CIC Serviceovereenkomst Bijlage A

Deze Bijlage A vermeldt de individuele diensten, voorwaarden, Licentiegevers, Verhuurders, verzekeringseisen inclusief vereiste Aanvullende Verzekerden, en andere details voor elke CIC-locatie, en is door middel van verwijzing opgenomen in je Serviceovereenkomst. De enige paragrafen die op u van toepassing zijn, zijn de paragrafen die betrekking hebben op de specifieke locatie(s) waar u actief bent.CIC Berlijn

Adres: Lohmühlenstraße 65-66, Jordanstraße 1-4, 12435 Berlijn, Duitsland
Postadres: Lohmühlenstraße 65, 12435 Berlijn, Duitsland
Licentiegever: L65 Betriebs GmbH
Agent van de licentiegever: CIC Duitsland Innovation Services GmbH
Verhuurder: L65 Betriebs GmbH

Verzekeringseisen:

De klant stemt ermee in om een adequate aansprakelijkheidsverzekering te hebben. Opdrachtgever zal CIC op haar verzoek een kopie van de polis verstrekken.

Details gebouw:

Het gebouw is 24/7 toegankelijk.

Voor de verzekering wil de verzekeraar mogelijk de volgende informatie hebben:

Noodprocedures:

Een exemplaar van de noodprocedures van het gebouw is beschikbaar op cic.com/emergency. Door ondertekening van de serviceovereenkomst verklaart de Klant dat hij deze procedures begrijpt en naleeft.

Geaccepteerde betaalmethoden:

Automatische bankafschrijving (automatische incasso), bankoverschrijving en elektronische bankoverschrijving worden geaccepteerd.

Aanvullende bepalingen in de overeenkomst:

Deze bijlage A bij de dienstverleningsovereenkomst regelt de door de Duitse wetgeving en de verhuurstructuur van de bedrijfsruimten vereiste wijzigingen.

De volgende taal wordt opgenomen in elke Overeenkomst met betrekking tot deze locatie:

 1. Partijen bij de Serviceovereenkomst: Er wordt verduidelijkt dat de Klant en de Licentiegever de partijen zijn van de Dienstverleningsovereenkomst en dat CIC de Dienstverleningsovereenkomst aangaat namens de Licentiegever. Alle diensten en handelingen die zijn overeengekomen in het kader van de Serviceovereenkomst zijn verschuldigd door de Licentiegever. CIC zal de diensten of handelingen onder de Serviceovereenkomst uitvoeren namens de Licentiegever.
 2. Vergoedingen: Vanaf de aanvang van deze Overeenkomst worden de maandelijkse vergoedingen plus toepasselijke belastingen die krachtens deze Overeenkomst verschuldigd zijn voor het gebruik van de werkruimte(n), de verscheidenheid aan gemeenschappelijke faciliteiten en een reeks gerelateerde werkruimtediensten vermeld in de bijgevoegde Offertebijlage. De betalingsmodaliteiten en eventuele prijsaanpassingen zoals uiteengezet in Clausule 6 van de Dienstverleningsovereenkomst blijven ongewijzigd.
 3. Overdracht en overgang van de Dienstverleningsovereenkomst: In aanvulling op artikel 22 van de Dienstverleningsovereenkomst en in het geval dat de Bedrijfsruimten worden verkocht, kan CIC namens de Licentiegever en de Licentiegever deze Overeenkomst toewijzen en overdragen aan een koper of een door de koper aangewezen onderneming met schuldkwijtscheldende werking in overeenstemming met de bepalingen van de betreffende koopovereenkomst. De Klant stemt hierbij onherroepelijk in met een dergelijke overdracht.
 4. Schadeloosstelling en aansprakelijkheid: Strikte aansprakelijkheid van de kant van CIC en de Licentiegever, in het bijzonder voor initiële materiële gebreken op grond van artikel 536a van het Duitse Burgerlijk Wetboek (BGB), wordt hierbij uitgesloten. Verder wordt verduidelijkt dat alle aansprakelijkheidsbeperkingen die in de Serviceovereenkomst ten gunste van CIC en de Licentiegever zijn vastgelegd, niet van toepassing zijn. (i) in geval van opzettelijk wangedrag of grove nalatigheid, (ii) in geval van overlijden, lichamelijk letsel of aantasting van de gezondheid of (iii) in geval van schending van wezenlijke contractuele verplichtingen (in het laatste geval is de aansprakelijkheid echter beperkt tot gevallen van lichte nalatigheid).
 5. Waarborgsom: In aanvulling op artikel 8 van de Serviceovereenkomst wordt overeengekomen dat de (contante) waarborgsom niet rentedragend is.
 6. Rechtskeuze: Niettegenstaande andersluidende bepalingen in Clausule 29 van de Serviceovereenkomst, wordt verduidelijkt dat de interpretatie, instructie en handhaving van deze Overeenkomst onderworpen zijn aan de wetten van Duitsland, exclusief bepalingen over conflicterende wetten.

Overzicht van het aanbod – CIC Berlijn

CIC biedt 24×7 gebruik van gemeubileerde kantoorruimte met toegang tot vergaderruimte, ultramoderne netwerk- en kantoorapparatuur en professionele oplossingen voor het ontvangen van gasten en postdiensten. Gebruikelijke kantoordiensten zoals schoonmaken en vuilnis ophalen zijn inbegrepen. Details zijn beschikbaar op de website van CIC en kunnen in de loop der tijd redelijkerwijs worden gewijzigd naarmate de diensten van CIC zich ontwikkelen.


CIC Rotterdam

Adres: Groot Handelsgebouw, Stationsplein 45, Unit A4.004, 3013 AK Rotterdam, Nederland
Licentiegever: CIC NL Operations B.V.
Verhuurder: Groothandelsgebouwen N.V.

Verzekeringseisen: De klant gaat ermee akkoord om een adequate aansprakelijkheidsverzekering te hebben. Opdrachtgever zal CIC op haar verzoek een kopie van de polis verstrekken.

Details gebouw:

Voor de verzekering wil de verzekeraar mogelijk de volgende informatie hebben:

Aanvullende bepalingen in de overeenkomst:

Noodprocedures:

Een kopie van de noodprocedures van het gebouw is beschikbaar op cic.com/nood en maakt integraal deel uit van deze serviceovereenkomst. Door ondertekening van deze dienstverleningsovereenkomst verklaart de Klant dat de Klant kennis heeft genomen van alle noodprocedures, dat de Klant in overeenstemming met de noodprocedures zal handelen en dat de Klant verantwoordelijk is voor de naleving van de noodprocedures.

Geaccepteerde betaalmethoden: Automatische bankafschrijving, bankoverschrijving en elektronische bankoverschrijving.

De volgende taal wordt opgenomen in elke Overeenkomst met betrekking tot deze locatie:

 1. Gedekte Geschillen: Gedekte Geschillen zullen worden beslecht in overeenstemming met het Arbitragereglement van het Nederlands Arbitrage Instituut. Het scheidsgerecht bestaat uit één arbiter en neemt zijn beslissing in overeenstemming met de regels van hetrecht. De plaats van arbitrage is Rotterdam, Nederland. De arbitrageprocedure wordt gevoerd in de Engelse taal.

Overzicht van het aanbod – CIC Rotterdam

Kantoorwerkplek

Het aanbod van CIC omvat flexibele, uitbreidbare kantoorruimte die geschikt is voor gebruik door bedrijven van alle soorten en maten. We bieden toegangscontrole met behulp van elektronische sleutels en opgenomen video. Alle normale nutsvoorzieningen en diensten op kantoor, zoals elektriciteit, HVAC op kantooruren, vuilnisophaaldienst, enz. zijn inbegrepen. Toegang is 24 x 7 x 365 beschikbaar.

Kantoormeubilair

Iedereen met een eigen ruimte krijgt een complete werkplek, inclusief een bureau en een verstelbare bureaustoel. Extra meubilair, zoals opbergcontainers met slot, whiteboards of rekken, is in de meeste gevallen zonder extra kosten verkrijgbaar. Klanten zonder eigen ruimte krijgen toegang tot gedeelde werkruimten.

Receptie

Alle speciale ruimteaanbiedingen en coworking zijn inclusief gastontvangstdiensten om gasten te ontvangen voor klanten.

Internet

Iedereen beschikt over een snelle internetverbinding voor kantoorgebruik. CIC heeft zijn eigen door KPN toegewezen IP-adresblok. Andere internetdiensten (bijv. un-firewalled IP’s) zijn afhankelijk van beschikbaarheid en kunnen extra kosten met zich meebrengen.

Postdiensten

Alle dedicated ruimtes en coworking-aanbiedingen zijn inclusief een postmap en postservices.

Kopieerapparaat, printer en fax

De service omvat onbeperkt gebruik van commerciële zwart-wit- en kleurenprinters/kopieerapparaten voor normaal kantoorgebruik. Vragen over het afdrukken van meerdere exemplaren van brochures of omvangrijke afdruktaken moeten worden gericht aan een CIC-medewerker, aangezien dit soort opdrachten kunnen worden doorgegeven aan externe afdrukserviceproviders.

Conferentiekamers & Telefooncellen

De service omvat onbeperkt gebruik van goed ingerichte vergaderzalen met tv-schermen en onbeperkt gebruik van digitale Polycom audio- en videoconferentieapparatuur. Conferentieruimten en telefooncellen worden geboekt via een webgebaseerde boekingstool. Vragen over frequente vergaderingen van een hele dag of intensief gebruik voor training of andere doeleinden kunnen worden gesteld aan een CIC-medewerker voor meer informatie.

Keukendiensten

CIC heeft volledig uitgeruste keukens, met vaak fruit, frisdrank en andere snacks en koude dranken. CIC heeft ook een volledig assortiment thee en een hoogwaardig koffiezetsysteem voor bij de kopjes. Deze service is inbegrepen in je servicekosten en eerlijk gebruik is op basis van eer. CIC heeft relaties met onafhankelijke professionele cateraars die regelmatig langskomen. CIC stelt het gebruik van onze keukens gratis ter beschikking. Alle kosten voor voedsel dat door deze cateraars wordt geleverd, gaan uitsluitend naar de cateraar en worden niet via CIC gefactureerd. Het gebruik van deze service is ter beoordeling van de klant en CIC is niet aansprakelijk.

Massagetherapie

CIC heeft een massageruimte en werkt samen met onafhankelijke professionele massagetherapeuten die regelmatig langskomen. CIC maakt gratis gebruik van de massageruimte. Alle vergoedingen voor massage gaan uitsluitend naar de therapeut en worden niet gefactureerd via CIC. Het gebruik van deze service is ter beoordeling van de klant en CIC is niet aansprakelijk.

Doucheruimtes

CIC heeft twee doucheruimtes beschikbaar voor klanten op basis van wie het eerst komt, het eerst maalt. De doucheruimtes zijn voorzien van toiletartikelen.

Verpleegkamer

De verpleegkamer heeft een kleine koelkast, wastafel, comfortabele stoelen, zacht licht en een afsluitbare deur. Het kan worden geboekt via een webgebaseerde boekingstool.

Speelkamer

CIC biedt een speelkamer voor ieders vrije tijd. De ruimte is voorzien van zachte stoelen, een pingpongtafel, Xbox- of Playstation-apparatuur en tafelvoetbal.

Venture Café

Het Venture Café is een netwerkevenement voor de gemeenschap dat wordt georganiseerd door CIC Venture Cafe Global Institute, Inc., op de meeste donderdagen van 17.00 tot 20.00 uur. Met zijn “pay it forward” Contributor Model werd CIC Venture Cafe Global Institute, Inc. opgericht om leden van de lokale ondernemers- en innovatiegemeenschap samen te brengen. CIC-klanten krijgen rechtstreeks toegang tot dit wekelijkse evenement. Naast bier en wijn worden er wekelijks Venture Cafés georganiseerd met sprekers, workshops, enz. Let op: het is een voorrecht en geen recht om deze bijeenkomsten bij te wonen, en CIC Venture Cafe Global Institute, Inc. behoudt zich zowel het recht voor om service te weigeren als om naar eigen goeddunken te bepalen wie er wordt uitgenodigd in overeenstemming met haar missie en beleid.

Andere voordelen en kortingen

Alle CIC-klanten komen in aanmerking voor unieke kortingen op allerlei voordelen, zoals welzijnsprogramma’s, vervoersprogramma’s zoals fiets- en autodelen, en zakelijke diensten zoals notarisdiensten. Voordelen worden regelmatig toegevoegd en kunnen online worden bekeken op het CIC-portaal.

CIC-paspoort

Alle CIC-klanten kunnen gebruikmaken van gemeenschappelijke ruimten, waaronder vergaderzalen, telefooncellen, keukens en coworkingruimten, in elke CIC-locatie wereldwijd. Let op: aangezien de vastgoedprijzen op onze verschillende locaties variëren, kan het zijn dat als je meer dan 20% van de tijd consequent een duurdere locatie gebruikt, je gevraagd wordt om je primaire reservering om te zetten naar die locatie voor factureringsdoeleinden.

CIC Boston

Adres: 50 Milk Street, Boston, MA 02109
Licentiegevers: CIC 50 Milk, LLC
Verhuurder: Ponte Gadea Boston, LLC

Verzekeringseisen:

Dekkingen & limieten: Met betrekking tot de ruimten waarvan hij van tijd tot tijd gebruik maakt binnen het Bedrijfsterrein, stemt de Klant ermee in om gedurende de looptijd van deze Overeenkomst op eigen kosten een verzekering aan te houden voor een Uitgebreide Algemene Aansprakelijkheidsverzekering (“CGL”) voor een bedrag van niet minder dan $ 1.000.000 voor algemene schade aan eigendommen en persoonlijk letsel (inclusief, zonder beperking, lichamelijk letsel, ziekte, en overlijden) en $ 2.000.000 in geaggregeerde aansprakelijkheidsdekking, evenals een polis voor brand, vandalisme, kwaadwillige beschadiging, uitgebreide dekking en zogenaamde “all risk” dekking voor een bedrag gelijk aan honderd procent (100%) van de totale aansprakelijkheid voor schade aan eigendommen en persoonlijk letsel,000.000 in totale aansprakelijkheidsdekking, evenals een polis van brand, vandalisme, kwaadwillige opzet, uitgebreide dekking en zogenaamde “all risk” dekkingsverzekering voor een bedrag gelijk aan honderd procent (100%) van de vervangingskosten ter verzekering van al het meubilair, de apparatuur, de inrichting en de eigendommen van de Klant van elke soort, aard en beschrijving die zich in of op het Bedrijfspand bevinden. De hier vereiste verzekering moet worden afgesloten bij verzekeraars die bevoegd zijn om zaken te doen waar het Bedrijfspand zich bevindt, met een rating van niet minder dan “A-VIII” in de huidige Best’s Insurance Reports. Voor zover wettelijk vereist, zal de Klant ook een Werknemerscompensatieverzekering afsluiten. Alle verzekeringspolissen die op grond hiervan vereist zijn, moeten worden geschreven als primaire polissen en mogen niet bijdragen aan of meer zijn dan enige dekking die CIC of de Licentiegevers anderszins kunnen handhaven.

Aanvullende Verzekerden: De klant gaat er rechtstreeks en namens zijn verzekeraar mee akkoord dat de volgende entiteiten worden beschouwd als aanvullende verzekerden (“Aanvullende Verzekerden”) op primaire en niet-bijdragende basis onder hun algemene aansprakelijkheidsverzekering en het vereiste Omnibus-Adres zoals hieronder beschreven:

CIC Innovation Communities, LLC d/b/a CIC; CIC Innovation Services, LLC; CIC 50 Milk, LLC; CIC USA Holdings, LLC; CIC Health, LLC; CIC Health Testing Services, LLC; The Cambridge Incubator, LLC; CIC Founder Holdco Inc.Ponte Gadea Boston, LLC; Ponte Gadea Florida; CB Richard Ellis-N.E. Partners, LP; Hub for Change, LLC d/b/a Impact Hub Boston; Innovation Studio, Inc.; CIC Venture Cafe Global Institute Inc.; en elke andere entiteit die volgens CIC in de loop van de tijd aan deze Bijlage A moet worden toegevoegd.

Omnibus Endorsement (te vermelden op COI): Om het bovenstaande aan te tonen, moeten deze CGL en het verzekeringscertificaat precies de volgende aantekening bevatten (de “Omnibus-aanvulling”):

“CIC Innovation Communities, LLC en de entiteiten opgesomd in Bijlage A van de dienstverleningsovereenkomst tussen de genoemde verzekerde en CIC Innovation Communities, LLC, zoals deze van tijd tot tijd kan worden gewijzigd, zijn opgenomen als Aanvullende Verzekerden op primaire en niet-bijdragende basis onder deze Commerciële Algemene Aansprakelijkheidsverzekering.”

Certificaathouder: De certificaathouder moet als volgt zijn:

CIC Innovation Communities, LLC
1 Broadway – 14e verdieping
Cambridge, MA 02142

COI Levering & Monster: Voorafgaand aan de datum waarop de Klant voor het eerst actief is in het Bedrijfspand of het Bedrijfspand gebruikt, dient de Klant CIC te voorzien van een ACORD 25-S of ACORD-28 verzekeringscertificaat dat aan de eisen voldoet en waarin de Omnibus Endorsement moet zijn opgenomen. Er is een voorbeeld van een ACORD 25-S certificaat bijgevoegd.

Details gebouw:

Het gebouw biedt HVAC-services van 8.00 tot 19.00 uur tijdens werkdagen en van 8.00 tot 13.00 uur op zaterdag. Op andere momenten kan het gebouw op verzoek HVAC-diensten leveren tegen het huidige uurtarief van het gebouw. Houd er rekening mee dat het tijdens warme zomerweekenden erg warm kan worden in het gebouw als er niet om koeling wordt gevraagd.

Voor de verzekering wil de verzekeraar mogelijk de volgende informatie hebben:

Noodprocedures:

Een kopie van de noodprocedures van het gebouw is beschikbaar op cic.com/emergency.

Geaccepteerde betaalmethoden: Automatische incasso, zakelijke of persoonlijke cheque, bankoverschrijving en ACH-krediet. Automatische incasso is vereist voor het coworking-aanbod.

Aanvullende bepalingen in de overeenkomst:

De volgende taal wordt opgenomen in elke Overeenkomst met betrekking tot deze locatie:

 1. Gedekte Geschillen: Gedekte Geschillen worden beslecht door arbitrage die wordt uitgevoerd door de American Arbitration Association (“AAA”). Gedekte Geschillen omvatten alle vorderingen, rechten, eisen, verliezen en rechtszaken die voortvloeien: uit een contract, hetzij uitdrukkelijk of stilzwijgend; of uit onrechtmatige daad; of op grond van gewoonterechtelijke theorieën; of op grond van overeenkomsten van goede trouw en eerlijk zakendoen; of op grond van een CIC-beleid; of op grond van een federale, staats- of gemeentelijke wet, uitvoeringsbesluit, verordening of verordening. Deze arbitrageovereenkomst verbiedt geen acties die uitsluitend gericht zijn op het verkrijgen van een voorlopige voorziening die nodig is om de rechten van een van de partijen te beschermen. Met uitzondering van de hierboven uiteengezette acties, is arbitrage het exclusieve middel waarmee CIC en de Klant genoegdoening kunnen krijgen in verband met Gedekte Geschillen. CIC en de Klant doen uitdrukkelijk afstand van hun recht op een proces voor een rechter of een jury over een Ondersteund Geschil, evenals van hun recht om in beroep te gaan tegen de beslissing van de arbiter, behalve op grond van het feit dat de beslissing is verkregen door corruptie, fraude of andere ongepaste beïnvloeding of op de gronden die specifiek worden uiteengezet in een statuut dat van toepassing is op het nietig verklaren van een arbitraal vonnis onder deze arbitrageovereenkomst. De Klant stemt ermee in dat als de Klant een vordering wil indienen tegen CIC of de Licentiegevers, de Klant een schriftelijk verzoek tot arbitrage moet indienen bij CIC binnen zes (6) maanden na de datum waarop de Klant op de hoogte is of had moeten zijn van het Ondersteunde Geschil tegen CIC of de Licentiegevers. Evenzo moet CIC binnen dezelfde termijn een schriftelijk verzoek tot arbitrage indienen bij de Klant tegen wie zij een vordering wil instellen. Indien de Klant of CIC verzuimt om binnen deze termijn een dergelijk verzoek in te dienen, houdt dit in dat afstand wordt gedaan van het recht om in enig forum genoegdoening te krijgen in verband met het Ondersteunde Geschil. Tenzij anders overeengekomen tussen Opdrachtgever en CIC, vindt de arbitrage plaats in het kantoor van de AAA dat het dichtst bij het hoofdkantoor van CIC ligt. CIC en Opdrachtgever zullen één arbiter kiezen in overeenstemming met de toepasselijke AAA-arbitrageregels voor onroerend goed. De partij die het geschil aan arbitrage onderwerpt, draagt alle kosten van de arbitrage totdat de arbiter ervoor kiest de kosten anders toe te wijzen. CIC en Opdrachtgever hebben recht op voldoende informatie om hun Ondersteunde Geschillen adequaat te arbitreren, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, toegang tot essentiële documenten en getuigen, zoals bepaald door de arbiter. De arbiter past het recht toe dat in de overeenkomst is aangewezen. De arbiter heeft de discretie om geldelijke en andere schadevergoedingen toe te kennen, of om geen schadevergoedingen toe te kennen, en om elke andere vorm van genoegdoening toe te kennen die anders in een rechtbank beschikbaar zou zijn. De arbiter zal een schriftelijke arbitragebeslissing uitvaardigen die de belangrijkste bevindingen en conclusies waarop de uitspraak is gebaseerd, onthult. De uitspraak van de arbiter kan voor elke bevoegde rechtbank worden uitgesproken. Deze arbitragebepaling blijft ook na beëindiging van de Overeenkomst van kracht.

Overzicht van het aanbod – CIC Boston

Kantoorwerkplek

Het CIC-aanbod omvat flexibele, uitbreidbare kantoorruimte die geconfigureerd is voor gebruik door bedrijven van alle soorten en maten. We bieden toegangscontrole met elektronische sleutels. Alle normale nutsvoorzieningen en diensten op kantoor, zoals elektriciteit, HVAC op kantooruren, vuilnisophaaldienst, enz. zijn inbegrepen. Toegang is 24 x 7 x 365 beschikbaar. Klanten die kiezen voor FlexSpace kunnen beperkingen hebben op het aantal uren dat ze toegang hebben tot CIC.

Kantoormeubilair

Iedereen met een eigen ruimte krijgt een complete werkplek, inclusief een bureau, een verstelbare bureaustoel en opbergruimte voor vergrendelbare bestanden. Extra meubilair zoals whiteboards of rekken is in de meeste gevallen zonder extra kosten beschikbaar. Klanten zonder eigen ruimte krijgen toegang tot gedeelde werkruimten.

Receptie

Alle toegewijde ruimteaanbiedingen, evenals coworking en FlexSpace, zijn inclusief gastontvangstdiensten om gasten te ontvangen voor klanten.

Internet

Iedereen beschikt over een snelle bekabelde internetverbinding voor kantoorgebruik en WiFi. Andere internetdiensten (bijv. un-firewalled IP’s) zijn afhankelijk van beschikbaarheid en kunnen extra kosten met zich meebrengen.

Postdiensten

Alle dedicated space-aanbiedingen, evenals coworking en FlexSpace, zijn inclusief een postmap en postservices.

Kopieerapparaat, printer en fax

De service omvat onbeperkt gebruik van zwart-wit- en kleurenprinters, kopieerapparaten en faxapparaten van commerciële kwaliteit voor normaal kantoorgebruik. Een privéfaxnummer, dat faxen als pdf-bestanden doorstuurt naar een individueel e-mailadres, is beschikbaar voor specifiek gebruik door uw bedrijf. Extra nummers zijn beschikbaar tegen een vergoeding. Vragen over het afdrukken van meerdere exemplaren van brochures of omvangrijke afdruktaken moeten worden gericht aan een CIC-medewerker, aangezien dit soort opdrachten kunnen worden doorgegeven aan externe afdrukserviceproviders.

Conferentiekamers & Telefooncellen

De service omvat onbeperkt gebruik van goed ingerichte vergaderruimten met dataprojectoren of projectieschermen en onbeperkt gebruik van digitale Polycom audio- en videoconferentieapparatuur. Conferentieruimten en telefooncellen worden geboekt via een webgebaseerde boekingstool. Vragen over frequente vergaderingen van een hele dag of intensief gebruik voor training of andere doeleinden kunnen worden gesteld aan een CIC-medewerker voor meer informatie.

Keukendiensten

CIC heeft volledig uitgeruste keukens, met vaak yoghurt, fruit, frisdrank en andere snacks en koude dranken. CIC heeft ook een volledige selectie gourmetkoffie op voorraad en een hoogwaardig koffiezetsysteem. Deze service is inbegrepen in je servicekosten en eerlijk gebruik is op basis van eer.

Massagetherapie

CIC heeft een massageruimte en werkt samen met onafhankelijke professionele massagetherapeuten die regelmatig langskomen. CIC maakt gratis gebruik van de massageruimte. Alle vergoedingen voor massage gaan uitsluitend naar de therapeut en worden niet gefactureerd via CIC. Het gebruik van deze service is ter beoordeling van de klant en CIC is niet aansprakelijk.

Doucheruimtes

CIC heeft verschillende doucheruimtes beschikbaar voor klanten op basis van wie het eerst komt, het eerst maalt. De doucheruimtes zijn voorzien van handdoeken en toiletartikelen.

Verpleegkamer

Verpleegkamers kunnen geboekt worden via een webgebaseerde boekingstool. Elke kamer biedt zacht licht, comfortabele stoelen, een eigen koelkast en een afsluitbare deur. Hoewel deze kamers beschikbaar zijn voor andere boekingen, hebben boekingen voor verpleging voorrang.

Fitnesscentrum op locatie

CIC Boston heeft een klein, maar exclusief fitnesscentrum in het gebouw op de 5e verdieping. Er is een verscheidenheid aan aerobe en gewichttrainingsapparatuur en -toestellen, waaronder vrije gewichten, banken, loopbanden, hometrainers, steppers en nog veel meer. Daarnaast zijn er een handvol kluisjes om te gebruiken terwijl je traint en vijf ruime doucheruimtes. Lidmaatschap vereist een nominale extra vergoeding. Meer informatie en de link om je in te schrijven vind je op cic.com/50milkfitness.

Venture Café

Het Venture Café is een netwerkevenement voor de gemeenschap dat de meeste donderdagen wordt gehouden in CIC Cambridge – One Broadway van 15.00 tot 20.00 uur en wordt georganiseerd door CIC Venture Cafe Global Institute, Inc. Met zijn “pay it forward”-bijdragemodel wordt Venture Cafe georganiseerd in CIC om leden van de lokale ondernemers- en innovatiegemeenschap samen te brengen. Klanten van CIC krijgen rechtstreeks toegang tot dit wekelijkse evenement. Naast bier en wijn worden er wekelijks Venture Cafés georganiseerd met gastsprekers, workshops, enz. Let op: het is een voorrecht en geen recht om deze bijeenkomsten bij te wonen, en CIC Venture Cafe Global Institute, Inc. behoudt zich zowel het recht voor om service te weigeren als om naar eigen goeddunken te bepalen wie er wordt uitgenodigd in overeenstemming met haar missie en beleid.

Andere voordelen en kortingen

Alle CIC-klanten komen in aanmerking voor unieke kortingen op allerlei voordelen, zoals lidmaatschappen van sportscholen, vervoersprogramma’s zoals fiets- en autodelen en zakelijke diensten zoals notarisdiensten. Voordelen worden regelmatig toegevoegd en kunnen online worden bekeken in het CIC-portaal.

CIC-paspoort

Alle CIC-klanten kunnen gebruikmaken van gemeenschappelijke ruimten, waaronder vergaderzalen, telefooncellen, keukens en coworkingruimten, in elke CIC-locatie wereldwijd. Let op: aangezien de vastgoedprijzen op onze verschillende locaties variëren, kan het zijn dat als je meer dan 20% van de tijd consequent een duurdere locatie gebruikt, je gevraagd wordt om je primaire reservering om te zetten naar die locatie voor factureringsdoeleinden.

CIC Campus Cambridge

Adressen: One Broadway, Cambridge, MA 02142; 245 Main Street, Cambridge, MA 02142
Licentiegevers: CIC One Broadway, LLC (licentiegever op One Broadway); CIC 245 Main, LLC (licentiegever op 245 Main Street)
Verhuurders: MIT One Broadway, LLC (verhuurder op One Broadway); The Trustees of One Cambridge Center Trust (verhuurder op 245 Main Street)

Verzekeringseisen (voor alle gebouwen):

Dekkingen & limieten: Met betrekking tot de ruimten waarvan hij van tijd tot tijd gebruik maakt binnen het Bedrijfsterrein, stemt de Klant ermee in om gedurende de looptijd van deze Overeenkomst op eigen kosten een verzekering aan te houden voor een Uitgebreide Algemene Aansprakelijkheidsverzekering (“CGL”) voor een bedrag van niet minder dan $ 1.000.000 voor algemene schade aan eigendommen en persoonlijk letsel (inclusief, zonder beperking, lichamelijk letsel, ziekte, en overlijden) en $ 2.000.000 in geaggregeerde aansprakelijkheidsdekking, evenals een polis voor brand, vandalisme, kwaadwillige beschadiging, uitgebreide dekking en zogenaamde “all risk” dekking voor een bedrag gelijk aan honderd procent (100%) van de totale aansprakelijkheid voor schade aan eigendommen en persoonlijk letsel,000.000 in totale aansprakelijkheidsdekking, evenals een polis van brand, vandalisme, kwaadwillige opzet, uitgebreide dekking en zogenaamde “all risk” dekkingsverzekering voor een bedrag gelijk aan honderd procent (100%) van de vervangingskosten ter verzekering van al het meubilair, de apparatuur, de inrichting en de eigendommen van de Klant van elke soort, aard en beschrijving die zich in of op het Bedrijfspand bevinden. De hier vereiste verzekering moet worden afgesloten bij verzekeraars die bevoegd zijn om zaken te doen waar het Bedrijfspand zich bevindt, met een rating van niet minder dan “A-VIII” in de huidige Best’s Insurance Reports. Voor zover wettelijk vereist, zal de Klant ook een Werknemerscompensatieverzekering afsluiten. Alle verzekeringspolissen die op grond hiervan vereist zijn, moeten worden geschreven als primaire polissen en mogen niet bijdragen aan of meer zijn dan enige dekking die CIC of de Licentiegevers anderszins kunnen handhaven.

