Uit een nieuw rapport van Harvard Business Review Analytic Services blijkt dat respondenten op het gebied van bedrijfscultuur beslissingen over werkplekken koppelen aan het stimuleren van bedrijfssucces

Aangezien 86% van de mensen die betrokken zijn bij de werkplekbeslissingen van hun organisatie het ermee eens is dat de mogelijkheid om naar een fysiek kantoor te gaan gunstig is voor werknemers, benadrukt dit onderzoek paradigmaverschuivingen naarmate fysieke werkruimte, bedrijfscultuur en bedrijfsresultaten meer met elkaar verweven raken.

Cambridge, Mass. (24 januari 2024) – CIC, wereldwijd leider in het bouwen en beheren van innovatie-ecosystemen, onthult de bevindingen van een nieuw rapport getiteld, Redefining The Workspace To Strategically Support Corporate Culture, Innovation, and Growth “door Harvard Business Review Analytic Services. In het onderzoek werden meer dan 560 leden van het HBR-publiek ondervraagd die betrokken zijn bij de werkplekbeslissingen van hun organisatie over de strategische zakelijke rol van de werkplek. Hieruit bleek dat de organisaties van vandaag beginnen te begrijpen dat beslissingen over werkplekken niet alleen gaan over vierkante meters en indelingen; ze zijn bepalend voor het succes van een bedrijf.

Hoewel de aard van het werk na de pandemie bedrijfsleiders heeft gedwongen om hun fysieke werkplek, bedrijfscultuur en bedrijfsresultaten te heroverwegen, ontdekte het onderzoek onder andere dat 86% van de respondenten het ermee eens is dat de optie om naar een fysiek kantoor te komen gunstig is voor werknemers. Uit het onderzoek bleek ook dat een aantal organisaties hun huidige werkplekken aanpassen, in veel gevallen gemotiveerd door de wens om hun bedrijfscultuur te verbeteren. Als het gaat om de soorten werkruimten die organisaties gebruiken, zijn van de gepresenteerde lijst de meest voorkomende veranderingen die hun organisaties volgens respondenten de afgelopen drie jaar hebben doorgevoerd of momenteel doorvoeren:

  • Meer satellietlocaties buiten het hoofdkantoor toevoegen (22%)
  • Een volledig kantoor/verdieping huren in een extern beheerde flexibele werkruimte of coworkingruimte (18%)
  • Verschuiving van lange termijn (eigen ruimte of lange termijn lease) naar meer korte termijn opties (16%)
  • Eigen kantoorruimte verhuren aan andere bedrijven (16%)

“In de afgelopen jaren is het duidelijk geworden dat de dynamiek van een werkplek een grote invloed heeft op elk facet van een organisatie”, zegt Tim Rowe, oprichter en CEO van CIC. “Deze nieuwe bevindingen onderstrepen dat bedrijven zich steeds meer bewust worden van de voordelen die flexibele kantoor- en laboratoriumruimte bieden en dat ze niet alleen prioriteit geven aan kosten, maar ook aan de essentiële waarde van gemeenschap en cultuur.”

Het nieuwe rapport over werkplekken onderzocht ook hoe bedrijven flexibiliteit in evenwicht brengen met andere belangrijke overwegingen rond talent en cultuur, innovatie, prestaties en winstgevendheid. Enkele belangrijke hoogtepunten zijn:

Beslissingen over werkplekken zijn bepalend voor de cultuur, en cultuur is bepalend voor zakelijk succes

Naarmate het landschap van werkplekbeslissingen is geëvolueerd, erkennen organisaties dat dit domein een bepalende factor is voor succes. De overgrote meerderheid van de respondenten (88%) is het ermee eens dat organisaties beslissingen over werkplekken als een strategische prioriteit moeten beschouwen. En het is gebleken dat de juiste aanpak van deze strategieën vruchten kan afwerpen. Een van de grootste aandachtspunten is de bedrijfscultuur. Vrijwel alle respondenten (97%) zijn het erover eens dat beslissingen over werkplekken van invloed zijn op de bedrijfscultuur van een organisatie, en 98% is het erover eens dat de kwaliteit van de bedrijfscultuur van een organisatie van invloed is op haar vermogen om succesvol te zijn.

