “wij” of “ons”) en hoe wij uw persoonlijke gegevens gebruiken, openbaar maken en beschermen. Dit Privacybeleid is van toepassing op de informatie die wij verzamelen via uw gebruik van deze website, inclusief alle berichtgeving in verband met de website (de “Website”).

Dit beleid is gepubliceerd op 10 mei 2024.

 1. Toestemming. Door de Website te bezoeken, te gebruiken of te bekijken, stemt u ermee in dat u dit Privacybeleid hebt gelezen en begrepen en gaat u er onvoorwaardelijk mee akkoord hieraan gebonden te zijn. Verder stemt u in met het verzamelen en gebruiken van uw gegevens op de manier die we beschrijven in dit Privacybeleid. ALS U HET NIET EENS BENT MET EEN DEEL VAN DIT PRIVACYBELEID, MAAK DAN GEEN GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE.

Om twijfel te voorkomen: dit Privacybeleid is van toepassing op uw gebruik van deze Website en is niet van toepassing op andere CIC-websites die specifiek zijn voor programma’s met CIC-diensten. Dergelijke websites vallen onder het privacybeleid en de voorwaarden die op dergelijke websites worden weergegeven.

 1. Wijzigingen in ons beleid. We behouden ons het recht voor om dit Privacybeleid te allen tijde te wijzigen of aan te passen. Alle wijzigingen in dit Privacybeleid zullen onmiddellijk van kracht zijn nadat ze op de Website zijn geplaatst. Wij zullen u op de hoogte stellen van belangrijke wijzigingen in dit Privacybeleid door het gewijzigde Privacybeleid op de Website te plaatsen. Het blijven gebruiken van de Website na de ingangsdatum van een gewijzigd Privacybeleid geeft aan dat u akkoord gaat met de gewijzigde voorwaarden.
 1. Persoonlijk identificeerbare informatie die we verzamelen. U kunt deze Website in het algemeen gebruiken zonder persoonlijk identificeerbare informatie vrij te geven. Voor het gebruik van bepaalde functies van de Website kan het echter nodig zijn dat u ons persoonlijk identificeerbare informatie verstrekt.

Tijdens uw gebruik van de Website kunnen wij alle informatie verzamelen die u vrijwillig met ons deelt, onder andere door formulieren op onze Website in te vullen. Deze informatie kan ook namens ons worden verzameld door externe serviceproviders of partners. Deze informatie kan worden verzameld wanneer u vrijwillig informatie aan ons verstrekt via de Website. We kunnen gebruik maken van externe dienstverleners om ons te helpen bij het verzamelen en onderhouden van deze informatie. We eisen echter van dergelijke serviceproviders dat ze de vertrouwelijkheid van dergelijke informatie waarborgen.