Aanvullende Verzekerden: De klant gaat er rechtstreeks en namens zijn verzekeraar mee akkoord dat de volgende entiteiten worden beschouwd als aanvullende verzekerden (“Aanvullende Verzekerden”) op primaire en niet-bijdragende basis onder hun algemene aansprakelijkheidsverzekering en het vereiste Omnibus-Adres zoals hieronder beschreven:

CIC Innovation Communities, LLC d/b/a CIC; CIC Innovation Services, LLC; CIC One Broadway, LLC; 101 Main CIC, LLC; CIC 245 Main, LLC; CIC USA Holdings, LLC; CIC Health, LLC; CIC Health Testing Services, LLC; The Cambridge Incubator, LLC; CIC Founder Holdco Inc.MIT One Broadway Fee Owner LLC; MIT One Broadway LLC en beheerder; Jones Lang LaSalle Americas, Inc.; Colliers Meredith & Grew, Inc.; Colliers International New England, LLC; RREEF America REIT II Corp. PPP; RREEF Management LLC & RREEF America, LLC; CB Richard Ellis, Inc.; CB Richard Ellis-NE Partners, LP; One Cambridge Center Trust; The Trustees of One Cambridge Center Trust; Boston Properties Limited Partnership; Boston Properties, Inc.; BP Management, L.P.; Innovation Studio, Inc.; CIC Venture Cafe Global Institute Inc.; en elke andere entiteit die volgens CIC in de loop der tijd aan deze Bijlage A moet worden toegevoegd.

Omnibus Endorsement (te vermelden op COI): Om het bovenstaande aan te tonen, moeten deze CGL en het verzekeringscertificaat precies de volgende aantekening bevatten (de “Omnibus-aanvulling”):

“CIC Innovation Communities, LLC en de entiteiten opgesomd in Bijlage A van de dienstverleningsovereenkomst tussen de genoemde verzekerde en CIC Innovation Communities, LLC, zoals deze van tijd tot tijd kan worden gewijzigd, zijn opgenomen als Aanvullende Verzekerden op primaire en niet-bijdragende basis onder deze Commerciële Algemene Aansprakelijkheidsverzekering.”

Certificaathouder: De certificaathouder moet als volgt zijn:

CIC Innovation Communities, LLC
1 Broadway – 14e verdieping
Cambridge, MA 02142

COI Levering & Monster: Voorafgaand aan de datum waarop de Klant voor het eerst actief is in het Bedrijfspand of het Bedrijfspand gebruikt, dient de Klant CIC te voorzien van een ACORD 25-S of ACORD-28 verzekeringscertificaat dat aan de eisen voldoet en waarin de Omnibus Endorsement moet zijn opgenomen. Er is een voorbeeld van een ACORD 25-S certificaat bijgevoegd.

Details gebouw:

Het gebouw levert HVAC-diensten tijdens normale kantooruren en de eerste helft van zaterdag. Op andere momenten kan het gebouw op verzoek HVAC-diensten leveren tegen het huidige uurtarief van het gebouw. Houd er rekening mee dat het tijdens warme zomerweekenden erg warm kan worden in het gebouw als er niet om koeling wordt gevraagd.

Voor de verzekering wil de verzekeraar mogelijk de volgende informatie hebben:

Het gebouw biedt HVAC-services van maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 20.00 uur en op zaterdag van 9.00 tot 13.00 uur, zonder extra kosten. HVAC na sluitingstijd kan door de verhuurder worden geleverd op verzoek ten minste één (1) werkdag voorafgaand aan de datum van service tegen hun uurtarief per warmtepomp per uur met een minimumtarief per verzoek.

Voor de verzekering wil de verzekeraar mogelijk de volgende informatie hebben:

Noodprocedures

Een exemplaar van de noodprocedures van elk gebouw is beschikbaar op cic.com/emergency.

Geaccepteerde betaalmethoden: Automatische incasso, zakelijke of persoonlijke cheque, bankoverschrijving en ACH-krediet.. Automatische incasso is vereist voor het coworking-aanbod.


Aanvullende bepalingen in de overeenkomst:

De volgende taal wordt opgenomen in elke Overeenkomst met betrekking tot deze locatie:

 1. Gedekte Geschillen: Gedekte Geschillen worden beslecht door arbitrage die wordt uitgevoerd door de American Arbitration Association (“AAA”). Gedekte Geschillen omvatten alle vorderingen, rechten, eisen, verliezen en rechtszaken die voortvloeien: uit een contract, hetzij uitdrukkelijk of stilzwijgend; of uit onrechtmatige daad; of op grond van gewoonterechtelijke theorieën; of op grond van overeenkomsten van goede trouw en eerlijk zakendoen; of op grond van een CIC-beleid; of op grond van een federale, staats- of gemeentelijke wet, uitvoeringsbesluit, verordening of verordening. Deze arbitrageovereenkomst verbiedt geen acties die uitsluitend gericht zijn op het verkrijgen van een voorlopige voorziening die nodig is om de rechten van een van de partijen te beschermen. Met uitzondering van de hierboven uiteengezette acties, is arbitrage het exclusieve middel waarmee CIC en de Klant genoegdoening kunnen krijgen in verband met Gedekte Geschillen. CIC en de Klant doen uitdrukkelijk afstand van hun recht op een proces voor een rechter of een jury over een Ondersteund Geschil, evenals van hun recht om in beroep te gaan tegen de beslissing van de arbiter, behalve op grond van het feit dat de beslissing is verkregen door corruptie, fraude of andere ongepaste beïnvloeding of op de gronden die specifiek worden uiteengezet in een statuut dat van toepassing is op het nietig verklaren van een arbitraal vonnis onder deze arbitrageovereenkomst. De Klant stemt ermee in dat als de Klant een vordering wil indienen tegen CIC of de Licentiegevers, de Klant een schriftelijk verzoek tot arbitrage moet indienen bij CIC binnen zes (6) maanden na de datum waarop de Klant op de hoogte is of had moeten zijn van het Ondersteunde Geschil tegen CIC of de Licentiegevers. Evenzo moet CIC binnen dezelfde termijn een schriftelijk verzoek tot arbitrage indienen bij de Klant tegen wie zij een vordering wil instellen. Indien de Klant of CIC verzuimt om binnen deze termijn een dergelijk verzoek in te dienen, houdt dit in dat afstand wordt gedaan van het recht om in enig forum genoegdoening te krijgen in verband met het Ondersteunde Geschil. Tenzij anders overeengekomen tussen Opdrachtgever en CIC, vindt de arbitrage plaats in het kantoor van de AAA dat het dichtst bij het hoofdkantoor van CIC ligt. CIC en Opdrachtgever zullen één arbiter kiezen in overeenstemming met de toepasselijke AAA-arbitrageregels voor onroerend goed. De partij die het geschil aan arbitrage onderwerpt, draagt alle kosten van de arbitrage totdat de arbiter ervoor kiest de kosten anders toe te wijzen. CIC en Opdrachtgever hebben recht op voldoende informatie om hun Ondersteunde Geschillen adequaat te arbitreren, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, toegang tot essentiële documenten en getuigen, zoals bepaald door de arbiter. De arbiter past het recht toe dat in de overeenkomst is aangewezen. De arbiter heeft de discretie om geldelijke en andere schadevergoedingen toe te kennen, of om geen schadevergoedingen toe te kennen, en om elke andere vorm van genoegdoening toe te kennen die anders in een rechtbank beschikbaar zou zijn. De arbiter zal een schriftelijke arbitragebeslissing uitvaardigen die de belangrijkste bevindingen en conclusies waarop de uitspraak is gebaseerd, onthult. De uitspraak van de arbiter kan voor elke bevoegde rechtbank worden uitgesproken. Deze arbitragebepaling blijft ook na beëindiging van de Overeenkomst van kracht.

Overzicht van het aanbod – CIC Cambridge Campus

Kantoorwerkplek

Het aanbod van CIC omvat flexibele, uitbreidbare kantoorruimte die geschikt is voor gebruik door bedrijven van alle soorten en maten. We bieden toegangscontrole met behulp van elektronische sleutels en opgenomen video. Alle normale nutsvoorzieningen en diensten op kantoor, zoals elektriciteit, HVAC op kantooruren, vuilnisophaaldienst, enz. zijn inbegrepen. Toegang is 24 x 7 x 365 beschikbaar. Klanten die kiezen voor FlexSpace kunnen beperkingen hebben op het aantal uren dat ze toegang hebben tot CIC. Klanten die kiezen voor coworking kunnen beperkt worden tot maximaal vijf personen.

Kantoormeubilair

Iedereen met een eigen ruimte krijgt een complete werkplek, inclusief een bureau, een verstelbare bureaustoel en opbergruimte voor vergrendelbare bestanden. Extra meubilair zoals whiteboards of rekken is in de meeste gevallen zonder extra kosten beschikbaar. Klanten zonder eigen ruimte krijgen toegang tot gedeelde werkruimten.

Receptie

Alle toegewijde ruimteaanbiedingen, evenals coworking en FlexSpace, zijn inclusief gastontvangstdiensten om gasten te ontvangen voor klanten.

Internet

Iedereen beschikt over een snelle internetverbinding voor kantoorgebruik. CIC heeft zijn eigen door ARIN toegewezen IP-adresblok en onderhoudt twee snelle verbindingen (redundant glasvezelethernet met aparte paden en toegangspunten) met het internet en biedt redundantie op basis van BGP-routering. Andere internetdiensten (bijv. un-firewalled IP’s) zijn afhankelijk van beschikbaarheid en kunnen extra kosten met zich meebrengen.

Postdiensten

Alle dedicated space-aanbiedingen, evenals coworking en FlexSpace, zijn inclusief een postmap en postservices.

Kopieerapparaat, printer en fax

De service omvat onbeperkt gebruik van zwart-wit- en kleurenprinters, kopieerapparaten en faxapparaten van commerciële kwaliteit voor normaal kantoorgebruik. Voor niet-werkende klanten is er een privéfaxnummer dat faxen als pdf-bestanden doorstuurt naar een individueel e-mailadres. Extra nummers zijn beschikbaar tegen een vergoeding. Vragen over het afdrukken van meerdere exemplaren van brochures of omvangrijke afdruktaken moeten worden gericht aan een CIC-medewerker, aangezien dit soort opdrachten kunnen worden doorgegeven aan externe afdrukserviceproviders.

Conferentiekamers & Telefooncellen

De service omvat onbeperkt gebruik van goed ingerichte vergaderruimten met dataprojectoren of projectieschermen en onbeperkt gebruik van digitale Polycom audio- en videoconferentieapparatuur. Conferentieruimten en telefooncellen worden geboekt via een webgebaseerde boekingstool. Vragen over frequente vergaderingen van een hele dag of intensief gebruik voor training of andere doeleinden kunnen worden gesteld aan een CIC-medewerker voor meer informatie.

Keukendiensten

CIC heeft volledig uitgeruste keukens, met vaak yoghurt, fruit, frisdrank en andere snacks en koude dranken. CIC heeft ook een volledige selectie gourmetkoffie op voorraad en een hoogwaardig koffiezetsysteem. Deze service is inbegrepen in je servicekosten en eerlijk gebruik is op basis van eer.

Massagetherapie

CIC heeft een massageruimte en werkt samen met onafhankelijke professionele massagetherapeuten die regelmatig langskomen. CIC maakt gratis gebruik van de massageruimte. Alle vergoedingen voor massage gaan uitsluitend naar de therapeut en worden niet gefactureerd via CIC. Het gebruik van deze service is ter beoordeling van de klant en CIC is niet aansprakelijk.

Wellness-programma’s

CIC heeft verschillende wellnessprogramma’s die veranderen afhankelijk van de belangstelling en het seizoen. Momenteel zijn er wekelijkse yogalessen, meditatielessen, een hardloopclub en nog veel meer. Sommige programma’s brengen extra kosten met zich mee die rechtstreeks aan de leraar worden betaald en niet via CIC worden gefactureerd. Het gebruik van deze programma’s en lessen is ter beoordeling van de klant en CIC is niet aansprakelijk.

Doucheruimtes

CIC heeft verschillende doucheruimtes beschikbaar voor klanten op basis van wie het eerst komt, het eerst maalt. De doucheruimtes zijn voorzien van handdoeken en toiletartikelen.

Verpleegkamer

Verpleegkamers kunnen geboekt worden via een webgebaseerde boekingstool. Elke kamer biedt zacht licht, comfortabele stoelen, een eigen koelkast en een afsluitbare deur. Hoewel deze kamers beschikbaar zijn voor andere boekingen, hebben boekingen voor verpleging voorrang.

Speelkamer

CIC biedt klanten gedeelde toegang tot pingpongtafels en verschillende spelsystemen. Deze zijn beschikbaar op basis van wie het eerst komt, het eerst maalt.

Venture Café

Het Venture Café is een netwerkevenement voor de gemeenschap dat de meeste donderdagen wordt gehouden in CIC Cambridge – One Broadway van 15.00 tot 20.00 uur en wordt georganiseerd door CIC Venture Cafe Global Institute, Inc. Met zijn “pay it forward”-bijdragemodel wordt Venture Cafe georganiseerd in CIC om leden van de lokale ondernemers- en innovatiegemeenschap samen te brengen. Klanten van CIC krijgen rechtstreeks toegang tot dit wekelijkse evenement. Naast bier en wijn worden er wekelijks Venture Cafés georganiseerd met gastsprekers, workshops, enz. Let op: het is een voorrecht en geen recht om deze bijeenkomsten bij te wonen, en CIC Venture Cafe Global Institute, Inc. behoudt zich zowel het recht voor om service te weigeren als om naar eigen goeddunken te bepalen wie er wordt uitgenodigd in overeenstemming met haar missie en beleid.

Honden bij CIC

Honden zijn toegestaan in bepaalde aangewezen gebieden van CIC’s locatie Main Street 245, waaronder enkele algemene ruimten zoals gangen. Elke Klant of werknemer van een Klant die zijn hond wil meenemen om te werken op Main Street 245 moet de “Bringing Your Dog to CIC – Application and Agreement” invullen en schriftelijke goedkeuring krijgen van CIC voordat hij de hond meeneemt op het terrein van CIC. Alle hondenbezitters en aanverwante Klanten moeten zich te allen tijde houden aan het CIC Hondenbeleid (te vinden op www.cic.com/dogpolicy). Leden van de CIC-gemeenschap worden aangemoedigd om rechtstreeks contact op te nemen met CIC-medewerkers met vragen of zorgen over het gedrag van individuele honden om ervoor te zorgen dat alle leden van de CIC-gemeenschap zich veilig voelen op hun werkplek.

Andere voordelen en kortingen

Alle CIC-klanten komen in aanmerking voor unieke kortingen op allerlei voordelen, zoals lidmaatschappen van sportscholen, vervoersprogramma’s zoals fiets- en autodelen en zakelijke diensten zoals notarisdiensten. Voordelen worden regelmatig toegevoegd en kunnen online worden bekeken in het CIC-portaal.

CIC-paspoort

Alle CIC-klanten kunnen gebruikmaken van gemeenschappelijke ruimten, waaronder vergaderzalen, telefooncellen, keukens en coworkingruimten, in elke CIC-locatie wereldwijd. Let op: aangezien de vastgoedprijzen op onze verschillende locaties variëren, kan het zijn dat als je meer dan 20% van de tijd consequent een duurdere locatie gebruikt, je gevraagd wordt om je primaire reservering om te zetten naar die locatie voor factureringsdoeleinden.

CIC@4220

Adres: 4220 Duncan Avenue, St. Louis, MO 63110
Licentieverlener: CIC 4220 Duncan, LLC
Huisbaas: 4220 Duncan, LLC

Verzekeringseisen:

Dekkingen & limieten: Met betrekking tot de ruimten waarvan hij van tijd tot tijd gebruik maakt binnen het Bedrijfsterrein, stemt de Klant ermee in om gedurende de looptijd van deze Overeenkomst op eigen kosten een verzekering aan te houden voor een Uitgebreide Algemene Aansprakelijkheidsverzekering (“CGL”) voor een bedrag van niet minder dan $ 1.000.000 voor algemene schade aan eigendommen en persoonlijk letsel (inclusief, zonder beperking, lichamelijk letsel, ziekte, en overlijden) en $ 2.000.000 in geaggregeerde aansprakelijkheidsdekking, evenals een polis voor brand, vandalisme, kwaadwillige beschadiging, uitgebreide dekking en zogenaamde “all risk” dekking voor een bedrag gelijk aan honderd procent (100%) van de totale aansprakelijkheid voor schade aan eigendommen en persoonlijk letsel,000.000 in totale aansprakelijkheidsdekking, evenals een polis van brand, vandalisme, kwaadwillige opzet, uitgebreide dekking en zogenaamde “all risk” dekkingsverzekering voor een bedrag gelijk aan honderd procent (100%) van de vervangingskosten ter verzekering van al het meubilair, de apparatuur, de inrichting en de eigendommen van de Klant van elke soort, aard en beschrijving die zich in of op het Bedrijfspand bevinden. De hier vereiste verzekering moet worden afgesloten bij verzekeraars die bevoegd zijn om zaken te doen waar het Bedrijfspand zich bevindt, met een rating van niet minder dan “A-VIII” in de huidige Best’s Insurance Reports. Voor zover wettelijk vereist, zal de Klant ook een Werknemerscompensatieverzekering afsluiten. Alle verzekeringspolissen die op grond hiervan vereist zijn, moeten worden geschreven als primaire polissen en mogen niet bijdragen aan of meer zijn dan enige dekking die CIC of de Licentiegevers anderszins kunnen handhaven.


Aanvullende Verzekerden: De klant stemt er rechtstreeks en namens zijn verzekeraar mee in dat de volgende entiteiten worden beschouwd als aanvullende verzekerden (“Aanvullende Verzekerden”) op primaire en niet-bijdragende basis onder hun algemene aansprakelijkheidsverzekering en het vereiste Omnibus-Adres zoals hieronder beschreven:

CIC 4220 Duncan, LLC; CIC Innovation Communities, LLC d/b/a CIC; CIC Innovation Services, LLC; CIC University Projects, LLC; CIC Property Management, LLC; CIC USA Holdings, LLC; CIC Health, LLC; CIC Health Testing Services, LLC; CIC Venture Cafe Global Institute Inc.; The Cambridge Incubator, LLC; CIC Founder Holdco Inc.; 4220 Duncan, LLC; 4220 Duncan Holding, LLC; LS 4220 Duncan JV, LLC; Wexford Asset Management, LLC; Wexford Equities, LLC; Wexford Development, LLC; Wexford Science & Technology, LLC; Ventas Life Sciences, LLC; VTR; Innovation Studio, Inc.; Venture Cafe St. Louis, Inc.; en elke andere entiteit die volgens CIC in de loop van de tijd aan deze Bijlage A moet worden toegevoegd.

Omnibus Endorsement (te vermelden op COI): Om het bovenstaande aan te tonen, moeten deze CGL en het verzekeringscertificaat precies de volgende aantekening bevatten (de “Omnibus-aanvulling”):

“CIC Innovation Communities, LLC en de entiteiten opgesomd in Bijlage A van de dienstverleningsovereenkomst tussen de genoemde verzekerde en CIC Innovation Communities, LLC, zoals deze van tijd tot tijd kan worden gewijzigd, zijn opgenomen als Aanvullende Verzekerden op primaire en niet-bijdragende basis onder deze Commerciële Algemene Aansprakelijkheidsverzekering.”

Certificaathouder: De certificaathouder moet als volgt zijn:

CIC 4220 Duncan, LLC
4220 Duncan Ave – 2e verdieping
St. Louis, MO 63110

COI Levering & Monster: Voorafgaand aan de datum waarop de Klant voor het eerst actief is in het Bedrijfspand of het Bedrijfspand gebruikt, dient de Klant CIC te voorzien van een ACORD 25-S of ACORD-28 verzekeringscertificaat dat aan de eisen voldoet en waarin de Omnibus Endorsement moet zijn opgenomen. Er is een voorbeeld van een ACORD 25-S certificaat bijgevoegd.

Details gebouw:

Het gebouw biedt 24 uur per dag, 7 dagen per week HVAC-diensten met energiezuinige onderbrekingen na de normale kantooruren, die momenteel worden beschouwd als maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 20.00 uur en zaterdag van 8.00 tot 13.00 uur.

Voor de verzekering wil de verzekeraar mogelijk de volgende informatie hebben:

Noodprocedures:

Een kopie van de noodprocedures van het gebouw is beschikbaar op cic.com/emergency.

Geaccepteerde betaalmethoden: Automatische incasso, zakelijke of persoonlijke cheque, bankoverschrijving en ACH-krediet.

Aanvullende bepalingen in de overeenkomst:

De volgende taal wordt opgenomen in elke Overeenkomst met betrekking tot deze locatie:

 1. De Klant zal zich houden aan het beleid, zoals dat van tijd tot tijd redelijkerwijs kan worden gewijzigd, dat is vastgesteld door het non-profit Center of Research Technology and Entrepreneurial Exchange (“CORTEX”), of zijn filiaal, met betrekking tot het bezorgen aan CORTEX van kennisgevingen van vacatures in de Bedrijfsruimten, welke informatie over vacatures door CORTEX kan worden geplaatst of gepubliceerd en doorgegeven aan de bevoegde overheidsinstanties.
 2. Gedekte Geschillen: Gedekte Geschillen worden beslecht door arbitrage die wordt uitgevoerd door de American Arbitration Association (“AAA”). Gedekte Geschillen omvatten alle vorderingen, rechten, eisen, verliezen en rechtszaken die voortvloeien: uit een contract, hetzij uitdrukkelijk of stilzwijgend; of uit onrechtmatige daad; of op grond van gewoonterechtelijke theorieën; of op grond van overeenkomsten van goede trouw en eerlijk zakendoen; of op grond van een CIC-beleid; of op grond van een federale, staats- of gemeentelijke wet, uitvoeringsbesluit, verordening of verordening. Deze arbitrageovereenkomst verbiedt geen acties die uitsluitend gericht zijn op het verkrijgen van een voorlopige voorziening die nodig is om de rechten van een van de partijen te beschermen. Met uitzondering van de hierboven uiteengezette acties, is arbitrage het exclusieve middel waarmee CIC en de Klant genoegdoening kunnen krijgen in verband met Gedekte Geschillen. CIC en de Klant doen uitdrukkelijk afstand van hun recht op een proces voor een rechter of een jury over een Ondersteund Geschil, evenals van hun recht om in beroep te gaan tegen de beslissing van de arbiter, behalve op grond van het feit dat de beslissing is verkregen door corruptie, fraude of andere ongepaste beïnvloeding of op de gronden die specifiek worden uiteengezet in een statuut dat van toepassing is op het nietig verklaren van een arbitraal vonnis onder deze arbitrageovereenkomst. De Klant stemt ermee in dat als de Klant een vordering wil indienen tegen CIC of de Licentiegevers, de Klant een schriftelijk verzoek tot arbitrage moet indienen bij CIC binnen zes (6) maanden na de datum waarop de Klant op de hoogte is of had moeten zijn van het Ondersteunde Geschil tegen CIC of de Licentiegevers. Evenzo moet CIC binnen dezelfde termijn een schriftelijk verzoek tot arbitrage indienen bij de Klant tegen wie zij een vordering wil instellen. Indien de Klant of CIC verzuimt om binnen deze termijn een dergelijk verzoek in te dienen, houdt dit in dat afstand wordt gedaan van het recht om in enig forum genoegdoening te krijgen in verband met het Ondersteunde Geschil. Tenzij anders overeengekomen tussen Opdrachtgever en CIC, vindt de arbitrage plaats in het kantoor van de AAA dat het dichtst bij het hoofdkantoor van CIC ligt. CIC en Opdrachtgever zullen één arbiter kiezen in overeenstemming met de toepasselijke AAA-arbitrageregels voor onroerend goed. De partij die het geschil aan arbitrage onderwerpt, draagt alle kosten van de arbitrage totdat de arbiter ervoor kiest de kosten anders toe te wijzen. CIC en Opdrachtgever hebben recht op voldoende informatie om hun Ondersteunde Geschillen adequaat te arbitreren, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, toegang tot essentiële documenten en getuigen, zoals bepaald door de arbiter. De arbiter past het recht toe dat in de overeenkomst is aangewezen. De arbiter heeft de discretie om geldelijke en andere schadevergoedingen toe te kennen, of om geen schadevergoedingen toe te kennen, en om elke andere vorm van genoegdoening toe te kennen die anders in een rechtbank beschikbaar zou zijn. De arbiter zal een schriftelijke arbitragebeslissing uitvaardigen die de belangrijkste bevindingen en conclusies waarop de uitspraak is gebaseerd, onthult. De uitspraak van de arbiter kan voor elke bevoegde rechtbank worden uitgesproken. Deze arbitragebepaling blijft ook na beëindiging van de Overeenkomst van kracht.
 3. Regels en voorschriften: Niets in deze regels en voorschriften (de “Regels en voorschriften”) zal enige bepaling van de Overeenkomst vervangen. In het geval van strijdigheid of inconsistentie tussen dit Reglement en de Overeenkomst, prevaleert het Reglement. Het gebouw waarin het Bedrijfspand zich bevindt, wordt hierin aangeduid als het “Gebouw”. De regels en voorschriften zijn als volgt:
  1. Het is de Klant niet toegestaan de gemeenschappelijke ingangen, lobby’s, liften, trottoirs en trappen van het Gebouw te belasten of te versperren of deze te gebruiken voor andere doeleinden dan het betreden of verlaten van het Gebouw.
  2. Behalve zoals specifiek bepaald in de Overeenkomst waaraan deze Regels en Voorwaarden zijn gehecht, mogen er geen borden, foto’s, advertenties, namen of mededelingen worden geïnstalleerd of weergegeven op enig deel van de buitenkant van de Bedrijfsruimten of het Gebouw zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van CIC. CIC en Verhuurder hebben het recht om, op kosten van de Klant en zonder voorafgaande kennisgeving, elk bord te verwijderen dat is geïnstalleerd of weergegeven in strijd met deze regel.
  3. Als CIC of Verhuurder schriftelijk bezwaar maakt tegen gordijnen, jaloezieën, rolgordijnen, schermen of hangende planten of andere soortgelijke voorwerpen die zijn bevestigd aan of worden gebruikt in verband met een raam of deur van het Bedrijfsruimten of zijn geplaatst op een vensterbank, welk raam, deur of vensterbank is (a) zichtbaar vanaf de buitenkant van het Bedrijfspand en (b) niet zijn opgenomen in de door CIC en Verhuurder goedgekeurde plannen, dan zal Opdrachtgever deze gordijnen, jaloezieën, schaduwen, schermen of hangende planten of andere soortgelijke objecten onmiddellijk en voor eigen rekening verwijderen.
  4. Grote leveringen mogen niet later dan 8.00 uur en niet vroeger dan 18.00 uur plaatsvinden op weekdagen, of op elk tijdstip in het weekend of op feestdagen. Er mogen geen leveringen worden gedaan die andere huurders in of de werking van het gebouw hinderen of belemmeren. Verplaatsing van meubilair, kantoorapparatuur of ander groot of omvangrijk materiaal door de gemeenschappelijke ruimten is beperkt tot de uren die Verhuurder kan aanwijzen en is onderworpen aan redelijke beperkingen die Verhuurder kan opleggen. Elk gebruik van de goederenlift moet vooraf worden gecoördineerd met CIC.
  5. De Klant zal op geen enkele vloer van het Bedrijfspand een belasting plaatsen die groter is dan de belasting per vierkante voet die (a) deze vloer ontworpen was om te dragen of (b) is toegestaan door de toepasselijke wetgeving. Inrichtingen en apparatuur die geluiden of trillingen veroorzaken die kunnen worden doorgegeven aan de structuur van het Gebouw in een mate die bezwaarlijk is voor andere klanten of huurders, moeten door de Klant, voor eigen rekening en risico van de Klant, worden geplaatst en onderhouden op trillingsdempers of andere apparaten die voldoende zijn om dergelijke geluiden en trillingen te elimineren tot niveaus die redelijkerwijs aanvaardbaar zijn voor CIC, Verhuurder en andere betrokken partijen.
  6. De Klant zal geen radio-, televisie- of andere antennes, mobiele of andere communicatieapparatuur of andere apparaten op het dak of aan de buitenmuren van het Bedrijfspand installeren, behalve in overeenstemming met de Overeenkomst. De Klant zal radio, televisie of andere digitale of elektronische communicatie in het Gebouw of elders niet verstoren.
  7. Het werven, venten, vragen en verspreiden van pamfletten of ander geschreven materiaal in, op of rond het gebouw is verboden.
  8. Cliënt zal al zijn vuilnis en afval opslaan in containers binnen het Bedrijfspand of in door Verhuurder aangewezen containers buiten het Bedrijfspand. De Klant zal in een dergelijke houder geen materiaal plaatsen dat niet kan worden verwijderd op de gewone en gebruikelijke manier van afvalverwerking.
  9. Het Bedrijfspand mag niet worden gebruikt voor logies of voor enig ongepast, immoreel of aanstootgevend doel. Behalve zoals bepaald in de Overeenkomst, mag er in de Bedrijfsruimten niet worden gekookt of toegestaan.
  10. Opdrachtgever zal zich houden aan alle veiligheids-, brandbeveiligings- en ontruimingsprocedures en voorschriften die zijn opgesteld door CIC, Verhuurder of enige overheidsinstantie.
  11. De Klant zal geen sloten van het Bedrijfspand wijzigen.
  12. De Klant zal meewerken en meewerken aan alle redelijke beveiligingsprogramma’s die van invloed zijn op de Bedrijfsruimten.
  13. De klant zal geen dieren toelaten in het gebouw, met uitzondering van hulpdieren.
  14. Fietsen mogen niet worden meegenomen in het gebouw (met inbegrip van de liften en trappen van het gebouw), behalve in de door CIC of Verhuurder aangewezen gebieden. Hoverboards zijn verboden in het gebouw en de gebouwen.
  15. De water- en waskasten en andere sanitaire voorzieningen mogen niet worden gebruikt voor andere doeleinden dan waarvoor ze zijn gemaakt en er mogen geen veegsel, vuilnis, lompen of andere stoffen in worden gedeponeerd.
  16. Het lozen van industrieel afvalwater is alleen toegestaan als de Klant, op eigen kosten, eerst alle benodigde vergunningen en licenties daarvoor verkrijgt van alle toepasselijke overheidsinstanties.
  17. Roken is verboden in het gebouw.
  18. Opdrachtgever zal voldoen aan alle bevelen, eisen en voorwaarden die nu of later worden opgelegd door toepasselijke wetten of redelijkerwijs worden opgelegd door CIC en/of Verhuurder op een wijze die in overeenstemming is met eersteklas kantoor-/onderzoeksgebouwen in de Cortex-submarkt (“Afvalvoorschriften”) met betrekking tot het verzamelen, sorteren, scheiden en recyclen van afvalstoffen, vuilnis, afval en vuilnis gegenereerd door Opdrachtgever (gezamenlijk “Afvalproducten”), met inbegrip van (maar niet beperkt tot) het scheiden van Afvalproducten in containers die redelijkerwijs zijn goedgekeurd door CIC en Verhuurder en het verwijderen van dergelijke containers in overeenstemming met inzamelingsschema’s voorgeschreven door Afvalvoorschriften.
  19. CIC kan afstand doen van een of meer van deze Regels en Voorschriften ten gunste van de Klant of een andere partij, maar een dergelijke verklaring van afstand door CIC zal niet worden opgevat als een verklaring van afstand van deze Regels en Voorschriften ten gunste van de Klant of een andere dergelijke partij, en zal CIC er niet van weerhouden om deze Regels en Voorschriften daarna af te dwingen tegen een of alle klanten, met inbegrip van de Klant.
  20. Deze Regels en Voorwaarden vormen een aanvulling op en mogen niet worden geïnterpreteerd als een gehele of gedeeltelijke wijziging of aanpassing van de voorwaarden, convenanten, overeenkomsten en bepalingen van de Overeenkomst.
  21. CIC behoudt zich het recht voor om andere en redelijke regels en voorschriften uit te vaardigen die, naar haar oordeel, van tijd tot tijd nodig kunnen zijn voor de veiligheid en beveiliging, de zorg en netheid van de Bedrijfsruimten en het Gebouw, of het behoud van de goede orde daarin; op voorwaarde echter dat CIC Opdrachtgever schriftelijk op de hoogte zal stellen (e-mail is voldoende) van dergelijke regels en voorschriften voordat deze van kracht worden. Klant stemt ermee in zich te houden aan deze Regels en Voorwaarden en alle aanvullende regels en voorschriften die door CIC of Verhuurder worden uitgevaardigd of aangenomen.
  22. De Klant is verantwoordelijk voor de naleving van deze Regels en Voorwaarden door zijn agenten, werknemers, genodigden, aannemers, licentiehouders, gasten of rechtverkrijgenden (individueel en collectief aangeduid als “Klantpartij” of “Klantpartijen”).
 4. Toegestaan gebruik:
  1. Opdrachtgever zal de Premises gebruiken in overeenstemming met het Toegestane Gebruik (zoals hieronder gedefinieerd) en zal de Premises niet gebruiken of toestaan dat de Premises worden gebruikt voor enig ander doel zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van CIC, die CIC naar eigen en absoluut goeddunken kan weigeren.
  2. Behoudens de Beperkte Gebruiksvormen (zoals hieronder gedefinieerd) en andere voorwaarden en bepalingen die hierin worden uiteengezet, wordt het Toegestaan Gebruik gedefinieerd als algemeen kantoorgebruik. Het gebruik door de Klant dient in overeenstemming te zijn met alle federale, staats-, gemeentelijke en lokale wetten, verordeningen, regels en voorschriften van overheidsinstanties, commissies, verenigingen of andere regelgevende commissies, agentschappen of bestuursorganen die jurisdictie hebben over het Gebouw, CIC of de Verhuurder, met inbegrip van zowel wettelijke als gewoonterechten, en regels en voorschriften met betrekking tot gevaarlijk afval.
  3. Het “Beperkte Gebruik” is elk gebruik dat niet is toegestaan binnen de Grond en het Gebouw. De Klant zal geen enkel deel van het Bedrijfspand gebruiken of laten gebruiken voor de volgende Gebruiksbeperkingen en andere beperkingen die hierin worden uiteengezet:
   1. Elk bedrijf dat bestaat uit de exploitatie, hetzij als hoofd-, hetzij als nevenactiviteit, van (a) een schiettent, (b) een boekhandel voor volwassenen of een inrichting waar boeken, literatuur of video’s voor volwassenen worden verkocht of tentoongesteld, (c) een inrichting die bingo of soortgelijke kansspelen aanbiedt, (d) een speelhal voor videospellen of amusement, (e) een particuliere of commerciële golfbaan, (f) een country club, (g) een massagesalon, (h) een hot tub-faciliteit, (i) een zonnebank, (j) een renbaan, (k) elke faciliteit die voor gokken wordt gebruikt, (l) elk residentieel gebruik, (m) elke winkel waarvan het hoofdbedrijf bestaat uit de verkoop van alcoholische dranken voor consumptie elders dan ter plaatse, (n) centra of klinieken voor de behandeling van drugs of verslaving, (o) bureaus voor reclassering en reclassering, (p) de verkoop van marihuana of producten waarin marihuana of vergelijkbare drugs zijn verwerkt die illegaal geproduceerd, gedistribueerd of verkocht mogen worden, (q) centrum voor fitness en atletische training waar fitnessapparaten worden gebruikt, groepslessen worden gegeven, persoonlijke training wordt gegeven, voedingsadviezen worden gegeven en medische massagetherapie wordt gegeven, of (r) elke andere handel, bedrijf of activiteit die verboden is op grond van Sectie 45D van de Internal Revenue Code van 1986, met inbegrip van alle voorschriften, uitspraken, wijzigingen, toelichtingen die zijn uitgevaardigd om bepalingen daarvan uit te voeren, toe te lichten, te verduidelijken of te definiëren, of andere richtlijnen die zijn gepubliceerd door de IRS;
   2. Alle andere vormen van gebruik die uitdrukkelijk worden verboden door deze Overeenkomst.
  4. Opdrachtgever erkent dat CIC of Verhuurder in de toekomst Beperkt Gebruik van de Bedrijfsruimten kan opleggen. CIC zal zich naar redelijkheid inspannen om Opdrachtgever ten minste vijfentwintig (25) dagen van tevoren schriftelijk (e-mail is voldoende) en redelijk gedetailleerd in kennis te stellen van enig toekomstig Beperkt Gebruik, met dien verstande dat geen enkel toekomstig Beperkt Gebruik Opdrachtgever zal beletten om de Bedrijfsruimten te gebruiken voor het Toegestane Gebruik. Opdrachtgever is niet gebonden aan enig Beperkt Gebruik dat hierin niet is opgenomen totdat Opdrachtgever van CIC een waarheidsgetrouwe en nauwkeurige kopie heeft ontvangen van de bepalingen die de betreffende beperking beschrijven.