Bedrijven passen zich aan voor flexibiliteit, verbinding en samenwerking

In het huidige landschap is het noodzakelijk dat bedrijven weloverwogen beslissingen nemen over de werkplek die een doel dienen. Bedrijven geven daarom prioriteit aan verbinding en samenwerking en passen faciliteiten toe zoals:

  • Het toevoegen van verbeterde digitale vergaderfaciliteiten om werknemers op afstand en op kantoor met elkaar in contact te brengen (76%)
  • Meer niet-toegewezen bureaus of kantoren toevoegen (bijv. “hot desking”) (62%)
  • Meer vergaderruimtes/samenwerkende werkplekken toevoegen (59%)

Waar bedrijven echt naar op zoek zijn, is flexibiliteit – werknemers alles bieden wat ze nodig hebben om productief en innovatief te zijn en zich tegelijkertijd aan te passen aan een nieuw werkparadigma. Cultuur is een belangrijk onderdeel van operationele flexibiliteit, dus een grotere flexibiliteit van de werkruimte zorgt op haar beurt voor een betere bedrijfsimpact. Gevraagd naar de belangrijkste motieven om hun werkplek te herwaarderen, zei ongeveer een derde dat ze de bedrijfscultuur/betrokkenheid wilden verbeteren (42%), werknemers wilden aanmoedigen om elkaar persoonlijk te ontmoeten/werken (34%) en een aantrekkelijkere werkgever wilden zijn (24%).

De kracht van de gemeenschap, verbinding en nabijheid staat centraal nu zakelijke leiders ook steeds meer prioriteit geven aan mogelijkheden om te netwerken of deel te nemen aan zinvolle persoonlijke interacties. Ongeveer de helft (53%) zegt dat hun organisatie meer mogelijkheden voor mentorschap en professionele groei heeft toegevoegd, of daar nu mee bezig is, en een vergelijkbaar aantal (52%) zegt dat ze meer teamuitjes hebben toegevoegd, of daar nu mee bezig zijn. Bovendien is 77% van de respondenten het ermee eens dat hun organisatie graag zou zien dat werknemers persoonlijke evenementen bijwonen om in contact te komen met een bredere zakelijke gemeenschap.

“In de nasleep van de pandemie is de behoefte aan flexibiliteit vanuit het perspectief van de werknemer van het grootste belang. De definitie van kantoor is fundamenteel veranderd en besluitvormers worstelen met alles van kosten tot functionaliteit. Elke beslissing is cruciaal voor zakelijk succes,” zegt Alex Clemente, Managing Director, Harvard Business Review Analytic Services. “Traditioneel werd de bedrijfsvastgoedfunctie geassocieerd met faciliteitenbeheer; tegenwoordig benaderen organisaties de werkplek als een strategische prioriteit die van invloed is op hun bedrijfsmodel, het aantrekken en behouden van talent, de cultuur en de bedrijfsresultaten.”

Lees het volledige CIC-rapport, opgesteld voor Harvard Business Review Analytic Services, hier.

Over CIC

CIC bouwt en beheert een wereldwijd netwerk van innovatiecampussen waar startups, scale-ups, bedrijven en overheidsinstellingen met elkaar in contact komen, werken en groeien. CIC werd opgericht in 1999 en beheert meer dan 1,2 miljoen vierkante meter aan innovatiegerichte werkruimte, laboratoria en evenementenruimte in Noord-Amerika, Europa en Azië. Daarnaast ontwikkelt CIC programma’s op maat, bouwt en faciliteert het industrieclusters en biedt het districtconsultancy van wereldklasse – allemaal gericht op het bevorderen van innovatie.

Kom meer te weten over CIC’s innovatiecampussen met werkruimte en laboratoria, programmering en evenementen op CIC.com. Volg ons op LinkedIn, Instagram en Facebook.

Het nieuws Het kantoor Het werk Persberichten Asia Cambridge Europe North America