 1. Hoe we Persoonlijk Identificeerbare Informatie die we verzamelen gebruiken. We gebruiken persoonlijk identificeerbare informatie: (i) het doel waarvoor u de informatie verstrekt; (ii) zoals anderszins kan worden bekendgemaakt op het verzamelpunt, en/of (ii) zoals hieronder beschreven Daarnaast kunnen we uw persoonlijke informatie in het algemeen gebruiken op een niet-identificeerbare manier om beter te begrijpen hoe we de Website kunnen verbeteren en voor elk ander wettig doel.
 1. Andere informatie die op de website wordt verzameld. Wanneer u de Website bezoekt, kunnen wij passief de volgende niet-persoonlijke informatie over u en uw gebruik van de Website verzamelen.
  1. IP-adres. Uw IP-adres kan worden verzameld. Je “IP-adres” is meestal gekoppeld aan de netwerklocatie en fysieke locatie van waaruit je het internet opgaat. We registreren IP-adressen voor systeemadministratiedoeleinden. Deze informatie helpt ons te bepalen hoe vaak verschillende delen van onze site worden bezocht en we kunnen deze informatie ook gebruiken om de inhoud die aan u wordt weergegeven op de Website te personaliseren op basis van uw eerdere bezoeken. We koppelen het IP-adres niet aan informatie die persoonlijk identificeerbaar is.
  2. Cookies. Wij gebruiken cookies om het gebruik van de Website te volgen en om uw ervaring op de Website te vergemakkelijken en te verbeteren, en om trends en ander gebruikersgedrag op de Website statistisch te analyseren. De term “cookies” verwijst naar elektronische gegevens die door uw computerbrowser worden opgeslagen. Voorbeelden van cookies die we op onze website kunnen gebruiken: sessiecookies (we gebruiken deze cookies om onze Service te laten werken) en voorkeurscookies (we gebruiken deze cookies om uw voorkeuren en verschillende instellingen te onthouden). De cookies stellen ons in staat om uw toegang tot verschillende aspecten van de Website te vergemakkelijken. Door bijvoorbeeld te laten zien wanneer en hoe u de Website bezoekt, helpen cookies ons om te zien welke pagina’s van de Website populair zijn en welke niet. Cookies kunnen ons ook helpen om uw gebruik van de Website te verbeteren, bijvoorbeeld door uw adres of andere informatie te onthouden wanneer u informatie of diensten op de Website aanvraagt. De meeste webbrowsers accepteren cookies automatisch, maar u kunt deze functie uitschakelen zodat uw browser geen cookies accepteert. Houd er rekening mee dat als u deze functie uitschakelt, dit invloed kan hebben op uw gebruik van de Website.
  3. Webbakens en pixeltags. De term “webbakens” en “pixeltags” verwijst naar internethulpmiddelen, zoals transparante afbeeldingen op de Website of in e-mails die we u kunnen sturen en die ons helpen te bepalen of een pagina is bekeken of een e-mail is geopend. Een pixeltag is een soort webbaken dat is ingesloten in een afbeelding op de website. In het algemeen kan elke elektronische afbeelding die als onderdeel van een webpagina wordt bekeken een pixeltag of ander webbaken bevatten. We kunnen deze internettechnologie ook gebruiken om na te gaan welke internetbrowser het meest wordt gebruikt om toegang te krijgen tot de Website en welke pagina’s het populairst zijn, aan de hand van welke statistieken we de Website gebruiksvriendelijker en toegankelijker kunnen maken.
  4. Statistische Identificatiemiddelen en Apparaatherkenning. Wij (of onze serviceproviders namens ons) kunnen statistische identificatiemiddelen gebruiken, ook bekend als hulpmiddelen voor apparaatherkenning. Deze hulpmiddelen kunnen worden gebruikt om te helpen bij het beheren van de inhoud op de Website door ons te informeren (zonder cookies te gebruiken) over de inhoud die u gebruikt en bekijkt op de Website. Deze tools verzamelen verschillende gegevens over je apparaat, zoals je schermresolutie, browsertype en besturingssysteem. Veel apparaten hebben unieke, of bijna unieke, apparaatprofielen zodat het verzamelen van deze informatie ons en onze serviceproviders in staat stelt om met een redelijke mate van statistische nauwkeurigheid informatie te bepalen over uw betrokkenheid bij de Website en advertenties op de Website, evenals uw apparaat wanneer u interactie heeft met de Website. We koppelen deze statistische informatie niet aan uw persoonlijke gegevens.
