Batazia: Afrikaanse talen versterken door technologie

Een interview met Bengyella Gwanmesia, leidinggevende bij Batazia.

“In Afrika hebben smartphones een revolutie teweeggebracht op het gebied van communicatie, connectiviteit en toegang tot informatie.

In het hart van de taalkundige diversiteit van Afrika ontstond Batazia als een baken van verandering, gedreven door de persoonlijke ervaringen van de oprichters en een diepgewortelde missie om de toegang tot talen te democratiseren. Batazia’s verhaal begon met een persoonlijke ervaring… De eerste schooldag van Barbara en haar zus Ndipabonga, waar ze geconfronteerd werden met de uitdaging om te leren in een taal die helemaal nieuw voor hen was – Engels. De reis van Batazia begon met Barbara Gwanmesia’s indringende realisatie van de taalbeperkingen op zelfpublicatieplatforms, die herinneringen opriepen aan haar eigen worsteling met vreemde talen tijdens haar vroege opvoeding. Samen met haar zus Ndipabonga begonnen ze aan een zoektocht om de taalkloof in het Afrikaanse onderwijssysteem te overbruggen. Zo werd Batazia geboren, met een visie om de toegang tot kennis in Afrika universeel te maken – via taal.

“Uiteindelijk is het onze visie om een contentplatform te creëren dat een breed scala aan boeken en leermateriaal bevat dat in meerdere Afrikaanse talen kan worden geconsumeerd, zodat kennis voor iedereen toegankelijk wordt.”

Batazia richt zich op individuen en organisaties die de toegang tot onderwijs, literatuur en productervaringen voor Afrikaanse gemeenschappen willen verbeteren. Batazia wil het landschap veranderen door inhoud te lokaliseren in Afrikaanse talen. In tegenstelling tot conventionele taalmodellen die prioriteit geven aan talen met een hoge bron, “onderscheidt de technologie van Batazia zich van conventionele modellen door zijn afrocentrische focus op het aanpakken van de linguïstische complexiteit die specifiek is voor Afrikaanse talen,” waarbij innovatieve AI- en NLP-technieken worden gebruikt om problemen met gegevensschaarste te overwinnen en nauwkeurige vertalingen te garanderen.

De weg was echter niet zonder uitdagingen. Dataschaarste, taaldiversiteit en beperkingen van de technologische infrastructuur vormden belangrijke obstakels. Om deze problemen aan te pakken, implementeerde Batazia strategieën zoals efficiënte trainingsmethoden, synthetische gegevens en samenwerkingsverbanden met lokale gemeenschappen en NGO’s. Het jaar 2023 betekende een belangrijke mijlpaal voor Batazia, omdat ze hun eerste investeringsrondes binnenhaalden, waardoor ze hun technologie verder konden ontwikkelen en hun team konden uitbreiden.

Vooruitkijkend naar 2024 wil Batazia de vertaalfunctionaliteit verbeteren, met name gericht op documentvertalingen, terwijl het aantal ondersteunde talen wordt uitgebreid. Door partnerschappen aan te gaan met taalaanbieders, onderwijsorganisaties en technologiebedrijven wil Batazia zijn bereik en impact vergroten en een contentplatform opzetten dat een breed scala aan materialen in meerdere Afrikaanse talen bevat.

“Ons belangrijkste doel voor 2024 is het verbeteren van de vertaalfunctionaliteit van ons platform, met name gericht op documentvertalingen.”

Batazia’s reis is ondersteund door zijn basis bij CIC, dat essentiële middelen, netwerkmogelijkheden en een ondersteunende gemeenschap van ondernemers biedt. CIC’s focus op het ondersteunen van bedrijven die in handen zijn van vrouwen is vooral betekenisvol geweest als een door vrouwen opgericht bedrijf. Nadenkend over transformatieve innovaties ziet Batazia het smartphone-ecosysteem als een baken van vooruitgang, dat een revolutie teweegbrengt op het gebied van communicatie, connectiviteit en toegang tot informatie in heel Afrika.

“In het steeds veranderende landschap van technologie en taal is Batazia een bewijs van de kracht van innovatie en de voortdurende zoektocht om barrières te slechten en gemeenschappen te versterken door toegang tot taal.”

Het werk Europe Rotterdam