Overzicht van het aanbod – CIC@4220

Kantoorwerkplek

Het aanbod van CIC omvat flexibele, uitbreidbare kantoorruimte die geconfigureerd is voor gebruik door groeiende bedrijven. We bieden toegangscontrole met behulp van elektronische sleutels en opgenomen video. Alle normale kantoorvoorzieningen en -diensten, zoals elektriciteit, HVAC, vuilnisophaaldienst, enz. zijn inbegrepen. Toegang is 24 x 7 x 365 beschikbaar. Alleen FlexSpace-klanten hebben beperkingen op het aantal uren dat ze toegang hebben tot CIC.

Kantoormeubilair

Elke persoon met een eigen ruimte krijgt een complete werkplek, inclusief een bureau, een verstelbare bureaustoel en opbergruimte voor afsluitbare dossiers, die op verzoek beschikbaar is. Extra meubilair zoals whiteboards of rekken is in de meeste gevallen zonder extra kosten beschikbaar. Klanten die geen eigen ruimte hebben, krijgen toegang tot gedeelde werkruimten.

Receptie

Alle speciale ruimteaanbiedingen en FlexSpace zijn inclusief gastontvangstdiensten om gasten voor klanten te ontvangen.

Internet

Iedereen beschikt over een snelle bekabelde internetverbinding voor kantoorgebruik en WiFi. Andere internetdiensten (bijv. un-firewalled IP’s) zijn afhankelijk van beschikbaarheid en kunnen extra kosten met zich meebrengen.

Postdiensten

Alle speciale ruimtes en FlexSpace zijn inclusief een postmap en postservices.

Kopieerapparaat, printer en fax

De service omvat onbeperkt gebruik van zwart-wit- en kleurenprinters en kopieerapparaten van commerciële kwaliteit voor normaal kantoorgebruik. Een privéfaxnummer, dat faxen als pdf-bestanden doorstuurt naar een individueel e-mailadres, is op verzoek beschikbaar voor specifiek gebruik door uw bedrijf. Extra nummers zijn beschikbaar tegen een vergoeding. Vragen over het afdrukken van meerdere exemplaren van brochures of omvangrijke afdruktaken moeten worden gericht aan een CIC-medewerker, aangezien dit soort opdrachten kunnen worden doorgegeven aan externe afdrukserviceproviders.

Conferentiekamers & Telefooncellen

De service omvat onbeperkt gebruik van goed ingerichte vergaderzalen, waarvan sommige met Apple TV voor draadloze dataprojectie vanaf Apple-apparaten, en onbeperkt gebruik van Polycom-luidsprekertelefoons. Conferentieruimtes en telefooncellen worden geboekt via de webpagina. Vragen over frequente vergaderingen van een hele dag of intensief gebruik voor training of andere doeleinden kunnen worden gesteld aan een CIC-medewerker voor meer informatie.

Keukendiensten

Klanten kunnen genieten van verschillende snacks en een selectie frisdrank, koffie voor fijnproevers en een hoogwaardig koffiezetsysteem. Eerlijke consumptie is op basis van eer.

Doucheruimtes

CIC heeft op de locatie CIC@4240 verschillende doucheruimtes beschikbaar voor cliënten die het eerst komen.

Verpleegkamer

Verpleegkamers kunnen geboekt worden via een webgebaseerde boekingstool. Elke kamer biedt zacht licht, comfortabele stoelen, een eigen koelkast en een afsluitbare deur. Hoewel deze kamers beschikbaar zijn voor andere boekingen, hebben boekingen voor verpleging voorrang.

Venture Café

Het Venture Café is een netwerkevenement voor de gemeenschap dat wordt georganiseerd door CIC Venture Cafe Global Institute, Inc., op de meeste donderdagen van 15.00 tot 20.00 uur in CIC@4240. Met zijn “pay it forward” Contributor Model werd CIC Venture Cafe Global Institute, Inc. opgericht om leden van de lokale ondernemers- en innovatiegemeenschap samen te brengen. CIC-klanten krijgen rechtstreeks toegang tot dit wekelijkse evenement. Naast bier en wijn worden er wekelijks Venture Cafés georganiseerd met sprekers, workshops, enz. Let op: het is een voorrecht en geen recht om deze bijeenkomsten bij te wonen, en CIC Venture Cafe Global Institute, Inc. behoudt zich zowel het recht voor om service te weigeren als om naar eigen goeddunken te bepalen wie er wordt uitgenodigd in overeenstemming met haar missie en beleid.

Educatieve programma’s

Klanten van CIC@4220 kunnen gratis deelnemen aan educatieve programma’s van het Center for Emerging Technologies (bij CIC@South Sarah). CIC@4220 klanten hebben ook toegang tot mentoren op locatie voor ondersteuning via de CET programmering of via CIC’s partner non-profit Venture Café (details hierboven).

Andere voordelen en kortingen

Alle CIC-klanten komen in aanmerking voor unieke kortingen op allerlei voordelen, zoals lidmaatschappen van sportscholen, vervoersprogramma’s en zakelijke diensten, waaronder notarisdiensten. Voordelen worden regelmatig toegevoegd en kunnen online worden bekeken in het CIC-portaal.

CIC-paspoort

Alle CIC-klanten kunnen gebruikmaken van gemeenschappelijke ruimten, waaronder vergaderzalen, telefooncellen, keukens en coworkingruimten, in elke CIC-locatie wereldwijd. Let op: aangezien de vastgoedprijzen op onze verschillende locaties variëren, kan het zijn dat als je meer dan 20% van de tijd consequent een duurdere locatie gebruikt, je gevraagd wordt om je primaire reservering om te zetten naar die locatie voor factureringsdoeleinden.

CIC@4240

Adres: 4240 Duncan Avenue, St. Louis, MO 63110
Licentiegever: CIC 4240, LLC
Verhuurder: Wexford Heritage MT, LLC c/o Wexford Science & Technology, LLC

Verzekeringseisen:

Dekkingen & limieten: Met betrekking tot de ruimten waarvan hij van tijd tot tijd gebruik maakt binnen het Bedrijfsterrein, stemt de Klant ermee in om gedurende de looptijd van deze Overeenkomst op eigen kosten een verzekering aan te houden voor een Uitgebreide Algemene Aansprakelijkheidsverzekering (“CGL”) voor een bedrag van niet minder dan $ 1.000.000 voor algemene schade aan eigendommen en persoonlijk letsel (inclusief, zonder beperking, lichamelijk letsel, ziekte, en overlijden) en $ 2.000.000 in geaggregeerde aansprakelijkheidsdekking, evenals een polis voor brand, vandalisme, kwaadwillige beschadiging, uitgebreide dekking en zogenaamde “all risk” dekking voor een bedrag gelijk aan honderd procent (100%) van de totale aansprakelijkheid voor schade aan eigendommen en persoonlijk letsel,000.000 in totale aansprakelijkheidsdekking, evenals een polis van brand, vandalisme, kwaadwillige opzet, uitgebreide dekking en zogenaamde “all risk” dekkingsverzekering voor een bedrag gelijk aan honderd procent (100%) van de vervangingskosten ter verzekering van al het meubilair, de apparatuur, de inrichting en de eigendommen van de Klant van elke soort, aard en beschrijving die zich in of op het Bedrijfspand bevinden. De hier vereiste verzekering moet worden afgesloten bij verzekeraars die bevoegd zijn om zaken te doen waar het Bedrijfspand zich bevindt, met een rating van niet minder dan “A-VIII” in de huidige Best’s Insurance Reports. Voor zover wettelijk vereist, zal de Klant ook een Werknemerscompensatieverzekering afsluiten. Alle verzekeringspolissen die op grond hiervan vereist zijn, moeten worden geschreven als primaire polissen en mogen niet bijdragen aan of meer zijn dan enige dekking die CIC of de Licentiegevers anderszins kunnen handhaven.


Aanvullende Verzekerden: De klant stemt er rechtstreeks en namens zijn verzekeraar mee in dat de volgende entiteiten worden beschouwd als aanvullende verzekerden (“Aanvullende Verzekerden”) op primaire en niet-bijdragende basis onder hun algemene aansprakelijkheidsverzekering en het vereiste Omnibus-Adres zoals hieronder beschreven:

Cassidy Turley Commercial Real Estate Services, Inc. d/b/a Cushman & Wakefield; Center for Research Technology and Entrepreneurial Exchange; CIC 4240, LLC; CIC Forest Park, LLC; CIC Innovation Communities, LLC d/b/a CIC; CIC Innovation Services, LLC; CIC University Projects, LLC; CIC Property Management, LLC; CIC USA Holdings, LLC; CIC Health, LLC; CIC Health Testing Services, LLC; CIC Venture Cafe Global Institute Inc.CIC Founder Holdco Inc.; Cortex; Midwest BankCentre; SLLC Real Estate II, LLC; St. Louis Development Corporation; The Cambridge Incubator, LLC; The Center for Emerging Technologies; The Land Clearance for Redevelopment Authority of the City of Louis; The Missouri Department of Economic Development; The Missouri Development Finance Corp.; The U.S. Economic Development Administration; The University of Missouri; Ventas, Inc.; Ventas Life Sciences, LLC; Innovation Studio, Inc.Venture Cafe St. Louis, Inc.; VTR LS Heritage Manager, LLC; VTR LS Realty Holdings II, Inc.; Wexford Asset Management, LLC; Wexford Equities, LLC; Wexford Heritage MT, LLC; Wexford Heritage Holding, LLC; Wexford Heritage, LLC; Wexford Science & Technology, LLC; en elke andere entiteit die volgens CIC na verloop van tijd aan deze Bijlage A moet worden toegevoegd.


Omnibus Endorsement (te vermelden op COI): Om het bovenstaande aan te tonen, moeten deze CGL en het verzekeringscertificaat precies de volgende aantekening bevatten (de “Omnibus-aanvulling”):

“CIC Innovation Communities, LLC en de entiteiten opgesomd in Bijlage A van de dienstverleningsovereenkomst tussen de genoemde verzekerde en CIC Innovation Communities, LLC, zoals deze van tijd tot tijd kan worden gewijzigd, zijn opgenomen als Aanvullende Verzekerden op primaire en niet-bijdragende basis onder deze Commerciële Algemene Aansprakelijkheidsverzekering.”


Certificaathouder: De certificaathouder moet als volgt zijn:

CIC 4240, LLC
4240 Duncan Ave – Suite 200
St. Louis, MO 63110


COI Levering & Monster: Voorafgaand aan de datum waarop de Klant voor het eerst actief is in het Bedrijfspand of het Bedrijfspand gebruikt, dient de Klant CIC te voorzien van een ACORD 25-S of ACORD-28 verzekeringscertificaat dat aan de eisen voldoet en waarin de Omnibus Endorsement moet zijn opgenomen. Er is een voorbeeld van een ACORD 25-S certificaat bijgevoegd.

Details gebouw:

Het gebouw biedt 24/7 HVAC-services.

Voor de verzekering wil de verzekeraar mogelijk de volgende informatie hebben:

Noodprocedures:

Een kopie van de noodprocedures van het gebouw is beschikbaar op cic.com/emergency.

Geaccepteerde betaalmethoden: Automatische incasso, zakelijke of persoonlijke cheque, bankoverschrijving en ACH-krediet.

Aanvullende bepalingen in de overeenkomst:

De volgende taal wordt opgenomen in elke Overeenkomst met betrekking tot deze locatie:

 1. De Klant zal zich houden aan het beleid, zoals dat van tijd tot tijd redelijkerwijs kan worden gewijzigd, dat is vastgesteld door het non-profit Center of Research Technology and Entrepreneurial Exchange (“CORTEX”), of zijn filiaal, met betrekking tot het bezorgen aan CORTEX van kennisgevingen van vacatures in de Bedrijfsruimten, welke informatie over vacatures door CORTEX kan worden geplaatst of gepubliceerd en doorgegeven aan de bevoegde overheidsinstanties.
 2. Gedekte Geschillen: Gedekte Geschillen worden beslecht door arbitrage die wordt uitgevoerd door de American Arbitration Association (“AAA”). Gedekte Geschillen omvatten alle vorderingen, rechten, eisen, verliezen en rechtszaken die voortvloeien: uit een contract, hetzij uitdrukkelijk of stilzwijgend; of uit onrechtmatige daad; of op grond van gewoonterechtelijke theorieën; of op grond van overeenkomsten van goede trouw en eerlijk zakendoen; of op grond van een CIC-beleid; of op grond van een federale, staats- of gemeentelijke wet, uitvoeringsbesluit, verordening of verordening. Deze arbitrageovereenkomst verbiedt geen acties die uitsluitend gericht zijn op het verkrijgen van een voorlopige voorziening die nodig is om de rechten van een van de partijen te beschermen. Met uitzondering van de hierboven uiteengezette acties, is arbitrage het exclusieve middel waarmee CIC en de Klant genoegdoening kunnen krijgen in verband met Gedekte Geschillen. CIC en de Klant doen uitdrukkelijk afstand van hun recht op een proces voor een rechter of een jury over een Ondersteund Geschil, evenals van hun recht om in beroep te gaan tegen de beslissing van de arbiter, behalve op grond van het feit dat de beslissing is verkregen door corruptie, fraude of andere ongepaste beïnvloeding of op de gronden die specifiek worden uiteengezet in een statuut dat van toepassing is op het nietig verklaren van een arbitraal vonnis onder deze arbitrageovereenkomst. De Klant stemt ermee in dat als de Klant een vordering wil indienen tegen CIC of de Licentiegevers, de Klant een schriftelijk verzoek tot arbitrage moet indienen bij CIC binnen zes (6) maanden na de datum waarop de Klant op de hoogte is of had moeten zijn van het Ondersteunde Geschil tegen CIC of de Licentiegevers. Evenzo moet CIC binnen dezelfde termijn een schriftelijk verzoek tot arbitrage indienen bij de Klant tegen wie zij een vordering wil instellen. Indien de Klant of CIC verzuimt om binnen deze termijn een dergelijk verzoek in te dienen, houdt dit in dat afstand wordt gedaan van het recht om in enig forum genoegdoening te krijgen in verband met het Ondersteunde Geschil. Tenzij anders overeengekomen tussen Opdrachtgever en CIC, vindt de arbitrage plaats in het kantoor van de AAA dat het dichtst bij het hoofdkantoor van CIC ligt. CIC en Opdrachtgever zullen één arbiter kiezen in overeenstemming met de toepasselijke AAA-arbitrageregels voor onroerend goed. De partij die het geschil aan arbitrage onderwerpt, draagt alle kosten van de arbitrage totdat de arbiter ervoor kiest de kosten anders toe te wijzen. CIC en Opdrachtgever hebben recht op voldoende informatie om hun Ondersteunde Geschillen adequaat te arbitreren, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, toegang tot essentiële documenten en getuigen, zoals bepaald door de arbiter. De arbiter past het recht toe dat in de overeenkomst is aangewezen. De arbiter heeft de discretie om geldelijke en andere schadevergoedingen toe te kennen, of om geen schadevergoedingen toe te kennen, en om elke andere vorm van genoegdoening toe te kennen die anders in een rechtbank beschikbaar zou zijn. De arbiter zal een schriftelijke arbitragebeslissing uitvaardigen die de belangrijkste bevindingen en conclusies waarop de uitspraak is gebaseerd, onthult. De uitspraak van de arbiter kan voor elke bevoegde rechtbank worden uitgesproken. Deze arbitragebepaling blijft ook na beëindiging van de Overeenkomst van kracht.

Overzicht van aanbiedingen – CIC@4240

Kantoorwerkplek

Het aanbod van CIC omvat flexibele, uitbreidbare kantoorruimte die geconfigureerd is voor gebruik door groeiende bedrijven. We bieden toegangscontrole met behulp van elektronische sleutels en opgenomen video. Alle normale kantoorvoorzieningen en -diensten, zoals elektriciteit, HVAC, vuilnisophaaldienst, enz. zijn inbegrepen. Toegang is 24 x 7 x 365 beschikbaar. Alleen FlexSpace-klanten hebben beperkingen op het aantal uren dat ze toegang hebben tot CIC.

Kantoormeubilair

Elke persoon met een eigen ruimte krijgt een complete werkplek, inclusief een bureau, een verstelbare bureaustoel en opbergruimte voor afsluitbare dossiers, die op verzoek beschikbaar is. Extra meubilair zoals whiteboards of rekken is in de meeste gevallen zonder extra kosten beschikbaar. Klanten die geen eigen ruimte hebben, krijgen toegang tot gedeelde werkruimten.

Receptie

Alle speciale ruimteaanbiedingen en FlexSpace zijn inclusief gastontvangstdiensten om gasten voor klanten te ontvangen.

Internet

Iedereen beschikt over een snelle bekabelde internetverbinding voor kantoorgebruik en WiFi. Andere internetdiensten (bijv. un-firewalled IP’s) zijn afhankelijk van beschikbaarheid en kunnen extra kosten met zich meebrengen.

Postdiensten

Alle speciale ruimtes en FlexSpace zijn inclusief een postmap en postservices.

Kopieerapparaat, printer en fax

De service omvat onbeperkt gebruik van zwart-wit- en kleurenprinters en kopieerapparaten van commerciële kwaliteit voor normaal kantoorgebruik. Een privéfaxnummer, dat faxen als pdf-bestanden doorstuurt naar een individueel e-mailadres, is op verzoek beschikbaar voor specifiek gebruik door uw bedrijf. Extra nummers zijn beschikbaar tegen een vergoeding. Vragen over het afdrukken van meerdere exemplaren van brochures of omvangrijke afdruktaken moeten worden gericht aan een CIC-medewerker, aangezien dit soort opdrachten kunnen worden doorgegeven aan externe afdrukserviceproviders.

Conferentiekamers & Telefooncellen

De service omvat onbeperkt gebruik van goed ingerichte vergaderzalen, waarvan sommige met Apple TV voor draadloze dataprojectie vanaf Apple-apparaten, en onbeperkt gebruik van Polycom-luidsprekertelefoons. Conferentieruimtes en telefooncellen worden geboekt via de webpagina. Vragen over frequente vergaderingen van een hele dag of intensief gebruik voor training of andere doeleinden kunnen worden gesteld aan een CIC-medewerker voor meer informatie.

Keukendiensten

Klanten kunnen genieten van verschillende snacks en een selectie frisdrank, koffie voor fijnproevers en een hoogwaardig koffiezetsysteem. Eerlijke consumptie is op basis van eer.

Doucheruimtes

CIC heeft verschillende doucheruimtes beschikbaar voor klanten op basis van wie het eerst komt, het eerst maalt.

Verpleegkamer

Verpleegkamers kunnen geboekt worden via een webgebaseerde boekingstool. Elke kamer biedt zacht licht, comfortabele stoelen, een eigen koelkast en een afsluitbare deur. Hoewel deze kamers beschikbaar zijn voor andere boekingen, hebben boekingen voor verpleging voorrang.

Venture Café

Het Venture Café is een netwerkevenement voor de gemeenschap dat wordt georganiseerd door CIC Venture Cafe Global Institute, Inc., op de meeste donderdagen van 15.00 tot 20.00 uur in CIC@4240. Met zijn “pay it forward” Contributor Model werd CIC Venture Cafe Global Institute, Inc. opgericht om leden van de lokale ondernemers- en innovatiegemeenschap samen te brengen. CIC-klanten krijgen rechtstreeks toegang tot dit wekelijkse evenement. Naast bier en wijn worden er wekelijks Venture Cafés georganiseerd met sprekers, workshops, enz. Let op: het is een voorrecht en geen recht om deze bijeenkomsten bij te wonen, en CIC Venture Cafe Global Institute, Inc. behoudt zich zowel het recht voor om service te weigeren als om naar eigen goeddunken te bepalen wie er wordt uitgenodigd in overeenstemming met haar missie en beleid.

Educatieve programma’s

Klanten van CIC@4240 kunnen gratis deelnemen aan educatieve programma’s van het Center for Emerging Technologies (bij CIC@South Sarah). CIC@4240 klanten hebben ook toegang tot mentoren op locatie voor ondersteuning via de CET programmering of via CIC’s partner non-profit Venture Café (details hierboven).

Andere voordelen en kortingen

Alle CIC-klanten komen in aanmerking voor unieke kortingen op allerlei voordelen, zoals lidmaatschappen van sportscholen, vervoersprogramma’s en zakelijke diensten, waaronder notarisdiensten. Voordelen worden regelmatig toegevoegd en kunnen online worden bekeken in het CIC-portaal.

CIC-paspoort

Alle CIC-klanten kunnen gebruikmaken van gemeenschappelijke ruimten, waaronder vergaderzalen, telefooncellen, keukens en coworkingruimten, in elke CIC-locatie wereldwijd. Let op: aangezien de vastgoedprijzen op onze verschillende locaties variëren, kan het zijn dat als je meer dan 20% van de tijd consequent een duurdere locatie gebruikt, je gevraagd wordt om je primaire reservering om te zetten naar die locatie voor factureringsdoeleinden.

CIC@Zuid Sarah

Adres: 20 South Sarah Street, St. Louis, MO 63108
Licentiegever: CIC Forest Park, LLC
Verhuurder: CORTEX

Verzekeringseisen:

Dekkingen & limieten: Met betrekking tot de ruimten waarvan hij van tijd tot tijd gebruik maakt binnen het Bedrijfsterrein, stemt de Klant ermee in om gedurende de looptijd van deze Overeenkomst op eigen kosten een verzekering aan te houden voor een Uitgebreide Algemene Aansprakelijkheidsverzekering (“CGL”) voor een bedrag van niet minder dan $ 1.000.000 voor algemene schade aan eigendommen en persoonlijk letsel (inclusief, zonder beperking, lichamelijk letsel, ziekte, en overlijden) en $ 2.000.000 in geaggregeerde aansprakelijkheidsdekking, evenals een polis voor brand, vandalisme, kwaadwillige beschadiging, uitgebreide dekking en zogenaamde “all risk” dekking voor een bedrag gelijk aan honderd procent (100%) van de totale aansprakelijkheid voor schade aan eigendommen en persoonlijk letsel,000.000 in totale aansprakelijkheidsdekking, evenals een polis van brand, vandalisme, kwaadwillige opzet, uitgebreide dekking en zogenaamde “all risk” dekkingsverzekering voor een bedrag gelijk aan honderd procent (100%) van de vervangingskosten ter verzekering van al het meubilair, de apparatuur, de inrichting en de eigendommen van de Klant van elke soort, aard en beschrijving die zich in of op het Bedrijfspand bevinden. De hier vereiste verzekering moet worden afgesloten bij verzekeraars die bevoegd zijn om zaken te doen waar het Bedrijfspand zich bevindt, met een rating van niet minder dan “A-VIII” in de huidige Best’s Insurance Reports. Voor zover wettelijk vereist, zal de Klant ook een Werknemerscompensatieverzekering afsluiten. Alle verzekeringspolissen die op grond hiervan vereist zijn, moeten worden geschreven als primaire polissen en mogen niet bijdragen aan of meer zijn dan enige dekking die CIC of de Licentiegevers anderszins kunnen handhaven.

Bovendien moeten al deze CGL de volgende dekkingen en limieten hebben:

(a) Aansprakelijkheid voor producten en voltooide werkzaamheden: $1.000.000

(b) Aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel/reclameschade: $1.000.000

(c) Wettelijke aansprakelijkheid bij brand: $300.000 ($1.000.000 vereist voor laboratoriumruimten)

(d) Medische betalingen: $5,000

(e) Contractuele aansprakelijkheid (inclusief contractuele schadeloosstelling): $1,000,000

Daarnaast moet elke klant die gevaarlijke materialen opslaat, behandelt, transporteert, genereert of behandelt op locatie, of een werkruimte gebruikt of bezet die door CIC als laboratorium wordt beschouwd, de volgende dekkingen en limieten hebben:

(f) Verzekering tegen vervuiling en milieuaansprakelijkheid die de milieurisico’s van de activiteiten van de Klant dekt met limieten van niet minder dan één miljoen dollar ($1.000.000) per incident en niet minder dan twee miljoen dollar ($2.000.000) in totaal, met betrekking tot milieuvervuiling en vervuiling van het Bedrijfsterrein veroorzaakt door de Klant of zijn werknemers, aannemers, genodigden of gasten. Deze milieudekking omvat lichamelijk letsel, ziekte, overlijden of geestelijke angst of shock opgelopen door een persoon; materiële schade met inbegrip van lichamelijk letsel aan of vernietiging van materiële eigendom met inbegrip van het daaruit voortvloeiende verlies van het gebruik ervan, opruimingskosten en het verlies van het gebruik van materiële eigendom die niet lichamelijk werd verwond of vernietigd; en verdedigingskosten, kosten en uitgaven opgelopen in het onderzoek, de aanpassing of verdediging van vorderingen voor dergelijke compenserende schade. De dekking is van toepassing op zowel plotselinge als niet plotselinge verontreinigingsomstandigheden, waaronder het lozen, verspreiden, vrijkomen of ontsnappen van rook, dampen, roet, rook, zuren, basen, giftige chemicaliën, vloeistoffen of gassen, afvalstoffen of andere irriterende, verontreinigende of verontreinigende stoffen in of op het land, de atmosfeer of een waterloop of waterlichaam.