  5. Enquêtes. We kunnen u ook vragen om deel te nemen aan anonieme enquêtes, waarmee we aanvullende gegevens kunnen verzamelen om ons te helpen de Website te verbeteren. Deelname aan dergelijke onderzoeken is vrijwillig en is niet gekoppeld aan uw persoonlijke gegevens.
  6. Analytics. We gebruiken niet-persoonlijk identificeerbare informatie in het totaal om te bepalen hoeveel verkeer de Website ontvangt, om het gebruik van de Website statistisch te analyseren, om onze inhoud te verbeteren en om de inhoud, lay-out en diensten van de Website aan te passen. Daarnaast kunnen we uw IP-adres gebruiken om problemen met onze server vast te stellen, om de Website te beheren en om de Website te verbeteren op basis van de gegevens over het gebruikspatroon die we ontvangen.
  7. “Neem contact met ons op”. Functie. Zoals de meeste sites op het internet, bevat onze website een functie waarmee u contact met ons kunt opnemen met uw opmerkingen of vragen. Deze functie heet “Contact opnemen”. Om deze functie te gebruiken, staat er bovenaan elke pagina op onze website een pictogram waarop u kunt klikken. Wanneer u op dit pictogram klikt, wordt u op een scherm gevraagd om ons bepaalde informatie te verstrekken, zoals uw voor- en achternaam, e-mailadres, telefoonnummer, uw adres, inclusief uw stad en staat, en andere relevante informatie. De informatie die via de functie “Contact opnemen” wordt verzameld, wordt gebruikt om uw vragen te beantwoorden.
 2. Hoe we de informatie die we verzamelen vrijgeven. We mogen onbeperkt geaggregeerde informatie over onze gebruikers en informatie waarmee geen individu kan worden geïdentificeerd, openbaar maken.
  Bovendien gaat u ermee akkoord dat wij het recht hebben om persoonlijke informatie die wij verzamelen of die u verstrekt, openbaar te maken:
  • aan een lid van onze groep, dat wil zeggen onze dochterondernemingen en gelieerde ondernemingen, met inbegrip van onze uiteindelijke houdstermaatschappij en haar dochterondernemingen en gelieerde, professionele ondernemingen die nodig zijn om onze diensten te verlenen;
  • aan analytics providers die ons helpen bij het verbeteren en optimaliseren van de Website;
  • om het doel te vervullen waarvoor u het verstrekt;
  • voor elk ander doel dat wij bekendmaken wanneer u de informatie verstrekt of met uw toestemming;
  • aan externe dienstverleners die specifiek betrokken zijn bij de verwerking van uw informatie die via de Website is ontvangen en voor zover dit anderszins noodzakelijk is om de Website te beheren en de door u gevraagde diensten te leveren;
  • om geschillen op te lossen, problemen te onderzoeken en de gebruiksvoorwaarden van de website of een andere overeenkomst met CIC of andere partijen die in deze sectie worden genoemd, af te dwingen;
  • om informatie van of over u te onderzoeken en openbaar te maken als we er te goeder trouw van overtuigd zijn dat een dergelijk onderzoek of een dergelijke openbaarmaking (a) redelijkerwijs noodzakelijk om te voldoen aan juridische processen en instructies en bevelen van wetshandhavers, zoals een huiszoekingsbevel, dagvaarding, statuut, gerechtelijke procedure of andere juridische processen die aan ons worden betekend; (b) behulpzaam zijn bij het voorkomen, onderzoeken of identificeren van mogelijk wangedrag in verband met de Website; of (c) onze rechten, reputatie, eigendom of die van onze gebruikers, gelieerde ondernemingen of het publiek te beschermen;
  • als wij, of een van onze bedrijven, worden verkocht of afgestoten als going concern, hetzij door fusie, reorganisatie, verkoop van activa of anderszins, of in het geval van insolventie, faillissement of curatele; en
  • in verband met een commerciële transactie waarbij we financiering, investering, steun of financiering zoeken.
 3. Toegang tot uw persoonlijk identificeerbare informatie. Op schriftelijk verzoek en na verificatie van uw identiteit, zullen wij u uw persoonlijke gegevens die in ons bezit zijn verstrekken, evenals de persoonlijke gegevens die wij eventueel aan derden hebben verstrekt. Verzoeken om dergelijke informatie moeten naar onderstaande contactgegevens worden gestuurd.

