De belangrijke rol van immigranten bij het opbouwen van innovatieve, internationale gemeenschappen

Opiniestuk door Alejandra Winter Etcheberry, directeur, CIC International Softlanding

Internationalisering is meer dan een bedrijfsstrategie; het is een oefening in het opbouwen van een gemeenschap. In een artikel in Harvard Business Review wordt benadrukt dat de oude definitie – zaken uitbreiden over de grenzen heen – moet worden bijgewerkt. Vandaag de dag gaat internationalisering over het creëren van een bloeiende, wereldwijde gemeenschap waar innovatie kan gedijen. Maar wat is de brandstof voor dit soort innovatie? Het zijn de verschillende perspectieven en talenten die mensen, inclusief immigranten, meebrengen.

Immigranten zijn vaak de over het hoofd geziene helden in innovatielandschappen. Ze brengen unieke gezichtspunten met zich mee, verrijkt door diverse culturele ervaringen en verschillende onderwijssystemen. Deze perspectieven dienen als katalysator voor creatief denken en het oplossen van problemen. Ondanks hun overvloedige talent vinden immigranten het vaak moeilijk om kansen te krijgen in de Verenigde Staten door verschillende barrières. Programma’s zoals CIC’s International Soft Landing zijn ontworpen om deze kloof te dichten door cruciale ondersteuning en middelen te bieden om immigrantenondernemers te helpen zich te vestigen en zich te ontwikkelen. Het faciliteren van dergelijke initiatieven is dus cruciaal voor het bevorderen van een levendig, inclusief innovatie-ecosysteem.

Terwijl traditionele bedrijfsstatistieken zich richten op financiële resultaten, is er behoefte om onze reikwijdte te vergroten. Bij de ontwikkeling van innovatieve ecosystemen gaat het niet alleen om economische groei, maar ook om het synchroniseren van deze groei met sociale ontwikkeling. Met andere woorden, er wordt bewust geprobeerd om economische en sociale doelstellingen op een harmonieuze manier op elkaar af te stemmen. Door dit te doen, maken we de weg vrij voor innovatie die niet alleen baanbrekend is, maar ook duurzaam en inclusief.

Denk aan de succesverhalen van immigrantenondernemers. Dit zijn niet alleen persoonlijke overwinningen of cijfers die de krantenkoppen halen; het zijn indicatoren van een bredere rijkdom aan onbenut potentieel. Meer dan $7 biljoen aan inkomsten gegenereerd door Fortune 500 bedrijven zijn opgericht door immigranten of kinderen van immigranten. Bovendien hebben immigranten 80% meer kans om een bedrijf te starten in de VS dan autochtone burgers. Deze resultaten laten zien wat voor resultaten er mogelijk zijn als we het volledige spectrum aan talent in onze gemeenschappen benutten. De vraag is dus niet of immigranten waarde toevoegen; de vraag is hoe we hun inclusie beter kunnen faciliteren om meer innovatie te ontsluiten.

Het artikel in de Harvard Business Review herinnert ons eraan dat internationalisering in de kern over gemeenschap gaat. In het verleden zagen we dit misschien in geografische of nationale termen, maar dat is een te beperkte visie. De gemeenschap van de toekomst is er een die onderling verbonden en divers is en grenzen overschrijdt, zowel letterlijk als figuurlijk.

Bij het bouwen aan deze toekomst is het niet genoeg om alleen maar de deuren te openen voor immigrantenondernemers; we moeten ook actief investeren in hun potentieel en hen opnemen in onze visie op gemeenschapsgedreven innovatie. Immigrantentalenten en -perspectieven zijn integraal onderdeel van de complexe puzzel van wereldwijde innovatie. Hun integratie maakt ons niet alleen economisch sterker, maar ook sociaal rijker en versterkt het weefsel van onze collectieve gemeenschap.

Tot slot dwingt het moderne concept van internationalisering ons om verder te kijken dan louter economische maatstaven. Het vraagt ons om na te denken over de kracht van de gemeenschap, in het bijzonder over de verrijkende bijdragen van immigranten. Door een meer holistische kijk te omarmen, kunnen we de weg vrijmaken voor innovatie waar iedereen en overal van profiteert.

Het werk Het ecosysteem