Aanvullende Verzekerden: De klant stemt er rechtstreeks en namens zijn verzekeraar mee in dat de volgende entiteiten worden beschouwd als aanvullende verzekerden (“Aanvullende Verzekerden”) op primaire en niet-bijdragende basis onder hun algemene aansprakelijkheidsverzekering en het vereiste Omnibus-Adres zoals hieronder beschreven:

Cassidy Turley Commercial Real Estate Services, Inc. d/b/a Cushman & Wakefield; Center for Research Technology and Entrepreneurial Exchange; CIC 4240, LLC; CIC Forest Park, LLC; CIC Innovation Communities, LLC d/b/a CIC; CIC Innovation Services, LLC; CIC University Projects, LLC; CIC USA Holdings, LLC; CIC Health, LLC; CIC Health Testing Services, LLC; CIC Venture Cafe Global Institute Inc.CIC Founder Holdco Inc.; Cortex; Midwest BankCentre; SLLC Real Estate II, LLC; St. Louis Development Corporation; The Cambridge Incubator, LLC; Cortex Innovation Community; The Land Clearance for Redevelopment Authority of the City of Louis; The Missouri Department of Economic Development; The Missouri Development Finance Corp.; The U.S. Economic Development Administration; The University of Missouri; Innovation Studio, Inc.; Venture Cafe St. Louis, Inc.; en elke andere entiteit waarvan CIC kan eisen dat deze na verloop van tijd aan deze Bijlage A wordt toegevoegd.

 

Omnibus Endorsement (te vermelden op COI): Om het bovenstaande aan te tonen, moeten deze CGL en het verzekeringscertificaat precies de volgende aantekening bevatten (de “Omnibus-aanvulling”):

“CIC Innovation Communities, LLC en de entiteiten opgesomd in Bijlage A van de dienstverleningsovereenkomst tussen de genoemde verzekerde en CIC Innovation Communities, LLC, zoals deze van tijd tot tijd kan worden gewijzigd, zijn opgenomen als Aanvullende Verzekerden op primaire en niet-bijdragende basis onder deze Commerciële Algemene Aansprakelijkheidsverzekering.”

 

Certificaathouder: De certificaathouder moet als volgt zijn:

CIC Forest Park, LLC

4041 Forest Park Ave.
St. Louis, MO 63108

 

COI Levering & Monster: Voorafgaand aan de datum waarop de Klant voor het eerst actief is in het Bedrijfspand of het Bedrijfspand gebruikt, dient de Klant CIC te voorzien van een ACORD 25-S of ACORD-28 verzekeringscertificaat dat aan de eisen voldoet en waarin de Omnibus Endorsement moet zijn opgenomen. Er is een voorbeeld van een ACORD 25-S certificaat bijgevoegd.


Details gebouw:

Laboratoriumgebouw – 4041 Forest Park Avenue
Het werd gebouwd in 1907 en is gemaakt van gewapend beton. Het heeft twee verdiepingen en een vlakke plaatconstructie. In 1947 werd een stalen inbreidingsgebouw van één verdieping met een betonnen kamer gebouwd. Beide gebouwen werden in 1998 volledig gerenoveerd.

Dorris-gebouw – 20 South Sarah Street
De eerste twee verdiepingen werden gebouwd in 1907 en de derde werd toegevoegd in 1909. Het hele gebouw werd volledig gerenoveerd in 2000. Het Dorris-gebouw is van baksteen, met houten balken en balken, gietijzeren kolommen op de eerste en tweede verdieping en enkele op de derde. De vloeren zijn dubbele houten ondervloeren met 3,5 inch lichtgewicht cement op 3/4 inch spaanplaat. Twee dikke bakstenen muren doorsnijden het gebouw. Nieuwe blokconstructie en stalen trappen aan de noord- en zuidkant van het gebouw.

Beide gebouwen zijn met elkaar verbonden door een afgesloten gang en zijn volledig gesprinklerd met jaarlijkse inspectie en worden 24/7 bewaakt op branddetectie. Beveiligingscamera’s binnen en buiten worden ook 24/7 bewaakt.

Noodprocedures:

Een kopie van de noodprocedures van het gebouw is beschikbaar op cic.com/emergency.

Geaccepteerde betaalmethoden: Automatische incasso, zakelijke of persoonlijke cheque, bankoverschrijving en ACH-krediet.

Aanvullende bepalingen in de overeenkomst:

1. Rechtskeuze: Alle verwijzingen naar “Commonwealth of Massachusetts” en “Massachusetts” in Sectie 29 van de Overeenkomst met betrekking tot rechtskeuze worden hierbij vervangen door respectievelijk “State of Missouri” en “Missouri”.

2. Definitie Verhuurder: Alle verwijzingen naar “Verhuurder” in de Overeenkomst worden hierbij vervangen door de term “Eigenaar”.

3. Rapportage: CIC kan vragenlijsten invullen met betrekking tot de activiteiten van de Klant in het pand voor rapportagedoeleinden. De klant stemt ermee in een dergelijke vragenlijst tijdig in te vullen. De verzamelde informatie is vereist door de Land Clearance for Redevelopment Authority. Deze gegevens worden collectief verzameld en gerapporteerd om ervoor te zorgen dat de gegevens van elk individueel bedrijf vertrouwelijk blijven.

4. Gedekte Geschillen: Gedekte Geschillen worden beslecht door arbitrage die wordt uitgevoerd door de American Arbitration Association (“AAA”). Gedekte Geschillen omvatten alle vorderingen, rechten, eisen, verliezen en rechtszaken die voortvloeien: uit een contract, hetzij uitdrukkelijk of stilzwijgend; of uit onrechtmatige daad; of op grond van gewoonterechtelijke theorieën; of op grond van overeenkomsten van goede trouw en eerlijk zakendoen; of op grond van een CIC-beleid; of op grond van een federale, staats- of gemeentelijke wet, uitvoeringsbesluit, verordening of verordening. Deze arbitrageovereenkomst verbiedt geen acties die uitsluitend gericht zijn op het verkrijgen van een voorlopige voorziening die nodig is om de rechten van een van de partijen te beschermen. Met uitzondering van de hierboven uiteengezette acties, is arbitrage het exclusieve middel waarmee CIC en de Klant genoegdoening kunnen krijgen in verband met Gedekte Geschillen. CIC en de Klant doen uitdrukkelijk afstand van hun recht op een proces voor een rechter of een jury over een Ondersteund Geschil, evenals van hun recht om in beroep te gaan tegen de beslissing van de arbiter, behalve op grond van het feit dat de beslissing is verkregen door corruptie, fraude of andere ongepaste beïnvloeding of op de gronden die specifiek worden uiteengezet in een statuut dat van toepassing is op het nietig verklaren van een arbitraal vonnis onder deze arbitrageovereenkomst. De Klant stemt ermee in dat als de Klant een vordering wil indienen tegen CIC of de Licentiegevers, de Klant een schriftelijk verzoek tot arbitrage moet indienen bij CIC binnen zes (6) maanden na de datum waarop de Klant op de hoogte is of had moeten zijn van het Ondersteunde Geschil tegen CIC of de Licentiegevers. Evenzo moet CIC binnen dezelfde termijn een schriftelijk verzoek tot arbitrage indienen bij de Klant tegen wie zij een vordering wil instellen. Indien de Klant of CIC verzuimt om binnen deze termijn een dergelijk verzoek in te dienen, houdt dit in dat afstand wordt gedaan van het recht om in enig forum genoegdoening te krijgen in verband met het Ondersteunde Geschil. Tenzij anders overeengekomen tussen Opdrachtgever en CIC, vindt de arbitrage plaats in het kantoor van de AAA dat het dichtst bij het hoofdkantoor van CIC ligt. CIC en Opdrachtgever zullen één arbiter kiezen in overeenstemming met de toepasselijke AAA-arbitrageregels voor onroerend goed. De partij die het geschil aan arbitrage onderwerpt, draagt alle kosten van de arbitrage totdat de arbiter ervoor kiest de kosten anders toe te wijzen. CIC en Opdrachtgever hebben recht op voldoende informatie om hun Ondersteunde Geschillen adequaat te arbitreren, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, toegang tot essentiële documenten en getuigen, zoals bepaald door de arbiter. De arbiter past het recht toe dat in de overeenkomst is aangewezen. De arbiter heeft de discretie om geldelijke en andere schadevergoedingen toe te kennen, of om geen schadevergoedingen toe te kennen, en om elke andere vorm van genoegdoening toe te kennen die anders in een rechtbank beschikbaar zou zijn. De arbiter zal een schriftelijke arbitragebeslissing uitvaardigen die de belangrijkste bevindingen en conclusies waarop de uitspraak is gebaseerd, onthult. De uitspraak van de arbiter kan voor elke bevoegde rechtbank worden uitgesproken. Deze arbitragebepaling blijft ook na beëindiging van de Overeenkomst van kracht.

ALS DE KLANT OP ENIG MOMENT GEVAARLIJKE MATERIALEN OPSLAAT, HANTEERT, VERVOERT, GENEREERT OF BEHANDELT OP OF ROND HET TERREIN, HET GEBOUW OF EEN DEEL DAARVAN, OF EEN WERKRUIMTE GEBRUIKT OF BEZET DIE DOOR CIC ALS LABORATORIUM WORDT BESCHOUWD, DAN ZIJN DE VOLGENDE PARAGRAFEN 5 TOT EN MET 10 VAN TOEPASSING

1. Beheer van de laboratoriumruimte: De Klant erkent dat CIC een derde kan inschakelen om aspecten van de werking van de laboratoriumruimte te beheren en/of laboratoriumgerelateerde diensten te verlenen binnen de lokalen. CIC kan informatie over de Klant delen met een dergelijke derde partij om diensten te verlenen, ons bedrijf uit te voeren, te voldoen aan de toepasselijke wetgeving en anderszins zoals toegestaan door de toepasselijke wetgeving.

2. Milieu-, gezondheids- en veiligheidsbepalingen en gevaarlijke materialen: De Licentiehouder is verantwoordelijk voor de naleving van alle onderstaande voorwaarden en alle toepasselijke Missouri-voorschriften met betrekking tot milieu, gezondheid en veiligheid (EHS) bij het gebruik van de Bedrijfsruimten en het gebouw waarin de Bedrijfsruimten zich bevinden (het “Gebouw”). Om de juiste vergunningen, programma’s en training te behouden, moet de licentiehouder de Veiligheidsverplichting erkennen en ondertekenen en de EH&S-vragenlijst invullen.

a. Volgens de voorwaarden hierin erkennen Opdrachtgever en CIC dat in verband met de activiteiten van Opdrachtgever op of rond het Bedrijfsterrein, Opdrachtgever “Gevaarlijke Stoffen” kan opslaan en gebruiken, gedefinieerd als het volgende: alle stoffen, verontreinigende stoffen of andere verontreinigingen op of rond het Bedrijfsterrein die zouden of kunnen worden beschouwd of vastgesteld als een “gevaarlijke stof”,

b. “gevaarlijk afval” of “gevaarlijk materiaal” onder enige federale, staats- of lokale wet, verordening of regelgeving die nu of in de toekomst van kracht is, inclusief maar niet beperkt tot (a) giftige, explosieve, bijtende, ontvlambare, besmettelijke, kankerverwekkende, mutagene of anderszins gevaarlijke stoffen, materialen of afvalstoffen die onder de toepasselijke wetgeving of een overheidsinstantie vallen of komen te vallen, en/of (b) alle (i) “chemotherapeutisch afval”, “besmettelijk afval” of “medisch afval” zoals nu of later gedefinieerd door enige toekomstige wet, statuut, bevel, verordening of reglement, (ii) menselijke lijken, overblijfselen en anatomische delen die worden gedoneerd en gebruikt voor wetenschappelijk of medisch onderwijs, onderzoek of behandeling, (iii) lichaamsvloeistoffen of biologisch afval die voorafgaand aan laboratoriumtests in een laboratorium worden opgeslagen, en/of (iv) soortgelijk laboratoriumafval en soortgelijke materialen (de items beschreven in de punten (i) door (iv) individueel en collectief worden gedefinieerd als “Gereguleerd Afval”). Opdrachtgever mag Gevaarlijke Stoffen alleen afvoeren via een door CIC goedgekeurde afvalstroom en procedures. Niettegenstaande het voorgaande zijn radioactieve materialen en radioactief afval te allen tijde uitdrukkelijk verboden in het Bedrijfspand. De opslag, het gebruik en/of het transport door de Klant van Gevaarlijke Stoffen en Gereglementeerd Afval in het Bedrijfsterrein is een “Gereglementeerde Activiteit”. De Klant is als enige verantwoordelijk voor het verkrijgen, op kosten van de Klant, van alle overheidsvergunningen of goedkeuringen (“Vergunningen”) die vereist zijn om een Gereguleerde Activiteit uit te voeren, behalve zoals verkregen en betaald door CIC, en de Klant zal in alle opzichten voldoen aan alle voorwaarden en bepalingen van dergelijke Vergunningen. Bovendien moeten deze Gereguleerde Activiteiten worden uitgevoerd in overeenstemming met de normen die worden nageleefd door achtenswaardige en voorzichtige eigenaren, exploitanten en managers van soortgelijke bedrijven en in alle opzichten in overeenstemming met alle toepasselijke wetten. Onder geen enkele omstandigheid zal het de Klant krachtens deze Overeenkomst zijn toegestaan om in het Bedrijfspand of het Gebouw radioactief, besmettelijk of chemotherapeutisch afval gegenereerd door een andere entiteit of faciliteit te accepteren voor verwerking, behandeling, opslag, gebruik of verwijdering. Onder geen enkele omstandigheid mogen deze Gevaarlijke Stoffen of Gereguleerde Afvalstoffen worden geloosd in de sanitaire riolering van het Bedrijfspand of het Gebouw, noch mag de Klant zich anderszins bezighouden met het gebruik of de verwijdering van Gevaarlijke Stoffen of Gereguleerde Afvalstoffen indien voor dit gebruik of deze lozing een lozingsvergunning of goedkeuring vereist is van een overheidsinstantie die jurisdictie heeft over de sanitaire riolering van het Bedrijfspand of het Gebouw.

c. De behandeling, het transport, de productie, het beheer, de verwijdering, de verwerking, de behandeling, de opslag en het gebruik door de Klant of een Klantpartij van Gevaarlijke Stoffen en/of Gereguleerd Afval in of om het Bedrijfsterrein of het Gebouw zijn onderworpen aan alle voorwaarden, regels, en voorschriften zoals uiteengezet in deze Overeenkomst en deze Bijlage A en alle aanvullende regels en voorschriften die van tijd tot tijd worden uitgevaardigd door CIC en/of Verhuurder met betrekking tot hetzelfde of een aspect daarvan (welke regels en voorschriften van tijd tot tijd kunnen worden gewijzigd, aangepast, verwijderd of aangevuld door CIC en/of Verhuurder) (afzonderlijk en gezamenlijk, de “Hazmat Regels”). Alle wijzigingen, aanpassingen, schrappingen of toevoegingen aan de Hazmat Regels zullen van kracht zijn na kennisgeving daarvan aan de Klant. Alle Hazmat Regels zijn van kracht vanaf de uitvoering van deze Overeenkomst, of het eerste gebruik van de Bedrijfsruimten door de Klant, indien dit eerder is. De Klant en alle Klantpartijen zullen ervoor zorgen dat al hun agenten, werknemers, genodigden, aannemers, licentiehouders of rechtverkrijgenden, of anderen die door de Klant zijn toegestaan om de Bedrijfsruimten of het Gebouw in gebruik te nemen of te betreden, zich te allen tijde houden aan de Hazmatregels. In het geval van een overtreding van de Hazmatregels hebben CIC en/of Verhuurder alle beschikbare rechtsmiddelen, inclusief maar niet beperkt tot het recht om een overtreding van de Hazmatregels te verbieden.

d. De Klant zal CIC en de Verbonden Partijen (zoals gedefinieerd in de Overeenkomst) vrijwaren, beschermen, verdedigen (naar keuze van CIC en met een raadsman die redelijkerwijs aanvaardbaar is voor CIC) en schadeloos stellen van en tegen alle claims, kosten en aansprakelijkheden, met inbegrip van maar niet beperkt tot redelijke advocatenhonoraria en proceskosten, opgelopen of ontstaan uit of als gevolg van of in verband met (i) een vrijkomen of dreigende vrijkomen van Gevaarlijke Materialen en/of Gereguleerd Afval op of rond, of een verontreiniging van het Bedrijfspand of Gebouw of een deel daarvan, of een aangrenzend gebouw, geheel of gedeeltelijk veroorzaakt door de Klant of een Klantpartij en niet veroorzaakt door louter nalatigheid van CIC en/of de Verbonden Partijen, (ii) een verontreiniging van het Bedrijfspand of Gebouw of een deel daarvan, of een aangrenzend eigendom, op enig moment nu of in de toekomst (anders dan wanneer een dergelijke verontreiniging uitsluitend het gevolg is van een migratie van Gevaarlijke Materialen van buiten het Bedrijfspand die niet is veroorzaakt door de Klant of een Klantpartij), (iii) een schending door de Klant of een Klantpartij van de convenanten in deze Overeenkomst, (iv) de behandeling, het transport, de productie, het beheer, de verwijdering, de verwerking, de behandeling, de opslag en/of het gebruik van Gereguleerd Afval en/of Gevaarlijke Materialen door de Klant of een Klantpartij, of (v) de aanwezigheid van Gereguleerd Afval en/of Gevaarlijke Materialen in het Bedrijfspand of het Gebouw, geheel of gedeeltelijk veroorzaakt door Opdrachtgever of een partij van Opdrachtgever en niet veroorzaakt door de enkele nalatigheid van CIC en/of de Verbonden Partijen en niet bestaand vanaf de uitvoering van deze Overeenkomst. De voorgaande vrijwaring door de Klant omvat, zonder beperking, alle kosten die worden opgelopen door of opgelegd aan CIC en/of een Verbonden Partij in verband met vonnissen, schadevergoedingen, boetes, aansprakelijkheden of verliezen (met inbegrip van, zonder beperking, waardevermindering van het Gebouw of een deel ervan, schadevergoeding voor het verlies of de beperking van het gebruik van een ruimte of een voorziening in of rond het Gebouw of de gebouwen, schadevergoeding als gevolg van een nadelige invloed op de marketing van ruimte in het Gebouw of een deel ervan, of in verband met het onderzoek naar de toestand van het terrein of enige sanering of herstelwerkzaamheden die worden vereist door een federale, staats- of lokale overheidsinstantie of politiek onderdeel, op enig moment als gevolg van de aanwezigheid van Gevaarlijke Materialen en/of Gereguleerde Afvalstoffen in of rond het Bedrijfspand of Gebouw of enig deel daarvan, veroorzaakt of toegestaan door de Klant of een Klantpartij.

e. Zonder het voorgaande te beperken, als de aanwezigheid van Gevaarlijke Stoffen in, op, onder of rond het Bedrijfspand of het Gebouw, enig deel daarvan, of enig aangrenzend eigendom veroorzaakt of toegestaan door de Klant of een Klantpartij resulteert in enige verontreiniging van het Bedrijfspand of het Gebouw, enig deel daarvan of enig aangrenzend eigendom, dan zal de Klant op zijn kosten en voor eigen rekening onmiddellijk alle maatregelen treffen die nodig zijn om het Bedrijfspand en/of het Gebouw, enig deel daarvan of enig aangrenzend eigendom terug te brengen in de staat waarin het zich bevond vóór het tijdstip van de verontreiniging, op voorwaarde dat eerst schriftelijke goedkeuring van CIC en de Verhuurder wordt verkregen, welke goedkeuring niet op onredelijke gronden zal worden onthouden; en op voorwaarde dat het redelijk is dat CIC en/of de Verhuurder hun toestemming onthouden indien dergelijke handelingen een wezenlijk nadelig langetermijn- of kortetermijneffect zouden kunnen hebben op het Bedrijfspand of het Gebouw, een deel ervan of een aangrenzend eigendom.

De verplichtingen van de Klant uit hoofde van dit artikel worden niet beïnvloed, verminderd of beperkt door een beperking van het bedrag of het type schadevergoeding, compensatie of uitkeringen die door of voor de Klant verschuldigd zijn uit hoofde van wetten inzake werknemerscompensatie, wetten inzake arbeidsongeschiktheidsuitkeringen, wetten inzake werknemersuitkeringen of soortgelijke wetgeving.

f. CIC erkent dat het niet de bedoeling van deze Overeenkomst is om Opdrachtgever te verbieden zijn bedrijf uit te oefenen zoals hierin is toegestaan. De Klant kan zijn bedrijf uitoefenen volgens de gewoonte van de bedrijfstak van de Klant, zolang het gebruik of de aanwezigheid van Gevaarlijke Stoffen strikt en naar behoren wordt gecontroleerd in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving en alle voorwaarden hierin. Als een belangrijke stimulans om Opdrachtgever toe te staan Gevaarlijke Materialen te gebruiken in verband met zijn bedrijf binnen het Bedrijfsterrein, stemt Opdrachtgever ermee in om voorafgaand aan de behandeling, het transport, de productie, het beheer, de opslag en het gebruik van Gevaarlijke Materialen door Opdrachtgever of een Opdrachtgever Partij, aan CIC de volgende items te verstrekken, gezamenlijk gedefinieerd als de “Documenten Gevaarlijke Materialen”: (a) een lijst met de identificatie van elk type Gevaarlijk Materiaal dat aanwezig zal zijn op het Bedrijfsterrein en dat onderhevig is aan regelgeving krachtens de toepasselijke milieuwetgeving, met vermelding van de chemische naam, de toestand van het materiaal (bijv. vaste vloeistof, gas of cryogeen), de concentratie, het volume, de hoeveelheid opgeslagen materiaal en de opslagtoestand (bijv. in kasten of niet in kasten), de hoeveelheid gebruikt materiaal en de gebruikstoestand (bijv. open gebruik of gesloten gebruik), de locatie (bijv. naam of nummer van de ruimte, of andere identificatie) en, indien bekend, het nummer van de Chemical Abstract Service, (b) een lijst van alle goedkeuringen of vergunningen van overheidsinstanties die vereist zijn in verband met de aanwezigheid van dergelijk Gevaarlijk Materiaal op het Bedrijfsterrein en (c) correcte en volledige kopieën van kennisgevingen van overtredingen van toepasselijke wetten met betrekking tot Gevaarlijke Materialen die de Klant heeft ontvangen. De Klant zal CIC eenmaal per kwartaal of voorafgaand aan een wezenlijke verandering of toename in de soorten of hoeveelheden gevaarlijke materialen van de Klant of de Klantpartijen op de hoogte stellen van mogelijke veranderingen of updates van de Documenten Gevaarlijke Stoffen. Niettegenstaande andersluidende bepalingen in deze Overeenkomst, mag de Klant informatie met een eigendomsrechtelijk karakter uit de Gevaarlijke Materialendocumenten verwijderen vóór levering. CIC kan, op eigen kosten, de Documenten met Gevaarlijke Stoffen laten nakijken door een persoon of bedrijf dat gekwalificeerd is om Gevaarlijke Stoffen te analyseren, om te bevestigen dat wordt voldaan aan de bepalingen van deze Overeenkomst en aan alle toepasselijke wetten. In het geval dat een beoordeling van de Documenten Gevaarlijke Stoffen aangeeft dat deze Overeenkomst of toepasselijke wetgeving niet wordt nageleefd, zal de Klant, op zijn kosten, onmiddellijk en ijverig stappen ondernemen om zijn opslag en gebruik van Gevaarlijke Stoffen in overeenstemming te brengen met deze Overeenkomst. Niettegenstaande andersluidende bepalingen in deze Overeenkomst of de beoordeling van de Gevaarlijke Stoffen Documenten van de Klant of het gebruik of de verwijdering van Gevaarlijke Stoffen, zullen CIC en de Verhuurder echter geen aansprakelijkheid hebben en wijzen zij uitdrukkelijk elke aansprakelijkheid af met betrekking tot het gebruik of de verwijdering van Gevaarlijke Stoffen door de Klant of een Klantpartij, waarbij de Klant erkent dat de Klant zelf het best in staat is om de veiligheid en doeltreffendheid van zijn gebruik en procedures van Gevaarlijke Stoffen te beoordelen.

g. De Klant is verantwoordelijk voor de naleving van alle toepasselijke staats- en federale regelgeving en alle regels en voorschriften (zoals van tijd tot tijd aan de Klant verstrekt) met betrekking tot milieu, gezondheid en veiligheid (EHS) bij het gebruik van het Bedrijfspand en het Gebouw. Om de juiste vergunningen, programma’s en training te behouden, moet de klant de milieu-, gezondheids- en veiligheidsvereisten van CIC erkennen en aftekenen. Door deze Overeenkomst te ondertekenen, bevestigt u dat u de Milieu-, Gezondheids- en Veiligheidsvereisten hebt gelezen en zult naleven.

h. CIC staat het gebruik of de opslag van radioactiviteit nergens op de Bedrijfsterreinen toe. Opdrachtgever zal een CIC Gevarenbeoordelingsformulier (zoals verstrekt door CIC) indienen voorafgaand aan elk gepland gebruik of opslag van biogevaarlijke stoffen op het Bedrijfsterrein ter beoordeling en goedkeuring door CIC en de Institutionele Bioveiligheidscommissie.

i. De Klant zal niet veroorzaken of toestaan dat gevaarlijke materialen door de Klant of een partij van de Klant in strijd met de toepasselijke wetgeving in of rond het Bedrijfspand of het Gebouw worden gebracht, bewaard of gebruikt. Indien CIC en/of Verhuurder op enig moment en van tijd tot tijd, voorafgaand aan de beëindiging van de Overeenkomst, een redelijke grond hebben om aan te nemen dat er Gevaarlijke Stoffen aanwezig zijn in strijd met toepasselijke wetgeving of dat er verontreiniging is opgetreden als gevolg van het handelen of nalaten van de Klant of een Klantpartij, of indien dit wordt vereist door een kredietverstrekker of overheidsinstantie, of anderszins gewenst door CIC en/of de Verhuurder, dan hebben CIC en/of de Verhuurder het recht om passende tests uit te voeren van de Bedrijfsruimten of het Gebouw, of enig deel daarvan, om aan te tonen dat er Gevaarlijke Stoffen aanwezig zijn in strijd met de toepasselijke wetgeving door de Klant of een Klantpartij, of dat er vervuiling is opgetreden als gevolg van het handelen of nalaten van de Klant of een Klantpartij. De Klant zal alle redelijke kosten van dergelijke tests betalen als uit dergelijke tests blijkt dat er gevaarlijke materialen aanwezig zijn in, op of rond het Bedrijfspand of het Gebouw in strijd met deze Overeenkomst of toepasselijke wetgeving.

j. Opdrachtgever zal CIC onmiddellijk op de hoogte stellen van enige werkelijke of vermoede aanwezigheid van schimmel of binnendringend water in het Bedrijfspand.

k. Alle verplichtingen van de Klant met betrekking tot Gevaarlijke Stoffen, Gereguleerd Afval en Gereguleerde Activiteiten blijven ook na beëindiging van de Overeenkomst van kracht.

l. Niettegenstaande andersluidende bepalingen in deze Overeenkomst, hebben CIC en/of Verbonden Partijen de exclusieve controle over de toewijzing van de maximaal toegestane hoeveelheid Gevaarlijke Materialen die kan worden opgeslagen door de Klant of Klantpartijen (gebaseerd op brandbestrijdingsgebieden (zoals gedefinieerd in de Uniforme Bouwcode zoals aangenomen door de stad of gemeente(n) waarin het Gebouw zich bevindt (de “UBC”)) binnen het Bedrijfspand voor de opslag van Gevaarlijke Materialen) (de “Toewijzing Opslag Gevaarlijke Stoffen”). In het geval dat Klant of Klantpartijen Gevaarlijke Stoffen opslaan in hoeveelheden die groter zijn dan wat CIC en/of Verbonden Partijen bepalen als het aandeel van de Klant in de Toewijzing voor Opslag van Gevaarlijke Stoffen (zoals opnieuw kan worden bepaald door CIC en/of Verbonden Partijen zoals hierboven uiteengezet), dan zal Klant, op eigen kosten en op schriftelijk verzoek van CIC, de nodige actie ondernemen om ervoor te zorgen dat het aandeel van de Klant in de Toewijzing voor Opslag van Gevaarlijke Stoffen niet wordt overschreden. Niettegenstaande andersluidende bepalingen in deze Overeenkomst is de hoeveelheid Gevaarlijke Stoffen die is toegestaan binnen het Bedrijfspand specifiek voor de Klant en deze hoeveelheid zal niet worden overgedragen aan een andere partij. Niettegenstaande andersluidende bepalingen in deze Overeenkomst heeft CIC geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot het gebruik of de verwijdering van brandbestrijdingsgebieden door de Klant of een Klantpartij en wijst deze aansprakelijkheid uitdrukkelijk van de hand, aangezien de Klant erkent dat de Klant het best in staat is om de veiligheid en doeltreffendheid van zijn gebruik van gevaarlijke materialen en procedures te evalueren.

m. Behalve voor zover veroorzaakt door nalatigheid van Opdrachtgever en/of Opdrachtgeverspartijen, stemt CIC ermee in om Opdrachtgever en Opdrachtgeverspartijen te vrijwaren, verdedigen en schadeloos te stellen van en tegen alle vorderingen die het gevolg zijn van Gevaarlijke Materialen op, in of onder het Bedrijfspand of Gebouw vanaf de uitvoeringsdatum van deze Overeenkomst, tenzij deze op het Bedrijfspand of Gebouw zijn geplaatst door Opdrachtgever of een Opdrachtgeverspartij. Mocht er een claim worden ingediend tegen de Klant of een Partij van de Klant, of een actie of procedure tegen haar worden ingesteld zoals hierin uiteengezet, zal de Klant CIC hiervan onmiddellijk schriftelijk op de hoogte stellen, en CIC zal een dergelijke actie of procedure verdedigen door een raadsman gekozen door CIC. Op voorwaarde dat CIC of haar verzekeringsmaatschappij een actie of procedure verdedigt in overeenstemming met de voorwaarden hierin, zal geen enkele Klant of Partij van de Klant schikkingsgesprekken of een schikking van een dergelijke actie of procedure aangaan zonder de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van CIC, welke goedkeuring wordt verleend of geweigerd binnen zestig (60) dagen na het verzoek daartoe.

3. Brand en brandverzekering: Aan het einde van de eerste zin van hoofdstuk 15 (Brand en brandverzekering) van de Overeenkomst wordt de volgende clausule toegevoegd “…met uitzondering van het gereglementeerde gebruik van laboratoriumapparatuur (bijv. bunsenbrander).”.

4. Overdracht: De volgende clausule wordt toegevoegd aan het einde van Sectie 24 (Overname) van de Overeenkomst: “…en verwijdert naar behoren al het resterende materiaal, inclusief chemicaliën.”.