U kunt uw persoonlijke gegevens die in ons bezit zijn ook bijwerken, corrigeren of verwijderen door contact met ons op te nemen.

 1. Behandeling van elektronische records en back-ups. In het algemeen bewaren we alle informatie die via de Website wordt verzameld voor minimaal de wettelijk toegestane duur. We bewaren back-upbestanden als bescherming tegen natuurrampen, apparatuurstoringen of andere onderbrekingen. Back-upbestanden beschermen jou en ons omdat ze het risico op verlies van waardevolle gegevens verkleinen. Back-upbestanden kunnen records met uw persoonlijke gegevens bevatten. Het verwijderen van een record uit onze actieve bestanden en databases verwijdert die record niet uit back-upsystemen. Dergelijke back-upgegevens worden uiteindelijk passief gewist als back-uprecords worden gewist door de normale recycling van back-upbestanden. In de tussentijd, zolang er back-upbestanden bestaan, krijgen deze dezelfde veiligheidsbescherming als onze andere bestanden.
 2. Beveiliging. Communicatie tussen uw browser en delen van de Website die persoonlijk identificeerbare informatie bevatten, kan worden beschermd met verschillende vormen van codering. Deze versleuteling helpt je informatie te beschermen terwijl deze wordt verzonden. Zodra we uw gegevens hebben ontvangen, streven we ernaar om de fysieke en elektronische beveiliging van uw persoonlijke gegevens te handhaven met behulp van commercieel redelijke inspanningen. GEEN ENKELE GEGEVENSOVERDRACHT VIA HET INTERNET OF EEN DRAADLOOS NETWERK IS ECHTER GEGARANDEERD PERFECT BEVEILIGD. HOEWEL WE ERNAAR STREVEN OM UW PERSOONLIJKE INFORMATIE TE BESCHERMEN MET BEHULP VAN COMMERCIEEL BESCHIKBARE EN INDUSTRIESTANDAARDTECHNOLOGIE, KUNNEN WE DE VEILIGHEID VAN INFORMATIE DIE U NAAR ONS VERZENDT NIET GARANDEREN EN U DOET DIT OP EIGEN RISICO. We hebben maatregelen geïmplementeerd om uw persoonlijke gegevens te beveiligen tegen onopzettelijk verlies en tegen ongeautoriseerde toegang, gebruik, wijziging en openbaarmaking.
 3. Inbreuk op de beveiliging. Als we vaststellen dat uw persoonlijke gegevens openbaar zijn gemaakt of redelijkerwijs openbaar gemaakt kunnen zijn als gevolg van een inbreuk op de beveiliging van onze systemen, zullen we u hiervan op de hoogte stellen voor zover vereist door de toepasselijke staats- en federale wetgeving, met behulp van uw gegevens die we in ons bestand hebben.
 4. Overdracht van gegevens

Uw informatie, met inbegrip van Persoonsgegevens, kan worden overgebracht naar – en bewaard op – computers buiten uw staat, provincie, land of andere overheidsjurisdictie waar de wetten inzake gegevensbescherming kunnen verschillen van die in uw jurisdictie.

We zullen alle stappen nemen die redelijkerwijs nodig zijn om ervoor te zorgen dat uw gegevens veilig en in overeenstemming met dit Privacybeleid worden behandeld en er zal geen overdracht van uw Persoonsgegevens plaatsvinden naar een organisatie of een land tenzij er adequate controles zijn ingesteld, waaronder de beveiliging van uw gegevens en andere persoonlijke informatie.

Uw instemming met dit Privacybeleid, gevolgd door uw indiening van dergelijke informatie, betekent dat u akkoord gaat met die overdracht.