5. Borg: Voor laboratoria is een borg vereist ter hoogte van twee maanden doorlopende maandelijkse kosten.

6. Algemene laboratoriumrichtlijnen: Hieronder volgen de voorlopige algemene richtlijnen die door CIC zijn opgesteld voor de exploitatie van laboratoriumruimten binnen het Bedrijfsterrein. CIC behoudt zich het recht voor deze richtlijnen te allen tijde geheel of gedeeltelijk te wijzigen, aan te passen, toe te voegen of te verwijderen. Specifieke richtlijnen met betrekking tot chemische, biologische, lab- en stralingsveiligheid zijn de verantwoordelijkheid van de klant. De klant moet alle noodzakelijke vergunningen en licenties van de juiste overheidsinstanties verkrijgen en actueel houden.

a. Verwijdering van zuren: Alle zuren moeten worden afgevoerd volgens de standaard en goedgekeurde afvalverwijderingsprocedures. Er mogen geen chemicaliën in de gootsteenafvoeren van de privélabo’s of andere gootstenen in de gemeenschappelijke labo’s gegoten worden. Bleekmiddel (ervan uitgaande dat het geen chemische gevaren bevat) en sommige specifieke zuuroplossingen die individueel zijn goedgekeurd door de wetenschappelijke staf van het CIC, mogen worden weggegooid in het daarvoor bestemde bord in elke waterkamer. Gebruik een zuur/base neutralisatiemiddel (zoals zuiveringszout) om kleine gemorste zuren en basen op te ruimen.

b. Leveringen: Alle leveringen van gevaarlijke materialen en gereguleerd afval moeten worden gecoördineerd met CIC en het gebouwbeheer.

c. Droog ijs: Droogijs mag niet in de gootstenen worden gegoten, omdat de gootstenen dan barsten. Droogijs mag ook niet bewaard worden in een andere ruimte met beperkte luchtcirculatie.

d. Brandbare stoffen: Brandbare stoffen moeten altijd worden opgeslagen in een “kast voor brandbare stoffen” als ze niet worden gebruikt. Gemorste brandbare of schadelijke stoffen moeten zo snel mogelijk worden geïsoleerd. Gebieden die grenzen aan getroffen gebieden moeten op de hoogte worden gebracht en indien nodig worden geëvacueerd. CIC en het gebouwbeheer moeten onmiddellijk op de hoogte worden gebracht.

e. Verwijdering van glas en scherpe voorwerpen: Gebroken glas, pasteurpipetten en scherpe voorwerpen moeten worden weggegooid in duidelijk gemarkeerde containers en niet bij het gewone afval om ongelukken met afvalverwerkers te voorkomen.

f. Gezondheids- en veiligheidsfunctionaris: Elke klant die een laboratorium gebruikt, moet de gezondheids- en veiligheidshandleiding van het CIC doornemen en goedkeuren en een veiligheidsfunctionaris aanwijzen. De gezondheids- en veiligheidsfunctionaris van de klant is verantwoordelijk voor het trainen van zijn werknemers en is verantwoordelijk voor het handhaven van de veiligheid van al het personeel, werknemers en niet-werknemers van de klant, dat kan worden beïnvloed door het werk van de klant. De naam van de gezondheids- en veiligheidsfunctionaris moet worden doorgegeven aan de CIC en het gebouwenbeheer wanneer deze wordt aangesteld of vervangen. Veiligheidsinformatiebladen (MSDS) van chemicaliën en verbindingen moeten in alfabetische volgorde in een ordner worden bewaard. De map moet altijd in dezelfde ruimte worden bewaard. Een tweede exemplaar van de SDS-binder moet worden geleverd aan CIC en het gebouwbeheer en moet te allen tijde actueel worden gehouden. De Klant zal elk kwartaal schriftelijk verslag uitbrengen aan CIC over de Gevaarlijke Materialen die zijn opgeslagen op het Bedrijfsterrein, en de hoeveelheden en locaties van dergelijke Gevaarlijke Materialen per Aanvullende Overeenkomstbepaling.

g. Veiligheidsdouches: Veiligheidsdouches zijn ontworpen om geactiveerd te worden in geval van nood en zullen zeer snel een grote hoeveelheid water afgeven nadat ze geactiveerd zijn. Het water van de veiligheidsdouche blijft automatisch stromen totdat de douchehendel wordt teruggeduwd om de waterstroom uit te schakelen. Als de douche wordt geactiveerd, moet een absorberend materiaal worden gebruikt om overtollig water te verwijderen. CIC en het management van het gebouw moeten onmiddellijk op de hoogte worden gebracht na activering van een veiligheidsdouche.

h. Gemorst water: In geval van waterlekkage of overstroming moet een absorberend materiaal worden gebruikt om het overtollige water snel te verwijderen om lekkage naar andere vloeren te voorkomen. CIC en de directie van het gebouw moeten onmiddellijk op de hoogte worden gebracht als er water is gemorst of overgelopen.

Overzicht van het aanbod – CIC@SouthSarah

Kantoorwerkplek

CIC@S. Sarah biedt flexibele, uitbreidbare kantoorruimte die geconfigureerd is voor gebruik door groeiende bedrijven. We bieden toegangscontrole met behulp van elektronische sleutels en opgenomen video. Alle normale kantoorvoorzieningen en -diensten, zoals elektriciteit, HVAC, enz. zijn inbegrepen. Toegang is 24 x 7 x 365 beschikbaar.

Werkruimte laboratorium

CIC@South Sarah biedt ook privé- en gedeelde labruimte. Alle normale kantoorvoorzieningen en -diensten, zoals elektriciteit, HVAC, enz. zijn inbegrepen. Klanten zijn verantwoordelijk voor het naleven van alle regels, voorschriften en vereisten met betrekking tot laboratoriumruimte zoals beschreven in de Overeenkomst en deze Bijlage A.

Kantoormeubilair

Elke persoon met een eigen ruimte krijgt een complete werkplek, inclusief een bureau, een verstelbare bureaustoel en opbergruimte voor vergrendelbare bestanden. Extra meubilair zoals whiteboards of rekken is in de meeste gevallen zonder extra kosten beschikbaar. Klanten die geen eigen ruimte hebben, krijgen toegang tot gedeelde werkruimten.

Receptie

Alle speciale ruimteaanbiedingen en coworking zijn inclusief gastontvangstdiensten om gasten te ontvangen voor klanten.

Internet

Iedereen beschikt over een snelle bekabelde internetverbinding voor kantoorgebruik en WiFi. Andere internetdiensten (bijv. un-firewalled IP’s) zijn afhankelijk van beschikbaarheid en kunnen extra kosten met zich meebrengen.

Postdiensten

Alle speciale ruimtes zijn inclusief een postmap en postservices. Coworkingklanten kunnen zonder extra kosten een postmap en postservices aanvragen.

Kopieerapparaat, printer en fax

De service omvat onbeperkt gebruik van zwart-wit- en kleurenprinters, kopieerapparaten en faxapparaten van commerciële kwaliteit voor normaal kantoorgebruik. Een privéfaxnummer, dat faxen als pdf-bestanden doorstuurt naar een individueel e-mailadres, is beschikbaar voor specifiek gebruik door uw bedrijf. Extra nummers zijn beschikbaar tegen een vergoeding. Vragen over het afdrukken van meerdere exemplaren van brochures of omvangrijke afdruktaken moeten worden gericht aan een CIC-medewerker, aangezien dit soort opdrachten kunnen worden doorgegeven aan externe afdrukserviceproviders.

Conferentiekamers & Telefooncellen

De service omvat onbeperkt gebruik van goed ingerichte vergaderzalen, waarvan sommige met Apple TV voor draadloze dataprojectie vanaf Apple-apparaten, en onbeperkt gebruik van Polycom-luidsprekertelefoons. Conferentieruimtes en telefooncellen worden geboekt via de webpagina. Vragen over frequente vergaderingen van een hele dag of intensief gebruik voor training of andere doeleinden kunnen worden gesteld aan een CIC-medewerker voor meer informatie.

Keukendiensten

Klanten kunnen genieten van verschillende snacks en een selectie frisdrank, koffie voor fijnproevers en een hoogwaardig koffiezetsysteem. Eerlijke consumptie is op basis van eer.

Doucheruimtes

CIC heeft verschillende doucheruimtes beschikbaar voor klanten op basis van wie het eerst komt, het eerst maalt.

Verpleegkamer

Verpleegkamers kunnen geboekt worden via een webgebaseerde boekingstool. Elke kamer biedt zacht licht, comfortabele stoelen, een eigen koelkast en een afsluitbare deur. Hoewel deze kamers beschikbaar zijn voor andere boekingen, hebben boekingen voor verpleging voorrang.

Speelkamer

CIC biedt klanten gedeelde toegang tot pingpongtafels en verschillende spelsystemen. Deze zijn beschikbaar op basis van wie het eerst komt, het eerst maalt.

Venture Café

Het Venture Café is een netwerkevenement voor de gemeenschap dat wordt georganiseerd door Innovation Studio, Inc. op de meeste donderdagen van 16.00 tot 19.00 uur op 4240 Duncan Ave. Met zijn “pay it forward”-bijdragemodel werd Innovation Studio, Inc. opgericht om leden van de lokale ondernemers- en innovatiegemeenschap samen te brengen. CIC-klanten krijgen rechtstreeks toegang tot dit wekelijkse evenement. Naast bier en wijn worden er wekelijks Venture Cafés georganiseerd met sprekers, workshops, enz. Let op: het is een voorrecht en geen recht om deze bijeenkomsten bij te wonen, en Innovation Studio, Inc. behoudt zich zowel het recht voor om diensten te weigeren als om naar eigen goeddunken te bepalen wie er wordt uitgenodigd in overeenstemming met haar missie en beleid.

Educatieve programma’s

Klanten van CIC@South Sarah kunnen gratis deelnemen aan educatieve programma’s van het Center for Emerging Technologies. CIC@South Sarah-klanten hebben ook toegang tot mentoren ter plaatse voor ondersteuning via de CET-programmering of via CIC’s partner non-profit Venture Café (details hierboven).

Andere voordelen en kortingen

Alle CIC-klanten komen in aanmerking voor unieke kortingen op allerlei voordelen, zoals lidmaatschappen van sportscholen, vervoersprogramma’s zoals fiets- en autodelen en zakelijke diensten zoals notarisdiensten. Voordelen worden regelmatig toegevoegd en kunnen online worden bekeken in het CIC-portaal.

CIC-paspoort

Alle CIC-klanten kunnen gebruikmaken van gemeenschappelijke ruimten, waaronder vergaderzalen, telefooncellen, keukens en coworkingruimten, in elke CIC-locatie wereldwijd. Let op: aangezien de vastgoedprijzen op onze verschillende locaties variëren, kan het zijn dat als je meer dan 20% van de tijd consequent een duurdere locatie gebruikt, je gevraagd wordt om je primaire reservering om te zetten naar die locatie voor factureringsdoeleinden.

CIC Philadelphia

Adres: 3675 Market Street #200, Philadelphia, PA 19104
Licentiegever: CIC Philadelphia, LLC
Verhuurder: Wexford-SCEC 3675 Market Street, LLC

Verzekeringseisen:

Dekkingen & limieten: Met betrekking tot de ruimten waarvan hij van tijd tot tijd gebruik maakt binnen het Bedrijfsterrein, stemt de Klant ermee in om gedurende de looptijd van deze overeenkomst op eigen kosten een verzekering aan te houden voor een Uitgebreide Algemene Aansprakelijkheidsverzekering (“CGL”) voor een bedrag van niet minder dan één miljoen dollar ($1.000.000) voor algemene schade aan eigendommen en persoonlijk letsel (inclusief, zonder beperking, lichamelijk letsel, ziekte, aandoening en overlijden) en twee miljoen dollar ($2.000.000) aan totale aansprakelijkheidsdekking, evenals een polis voor brand, vandalisme, kwaadwilligheid, uitgebreide dekking en zogenaamde “all risk” dekking, alsmede een polis voor brand, vandalisme, kwaadwilligheid, uitgebreide dekking en zogenaamde “all risk” dekking, en overlijden) en twee miljoen dollar ($ 2.000.000) aan totale aansprakelijkheidsdekking, evenals een verzekering voor brand, vandalisme, kwaadwillige opzet, uitgebreide dekking en zogenaamde “all risk” dekking voor een bedrag gelijk aan honderd procent (100%) van de vervangingskosten ter verzekering van al het meubilair, de apparatuur, de inrichting en de eigendommen van de Klant van elke soort, aard en beschrijving die zich in of op het Bedrijfspand bevinden. De hier vereiste verzekering moet worden afgesloten bij verzekeraars die bevoegd zijn om zaken te doen waar het Bedrijfspand zich bevindt, met een rating van niet minder dan “A-VIII” in de huidige Best’s Insurance Reports. Voor zover wettelijk vereist, zal de Klant ook een Werknemerscompensatieverzekering afsluiten. Alle verzekeringspolissen die op grond hiervan vereist zijn, moeten worden geschreven als primaire polissen en mogen niet bijdragen aan of meer zijn dan enige dekking die CIC of de Licentiegevers anderszins kunnen handhaven.

Daarnaast moet elke klant die gevaarlijke materialen opslaat, behandelt, transporteert, genereert of behandelt op locatie, of een werkruimte gebruikt of bezet die door CIC als laboratorium wordt beschouwd, de volgende dekkingen en limieten hebben:

(a) Verzekering tegen vervuiling en milieuaansprakelijkheid die de milieurisico’s van de activiteiten van de Klant dekt met limieten van niet minder dan één miljoen dollar ($1.000.000) per incident en niet minder dan twee miljoen dollar ($2.000.000) in totaal, met betrekking tot milieuvervuiling en vervuiling van het Bedrijfsterrein veroorzaakt door de Klant of zijn werknemers, aannemers, genodigden of gasten. Deze milieudekking omvat lichamelijk letsel, ziekte, overlijden of geestelijke angst of shock opgelopen door een persoon; materiële schade met inbegrip van lichamelijk letsel aan of vernietiging van materiële eigendom met inbegrip van het daaruit voortvloeiende verlies van het gebruik ervan, opruimingskosten en het verlies van het gebruik van materiële eigendom die niet lichamelijk werd verwond of vernietigd; en verdedigingskosten, kosten en uitgaven opgelopen in het onderzoek, de aanpassing of verdediging van vorderingen voor dergelijke compenserende schade. De dekking is van toepassing op zowel plotselinge als niet plotselinge verontreinigingsomstandigheden, waaronder het lozen, verspreiden, vrijkomen of ontsnappen van rook, dampen, roet, rook, zuren, basen, giftige chemicaliën, vloeistoffen of gassen, afvalstoffen of andere irriterende, verontreinigende of verontreinigende stoffen in of op het land, de atmosfeer of een waterloop of waterlichaam.


Aanvullende Verzekerden: De Klant stemt er rechtstreeks en namens zijn verzekeraar mee in dat de volgende entiteiten worden beschouwd als aanvullende verzekerden (“Aanvullende Verzekerden”) op primaire en niet-bijdragende basis onder de hier vereiste verzekeringspolissen en het vereiste Omnibus-Adres zoals hieronder beschreven:

CIC Philadelphia, LLC; CIC Innovation Communities, LLC d/b/a CIC; CIC Innovation Services, LLC; CIC University Projects, LLC; CIC Property Management, LLC; CIC USA Holdings, LLC; CIC Health, LLC; CIC Health Testing Services, LLC; CIC Founder Holdco, Inc.; The Cambridge Incubator, LLC; CIC Venture Cafe Global Institute, Inc.;; Research Park, Inc.; SCEC Ventures, Inc.University City Science Center; VTR; Ventas Life Sciences, LLC; Ventas Wexford 3675 Joint Venture, LLC; Wexford-SCEC 3675 Market Street, LLC; Wexford-SCEC 3675 Market Street UT, LLC; Wexford-SCEC 3675 Market Street JV, LLC; Wexford Asset Management, LLC; Wexford Development, LLC; Wexford Equities, LLC; Wexford Science & Technology, LLC; en elke andere entiteit die volgens CIC na verloop van tijd aan deze Exhibit A moet worden toegevoegd.


Omnibus Endorsement (te vermelden op COI): Om het bovenstaande aan te tonen, moeten deze CGL en het verzekeringscertificaat precies de volgende aantekening bevatten (de “Omnibus-aanvulling”):

“CIC Innovation Communities, LLC en de entiteiten opgesomd in Bijlage A van de dienstverleningsovereenkomst tussen de genoemde verzekerde en CIC Innovation Communities, LLC, zoals deze van tijd tot tijd kan worden gewijzigd, zijn opgenomen als Aanvullende Verzekerden op primaire en niet-bijdragende basis onder deze Commerciële Algemene Aansprakelijkheidsverzekering.”

Certificaathouder: De certificaathouder moet als volgt zijn:

CIC Philadelphia, LLC
3675 Marktstraat
Philadelphia, PA 19104

COI Levering & Monster: Voorafgaand aan de datum waarop de Klant voor het eerst actief is in het Bedrijfspand of het Bedrijfspand gebruikt, dient de Klant CIC te voorzien van een ACORD 25-S of ACORD-28 verzekeringscertificaat dat aan de eisen voldoet en waarin de Omnibus Endorsement moet zijn opgenomen. Er is een voorbeeld van een ACORD 25-S certificaat bijgevoegd.


Details gebouw:

Het gebouw is 24/7 toegankelijk. HVAC-services worden geleverd van 8.00 tot 20.00 uur van maandag tot en met vrijdag en van 8.00 tot 13.00 uur op zaterdag. Buiten deze uren wordt de HVAC op een niveau gehouden dat een redelijk comfortabele bezetting van het gebouw mogelijk maakt.

Voor de verzekering wil de verzekeraar mogelijk de volgende informatie hebben:

Noodprocedures:

Een kopie van de noodprocedures van het gebouw is beschikbaar op cic.com/emergency.

Geaccepteerde betaalmethoden: Automatische incasso, zakelijke of persoonlijke cheque, bankoverschrijving en ACH-krediet. Automatische incasso is vereist voor het coworking-aanbod.

Aanvullende bepalingen in de overeenkomst:

De volgende taal wordt opgenomen in elke Overeenkomst met betrekking tot deze locatie:

 1. Gedekte Geschillen: Gedekte Geschillen worden beslecht door arbitrage die wordt uitgevoerd door de American Arbitration Association (“AAA”). Gedekte Geschillen omvatten alle vorderingen, rechten, eisen, verliezen en rechtszaken die voortvloeien: uit een contract, hetzij uitdrukkelijk of stilzwijgend; of uit onrechtmatige daad; of op grond van gewoonterechtelijke theorieën; of op grond van overeenkomsten van goede trouw en eerlijk zakendoen; of op grond van een CIC-beleid; of op grond van een federale, staats- of gemeentelijke wet, uitvoeringsbesluit, verordening of verordening. Deze arbitrageovereenkomst verbiedt geen acties die uitsluitend gericht zijn op het verkrijgen van een voorlopige voorziening die nodig is om de rechten van een van de partijen te beschermen. Met uitzondering van de hierboven uiteengezette acties, is arbitrage het exclusieve middel waarmee CIC en de Klant genoegdoening kunnen krijgen in verband met Gedekte Geschillen. CIC en de Klant doen uitdrukkelijk afstand van hun recht op een proces voor een rechter of een jury over een Ondersteund Geschil, evenals van hun recht om in beroep te gaan tegen de beslissing van de arbiter, behalve op grond van het feit dat de beslissing is verkregen door corruptie, fraude of andere ongepaste beïnvloeding of op de gronden die specifiek worden uiteengezet in een statuut dat van toepassing is op het nietig verklaren van een arbitraal vonnis onder deze arbitrageovereenkomst. De Klant stemt ermee in dat als de Klant een vordering wil indienen tegen CIC of de Licentiegevers, de Klant een schriftelijk verzoek tot arbitrage moet indienen bij CIC binnen zes (6) maanden na de datum waarop de Klant op de hoogte is of had moeten zijn van het Ondersteunde Geschil tegen CIC of de Licentiegevers. Evenzo moet CIC binnen dezelfde termijn een schriftelijk verzoek tot arbitrage indienen bij de Klant tegen wie zij een vordering wil instellen. Indien de Klant of CIC verzuimt om binnen deze termijn een dergelijk verzoek in te dienen, houdt dit in dat afstand wordt gedaan van het recht om in enig forum genoegdoening te krijgen in verband met het Ondersteunde Geschil. Naar eigen goeddunken van CIC kan elk van de Verbonden Partijen als partij deelnemen aan een arbitrage van een Gedekt Geschil onder de voorwaarden van deze Overeenkomst, in welk geval elke parallelle procedure(s) tussen de Klant en die Verbonden Partij(en) wordt (worden) afgewezen voor zover deze een duplicaat vormt (vormen) van de arbitrageprocedure en anders wordt (worden) opgeschort terwijl de arbitrageprocedure aanhangig is. Tenzij anders overeengekomen tussen Opdrachtgever en CIC, vindt de arbitrage plaats in het kantoor van de AAA dat het dichtst bij het hoofdkantoor van CIC ligt. De partijen kiezen één arbiter in overeenstemming met de toepasselijke AAA-arbitrageregels voor onroerend goed. De partij die het geschil aan arbitrage onderwerpt, draagt alle kosten van de arbitrage totdat de arbiter ervoor kiest de kosten anders toe te wijzen. De partijen hebben recht op voldoende informatie om hun Ondersteunde Geschillen adequaat te arbitreren, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, toegang tot essentiële documenten en getuigen, zoals bepaald door de arbiter. De arbiter past het recht toe dat in de overeenkomst is aangewezen. De arbiter heeft de discretie om geldelijke en andere schadevergoedingen toe te kennen, of om geen schadevergoedingen toe te kennen, en om elke andere vorm van genoegdoening toe te kennen die anders in een rechtbank beschikbaar zou zijn. De arbiter zal een schriftelijke arbitragebeslissing uitvaardigen die de belangrijkste bevindingen en conclusies waarop de uitspraak is gebaseerd, onthult. De uitspraak van de arbiter kan voor elke bevoegde rechtbank worden uitgesproken. Deze arbitragebepaling blijft ook na beëindiging van de Overeenkomst van kracht.
 2. Rapportage: Van tijd tot tijd kan CIC vragenlijsten laten invullen met betrekking tot de activiteiten van de Klant binnen het Bedrijfsterrein. De Klant stemt ermee in zijn uiterste best te doen om dergelijke vragenlijsten tijdig in te vullen.
 3. Regels en voorschriften: Niets in deze regels en voorschriften (de “Regels en voorschriften”) zal enige bepaling van de Overeenkomst vervangen. In het geval van strijdigheid of inconsistentie tussen dit Reglement en de Overeenkomst, prevaleert het Reglement. Het gebouw waarin het Bedrijfspand zich bevindt, wordt hierin aangeduid als het “Gebouw”. De regels en voorschriften zijn als volgt:
  1. Het is de Klant niet toegestaan de gemeenschappelijke ingangen, lobby’s, liften, trottoirs en trappen van het Gebouw te belasten of te versperren of deze te gebruiken voor andere doeleinden dan het betreden of verlaten van het Gebouw.
  2. Behalve zoals specifiek bepaald in de Overeenkomst waaraan deze Regels en Voorwaarden zijn gehecht, mogen er geen borden, foto’s, advertenties, namen of mededelingen worden geïnstalleerd of weergegeven op enig deel van de buitenkant van de Bedrijfsruimten of het Gebouw zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van CIC. CIC en Verhuurder hebben het recht om, op kosten van de Klant en zonder voorafgaande kennisgeving, elk bord te verwijderen dat is geïnstalleerd of weergegeven in strijd met deze regel.
  3. Als CIC of Verhuurder schriftelijk bezwaar maakt tegen gordijnen, jaloezieën, rolgordijnen, schermen of hangende planten of andere soortgelijke voorwerpen die zijn bevestigd aan of worden gebruikt in verband met een raam of deur van het Bedrijfsruimten of zijn geplaatst op een vensterbank, welk raam, deur of vensterbank is (a) zichtbaar vanaf de buitenkant van het Bedrijfspand en (b) niet zijn opgenomen in de door CIC en Verhuurder goedgekeurde plannen, dan zal Opdrachtgever deze gordijnen, jaloezieën, schaduwen, schermen of hangende planten of andere soortgelijke objecten onmiddellijk en voor eigen rekening verwijderen.
  4. Grote leveringen mogen niet later dan 8.00 uur en niet vroeger dan 18.00 uur plaatsvinden op weekdagen, of op elk tijdstip in het weekend of op feestdagen. Er mogen geen leveringen worden gedaan die andere huurders in of de werking van het gebouw hinderen of belemmeren. Verplaatsing van meubilair, kantoorapparatuur of ander groot of omvangrijk materiaal door de gemeenschappelijke ruimten is beperkt tot de uren die Verhuurder kan aanwijzen en is onderworpen aan redelijke beperkingen die Verhuurder kan opleggen. Elk gebruik van de goederenlift moet vooraf worden gecoördineerd met CIC.
  5. De Klant zal op geen enkele vloer van het Bedrijfspand een belasting plaatsen die groter is dan de belasting per vierkante voet die (a) deze vloer ontworpen was om te dragen of (b) is toegestaan door de toepasselijke wetgeving. Inrichtingen en apparatuur die geluiden of trillingen veroorzaken die kunnen worden doorgegeven aan de structuur van het Gebouw in een mate die bezwaarlijk is voor andere klanten of huurders, moeten door de Klant, voor eigen rekening en risico van de Klant, worden geplaatst en onderhouden op trillingsdempers of andere apparaten die voldoende zijn om dergelijke geluiden en trillingen te elimineren tot niveaus die redelijkerwijs aanvaardbaar zijn voor CIC, Verhuurder en andere betrokken partijen.
  6. De Klant zal geen radio-, televisie- of andere antennes, mobiele of andere communicatieapparatuur of andere apparaten op het dak of aan de buitenmuren van het Bedrijfspand installeren, behalve in overeenstemming met de Overeenkomst. De Klant zal radio, televisie of andere digitale of elektronische communicatie in het Gebouw of elders niet verstoren.
  7. Het werven, venten, vragen en verspreiden van pamfletten of ander geschreven materiaal in, op of rond het gebouw is verboden.
  8. Cliënt zal al zijn vuilnis en afval opslaan in containers binnen het Bedrijfspand of in door Verhuurder aangewezen containers buiten het Bedrijfspand. De Klant zal in een dergelijke houder geen materiaal plaatsen dat niet kan worden verwijderd op de gewone en gebruikelijke manier van afvalverwerking.
  9. Het Bedrijfspand mag niet worden gebruikt voor logies of voor enig ongepast, immoreel of aanstootgevend doel. Behalve zoals bepaald in de Overeenkomst, mag er in de Bedrijfsruimten niet worden gekookt of toegestaan.
  10. Opdrachtgever zal zich houden aan alle veiligheids-, brandbeveiligings- en ontruimingsprocedures en voorschriften die zijn opgesteld door CIC, Verhuurder of enige overheidsinstantie.
  11. De Klant zal geen sloten van het Bedrijfspand wijzigen.
  12. De Klant zal meewerken en meewerken aan alle redelijke beveiligingsprogramma’s die van invloed zijn op de Bedrijfsruimten.
  13. De klant zal geen dieren toelaten in het gebouw, met uitzondering van hulpdieren.
  14. Fietsen mogen niet worden meegenomen in het gebouw (met inbegrip van de liften en trappen van het gebouw), behalve in de door CIC of Verhuurder aangewezen gebieden. Hoverboards zijn verboden in het gebouw en de gebouwen.
  15. De water- en waskasten en andere sanitaire voorzieningen mogen niet worden gebruikt voor andere doeleinden dan waarvoor ze zijn gemaakt en er mogen geen veegsel, vuilnis, lompen of andere stoffen in worden gedeponeerd.
  16. Het lozen van industrieel afvalwater is alleen toegestaan als de Klant, op eigen kosten, eerst alle benodigde vergunningen en licenties daarvoor verkrijgt van alle toepasselijke overheidsinstanties.
  17. Roken is verboden in het gebouw.
  18. Opdrachtgever zal voldoen aan alle bevelen, eisen en voorwaarden die nu of later worden opgelegd door toepasselijke wetten of redelijkerwijs worden opgelegd door CIC en/of Verhuurder op een wijze die in overeenstemming is met eersteklas kantoor-/onderzoeksgebouwen in de Cortex-submarkt (“Afvalvoorschriften”) met betrekking tot het verzamelen, sorteren, scheiden en recyclen van afvalstoffen, vuilnis, afval en vuilnis gegenereerd door Opdrachtgever (gezamenlijk “Afvalproducten”), met inbegrip van (maar niet beperkt tot) het scheiden van Afvalproducten in containers die redelijkerwijs zijn goedgekeurd door CIC en Verhuurder en het verwijderen van dergelijke containers in overeenstemming met inzamelingsschema’s voorgeschreven door Afvalvoorschriften.
  19. CIC kan afstand doen van een of meer van deze Regels en Voorschriften ten gunste van de Klant of een andere partij, maar een dergelijke verklaring van afstand door CIC zal niet worden opgevat als een verklaring van afstand van deze Regels en Voorschriften ten gunste van de Klant of een andere dergelijke partij, en zal CIC er niet van weerhouden om deze Regels en Voorschriften daarna af te dwingen tegen een of alle klanten, met inbegrip van de Klant.
  20. Deze Regels en Voorwaarden vormen een aanvulling op en mogen niet worden geïnterpreteerd als een gehele of gedeeltelijke wijziging of aanpassing van de voorwaarden, convenanten, overeenkomsten en bepalingen van de Overeenkomst.
  21. CIC behoudt zich het recht voor om andere en redelijke regels en voorschriften uit te vaardigen die, naar haar oordeel, van tijd tot tijd nodig kunnen zijn voor de veiligheid en beveiliging, de zorg en netheid van de Bedrijfsruimten en het Gebouw, of het behoud van de goede orde daarin; op voorwaarde echter dat CIC Opdrachtgever schriftelijk op de hoogte zal stellen (e-mail is voldoende) van dergelijke regels en voorschriften voordat deze van kracht worden. Klant stemt ermee in zich te houden aan deze Regels en Voorwaarden en alle aanvullende regels en voorschriften die door CIC of Verhuurder worden uitgevaardigd of aangenomen.
  22. De Klant is verantwoordelijk voor de naleving van deze Regels en Voorwaarden door zijn agenten, werknemers, genodigden, aannemers, licentiehouders, gasten of rechtverkrijgenden (individueel en collectief aangeduid als “Klantpartij” of “Klantpartijen”).
 4. Toegestaan gebruik:
  1. Opdrachtgever zal de Premises gebruiken in overeenstemming met het Toegestane Gebruik (zoals hieronder gedefinieerd) en zal de Premises niet gebruiken of toestaan dat de Premises worden gebruikt voor enig ander doel zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van CIC, die CIC naar eigen en absoluut goeddunken kan weigeren.
  2. Behoudens de Beperkte Gebruiksvormen (zoals hieronder gedefinieerd) en andere voorwaarden en bepalingen die hierin worden uiteengezet, wordt het Toegestaan Gebruik gedefinieerd als algemeen kantoor- en laboratoriumgebruik. Het gebruik door de Klant dient in overeenstemming te zijn met alle federale, staats-, gemeentelijke en lokale wetten, verordeningen, regels en voorschriften van overheidsinstanties, commissies, verenigingen of andere regelgevende commissies, agentschappen of bestuursorganen die jurisdictie hebben over het Gebouw, CIC of de Verhuurder, met inbegrip van zowel wettelijke als gewoonterechten, en regels en voorschriften met betrekking tot gevaarlijk afval.
  3. Het “Beperkte Gebruik” is elk gebruik dat niet is toegestaan binnen de Grond en het Gebouw. De Klant zal geen enkel deel van het Bedrijfspand gebruiken of laten gebruiken voor de volgende Gebruiksbeperkingen en andere beperkingen die hierin worden uiteengezet:
   1. Elk gebruik of opslag waarbij radioactiviteit of radioactieve materialen betrokken zijn.
   2. Elk bedrijf dat bestaat uit de exploitatie, hetzij als hoofd-, hetzij als nevenactiviteit, van (a) een schiettent, (b) een boekhandel voor volwassenen of een inrichting waar boeken, literatuur of video’s voor volwassenen worden verkocht of tentoongesteld, (c) een inrichting die bingo of soortgelijke kansspelen aanbiedt, (d) een speelhal voor videospellen of amusement, (e) een particuliere of commerciële golfbaan, (f) een country club, (g) een massagesalon, (h) een hot tub-faciliteit, (i) een zonnebank, (j) een renbaan, (k) elke faciliteit die voor gokken wordt gebruikt, (l) elk residentieel gebruik, (m) elke winkel waarvan het hoofdbedrijf bestaat uit de verkoop van alcoholische dranken voor consumptie elders dan ter plaatse, (n) centra of klinieken voor de behandeling van drugs of verslaving, (o) bureaus voor reclassering en reclassering, (p) de verkoop van marihuana of producten waarin marihuana of vergelijkbare drugs zijn verwerkt die illegaal geproduceerd, gedistribueerd of verkocht mogen worden, (q) centrum voor fitness en atletische training waar fitnessapparaten worden gebruikt, groepslessen worden gegeven, persoonlijke training wordt gegeven, voedingsadviezen worden gegeven en medische massagetherapie wordt gegeven, of (r) elke andere handel, bedrijf of activiteit die verboden is op grond van Sectie 45D van de Internal Revenue Code van 1986, met inbegrip van alle voorschriften, uitspraken, wijzigingen, toelichtingen die zijn uitgevaardigd om bepalingen daarvan uit te voeren, toe te lichten, te verduidelijken of te definiëren, of andere richtlijnen die zijn gepubliceerd door de IRS;
   3. Alle andere vormen van gebruik die uitdrukkelijk worden verboden door deze Overeenkomst.
  4. Opdrachtgever erkent dat CIC of Verhuurder in de toekomst Beperkt Gebruik van de Bedrijfsruimten kan opleggen. CIC zal zich naar redelijkheid inspannen om Opdrachtgever ten minste vijfentwintig (25) dagen van tevoren schriftelijk (e-mail is voldoende) en redelijk gedetailleerd in kennis te stellen van enig toekomstig Beperkt Gebruik, met dien verstande dat geen enkel toekomstig Beperkt Gebruik Opdrachtgever zal beletten om de Bedrijfsruimten te gebruiken voor het Toegestane Gebruik. Opdrachtgever is niet gebonden aan enig Beperkt Gebruik dat hierin niet is opgenomen totdat Opdrachtgever van CIC een waarheidsgetrouwe en nauwkeurige kopie heeft ontvangen van de bepalingen die de betreffende beperking beschrijven.
 5. Naleving van wetten; pandrechten: De Klant zal alle vergunningen en licenties verkrijgen voor de exploitatie van zijn bedrijf in het Bedrijfspand of voor het gebruik of de bewoning van het Bedrijfspand en zal alle huidige en toekomstige regels en voorschriften van het Bedrijfspand en het Gebouw naleven. De Klant zal geen schade toebrengen aan de Bedrijfsruimten of het Gebouw, geen afval veroorzaken, geen overlast veroorzaken, geen gebruik maken van de Bedrijfsruimten dat aanstootgevend is, niet handelen of nalaten te handelen op een wijze die kan leiden tot letsel of schade voor een persoon in of om de Bedrijfsruimten of het Gebouw. De Klant zal het Bedrijfspand vrijhouden van pandrechten en andere retentierechten. Niets in deze overeenkomst mag worden geïnterpreteerd als toestemming van de CIC om de Premises te onderwerpen aan een retentierecht of aansprakelijkheid onder de retentiewetten van de staat waarin de Premises zich bevinden.
 6. Toegang en beveiliging: Personen kan worden gevraagd een geldig, door de overheid uitgegeven foto-identificatiebewijs te tonen om toegang te krijgen tot de lokalen. Om veiligheidsredenen kunnen we bepaalde delen van het pand regelmatig opnemen via video. Indien wij dit redelijkerwijs noodzakelijk achten, kunnen wij informatie over personen openbaar maken om te voldoen aan toepasselijke wetten, regels, voorschriften, juridische processen of overheidsverzoeken, of om CIC en/of de Verbonden Partijen, de Verhuurder, of andere personen, of een van onze of hun eigendommen te beschermen. Het is de plicht van de klant om zijn gasten op de hoogte te stellen van dit beleid.
 7. Huisdieren: Behoudens de toepasselijke wetgeving mag de Klant geen huisdieren of andere dieren meenemen naar de Bedrijfsruimten zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van CIC (die, indien verleend, op elk moment naar eigen goeddunken van CIC kan worden ingetrokken). De klant is verantwoordelijk voor letsel of schade veroorzaakt door een dier, de klant of zijn werknemers, genodigden of gasten die zij in de lokalen brengen. CIC is niet verantwoordelijk voor letsel aan een dergelijk dier.

INDIEN DE KLANT OP ENIG MOMENT GEVAARLIJKE MATERIALEN OPSLAAT, HANTEERT, VERVOERT, GENEREERT OF BEHANDELT OP OF ROND HET TERREIN, HET GEBOUW OF EEN DEEL ERVAN, OF EEN WERKRUIMTE GEBRUIKT OF BEZET DIE DOOR CIC ALS LABORATORIUM WORDT BESCHOUWD, DAN ZIJN DE VOLGENDE SECTIES #8 TOT EN MET #17 VAN TOEPASSING:

 1. Beheer laboratoriumruimte: De Klant erkent dat CIC een derde kan inschakelen om aspecten van de werking van de laboratoriumruimte te beheren en/of laboratoriumgerelateerde diensten te verlenen binnen het Bedrijfspand. CIC kan informatie over de Klant delen met een dergelijke derde partij om diensten te verlenen, ons bedrijf uit te voeren, te voldoen aan de toepasselijke wetgeving en anderszins zoals toegestaan door de toepasselijke wetgeving.
 2. Gevaarlijke materialen:
  1. Volgens de voorwaarden hierin erkennen Opdrachtgever en CIC dat in verband met de activiteiten van Opdrachtgever op of rond het Bedrijfsterrein, Opdrachtgever “Gevaarlijke Materialen” kan opslaan en gebruiken, gedefinieerd als de volgende: alle stoffen, verontreinigende stoffen of andere verontreinigingen op of rond het Bedrijfsterrein die zouden of kunnen worden beschouwd of vastgesteld als een “gevaarlijke stof”, “gevaarlijk afval”, of “gevaarlijk materiaal” onder alle federale, staats- of lokale statuten, wetten, verordeningen of voorschriften die nu of in de toekomst van kracht zijn, met inbegrip van maar niet beperkt tot (a) giftige, explosieve, bijtende, ontvlambare, besmettelijke, kankerverwekkende, mutagene of anderszins gevaarlijke stoffen, materialen of afvalstoffen die onder de toepasselijke wetgeving of een overheidsinstantie vallen of komen te vallen, en/of (b) alle (i) “chemotherapeutisch afval”, “besmettelijk afval” of “medisch afval” zoals nu of later gedefinieerd door enige toekomstige wet, statuut, bevel, verordening of reglement, (ii) menselijke lijken, overblijfselen en anatomische delen die worden gedoneerd en gebruikt voor wetenschappelijk of medisch onderwijs, onderzoek of behandeling, (iii) lichaamsvloeistoffen of biologisch afval die voorafgaand aan laboratoriumtests in een laboratorium worden opgeslagen, en/of (iv) soortgelijk laboratoriumafval en soortgelijke materialen (de items beschreven in de punten (i) door (iv) individueel en collectief worden gedefinieerd als “Gereguleerd Afval”). Opdrachtgever mag Gevaarlijke Stoffen alleen afvoeren via een door CIC goedgekeurde afvalstroom en procedures. Niettegenstaande het voorgaande zijn radioactieve materialen en radioactief afval te allen tijde uitdrukkelijk verboden in het Bedrijfspand. De opslag, het gebruik en/of het transport door de Klant van Gevaarlijke Stoffen en Gereglementeerd Afval in het Bedrijfsterrein is een “Gereglementeerde Activiteit”. De Klant is als enige verantwoordelijk voor het verkrijgen, op kosten van de Klant, van alle overheidsvergunningen of goedkeuringen (“Vergunningen”) die vereist zijn om een Gereguleerde Activiteit uit te voeren, behalve zoals verkregen en betaald door CIC, en de Klant zal in alle opzichten voldoen aan alle voorwaarden en bepalingen van dergelijke Vergunningen. Bovendien moeten deze Gereguleerde Activiteiten worden uitgevoerd in overeenstemming met de normen die worden nageleefd door achtenswaardige en voorzichtige eigenaren, exploitanten en managers van soortgelijke bedrijven en in alle opzichten in overeenstemming met alle toepasselijke wetten. Onder geen enkele omstandigheid zal het de Klant krachtens deze Overeenkomst zijn toegestaan om in het Bedrijfspand of het Gebouw radioactief, besmettelijk of chemotherapeutisch afval gegenereerd door een andere entiteit of faciliteit te accepteren voor verwerking, behandeling, opslag, gebruik of verwijdering. Onder geen enkele omstandigheid mogen deze Gevaarlijke Stoffen of Gereguleerde Afvalstoffen worden geloosd in de sanitaire riolering van het Bedrijfspand of het Gebouw, noch mag de Klant zich anderszins bezighouden met het gebruik of de verwijdering van Gevaarlijke Stoffen of Gereguleerde Afvalstoffen indien voor dit gebruik of deze lozing een lozingsvergunning of goedkeuring vereist is van een overheidsinstantie die jurisdictie heeft over de sanitaire riolering van het Bedrijfspand of het Gebouw.
  2. De behandeling, het transport, de productie, het beheer, de verwijdering, de verwerking, de behandeling, de opslag en het gebruik door de Klant of een Klantpartij van Gevaarlijke Stoffen en/of Gereguleerd Afval in of rond het Bedrijfspand of het Gebouw zijn onderworpen aan alle voorwaarden, regels, en voorschriften zoals uiteengezet in deze Overeenkomst en deze Bijlage A en alle aanvullende regels en voorschriften die van tijd tot tijd worden uitgevaardigd door CIC en/of Verhuurder met betrekking tot hetzelfde of een aspect daarvan (welke regels en voorschriften van tijd tot tijd kunnen worden gewijzigd, aangepast, verwijderd of aangevuld door CIC en/of Verhuurder) (afzonderlijk en gezamenlijk, de “Hazmat Regels”). Alle wijzigingen, aanpassingen, schrappingen of toevoegingen aan de Hazmat Regels zullen van kracht zijn na kennisgeving daarvan aan de Klant. Alle Hazmat Regels zijn van kracht vanaf de uitvoering van deze Overeenkomst, of het eerste gebruik van de Bedrijfsruimten door de Klant, indien dit eerder is. De Klant en alle Klantpartijen zullen ervoor zorgen dat al hun agenten, werknemers, genodigden, aannemers, licentiehouders of rechtverkrijgenden, of anderen die door de Klant zijn toegestaan om de Bedrijfsruimten of het Gebouw in gebruik te nemen of te betreden, zich te allen tijde houden aan de Hazmatregels. In het geval van een overtreding van de Hazmatregels hebben CIC en/of Verhuurder alle beschikbare rechtsmiddelen, inclusief maar niet beperkt tot het recht om een overtreding van de Hazmatregels te verbieden.
  3. De Klant zal CIC en de Verbonden Partijen (zoals gedefinieerd in de Overeenkomst) vrijwaren, beschermen, verdedigen (naar keuze van CIC en met een raadsman die redelijkerwijs aanvaardbaar is voor CIC) en schadeloos stellen van en tegen alle claims, kosten en aansprakelijkheden, met inbegrip van maar niet beperkt tot redelijke advocatenhonoraria en proceskosten, opgelopen of ontstaan uit of als gevolg van of in verband met (i) een vrijkomen of dreigende vrijkomen van Gevaarlijke Materialen en/of Gereguleerd Afval op of rond, of een verontreiniging van het Bedrijfspand of Gebouw of een deel daarvan, of een aangrenzend gebouw, geheel of gedeeltelijk veroorzaakt door de Klant of een Klantpartij en niet veroorzaakt door louter nalatigheid van CIC en/of de Aanverwante Partijen, (ii) een verontreiniging van het Bedrijfspand of Gebouw of een deel daarvan, of een aangrenzend eigendom, op enig moment nu of in de toekomst (anders dan wanneer een dergelijke verontreiniging uitsluitend het gevolg is van een migratie van Gevaarlijke Materialen van buiten het Bedrijfspand die niet is veroorzaakt door de Klant of een Klantpartij), (iii) een schending door de Klant of een Klantpartij van de convenanten in deze Overeenkomst, (iv) de behandeling, het transport, de productie, het beheer, de verwijdering, de verwerking, de behandeling, de opslag en/of het gebruik van Gereguleerd Afval en/of Gevaarlijke Materialen door de Klant of een Klantpartij, of (v) de aanwezigheid van Gereguleerd Afval en/of Gevaarlijke Materialen in het Bedrijfspand of het Gebouw, geheel of gedeeltelijk veroorzaakt door Opdrachtgever of een partij van Opdrachtgever en niet veroorzaakt door de enkele nalatigheid van CIC en/of de Verbonden Partijen en niet bestaand vanaf de uitvoering van deze Overeenkomst. De voorgaande vrijwaring door de Klant omvat, zonder beperking, alle kosten die worden opgelopen door of opgelegd aan CIC en/of een Verbonden Partij in verband met vonnissen, schadevergoedingen, boetes, aansprakelijkheden of verliezen (met inbegrip van, zonder beperking, waardevermindering van het Gebouw of een deel ervan, schadevergoeding voor het verlies of de beperking van het gebruik van een ruimte of een voorziening in of rond het Gebouw of de gebouwen, schadevergoeding als gevolg van een nadelige invloed op de marketing van ruimte in het Gebouw of een deel ervan, of in verband met het onderzoek naar de toestand van het terrein of enige sanering of herstelwerkzaamheden die worden vereist door een federale, staats- of lokale overheidsinstantie of politiek onderdeel, op enig moment als gevolg van de aanwezigheid van Gevaarlijke Materialen en/of Gereguleerde Afvalstoffen in of rond het Bedrijfspand of Gebouw of enig deel daarvan, veroorzaakt of toegestaan door de Klant of een Klantpartij.
  4. Zonder het voorgaande te beperken, als de aanwezigheid van Gevaarlijke Stoffen in, op, onder of rond het Bedrijfspand of het Gebouw, enig deel daarvan, of enig aangrenzend eigendom veroorzaakt of toegestaan door de Klant of een Klantpartij resulteert in enige verontreiniging van het Bedrijfspand of het Gebouw, enig deel daarvan of enig aangrenzend eigendom, dan zal de Klant op zijn kosten en voor eigen rekening onmiddellijk alle maatregelen treffen die nodig zijn om het Bedrijfspand en/of het Gebouw, enig deel daarvan of enig aangrenzend eigendom terug te brengen in de staat waarin het zich bevond vóór het tijdstip van de verontreiniging, op voorwaarde dat eerst schriftelijke goedkeuring van CIC en de Verhuurder wordt verkregen, welke goedkeuring niet op onredelijke gronden zal worden onthouden; en op voorwaarde dat het redelijk is dat CIC en/of de Verhuurder hun toestemming onthouden indien dergelijke handelingen een wezenlijk nadelig langetermijn- of kortetermijneffect zouden kunnen hebben op het Bedrijfspand of het Gebouw, een deel ervan of een aangrenzend eigendom. De verplichtingen van de Klant uit hoofde van dit artikel worden niet beïnvloed, verminderd of beperkt door een beperking van het bedrag of het type schadevergoeding, compensatie of uitkeringen die door of voor de Klant verschuldigd zijn uit hoofde van wetten inzake werknemerscompensatie, wetten inzake arbeidsongeschiktheidsuitkeringen, wetten inzake werknemersuitkeringen of soortgelijke wetgeving.
  5. CIC erkent dat het niet de bedoeling van deze Overeenkomst is om Opdrachtgever te verbieden zijn bedrijf uit te oefenen zoals hierin is toegestaan. De Klant kan zijn bedrijf uitoefenen volgens de gewoonte van de bedrijfstak van de Klant, zolang het gebruik of de aanwezigheid van Gevaarlijke Stoffen strikt en naar behoren wordt gecontroleerd in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving en alle voorwaarden hierin. Als een belangrijke stimulans om Opdrachtgever toe te staan Gevaarlijke Stoffen te gebruiken in verband met zijn bedrijf binnen het Bedrijfsterrein, stemt Opdrachtgever ermee in om voorafgaand aan de behandeling, het transport, de productie, het beheer, de opslag en het gebruik van Gevaarlijke Stoffen door Opdrachtgever of een Opdrachtgever Partij, aan CIC de volgende items te verstrekken, gezamenlijk gedefinieerd als de “Gevaarlijke Stoffen Documenten”:vereisten. de vermelding van elk type Gevaarlijk Materiaal dat aanwezig zal zijn op het Bedrijfsterrein en dat onderhevig is aan regelgeving onder de toepasselijke milieuwetgeving, met inbegrip van de chemische naam, de toestand van het materiaal (bijv. vast vloeibaar, gas of cryogeen), de concentratie, het volume, de hoeveelheid opgeslagen materiaal en de opslagtoestand (bijv. in kasten of niet in kasten), de hoeveelheid gebruikt materiaal en de gebruikstoestand (bijv. open gebruik of gesloten gebruik), de locatie (bijv. naam of nummer van de ruimte, of andere identificatie) en, indien bekend, het servicenummer van de chemische samenvatting, (b) een lijst van alle goedkeuringen of vergunningen van overheidsinstanties die vereist zijn in verband met de aanwezigheid van dergelijk Gevaarlijk Materiaal op het Bedrijfsterrein en (c) correcte en volledige kopieën van kennisgevingen van overtredingen van toepasselijke wetten met betrekking tot Gevaarlijke Materialen die de Klant heeft ontvangen. De Klant zal CIC eenmaal per kwartaal of voorafgaand aan een wezenlijke verandering of toename in de soorten of hoeveelheden gevaarlijke materialen van de Klant of de Klantpartijen op de hoogte stellen van mogelijke veranderingen of updates van de Documenten Gevaarlijke Stoffen. Niettegenstaande andersluidende bepalingen in deze Overeenkomst, mag de Klant informatie met een eigendomsrechtelijk karakter uit de Gevaarlijke Materialendocumenten verwijderen vóór levering. CIC kan, op eigen kosten, de Documenten met Gevaarlijke Stoffen laten nakijken door een persoon of firma die gekwalificeerd is om Gevaarlijke Stoffen te analyseren, om te bevestigen dat wordt voldaan aan de bepalingen van deze Overeenkomst en aan alle toepasselijke wetten. In het geval dat een beoordeling van de Documenten Gevaarlijke Stoffen aangeeft dat deze Overeenkomst of toepasselijke wetgeving niet wordt nageleefd, zal de Klant, op zijn kosten, onmiddellijk en ijverig stappen ondernemen om zijn opslag en gebruik van Gevaarlijke Stoffen in overeenstemming te brengen met deze Overeenkomst. Niettegenstaande andersluidende bepalingen in deze Overeenkomst of de beoordeling van de Gevaarlijke Stoffen Documenten van de Klant of het gebruik of de verwijdering van Gevaarlijke Stoffen, zullen CIC en de Verhuurder echter geen aansprakelijkheid hebben en wijzen zij uitdrukkelijk elke aansprakelijkheid af met betrekking tot het gebruik of de verwijdering van Gevaarlijke Stoffen door de Klant of een Klantpartij, waarbij de Klant erkent dat de Klant zelf het best in staat is om de veiligheid en doeltreffendheid van zijn gebruik en procedures van Gevaarlijke Stoffen te beoordelen.
  6. De Klant is verantwoordelijk voor het naleven van alle toepasselijke staats- en federale regelgeving en alle regels en voorschriften (zoals van tijd tot tijd aan de Klant verstrekt) met betrekking tot milieu, gezondheid en veiligheid (EHS) bij het gebruik van het Bedrijfspand en het Gebouw. Om de juiste vergunningen, programma’s en training te behouden, moet de klant de milieu-, gezondheids- en veiligheidsvereisten van CIC erkennen en aftekenen. Door deze Overeenkomst te ondertekenen, bevestigt u dat u de Milieu-, Gezondheids- en Veiligheidsvereisten hebt gelezen en zult naleven.
  7. Het CIC staat het gebruik of de opslag van radioactiviteit nergens op het terrein toe. De klant dient voorafgaand aan elk gepland gebruik of opslag van biogevaarlijke stoffen op het terrein een CIC-risicobeoordelingsformulier in (zoals verstrekt door CIC) ter beoordeling en goedkeuring door CIC en de Institutional Biosafety Committee.
  8. De Klant zal niet veroorzaken of toestaan dat gevaarlijke materialen door de Klant of een partij van de Klant in strijd met de toepasselijke wetgeving in of rond het Bedrijfspand of het Gebouw worden gebracht, bewaard of gebruikt. Indien CIC en/of Verhuurder op enig moment en van tijd tot tijd, voorafgaand aan de beëindiging van de Overeenkomst, een redelijke grond hebben om aan te nemen dat er Gevaarlijke Stoffen aanwezig zijn in strijd met toepasselijke wetgeving of dat er verontreiniging is opgetreden als gevolg van het handelen of nalaten van de Klant of een Klantpartij, of indien dit wordt vereist door een kredietverstrekker of overheidsinstantie, of anderszins gewenst door CIC en/of de Verhuurder, dan hebben CIC en/of de Verhuurder het recht om passende tests uit te voeren van de Bedrijfsruimten of het Gebouw, of enig deel daarvan, om aan te tonen dat er Gevaarlijke Stoffen aanwezig zijn in strijd met de toepasselijke wetgeving door de Klant of een Klantpartij, of dat er vervuiling is opgetreden als gevolg van het handelen of nalaten van de Klant of een Klantpartij. De Klant zal alle redelijke kosten van dergelijke tests betalen als uit dergelijke tests blijkt dat er gevaarlijke materialen aanwezig zijn in, op of rond het Bedrijfspand of het Gebouw in strijd met deze Overeenkomst of toepasselijke wetgeving.
  9. Opdrachtgever zal CIC onmiddellijk op de hoogte stellen van enige werkelijke of vermoede aanwezigheid van schimmel of binnendringend water in het Bedrijfspand.
  10. All of Client’s obligations relating to Hazardous Materials, Regulated Waste, and Regulated Activities shall survive any termination of the Agreement.
  11. Niettegenstaande andersluidende bepalingen in deze Overeenkomst, hebben CIC en/of Verbonden Partijen de exclusieve controle over de toewijzing van de maximaal toegestane hoeveelheid Gevaarlijke Materialen die door de Klant of Klantpartijen mag worden opgeslagen op basis van brandbestrijdingsgebieden (zoals gedefinieerd in de Uniforme Bouwcode zoals aangenomen door de stad of gemeente(n) waarin het Gebouw zich bevindt (de “UBC”)) binnen het Bedrijfspand voor de opslag van Gevaarlijke Materialen (de “Toewijzing Opslag Gevaarlijke Stoffen”). In het geval dat de klant of Klantpartijen Gevaarlijke Stoffen opslaan in hoeveelheden die groter zijn dan wat CIC en/of Verbonden Partijen bepalen als het aandeel van de Klant in de Toewijzing voor Opslag van Gevaarlijke Stoffen (zoals opnieuw kan worden bepaald door CIC en/of Verbonden Partijen).
  12. Verwante Partijen zoals hierboven uiteengezet), dan zal de klant, op eigen kosten en op schriftelijk verzoek van CIC, de nodige actie ondernemen om ervoor te zorgen dat het aandeel van de klant in de HazMat opslagtoewijzing niet wordt overschreden. Niettegenstaande andersluidende bepalingen in deze Overeenkomst is de hoeveelheid gevaarlijke materialen die is toegestaan binnen de gebouwen specifiek voor de klant en kan deze niet worden overgedragen aan een andere partij. Niettegenstaande andersluidende bepalingen in deze Overeenkomst heeft CIC geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot het gebruik of de verwijdering van brandbestrijdingsgebieden door de klant of een andere partij van de klant, en wijst deze aansprakelijkheid uitdrukkelijk af. De klant erkent dat de klant het best in staat is om de veiligheid en doeltreffendheid van zijn gebruik van gevaarlijke materialen en procedures te evalueren.
  13. Behalve voor zover veroorzaakt door nalatigheid van Opdrachtgever en/of Opdrachtgeverspartijen, stemt CIC ermee in om Opdrachtgever en Opdrachtgeverspartijen te vrijwaren, verdedigen en schadeloos te stellen van en tegen alle vorderingen die het gevolg zijn van Gevaarlijke Materialen op, in of onder het Bedrijfspand of Gebouw vanaf de uitvoeringsdatum van deze Overeenkomst, tenzij deze op het Bedrijfspand of Gebouw zijn geplaatst door de Opdrachtgever of een Opdrachtgeverspartij. Mocht er een claim worden ingediend tegen de opdrachtgever of een partij van de opdrachtgever, of een actie of procedure worden ingesteld tegen het zoals hierin uiteengezet, zal de opdrachtgever CIC hiervan onmiddellijk schriftelijk op de hoogte, en CIC zal een dergelijke actie of procedure te verdedigen door middel van een raadsman gekozen door CIC. Op voorwaarde dat CIC of haar verzekeringsmaatschappij een actie of procedure verdedigt in overeenstemming met de voorwaarden hierin, zal geen enkele cliënt of partij van de cliënt schikkingsgesprekken of een schikking van een dergelijke actie of procedure aangaan zonder de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van CIC, welke goedkeuring wordt verleend of geweigerd binnen zestig (60) dagen na het verzoek daartoe.
 3. Wijzigingen in werkruimte: CIC behoudt zich het recht voor om je werkruimte geheel of gedeeltelijk te vervangen door een andere werkruimte binnen het gebouw. licentiehouder mag gebruik van banken niet delen of verschuiven. Elke bank mag slechts door één persoon gebruikt worden, behalve met voorafgaande schriftelijke toestemming van CIC.
 4. Verbruiksartikelen: Als de klant verbruiksartikelen, benodigdheden of apparatuur voor zijn werkruimte wil aanschaffen, is de klant zelf verantwoordelijk voor de aanschaf hiervan. kan de klant de hulp van CIC inroepen bij de aankoop van verbruiksgoederen, voorraden en apparatuur op eigen kosten van de klant. CIC kan een administratieve vergoeding van maximaal 15% van de totale kosten van dergelijke verbruiksgoederen, benodigdheden of apparatuur in rekening brengen.
 5. Intellectueel eigendom: Met uitzondering van de licenties en machtigingen die door Licentiehouder in deze Overeenkomst aan CIC worden verleend, behoudt Licentiehouder alle rechten en eigendomsrechten op en met betrekking tot zijn intellectuele eigendom, met inbegrip van maar niet beperkt tot eigendomsgegevens, uitvindingen (al dan niet octrooieerbaar), handelsgeheimen, knowhow, persoonsnamen, gelijkenissen, stemmen, bedrijfsnamen, handelsmerken, dienstmerken, logo’s, trade dress, andere identificatoren of andere intellectuele eigendommen, of gewijzigde of aangepaste versies daarvan (gezamenlijk “Intellectuele Eigendom”). Je mag en zult geen intellectueel eigendom van CIC, andere licentiehouders, hun gasten of andere bezoekers of bewoners van het pand direct of indirect overnemen, kopiëren of gebruiken. CIC is niet verantwoordelijk voor enig intellectueel eigendom dat andere licentiehouders, hun gasten, bezoekers of bewoners kunnen meenemen, kopiëren of gebruiken. De licentiehouder erkent dat hij zich in de nabijheid zal bevinden van andere personen en bedrijven die licentiehouder, bezoeker of bewoner zijn van de lokalen, en het is uitsluitend de verantwoordelijkheid van de licentiehouder om de vertrouwelijkheid van zijn eigen informatie te beschermen. CIC doet hierbij afstand van alle verantwoordelijkheid en wijst hierbij alle aansprakelijkheid af die voortvloeit uit of verband houdt met de bescherming, of het gebrek daaraan, van de informatie van de licentiehouder.
 6. Technologie-vrijgave: CIC moet mogelijk software installeren op je computer, tablet, mobiele apparaat of andere elektronische apparatuur om je bepaalde voorzieningen te kunnen bieden. U erkent dat uw weigering om dergelijke software te installeren van invloed kan zijn op uw vermogen om dergelijke voorzieningen naar behoren te ontvangen. CIC kan u op uw verzoek ook technische ondersteuning bieden. U gaat ermee akkoord dat, bij afwezigheid van grove nalatigheid of opzettelijk wangedrag van CIC, CIC (a) is niet verantwoordelijk voor enige schade aan uw elektronische apparatuur of systemen die verband houdt met dergelijke technische ondersteuning of software-installatie; (b) aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid of garantie in het geval dat de garanties van de fabrikant komen te vervallen; en (c) enige mondelinge of schriftelijke garantie biedt, expliciet of impliciet, met betrekking tot het succes van enige technische ondersteuning.
 7. Kwartaalrapporten: De licentiehouder stelt elk kwartaal een verslag op over de activiteiten van het bedrijf in het verleden (sinds het laatste kwartaalverslag) en de toekomstige activiteiten en dient dit in bij de CIC. Het rapport moet worden opgesteld op een door CIC verstrekt formulier en moet onder meer de volgende informatie bevatten: aantal werknemers, financieringsbronnen, strategieën en doelen voor fondsenwerving, intellectueel eigendom, onderzoeksgebieden en ervaring op het terrein.
 8. Aanvullende beëindigingsbepalingen: Ten minste dertig (30) dagen voor beëindiging van deze overeenkomst of het afstaan door de klant van een deel van zijn werkruimte in het pand, dient de klant CIC te voorzien van en te voldoen aan (i) een plan voor de ontmanteling van de faciliteit en de sluiting van gevaarlijke materialen voor het bedrijfsterrein (“Exit Survey”) en (ii) de door CIC beheerde ontmanteling van de afgestane laboratoriumwerkruimte van de klant. Een eenmalige, niet-terugbetaalbare buitengebruikstellingsvergoeding per laboratoriumbank wordt aan de klant in rekening gebracht op de eerste maandelijkse factuur volgens de verstrekte offerte. Bovendien stemt de klant ermee in om na de overdracht van het pand verantwoordelijk te blijven voor de sanering van alle erkende milieuomstandigheden die in het exitonderzoek worden vermeld en voor de naleving van alle aanbevelingen die in het exitonderzoek worden vermeld. De verplichtingen van de klant op grond van dit artikel blijven ook na een eerdere beëindiging van de overeenkomst bestaan.
 9. Brand en brandverzekering: De volgende clausule wordt toegevoegd aan het einde van de eerste zin van Sectie 15 (Brand en brandverzekering) van de Overeenkomst: “behalve voor het gereglementeerde gebruik van laboratoriumapparatuur (bijv. bunsenbranders)”.
 10. Algemene laboratoriumrichtlijnen: Hieronder volgen de voorlopige algemene richtlijnen die door CIC zijn opgesteld voor het gebruik van laboratoriumruimten in de gebouwen. Geen van de volgende punten wijzigt de disclaimers en beperkingen zoals vastgelegd in Sectie 16 van de Overeenkomst. CIC behoudt zich het recht voor deze richtlijnen te allen tijde geheel of gedeeltelijk te wijzigen, aan te passen, toe te voegen of te verwijderen. Specifieke richtlijnen met betrekking tot chemische, biologische, lab- en stralingsveiligheid zijn de verantwoordelijkheid van de klant. De klant moet alle benodigde vergunningen en licenties van de juiste overheidsinstanties verkrijgen en actueel houden, tenzij CIC hierin voorziet.
  1. Verwijdering van zuren: Alle zuren moeten worden afgevoerd volgens de standaard en goedgekeurde afvalverwijderingsprocedures. Er mogen geen chemicaliën in de gootsteenafvoeren van de privélabo’s of andere gootstenen in de gemeenschappelijke labo’s gegoten worden. Bleekmiddel (ervan uitgaande dat het geen chemische gevaren bevat) en sommige specifieke zuuroplossingen die individueel zijn goedgekeurd door de wetenschappelijke staf van het CIC, mogen worden weggegooid bij het daarvoor bestemde bord in elke waterkamer. Gebruik een zuur/base neutralisatiemiddel (zoals zuiveringszout) om kleine gemorste zuren en basen op te ruimen.
  2. Leveringen: Er moet een vertegenwoordiger van de klant aanwezig zijn om binnenkomende pakketten in ontvangst te nemen en ervoor te tekenen. Afgeleverde pakjes mogen niet in gemeenschappelijke ruimtes worden achtergelaten. Alle leveringen van gevaarlijke materialen en gereguleerd afval moeten worden gecoördineerd met CIC en het gebouwbeheer.
  3. Droogijs: Droogijs moet in de daarvoor bestemde droogijsopslagboxen op elke verdieping worden geplaatst. Droogijs mag niet in de gootstenen worden gegoten, omdat de gootstenen dan barsten. Droogijs mag ook niet bewaard worden in een koelruimte of een andere ruimte met beperkte luchtcirculatie.
  4. Brandbare stoffen: Brandbare stoffen moeten altijd worden opgeslagen in een “kast voor brandbare stoffen” als ze niet worden gebruikt. Gemorste brandbare of schadelijke stoffen moeten zo snel mogelijk worden geïsoleerd. Gebieden die grenzen aan de getroffen gebieden moeten op de hoogte worden gebracht en indien nodig worden geëvacueerd. CIC en het gebouwbeheer moeten onmiddellijk op de hoogte worden gebracht.
  5. Verwijdering van glas en scherpe voorwerpen: Gebroken glas, pasteurpipetten en scherpe voorwerpen moeten worden weggegooid in duidelijk gemarkeerde containers en niet bij het gewone afval om ongelukken voor afvalverwerkers te voorkomen.
  6. Gezondheids- en veiligheidsfunctionaris: Elke klant die een laboratorium betrekt, moet de gezondheids- en veiligheidshandleiding van CIC doornemen en goedkeuren en een gezondheids- en veiligheidsfunctionaris voor de klant aanwijzen. De gezondheids- en veiligheidsfunctionaris van de klant is verantwoordelijk voor het trainen van zijn werknemers en is verantwoordelijk voor het handhaven van de veiligheid van al het personeel, werknemers en niet-werknemers van de klant, die beïnvloed kunnen worden door het werk van de klant. De naam van de gezondheids- en veiligheidsfunctionaris moet worden doorgegeven aan de CIC en het gebouwenbeheer wanneer deze wordt aangesteld of vervangen. Veiligheidsinformatiebladen (MSDS) van chemicaliën en verbindingen moeten in alfabetische volgorde in een ordner worden bewaard. De map moet altijd in dezelfde ruimte worden bewaard. Een tweede exemplaar van de MSDS-bundel moet worden afgeleverd bij CIC en de directie van het gebouw en moet te allen tijde actueel worden gehouden. De klant zal elk kwartaal schriftelijk verslag uitbrengen aan CIC over de gevaarlijke materialen die zijn opgeslagen op het terrein en de hoeveelheden en locaties van dergelijke gevaarlijke materialen volgens Aanvullende Overeenkomst Bepaling 9e.
  7. Veiligheidsdouches: Veiligheidsdouches zijn ontworpen om geactiveerd te worden in geval van nood en zullen zeer snel een grote hoeveelheid water afgeven nadat ze geactiveerd zijn. Het water van de veiligheidsdouche blijft automatisch stromen totdat de douchehendel wordt teruggeduwd om de waterstroom uit te schakelen. Als de douche wordt geactiveerd, moet een absorberend materiaal worden gebruikt om overtollig water te verwijderen. CIC en het management van het gebouw moeten onmiddellijk op de hoogte worden gebracht na activering van een veiligheidsdouche.
  8. Afvalverwijdering: Cliënten en partijen die klant zijn, voeren ter plekke alleen biologisch gevaarlijk afval, chemicaliën, glaswerk en scherpe voorwerpen af via door CIC beheerde afvalstromen. CIC aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de correcte verwijdering ervan. Al het afval voor CIC-verwijdering moet volledig en juist geëtiketteerd zijn.
  9. Gemorst water: In geval van waterlekkage of overstroming moet een absorberend materiaal worden gebruikt om het overtollige water snel te verwijderen om lekkage naar andere vloeren te voorkomen. CIC en de directie van het gebouw moeten onmiddellijk op de hoogte worden gebracht als er water is gemorst of overgelopen.