 1. Kinderen jonger dan 18 jaar. De Website is niet bedoeld voor kinderen jonger dan 18 jaar. Niemand jonger dan 18 jaar mag persoonlijke informatie verstrekken op deze Website. We verzamelen niet bewust persoonlijke gegevens van kinderen jonger dan 18 jaar. Als we ontdekken dat we via deze Website persoonlijke informatie hebben verzameld of ontvangen van een kind jonger dan 18 jaar, zullen we die informatie verwijderen. Als u denkt dat wij informatie van of over een kind jonger dan 18 jaar hebben die via deze Website is ingediend, neem dan contact met ons op via het onderstaande adres.
 2. Californische privacyrechten. De “Shine the Light” wet van Californië (Civil Code Section § 1798.83) staat gebruikers van de CIC Website en CIC Services die ingezetenen van Californië zijn toe om bepaalde informatie op te vragen met betrekking tot onze openbaarmaking van persoonlijke informatie aan derden voor hun direct marketing doeleinden. CIC geeft geen persoonlijke informatie door aan derden voor hun direct marketing doeleinden.
 3. Privacy van derden. Dit Privacybeleid is alleen van toepassing op de Website van CIC. CIC is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van websites van derden die u bezoekt vanaf deze Website. U moet het privacybeleid van elke website lezen voordat u de website gebruikt of informatie naar de website verstuurt.
 4. Rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens onder de algemene verordening gegevensbescherming (GDPR)

Als je afkomstig bent uit de Europese Economische Ruimte (EER), is de rechtsgrondslag van CIC voor het verzamelen en gebruiken van de persoonlijke informatie zoals beschreven in dit Privacybeleid afhankelijk van de Persoonsgegevens die we verzamelen en de specifieke context waarin we deze verzamelen.

CIC kan uw Persoonsgegevens verwerken omdat:

Uw rechten op het gebied van gegevensbescherming volgens de GDPR (General Data Protection Regulation)

Als u een inwoner bent van de Europese Economische Ruimte (EER), hebt u bepaalde rechten op het gebied van gegevensbescherming. CIC streeft ernaar redelijke stappen te ondernemen om u in staat te stellen uw Persoonsgegevens te corrigeren, wijzigen, verwijderen of het gebruik ervan te beperken.

Als u wilt weten welke Persoonsgegevens wij over u bewaren en als u wilt dat deze uit onze systemen worden verwijderd, neem dan contact met ons op.

In bepaalde omstandigheden hebt u de volgende rechten op het gebied van gegevensbescherming:

Houd er rekening mee dat we u kunnen vragen uw identiteit te verifiëren voordat we op dergelijke verzoeken reageren.

U hebt het recht om een klacht in te dienen bij een gegevensbeschermingsautoriteit over het verzamelen en gebruiken van uw persoonlijke gegevens door ons. Neem voor meer informatie contact op met uw lokale autoriteit voor gegevensbescherming in de Europese Economische Ruimte (EER).

Onder de CCPA hebben consumenten in Californië het recht om:

Als u een verzoek indient, hebben we 30 dagen de tijd om u te antwoorden. Als u een van deze rechten wilt uitoefenen, neem dan contact met ons op.

 1. Betalingen

We kunnen betaalde producten en/of diensten aanbieden binnen de Service. In dat geval gebruiken we diensten van derden voor het verwerken van betalingen (bijv. betalingsverwerkers).

We zullen je betaalkaartgegevens niet opslaan of verzamelen. Deze informatie wordt rechtstreeks verstrekt aan onze externe betalingsverwerkers, wier gebruik van uw persoonlijke gegevens valt onder hun Privacybeleid. Deze betalingsverwerkers houden zich aan de normen van PCI-DSS zoals die worden beheerd door de PCI Security Standards Council, een gezamenlijke inspanning van merken als Visa, Mastercard, American Express en Discover. PCI-DSS-vereisten helpen de veilige verwerking van betalingsgegevens te garanderen.

 1. Contactgegevens. Om contact met ons op te nemen over dit Privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen via:

CIC

One Broadway,14e verdieping,

Cambridge, MA 02142

T.a.v.: Algemeen juridisch adviseur