Overzicht van het aanbod: CIC Philadelphia

Kantoorwerkplek

Het aanbod van CIC omvat flexibele, uitbreidbare kantoorruimte die geconfigureerd is voor gebruik door groeiende bedrijven. We bieden toegangscontrole met behulp van elektronische sleutels en opgenomen video. Alle normale kantoorvoorzieningen en -diensten, zoals elektriciteit, HVAC, vuilnisophaaldienst, enz. zijn inbegrepen. Toegang is 24 x 7 x 365 beschikbaar. Alleen FlexSpace-klanten hebben beperkingen op het aantal uren dat ze toegang hebben tot CIC.

Werkruimte laboratorium

CIC biedt ook laboratoriumruimte. Alle normale kantoorvoorzieningen en -diensten, zoals elektriciteit, HVAC, vuilnisophaaldienst, lichte vloervegen, enz. zijn inbegrepen. Klanten zijn verantwoordelijk voor het naleven van alle regels, voorschriften en vereisten met betrekking tot laboratoriumruimte zoals beschreven in de Overeenkomst en deze Bijlage A.

Kantoormeubilair

Iedereen met een eigen ruimte krijgt een complete werkplek, inclusief een bureau en een verstelbare bureaustoel. Extra meubilair, zoals afsluitbare opslagruimte voor dossiers, whiteboards of rekken, is in de meeste gevallen zonder extra kosten beschikbaar. Klanten die geen eigen ruimte hebben, krijgen toegang tot gedeelde werkruimten.

Receptie

Alle speciale ruimten en FlexSpace zijn voorzien van een gastenreceptie om gasten voor klanten te ontvangen.

Internet

Iedereen beschikt over een snelle bekabelde internetverbinding voor kantoorgebruik en WiFi. Andere internetdiensten (bijv. un-firewalled IP’s) zijn afhankelijk van beschikbaarheid en kunnen extra kosten met zich meebrengen.

Telefonische diensten

Op verzoek kan elke persoon met een eigen ruimte worden voorzien van een hoogwaardige digitale zakelijke telefoon en een speciaal telefoonnummer met directe buitenlijn. Normaal lokaal en interlokaal telefoongebruik is inbegrepen op ongelimiteerde basis (je krijgt geen rekening voor je binnenlandse gesprekken). Ons telefoonsysteem biedt gecomputeriseerde voice-mail met lokale en externe toegang. Voor internationale gesprekken worden aparte kosten in rekening gebracht.

Postdiensten

Alle ruimteaanbiedingen zijn inclusief een postmap en postservices.

Kopieerapparaat, printer en fax

De service omvat onbeperkt gebruik van zwart-wit- en kleurenprinters en kopieerapparaten van commerciële kwaliteit voor normaal kantoorgebruik. Een privéfaxnummer, dat faxen als pdf-bestanden doorstuurt naar een individueel e-mailadres, is op verzoek beschikbaar voor specifiek gebruik door uw bedrijf. Extra nummers zijn beschikbaar tegen een vergoeding. Vragen over het afdrukken van meerdere exemplaren van brochures of omvangrijke afdruktaken moeten worden gericht aan een CIC-medewerker, aangezien dit soort opdrachten kunnen worden doorgegeven aan externe afdrukserviceproviders.

Conferentiekamers & Telefooncellen

De service omvat onbeperkt gebruik van goed ingerichte vergaderzalen, waarvan sommige met Apple TV voor draadloze dataprojectie vanaf Apple-apparaten, en onbeperkt gebruik van Polycom-luidsprekertelefoons. Conferentieruimtes en telefooncellen worden geboekt via de webpagina. Vragen over frequente vergaderingen van een hele dag of intensief gebruik voor training of andere doeleinden kunnen worden gesteld aan een CIC-medewerker voor meer informatie.

Keukendiensten

Klanten kunnen genieten van verschillende snacks en een selectie drankjes, thee voor fijnproevers en een hoogwaardig koffiezetsysteem. Eerlijke consumptie is op basis van eer.

Massagetherapie

CIC heeft een massageruimte en werkt samen met onafhankelijke professionele massagetherapeuten die regelmatig langskomen. CIC maakt gratis gebruik van de massageruimte. Alle vergoedingen voor massage gaan uitsluitend naar de therapeut en worden niet gefactureerd via CIC. Het gebruik van deze service is ter beoordeling van de klant en CIC is niet aansprakelijk.

Wellness-programma’s

CIC heeft verschillende wellnessprogramma’s die veranderen afhankelijk van de belangstelling en het seizoen. Enkele voorbeelden zijn yogalessen, meditatielessen, een hardloopclub en nog veel meer. Sommige programma’s brengen extra kosten met zich mee die rechtstreeks aan de leraar worden betaald en niet via CIC worden gefactureerd. Het gebruik van deze programma’s en lessen is ter beoordeling van de klant en CIC is niet aansprakelijk.

Doucheruimtes

CIC heeft doucheruimtes beschikbaar voor klanten op basis van wie het eerst komt, het eerst maalt.

Verpleegkamer

Verpleegkamers kunnen geboekt worden via een webgebaseerde boekingstool. Elke kamer biedt zacht licht, comfortabele stoelen, een eigen koelkast en een afsluitbare deur. Hoewel deze kamers beschikbaar zijn voor andere boekingen, hebben boekingen voor verpleging voorrang.

Speelkamer

CIC biedt cliënten gedeelde toegang tot tafeltennis, videospelletjes, enz. Deze zijn beschikbaar op basis van wie het eerst komt, het eerst maalt.

Venture Café Philadelphia
(Mogelijk gemaakt door Quorum)

Deze wekelijkse bijeenkomst van de innovatiegemeenschap van Philadelphia bevordert verbindingen en samenwerkingen door middel van een verscheidenheid aan educatieve sessies en programma’s met een grote impact, waaronder informele gesprekken, paneldiscussies, rondetafelgesprekken, infotafels en kantooruren, vaak gericht op een bepaald thema of partnerschap. Venture Café is op de meeste donderdagen van 15.00 tot 20.00 uur in CIC Philadelphia en is gratis toegankelijk voor de gemeenschap. Venture Café Philadelphia is een programma van Quorum, lid van het Venture Café Global Network. Let op: het is een voorrecht en geen recht om deze bijeenkomsten bij te wonen en Venture Café Philadelphia en Quorum behouden zich zowel het recht voor om diensten te weigeren als om naar eigen goeddunken te bepalen wie ze uitnodigen in overeenstemming met hun missie en beleid.

Andere voordelen en kortingen

Alle CIC-klanten komen in aanmerking voor unieke kortingen op allerlei voordelen, zoals lidmaatschappen van sportscholen, vervoersprogramma’s en zakelijke diensten, waaronder notarisdiensten. Voordelen worden regelmatig toegevoegd en kunnen online worden bekeken in het CIC-portaal.

CIC-paspoort

Alle CIC-klanten kunnen gebruikmaken van gemeenschappelijke ruimten, waaronder vergaderzalen, telefooncellen, keukens en coworkingruimten, in elke CIC-locatie wereldwijd. Let op: aangezien de vastgoedprijzen op onze verschillende locaties variëren, kan het zijn dat als je meer dan 20% van de tijd consequent een duurdere locatie gebruikt, je gevraagd wordt om je primaire reservering om te zetten naar die locatie voor factureringsdoeleinden.

CIC Voorzienigheid

Adres: 225 Dyer Street, Providence, RI 02903
Licentiegever: CIC Providence, LLC
Verhuurder: Providence Innovation District Phase I Eigenaar, LLC


Verzekeringseisen:

Dekkingen & limieten: Met betrekking tot de ruimten waarvan hij van tijd tot tijd gebruik maakt binnen het Bedrijfsterrein, stemt de Klant ermee in om gedurende de looptijd van deze Overeenkomst op eigen kosten een verzekering aan te houden voor een Uitgebreide Algemene Aansprakelijkheidsverzekering (“CGL”) voor een bedrag van niet minder dan $ 1.000.000 voor algemene schade aan eigendommen en persoonlijk letsel (inclusief, zonder beperking, lichamelijk letsel, ziekte, en overlijden) en $ 2.000.000 in geaggregeerde aansprakelijkheidsdekking, evenals een polis voor brand, vandalisme, kwaadwillige beschadiging, uitgebreide dekking en zogenaamde “all risk” dekking voor een bedrag gelijk aan honderd procent (100%) van de totale aansprakelijkheid voor schade aan eigendommen en persoonlijk letsel,000.000 in totale aansprakelijkheidsdekking, evenals een polis van brand, vandalisme, kwaadwillige opzet, uitgebreide dekking en zogenaamde “all risk” dekkingsverzekering voor een bedrag gelijk aan honderd procent (100%) van de vervangingskosten ter verzekering van al het meubilair, de apparatuur, de inrichting en de eigendommen van de Klant van elke soort, aard en beschrijving die zich in of op het Bedrijfspand bevinden. De hier vereiste verzekering moet worden afgesloten bij verzekeraars die bevoegd zijn om zaken te doen waar het Bedrijfspand zich bevindt, met een rating van niet minder dan “A-VIII” in de huidige Best’s Insurance Reports. Voor zover wettelijk vereist, zal de Klant ook een Werknemerscompensatieverzekering afsluiten. Alle verzekeringspolissen die op grond hiervan vereist zijn, moeten worden geschreven als primaire polissen en mogen niet bijdragen aan of meer zijn dan enige dekking die CIC of de Licentiegevers anderszins kunnen handhaven.

Aanvullende Verzekerden: De klant gaat er rechtstreeks en namens zijn verzekeraar mee akkoord dat de volgende entiteiten worden beschouwd als aanvullende verzekerden (“Aanvullende Verzekerden”) op primaire en niet-bijdragende basis onder hun algemene aansprakelijkheidsverzekering en het vereiste Omnibus-Adres zoals hieronder beschreven:

CIC Providence, LLC; CIC Innovation Communities, LLC d/b/a CIC; CIC Innovation Services, LLC; CIC University Projects, LLC; CIC Property Management, LLC; CIC USA Holdings, LLC; CIC Health, LLC; CIC Health Testing Services, LLC; CIC Venture Cafe Global Institute Inc.The Cambridge Incubator, LLC; CIC Founder Holdco Inc.; Providence Innovation District Phase I Owner, LLC; VTR; Wexford Science & Technology, LLC; Ventas Life Sciences, LLC; Ventas, Inc.; Wexford Asset Management, LLC; Wexford Equities, LLC; Wexford Development, LLC; Cushman & Wakefield, U.S., Inc.; Innovation Studio, Inc. d/b/a Venture Cafe Providence; en elke andere entiteit waarvan CIC kan verlangen dat deze na verloop van tijd wordt toegevoegd aan deze Bijlage A.

Omnibus Endorsement (te vermelden op COI): Om het bovenstaande aan te tonen, moeten deze CGL en het verzekeringscertificaat precies de volgende aantekening bevatten (de “Omnibus-aanvulling”):

“CIC Innovation Communities, LLC en de entiteiten opgesomd in Bijlage A van de dienstverleningsovereenkomst tussen de genoemde verzekerde en CIC Innovation Communities, LLC, zoals deze van tijd tot tijd kan worden gewijzigd, zijn opgenomen als Aanvullende Verzekerden op primaire en niet-bijdragende basis onder deze Commerciële Algemene Aansprakelijkheidsverzekering.”


Certificaathouder: De certificaathouder moet als volgt zijn:

CIC Providence, LLC
Dyerstraat 225
Providence, RI 02903


COI Levering & Monster: Voorafgaand aan de datum waarop de Klant voor het eerst actief is in het Bedrijfspand of het Bedrijfspand gebruikt, dient de Klant CIC te voorzien van een ACORD 25-S of ACORD-28 verzekeringscertificaat dat aan de eisen voldoet en waarin de Omnibus Endorsement moet zijn opgenomen. Er is een voorbeeld van een ACORD 25-S certificaat bijgevoegd.


Details gebouw:

Het gebouw biedt 24 uur per dag, 7 dagen per week HVAC-diensten met energiezuinige onderbrekingen na de normale kantooruren, die momenteel worden beschouwd als maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 20.00 uur en zaterdag van 8.00 tot 13.00 uur.

Voor de verzekering wil de verzekeraar mogelijk de volgende informatie hebben:

Noodprocedures:

Een kopie van de noodprocedures van het gebouw is beschikbaar op cic.com/emergency.


Geaccepteerde betaalmethoden: Automatische incasso, zakelijke of persoonlijke cheque, bankoverschrijving en ACH-krediet.


Aanvullende bepalingen in de overeenkomst:

De volgende taal wordt opgenomen in elke Overeenkomst met betrekking tot deze locatie:

 1. Gedekte Geschillen: Gedekte Geschillen worden beslecht door arbitrage die wordt uitgevoerd door de American Arbitration Association (“AAA”). Gedekte Geschillen omvatten alle vorderingen, rechten, eisen, verliezen en rechtszaken die voortvloeien: uit een contract, hetzij uitdrukkelijk of stilzwijgend; of uit onrechtmatige daad; of op grond van gewoonterechtelijke theorieën; of op grond van overeenkomsten van goede trouw en eerlijk zakendoen; of op grond van een CIC-beleid; of op grond van een federale, staats- of gemeentelijke wet, uitvoeringsbesluit, verordening of verordening. Deze arbitrageovereenkomst verbiedt geen acties die uitsluitend gericht zijn op het verkrijgen van een voorlopige voorziening die nodig is om de rechten van een van de partijen te beschermen. Met uitzondering van de hierboven uiteengezette acties, is arbitrage het exclusieve middel waarmee CIC en de Klant genoegdoening kunnen krijgen in verband met Gedekte Geschillen. CIC en de Klant doen uitdrukkelijk afstand van hun recht op een proces voor een rechter of een jury over een Ondersteund Geschil, evenals van hun recht om in beroep te gaan tegen de beslissing van de arbiter, behalve op grond van het feit dat de beslissing is verkregen door corruptie, fraude of andere ongepaste beïnvloeding of op de gronden die specifiek worden uiteengezet in een statuut dat van toepassing is op het nietig verklaren van een arbitraal vonnis onder deze arbitrageovereenkomst. De Klant stemt ermee in dat als de Klant een vordering wil indienen tegen CIC of de Licentiegevers, de Klant een schriftelijk verzoek tot arbitrage moet indienen bij CIC binnen zes (6) maanden na de datum waarop de Klant op de hoogte is of had moeten zijn van het Ondersteunde Geschil tegen CIC of de Licentiegevers. Evenzo moet CIC binnen dezelfde termijn een schriftelijk verzoek tot arbitrage indienen bij de Klant tegen wie zij een vordering wil instellen. Indien de Klant of CIC verzuimt om binnen deze termijn een dergelijk verzoek in te dienen, houdt dit in dat afstand wordt gedaan van het recht om in enig forum genoegdoening te krijgen in verband met het Ondersteunde Geschil. Tenzij anders overeengekomen tussen Opdrachtgever en CIC, vindt de arbitrage plaats in het kantoor van de AAA dat het dichtst bij het hoofdkantoor van CIC ligt. CIC en Opdrachtgever zullen één arbiter kiezen in overeenstemming met de toepasselijke AAA-arbitrageregels voor onroerend goed. De partij die het geschil aan arbitrage onderwerpt, draagt alle kosten van de arbitrage totdat de arbiter ervoor kiest de kosten anders toe te wijzen. CIC en Opdrachtgever hebben recht op voldoende informatie om hun Ondersteunde Geschillen adequaat te arbitreren, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, toegang tot essentiële documenten en getuigen, zoals bepaald door de arbiter. De arbiter past het recht toe dat in de overeenkomst is aangewezen. De arbiter heeft de discretie om geldelijke en andere schadevergoedingen toe te kennen, of om geen schadevergoedingen toe te kennen, en om elke andere vorm van genoegdoening toe te kennen die anders in een rechtbank beschikbaar zou zijn. De arbiter zal een schriftelijke arbitragebeslissing uitvaardigen die de belangrijkste bevindingen en conclusies waarop de uitspraak is gebaseerd, onthult. De uitspraak van de arbiter kan voor elke bevoegde rechtbank worden uitgesproken. Deze arbitragebepaling blijft ook na beëindiging van de Overeenkomst van kracht.
 2. Regels en voorschriften: Niets in deze regels en voorschriften (de “Regels en voorschriften”) zal enige bepaling van de Overeenkomst vervangen. In het geval van strijdigheid of inconsistentie tussen dit Reglement en de Overeenkomst, prevaleert het Reglement. Het gebouw waarin het Bedrijfspand zich bevindt, wordt hierin aangeduid als het “Gebouw”. De regels en voorschriften zijn als volgt:
  1. Het is de Klant niet toegestaan de gemeenschappelijke ingangen, lobby’s, liften, trottoirs en trappen van het Gebouw te belasten of te versperren of deze te gebruiken voor andere doeleinden dan het betreden of verlaten van het Gebouw.
  2. Behalve zoals specifiek bepaald in de Overeenkomst waaraan deze Regels en Voorwaarden zijn gehecht, mogen er geen borden, foto’s, advertenties, namen of mededelingen worden geïnstalleerd of weergegeven op enig deel van de buitenkant van de Bedrijfsruimten of het Gebouw zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van CIC. CIC en Verhuurder hebben het recht om, op kosten van de Klant en zonder voorafgaande kennisgeving, elk bord te verwijderen dat is geïnstalleerd of weergegeven in strijd met deze regel.
  3. Als CIC of Verhuurder schriftelijk bezwaar maakt tegen gordijnen, jaloezieën, rolgordijnen, schermen of hangende planten of andere soortgelijke voorwerpen die zijn bevestigd aan of worden gebruikt in verband met een raam of deur van het Bedrijfsruimten of zijn geplaatst op een vensterbank, welk raam, deur of vensterbank is (a) zichtbaar vanaf de buitenkant van het Bedrijfspand en (b) niet zijn opgenomen in de door CIC en Verhuurder goedgekeurde plannen, dan zal Opdrachtgever deze gordijnen, jaloezieën, schaduwen, schermen of hangende planten of andere soortgelijke objecten onmiddellijk en voor eigen rekening verwijderen.
  4. Grote leveringen mogen niet later dan 8.00 uur en niet vroeger dan 18.00 uur plaatsvinden op weekdagen, of op elk tijdstip in het weekend of op feestdagen. Er mogen geen leveringen worden gedaan die andere huurders in of de werking van het gebouw hinderen of belemmeren. Verplaatsing van meubilair, kantoorapparatuur of ander groot of omvangrijk materiaal door de gemeenschappelijke ruimten is beperkt tot de uren die Verhuurder kan aanwijzen en is onderworpen aan redelijke beperkingen die Verhuurder kan opleggen. Elk gebruik van de goederenlift moet vooraf worden gecoördineerd met CIC.
 3. De Klant zal op geen enkele vloer van het Bedrijfspand een belasting plaatsen die groter is dan de belasting per vierkante voet die (a) deze vloer ontworpen was om te dragen of (b) is toegestaan door de toepasselijke wetgeving. Inrichtingen en apparatuur die geluiden of trillingen veroorzaken die kunnen worden doorgegeven aan de structuur van het Gebouw in een mate die bezwaarlijk is voor andere klanten of huurders, moeten door de Klant, voor eigen rekening en risico van de Klant, worden geplaatst en onderhouden op trillingsdempers of andere apparaten die voldoende zijn om dergelijke geluiden en trillingen te elimineren tot niveaus die redelijkerwijs aanvaardbaar zijn voor CIC, Verhuurder en andere betrokken partijen.
 4. De Klant zal geen radio-, televisie- of andere antennes, mobiele of andere communicatieapparatuur of andere apparaten op het dak of aan de buitenmuren van het Bedrijfspand installeren, behalve in overeenstemming met de Overeenkomst. De Klant zal radio, televisie of andere digitale of elektronische communicatie in het Gebouw of elders niet verstoren.
 5. Het werven, venten, vragen en verspreiden van pamfletten of ander geschreven materiaal in, op of rond het gebouw is verboden.
 6. Cliënt zal al zijn vuilnis en afval opslaan in containers binnen het Bedrijfspand of in door Verhuurder aangewezen containers buiten het Bedrijfspand. De Klant zal in een dergelijke houder geen materiaal plaatsen dat niet kan worden verwijderd op de gewone en gebruikelijke manier van afvalverwerking.
 7. Het Bedrijfspand mag niet worden gebruikt voor logies of voor enig ongepast, immoreel of aanstootgevend doel. Behalve zoals bepaald in de Overeenkomst, mag er in de Bedrijfsruimten niet worden gekookt of toegestaan.
 8. Opdrachtgever zal zich houden aan alle veiligheids-, brandbeveiligings- en ontruimingsprocedures en voorschriften die zijn opgesteld door CIC, Verhuurder of enige overheidsinstantie.
 9. De Klant zal geen sloten van het Bedrijfspand wijzigen.
 10. De Klant zal meewerken en meewerken aan alle redelijke beveiligingsprogramma’s die van invloed zijn op de Bedrijfsruimten.
 11. De klant zal geen dieren toelaten in het gebouw, met uitzondering van hulpdieren.
 12. Fietsen mogen niet worden meegenomen in het gebouw (met inbegrip van de liften en trappen van het gebouw), behalve in de door CIC of Verhuurder aangewezen gebieden. Hoverboards zijn verboden in het gebouw en de gebouwen.
 13. De water- en waskasten en andere sanitaire voorzieningen mogen niet worden gebruikt voor andere doeleinden dan waarvoor ze zijn gemaakt en er mogen geen veegsel, vuilnis, lompen of andere stoffen in worden gedeponeerd.
 14. Het lozen van industrieel afvalwater is alleen toegestaan als de Klant, op eigen kosten, eerst alle benodigde vergunningen en licenties daarvoor verkrijgt van alle toepasselijke overheidsinstanties.
 15. Roken is verboden in het gebouw.
 16. Opdrachtgever zal voldoen aan alle bevelen, eisen en voorwaarden die nu of later worden opgelegd door toepasselijke wetten of redelijkerwijs worden opgelegd door CIC en/of Verhuurder op een wijze die in overeenstemming is met eersteklas kantoor-/onderzoeksgebouwen in het marktgebied (“Afvalvoorschriften”) met betrekking tot het verzamelen, sorteren, scheiden en recyclen van afvalstoffen, vuilnis, afval en afval gegenereerd door Opdrachtgever (gezamenlijk “Afvalproducten”), met inbegrip van (maar niet beperkt tot) de scheiding van Afvalproducten in containers die redelijkerwijs zijn goedgekeurd door CIC en Verhuurder en het verwijderen van dergelijke containers in overeenstemming met inzamelingsschema’s voorgeschreven door Afvalvoorschriften.
 17. CIC kan afstand doen van een of meer van deze Regels en Voorschriften ten gunste van de Klant of een andere partij, maar een dergelijke verklaring van afstand door CIC zal niet worden opgevat als een verklaring van afstand van deze Regels en Voorschriften ten gunste van de Klant of een andere dergelijke partij, en zal CIC er niet van weerhouden om deze Regels en Voorschriften daarna af te dwingen tegen een of alle klanten, met inbegrip van de Klant.
 18. Deze Regels en Voorwaarden vormen een aanvulling op en mogen niet worden geïnterpreteerd als een gehele of gedeeltelijke wijziging of aanpassing van de voorwaarden, convenanten, overeenkomsten en bepalingen van de Overeenkomst.
 19. CIC behoudt zich het recht voor om andere en redelijke regels en voorschriften uit te vaardigen die, naar haar oordeel, van tijd tot tijd nodig kunnen zijn voor de veiligheid en beveiliging, de zorg en netheid van de Bedrijfsruimten en het Gebouw, of het behoud van de goede orde daarin; op voorwaarde echter dat CIC Opdrachtgever schriftelijk op de hoogte zal stellen (e-mail is voldoende) van dergelijke regels en voorschriften voordat deze van kracht worden. Klant stemt ermee in zich te houden aan deze Regels en Voorwaarden en alle aanvullende regels en voorschriften die door CIC of Verhuurder worden uitgevaardigd of aangenomen.
 20. De Klant is verantwoordelijk voor de naleving van deze Regels en Voorwaarden door zijn agenten, werknemers, genodigden, aannemers, licentiehouders, gasten of rechtverkrijgenden (individueel en collectief aangeduid als “Klantpartij” of “Klantpartijen”).
 21. Toegestaan gebruik:
  1. Opdrachtgever zal de Premises gebruiken in overeenstemming met het Toegestane Gebruik (zoals hieronder gedefinieerd) en zal de Premises niet gebruiken of toestaan dat de Premises worden gebruikt voor enig ander doel zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van CIC, die CIC naar eigen en absoluut goeddunken kan weigeren.
  2. Behoudens de Beperkte Gebruiksvormen (zoals hieronder gedefinieerd) en andere voorwaarden en bepalingen die hierin worden uiteengezet, wordt het Toegestaan Gebruik gedefinieerd als algemeen kantoorgebruik. Het gebruik door de Klant dient in overeenstemming te zijn met alle federale, staats-, gemeentelijke en lokale wetten, verordeningen, regels en voorschriften van overheidsinstanties, commissies, verenigingen of andere regelgevende commissies, agentschappen of bestuursorganen die jurisdictie hebben over het Gebouw, CIC of de Verhuurder, met inbegrip van zowel wettelijke als gewoonterechten, en regels en voorschriften met betrekking tot gevaarlijk afval.
  3. Het “Beperkte Gebruik” is elk gebruik dat niet is toegestaan binnen de Grond en het Gebouw. De Klant zal geen enkel deel van het Bedrijfspand gebruiken of laten gebruiken voor de volgende Gebruiksbeperkingen en andere beperkingen die hierin worden uiteengezet:
   1. Elk bedrijf dat bestaat uit de exploitatie, hetzij als hoofd-, hetzij als nevenactiviteit, van (a) een schiettent, (b) een boekhandel voor volwassenen of een inrichting waar boeken, literatuur of video’s voor volwassenen worden verkocht of tentoongesteld, (c) een inrichting die bingo of soortgelijke kansspelen aanbiedt, (d) een speelhal voor videospellen of amusement, (e) een particuliere of commerciële golfbaan, (f) een country club, (g) een massagesalon, (h) een hot tub-faciliteit, (i) een zonnebank, (j) een renbaan, (k) elke faciliteit die voor gokken wordt gebruikt, (l) elk residentieel gebruik, (m) elke winkel waarvan het hoofdbedrijf bestaat uit de verkoop van alcoholische dranken voor consumptie elders dan ter plaatse, (n) centra of klinieken voor de behandeling van drugs of verslaving, (o) bureaus voor reclassering en reclassering, (p) de verkoop van marihuana of producten waarin marihuana of vergelijkbare drugs zijn verwerkt die illegaal geproduceerd, gedistribueerd of verkocht mogen worden, (q) centrum voor fitness en atletische training waar fitnessapparaten worden gebruikt, groepslessen worden gegeven, persoonlijke training wordt gegeven, voedingsadviezen worden gegeven en medische massagetherapie wordt gegeven, of (r) elke andere handel, bedrijf of activiteit die verboden is op grond van Sectie 45D van de Internal Revenue Code van 1986, met inbegrip van alle voorschriften, uitspraken, wijzigingen, toelichtingen die zijn uitgevaardigd om bepalingen daarvan uit te voeren, toe te lichten, te verduidelijken of te definiëren, of andere richtlijnen die zijn gepubliceerd door de IRS;
   2. Alle andere vormen van gebruik die uitdrukkelijk worden verboden door deze Overeenkomst.
  4. Opdrachtgever erkent dat CIC of Verhuurder in de toekomst Beperkt Gebruik van de Bedrijfsruimten kan opleggen. CIC zal zich naar redelijkheid inspannen om Opdrachtgever ten minste vijfentwintig (25) dagen van tevoren schriftelijk (e-mail is voldoende) en redelijk gedetailleerd in kennis te stellen van enig toekomstig Beperkt Gebruik, met dien verstande dat geen enkel toekomstig Beperkt Gebruik Opdrachtgever zal beletten om de Bedrijfsruimten te gebruiken voor het Toegestane Gebruik. Opdrachtgever is niet gebonden aan enig Beperkt Gebruik dat hierin niet is opgenomen totdat Opdrachtgever van CIC een waarheidsgetrouwe en nauwkeurige kopie heeft ontvangen van de bepalingen die de betreffende beperking beschrijven.

Overzicht van het aanbod – CIC Providence

Kantoorwerkplek

Het aanbod van CIC omvat flexibele, uitbreidbare kantoorruimte die geschikt is voor gebruik door bedrijven van alle soorten en maten. We bieden toegangscontrole met behulp van elektronische sleutels en opgenomen video. Alle normale nutsvoorzieningen en diensten op kantoor, zoals elektriciteit, HVAC op kantooruren, vuilnisophaaldienst, enz. zijn inbegrepen. Toegang is 24 x 7 x 365 beschikbaar. Klanten die kiezen voor FlexSpace kunnen beperkingen hebben op het aantal uren dat ze toegang hebben tot CIC.

Kantoormeubilair

Iedereen met een eigen ruimte krijgt een complete werkplek, inclusief een bureau en een verstelbare bureaustoel. Opslagruimte voor vergrendelde bestanden is beschikbaar in alle speciale ruimten. Extra meubilair zoals whiteboards of rekken is in de meeste gevallen zonder extra kosten beschikbaar. Klanten zonder eigen ruimte krijgen toegang tot gedeelde werkruimten.

Receptie

Alle toegewijde ruimteaanbiedingen, evenals coworking en FlexSpace, zijn inclusief gastontvangstdiensten om gasten te ontvangen voor klanten.

Internet

Iedereen beschikt over een snelle internetverbinding voor kantoorgebruik. CIC heeft zijn eigen door ARIN toegewezen IP-adresblok en onderhoudt twee snelle verbindingen (redundant glasvezelethernet met aparte paden en toegangspunten) met het internet en biedt redundantie op basis van BGP-routering. Andere internetdiensten (bijv. un-firewalled IP’s) zijn afhankelijk van beschikbaarheid en kunnen extra kosten met zich meebrengen.

Telefonische diensten

Elke persoon met een eigen ruimte krijgt op verzoek een hoogwaardige digitale zakelijke telefoon en een eigen telefoonnummer met directe buitenlijn. Normaal lokaal en interlokaal telefoongebruik is inbegrepen op ongelimiteerde basis (je krijgt geen rekening voor je binnenlandse telefoongesprekken). Ons telefoonsysteem biedt gecomputeriseerde voice-mail met lokale en externe toegang. Voor internationale gesprekken worden aparte kosten in rekening gebracht. Deze service wordt niet verleend aan coworkingklanten. Alle klanten kunnen gebruikmaken van gratis VOIP-diensten zoals Skype.

Postdiensten

Alle dedicated space-aanbiedingen, evenals coworking en FlexSpace, zijn inclusief een postmap en postservices.

Kopieerapparaat, printer en fax

De service omvat onbeperkt gebruik van zwart-wit- en kleurenprinters, kopieerapparaten en faxapparaten van commerciële kwaliteit voor normaal kantoorgebruik. Voor niet-werkende klanten is er een privéfaxnummer dat faxen als pdf-bestanden doorstuurt naar een individueel e-mailadres. Extra nummers zijn beschikbaar tegen een vergoeding. Vragen over het afdrukken van meerdere exemplaren van brochures of omvangrijke afdruktaken moeten worden gericht aan een CIC-medewerker, aangezien dit soort opdrachten kunnen worden doorgegeven aan externe afdrukserviceproviders.

Conferentiekamers & Telefooncellen

De service voor klanten omvat onbeperkt gebruik van goed ingerichte vergaderzalen met dataprojectoren of projectieschermen en onbeperkt gebruik van digitale Polycom audio- en videoconferentieapparatuur. Conferentieruimten en telefooncellen worden geboekt via een webgebaseerde boekingstool. Vragen over frequente vergaderingen van een hele dag of intensief gebruik voor training of andere doeleinden kunnen worden gesteld aan een CIC-medewerker voor meer informatie.

Keukendiensten

Cliënten hebben toegang tot volledig gevulde keukens op elke verdieping (die vaak yoghurt, fruit en andere snacks en koude dranken bevatten) die zijn inbegrepen in de servicekosten. CIC heeft ook een volledige selectie gourmetkoffie op voorraad en een hoogwaardig koffiezetsysteem. Eerlijke consumptie is op basis van eer.

Massagetherapie

CIC heeft een massageruimte en werkt samen met onafhankelijke professionele massagetherapeuten die regelmatig langskomen. CIC maakt gratis gebruik van de massageruimte. Alle vergoedingen voor massage gaan uitsluitend naar de therapeut en worden niet gefactureerd via CIC. Het gebruik van deze service is ter beoordeling van de klant en CIC is niet aansprakelijk.

Wellness-programma’s

CIC heeft verschillende wellnessprogramma’s die veranderen afhankelijk van de belangstelling en het seizoen. Momenteel zijn er wekelijkse yogalessen, meditatielessen, een hardloopclub en nog veel meer. Sommige programma’s brengen extra kosten met zich mee die rechtstreeks aan de leraar worden betaald en niet via CIC worden gefactureerd. Het gebruik van deze programma’s en lessen is ter beoordeling van de klant en CIC is niet aansprakelijk.

Doucheruimtes

CIC heeft op de begane grond verschillende doucheruimtes beschikbaar voor klanten die het eerst komen.

Verpleegkamer

Verpleegkamers kunnen geboekt worden via een webgebaseerde boekingstool. Elke kamer biedt zacht licht, comfortabele stoelen, een eigen koelkast en een afsluitbare deur. Hoewel deze kamers beschikbaar zijn voor andere boekingen, hebben boekingen voor verpleging voorrang.

Speelkamer

CIC biedt cliënten gedeelde toegang tot een gameroom met verschillende spelsystemen. Deze zijn beschikbaar op basis van wie het eerst komt, het eerst maalt.

Venture Café

Het Venture Café is een netwerkevenement voor de gemeenschap dat de meeste donderdagen in CIC Providence wordt gehouden van 15.00 tot 20.00 uur en wordt georganiseerd door CIC Venture Cafe Global Institute, Inc. Met zijn “pay it forward”-bijdragemodel wordt Venture Cafe georganiseerd in CIC om leden van de lokale ondernemers- en innovatiegemeenschap samen te brengen. Klanten van CIC krijgen rechtstreeks toegang tot dit wekelijkse evenement. Naast bier en wijn worden er wekelijks Venture Cafés georganiseerd met gastsprekers, workshops, enz. Let op: het is een voorrecht en geen recht om deze bijeenkomsten bij te wonen, en CIC Venture Cafe Global Institute, Inc. behoudt zich zowel het recht voor om service te weigeren als om naar eigen goeddunken te bepalen wie er wordt uitgenodigd in overeenstemming met haar missie en beleid.

Andere voordelen en kortingen

Alle CIC-klanten komen in aanmerking voor unieke kortingen op allerlei voordelen, zoals lidmaatschappen van sportscholen, vervoersprogramma’s zoals fiets- en autodelen en zakelijke diensten zoals notarisdiensten. Voordelen worden regelmatig toegevoegd en kunnen online worden bekeken in het CIC-portaal.

CIC-paspoort

Met CIC Passport kunnen klanten gebruik maken van gemeenschappelijke ruimten, zoals vergaderzalen, telefooncellen, keukens en coworkingruimten, op elke CIC-locatie wereldwijd. Hier zijn geen kosten aan verbonden voor klanten. Let op: aangezien de vastgoedprijzen op onze verschillende locaties variëren, kan het zijn dat als je meer dan 20% van de tijd consequent een duurdere locatie gebruikt, je gevraagd wordt om je primaire reservering om te zetten naar die locatie voor factureringsdoeleinden.

CIC Warschau

Adres:

VARSO 2, WARSZAWA, ul. Chmielna 73, dz. nr ew. 36

Licentiegever:

CIC Warschau VAR2 Sp. z o.o.

Verhuurder:

CHM1 Sp. z o.o.

Verzekeringseisen:

De klant stemt ermee in om een adequate aansprakelijkheidsverzekering te hebben. Opdrachtgever zal CIC op haar verzoek een kopie van de polis verstrekken.

Details gebouw:

Het gebouw is 24/7 toegankelijk en HVAC is 24/7 beschikbaar.

Voor de verzekering wil de verzekeraar mogelijk de volgende informatie hebben:

Noodprocedures:

Een kopie van de noodprocedures van het gebouw is beschikbaar op cic.com/emergency. Een kopie van de noodprocedures van het gebouw is beschikbaar op cic.com/noodgeval en maakt integraal deel uit van deze dienstverleningsovereenkomst. Door ondertekening van deze dienstverleningsovereenkomst verklaart de Klant dat de Klant kennis heeft genomen van alle noodprocedures, dat de Klant in overeenstemming met de noodprocedures zal handelen en dat de Klant verantwoordelijk is voor de naleving van de noodprocedures.

Geaccepteerde betaalmethoden:

Automatische bankafschrijving (automatische incasso), bankoverschrijving en elektronische bankoverschrijving.

Aanvullende bepalingen in de overeenkomst:

De volgende taal wordt opgenomen in elke Overeenkomst met betrekking tot deze locatie:

 1. Niettegenstaande andersluidende bewoordingen in Artikel 14 (Verzekering) en Artikel 17 (Afstand van subrogatie) doet de Klant geen afstand van subrogatie namens zijn verzekeraars en is hij niet verplicht om een verzekering af te sluiten voor Bijkomende Verzekerden.
 2. De Klant stemt er hierbij mee in om zonder onnodige vertraging na de Beëindigingsdatum, die in geen geval later zal zijn dan 30 dagen na de Beëindigingsdatum, zijn geregistreerde adres uit het Gebouw te wijzigen volgens Artikel 3 (Verhuizing). Opdrachtgever machtigt CIC hierbij om het adres van het Gebouw als vestigingsadres van Opdrachtgever op kosten van Opdrachtgever op te heffen indien het vestigingsadres na de gestelde datum ongewijzigd blijft.
 3. Niettegenstaande andersluidende bewoordingen in Artikel 22 (Overdracht en rechten en kennisgevingen met betrekking tot genodigden), is de overeenkomst van de Klant om CIC en de Licentiegevers te verdedigen en te vrijwaren uitsluitend namens zichzelf en niet namens zijn verzekeraars.
 4. Paragraaf 26 (Kennisgeving) wordt gewijzigd zodat een kennisgeving die per post wordt verzonden, zeventien (17) kalenderdagen nadat een dergelijke kennisgeving per aangetekende of aangetekende post is verzonden, geacht wordt te zijn ontvangen, indien deze naar behoren is geadresseerd.
 5. CIC en Opdrachtgever stemmen hierbij in met de exclusieve bevoegdheid van de Poolse gewone rechtbanken met betrekking tot alle zaken die voortvloeien uit of verband houden met deze Overeenkomst.
 6. Opdrachtgever bevestigt dat hij de (schriftelijke) toestemming heeft van zijn medewerkers om hun gegevens zoals naam, e-mailadres, telefoonnummer etc. over te dragen ten behoeve van de uitvoering van deze Global Service Agreement voor de duur van de GSA en een periode van 5 jaar daarna.
 7. Klant geeft hierbij toestemming om facturen te ontvangen als e-facturen (volgens BTW-wet Art.106n) en verbindt zich ertoe om CIC te voorzien van het vereiste e-mailadres.

Overzicht van het aanbod – CIC Warschau

Kantoorwerkplek

Het aanbod van CIC omvat flexibele, uitbreidbare kantoorruimte die geschikt is voor gebruik door bedrijven van alle soorten en maten. We bieden toegangscontrole met behulp van elektronische sleutels en opgenomen video. Alle normale nutsvoorzieningen en diensten op kantoor, zoals elektriciteit, HVAC op kantooruren, vuilnisophaaldienst, enz. zijn inbegrepen. Toegang is 24 x 7 x 365 beschikbaar.

Kantoormeubilair

Iedereen met een eigen ruimte krijgt een complete werkplek, inclusief een bureau en een verstelbare bureaustoel. Extra meubilair, zoals opbergcontainers met slot, whiteboards of rekken, is in de meeste gevallen zonder extra kosten verkrijgbaar. Klanten zonder eigen ruimte krijgen toegang tot gedeelde werkruimten.

Receptie

Alle speciale ruimteaanbiedingen en coworking zijn inclusief gastontvangstdiensten om gasten te ontvangen voor klanten.

Internet

Iedereen beschikt over een snelle internetverbinding voor kantoorgebruik. Andere internetdiensten (bijv. un-firewalled IP’s) zijn afhankelijk van beschikbaarheid en kunnen extra kosten met zich meebrengen.

Postdiensten

Alle dedicated ruimtes en coworking-aanbiedingen zijn inclusief een postmap en postservices.

Kopieerapparaat, printer en fax

De service omvat onbeperkt gebruik van commerciële zwart-wit- en kleurenprinters/kopieerapparaten voor normaal kantoorgebruik. Voor niet-werkende klanten kan een privéfaxnummer, dat faxen als pdf-bestanden doorstuurt naar een individueel e-mailadres, worden ingesteld voor specifiek gebruik door uw bedrijf. Extra nummers zijn beschikbaar tegen een vergoeding. Vragen over het afdrukken van meerdere exemplaren van brochures of omvangrijke afdruktaken moeten worden gericht aan een CIC-medewerker, aangezien dit soort opdrachten kunnen worden doorgegeven aan externe afdrukserviceproviders.

Conferentiekamers & Telefooncellen

De service omvat onbeperkt gebruik van goed ingerichte vergaderzalen met tv-schermen en onbeperkt gebruik van digitale Polycom audio- en videoconferentieapparatuur. Conferentieruimten en telefooncellen worden geboekt via een webgebaseerde boekingstool. Vragen over frequente vergaderingen van een hele dag of intensief gebruik voor training of andere doeleinden kunnen worden gesteld aan een CIC-medewerker voor meer informatie.

Keukendiensten

CIC heeft volledig uitgeruste keukens, met vaak fruit, andere snacks en koude dranken. CIC heeft ook een volledig assortiment thee en een hoogwaardig koffiezetsysteem voor bij de kopjes. Deze service is inbegrepen in je servicekosten en eerlijk gebruik is op basis van eer. CIC heeft relaties met onafhankelijke professionele cateraars die op regelmatige basis kunnen komen. CIC stelt het gebruik van onze keukens gratis ter beschikking. Alle kosten voor voedsel dat door deze cateraars wordt geleverd, gaan alleen naar de cateraar en worden niet via CIC gefactureerd. Het gebruik van deze service is ter beoordeling van de klant en CIC is niet aansprakelijk.

Massagetherapie

CIC heeft een massageruimte en werkt samen met professionele massagetherapeuten die regelmatig langskomen. CIC maakt gratis gebruik van de massageruimte. Alle vergoedingen voor massage gaan uitsluitend naar de therapeut en worden niet gefactureerd via CIC. Het gebruik van deze service is ter beoordeling van de klant en CIC is niet aansprakelijk.

Doucheruimtes

CIC heeft drie doucheruimtes beschikbaar voor klanten op basis van wie het eerst komt, het eerst maalt. De doucheruimtes zijn voorzien van toiletartikelen. Verpleegkamer De verpleegkamer heeft een kleine koelkast, wastafel, comfortabele stoelen, zacht licht en een afsluitbare deur. Het kan worden geboekt via een webgebaseerde boekingstool.

Speelkamer

Alle CIC-cliënten krijgen gedeelde toegang tot een gameroom met verschillende spelsystemen. Deze zijn beschikbaar op basis van wie het eerst komt, het eerst maalt.

Venture Café

Het Venture Café is een netwerkevenement voor de gemeenschap, georganiseerd door de Venture Café Foundation, op de meeste donderdagen van 15.00 tot 20.00 uur. Met haar “pay it forward”-bijdragemodel werd de Venture Café Foundation opgericht om leden van de lokale ondernemers- en innovatiegemeenschap samen te brengen. CIC-klanten krijgen rechtstreeks toegang tot dit wekelijkse evenement. Naast bier en wijn worden er wekelijks Venture Cafés georganiseerd met sprekers, workshops, enz. Let op: het is een voorrecht en geen recht om deze bijeenkomsten bij te wonen, en de Venture Café Foundation behoudt zich zowel het recht voor om diensten te weigeren als om naar eigen goeddunken te bepalen wie ze uitnodigt in overeenstemming met haar missie en beleid.

Andere voordelen en kortingen

Alle CIC-klanten komen in aanmerking voor unieke kortingen op allerlei voordelen, zoals lidmaatschappen van sportscholen, toegang tot makerspaces en vervoersprogramma’s zoals fiets- en autodelen. Voordelen worden regelmatig toegevoegd en kunnen online worden bekeken in het CIC-portaal.

CIC-paspoort

Alle CIC-klanten kunnen gebruikmaken van gemeenschappelijke ruimten, waaronder vergaderzalen, telefooncellen, keukens en coworkingruimten, in elke CIC-locatie wereldwijd. Let op: aangezien de vastgoedprijzen op onze verschillende locaties variëren, kan het zijn dat als je meer dan 20% van de tijd consequent een duurdere locatie gebruikt, je gevraagd wordt om je primaire reservering om te zetten naar die locatie voor factureringsdoeleinden.

CIC Tokio

Adres: Toranomon Hills Business Tower, 1-17-1, Toranomon, Minato-ku, Tokio

Licentieverlener: CIC Toranomon G.K. Verhuurder: Mori Building Co, Ltd.

Verzekeringseisen: De klant gaat ermee akkoord om een adequate aansprakelijkheidsverzekering te hebben.

Details gebouw:

Het gebouw is 24 uur per dag, 7 dagen per week toegankelijk, met uitzondering van de periode van de jaarlijkse stroomonderbreking die door de Japanse wetgeving wordt vereist. De jaarlijkse uitvaldag wordt van tevoren gepland met een aanzienlijke periode en normaal gesproken elk jaar in hetzelfde seizoen.

Voor de verzekering wil de verzekeraar mogelijk de volgende informatie hebben:

De bouw van het gebouw was voltooid op 15 januari 2020.

Het gebouw bestaat uit 36 bovengrondse verdiepingen en 3 ondergrondse verdiepingen.

Het constructietype is een trillingsdempende constructie met een stalen kolom (CFT) voor bovengronds en gewapend beton (gedeeltelijk gewapend beton, stalen frame) voor ondergronds.

Rookmelders met bedrading in het hele gebouw.

Watersprinklers, brandslangen en brandblussers in het hele gebouw.

De beveiligingsbalie in het Disaster Prevention Center op de 1e kelderverdieping is het centrale station voor alle alarmen die verbonden zijn met het beveiligingssysteem van het gebouw* en is 24/7 bemand. *SALTO sloten toegepast voor de privékantoren en andere privékamers inclusief enkele andere faciliteiten binnen het CIC Tokyo zijn niet aangesloten op het centrale gebouwbeveiligingssysteem.

-Noodprocedures:
Een kopie van de noodprocedures van het gebouw is beschikbaar op cic.com/nood en maakt integraal deel uit van deze serviceovereenkomst. Door ondertekening van deze dienstverleningsovereenkomst verklaart de Klant dat de Klant kennis heeft genomen van alle noodprocedures, dat de Klant in overeenstemming met de noodprocedures zal handelen en dat de Klant verantwoordelijk is voor de naleving van de noodprocedures.

Geaccepteerde betaalmethoden: Automatische bankafschrijving, bankoverschrijving en elektronische bankoverschrijving.

Aanvullende bepalingen in de overeenkomst:

De volgende taal wordt opgenomen in elke Overeenkomst met betrekking tot deze locatie:

 1. Licentie: De wet op grond- en erfpacht (借地借家法) is niet van toepassing op de relatie tussen partijen met betrekking tot deze overeenkomst. CIC huurt het pand niet en het gebruik van de werkplek door Opdrachtgever is niet exclusief. CIC kan, naar eigen goeddunken, van de Klant verlangen om van de ene werkruimte naar de andere te verhuizen.
 2. Ruimte en diensten: Het gebouw biedt HVAC-diensten 2. tijdens normale kantooruren, met uitzondering van de periode van de jaarlijkse stroomonderbreking die vereist is door de Japanse wetgeving.
 3. Gebruik Werkruimte: Opdrachtgever zal zijn medewerking verlenen aan de door CIC en Verhuurder uit te voeren reparatie, verbouwing, verbetering en andere werkzaamheden aan de werkplekken, gemeenschappelijke ruimten, apparatuur en dergelijke. Daarnaast zijn CIC en Verhuurder niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door beperkingen in het gebruik van de werkplekken en gemeenschappelijke ruimten of voor de verslechtering van diensten als gevolg van dergelijke bouwwerkzaamheden.
 4. Regels en voorschriften voor aanvaardbaar gebruik: De klant dient de nodige zorgvuldigheid in acht te nemen bij het gebruik van de werkplekken en de gemeenschappelijke ruimten, zoals ingangen, gangen en andere soortgelijke ruimten. Opdrachtgever zal CIC en aan haar gelieerde ondernemingen niet aansprakelijk stellen voor enige schade veroorzaakt door het gebruik van faciliteiten door Opdrachtgever, die in strijd is met deze bepaling. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van CIC zullen Opdrachtgevers geen verbeteringen en inrichtingen aanbrengen in de Ruimten en werkplekken van CIC.
 5. Achterstelling: Niettegenstaande alles in Sectie 23 zal CIC geen kopieën van leasingcontracten, hypotheken, akten, managementovereenkomsten en andere instrumenten met het karakter van een leasingcontract openbaar maken of verstrekken. In plaats daarvan zullen we op uw verzoek een gestempelde of ondertekende brief leveren die het bestaan van de huurovereenkomst bewijst. CIC en Opdrachtgever zullen te goeder trouw discussiëren over de verlaging van de kosten.
 6. Beëindiging: CIC kan deze Overeenkomst, met inbegrip van maar niet beperkt tot de toegang van Opdrachtgever tot de Bedrijfsruimten, te allen tijde met onmiddellijke ingang beëindigen indien Opdrachtgever, de medebewoner, bestuurder of werknemer van Opdrachtgever (“Opdrachtgever of Opdrachtgever’s Bestuurder, Etc.”, welke definitie zonder beperking mede omvat deeltijdwerknemers en degenen die daarmee gelijkgesteld kunnen worden en degenen die daarmee gelijkgesteld kunnen worden) onderdeel blijkt uit te maken van een antisociale groep/kracht (反社会 的勢力).
 7. Gedekte Geschillen: CIC en Opdrachtgever stemmen hierbij in met de 7. Gedekte Geschillen. exclusieve jurisdictie van de arrondissementsrechtbank van Tokio in Japan met betrekking tot alle zaken die voortvloeien uit of verband houden met deze Overeenkomst.
 8. Gebruik van door CIC verzamelde gegevens: Opdrachtgever staat hierbij toe dat CIC maandelijks naam, handelsnaam, adres, vestigingsplaats van het hoofdkantoor of vertegenwoordiger van Opdrachtgever meldt aan Verhuurder, uitsluitend ten behoeve van beheer en onderhoud van het gebouw.

Overzicht van het aanbod – CIC Tokio

Kantoorwerkplek

Het aanbod van CIC omvat flexibele, uitbreidbare kantoorruimte die geschikt is voor gebruik door bedrijven van alle soorten en maten. We bieden toegangscontrole met behulp van elektronische sleutels en opgenomen video. Alle normale nutsvoorzieningen en diensten op kantoor, zoals elektriciteit, HVAC op kantooruren, vuilnisophaaldienst, enz. zijn inbegrepen. Toegang is 24 x 7 x 365 beschikbaar (met uitzondering van de periode van jaarlijkse stroomuitval die vereist is door de Japanse wetgeving).

Kantoormeubilair

Iedereen met een eigen ruimte krijgt een complete werkplek, inclusief een bureau en een verstelbare bureaustoel. Extra meubilair, zoals opbergcontainers met slot, whiteboards of rekken, is in de meeste gevallen zonder extra kosten verkrijgbaar. Klanten zonder eigen ruimte krijgen toegang tot gedeelde werkruimten.

Receptie

Alle speciale ruimteaanbiedingen en coworking zijn inclusief gastontvangstdiensten om gasten te ontvangen voor klanten.

Internet

Iedereen beschikt over een snelle internetverbinding voor kantoorgebruik. Andere internetdiensten (bijv. un-firewalled IP’s) zijn afhankelijk van beschikbaarheid en kunnen extra kosten met zich meebrengen.

Postdiensten

Alle dedicated ruimtes en coworking-aanbiedingen zijn inclusief een postmap en postservices.

Kopieerapparaat, printer en fax

De service omvat onbeperkt gebruik van commerciële zwart-wit- en kleurenprinters/kopieerapparaten voor normaal kantoorgebruik. Extra nummers zijn beschikbaar tegen een vergoeding. Vragen over het afdrukken van meerdere exemplaren van brochures of omvangrijke afdruktaken moeten worden gericht aan een CIC-medewerker, aangezien dit soort opdrachten kunnen worden doorgegeven aan externe afdrukserviceproviders.

Conferentiekamers & Telefooncellen

De service omvat onbeperkt gebruik van goed ingerichte vergaderzalen met tv-schermen en onbeperkt gebruik van digitale Polycom audio- en videoconferentieapparatuur. Conferentieruimten en telefooncellen worden geboekt via een webgebaseerde boekingstool. Vragen over frequente vergaderingen van een hele dag of intensief gebruik voor training of andere doeleinden kunnen worden gesteld aan een CIC-medewerker voor meer informatie.

Keukendiensten

CIC heeft volledig uitgeruste keukens, met vaak fruit, frisdrank en andere snacks en koude dranken. CIC heeft ook een volledig assortiment thee en een hoogwaardig koffiezetsysteem voor bij de kopjes. Deze service is inbegrepen in je servicekosten en eerlijk gebruik is op basis van eer. CIC heeft relaties met onafhankelijke professionele cateraars die regelmatig langskomen. CIC stelt het gebruik van onze keukens gratis ter beschikking. Alle kosten voor voedsel dat door deze cateraars wordt geleverd, gaan uitsluitend naar de cateraar en worden niet via CIC gefactureerd. Het gebruik van deze service is ter beoordeling van de klant en CIC is niet aansprakelijk.

Massagetherapie

CIC heeft een massageruimte en werkt samen met onafhankelijke professionele massagetherapeuten die regelmatig langskomen. CIC maakt gratis gebruik van de massageruimte. Alle vergoedingen voor massage gaan uitsluitend naar de therapeut en worden niet gefactureerd via CIC. Het gebruik van deze service is ter beoordeling van de klant en CIC is niet aansprakelijk.

Doucheruimte

CIC heeft doucheruimtes beschikbaar voor klanten op basis van wie het eerst komt, het eerst maalt. De doucheruimtes zijn voorzien van toiletartikelen.

Verpleegkamer

De verpleegkamer heeft een kleine koelkast, wastafel, comfortabele stoelen, zacht licht en een afsluitbare deur. Het kan worden geboekt via een webgebaseerde boekingstool.

Speelkamer

CIC biedt een speelkamer voor ieders vrije tijd.

Venture Café

Het Venture Café is een netwerkevenement voor de gemeenschap, georganiseerd door de Venture Café Foundation, op de meeste donderdagen van 16.00 tot 21.00 uur. Met haar “pay it forward”-bijdragemodel werd de Venture Café Foundation opgericht om leden van de lokale ondernemers- en innovatiegemeenschap samen te brengen. CIC-klanten krijgen rechtstreeks toegang tot dit wekelijkse evenement. Naast bier en wijn worden er wekelijks Venture Cafés georganiseerd met sprekers, workshops, enz. Let op: het is een voorrecht en geen recht om deze bijeenkomsten bij te wonen, en de Venture Café Foundation behoudt zich zowel het recht voor om diensten te weigeren als om naar eigen goeddunken te bepalen wie ze uitnodigt in overeenstemming met haar missie en beleid.

Andere voordelen en kortingen

Alle CIC-klanten komen in aanmerking voor unieke kortingen op allerlei voordelen die worden aangeboden door winkels, restaurants en andere dienstverleners die samenwerken met CIC. Voordelen worden regelmatig toegevoegd en kunnen online worden bekeken in het CIC-portaal.

CIC-paspoort

Alle CIC-klanten kunnen gebruikmaken van gemeenschappelijke ruimten, waaronder vergaderzalen, telefooncellen, keukens en coworkingruimten, in elke CIC-locatie wereldwijd. Let op: aangezien de vastgoedprijzen op onze verschillende locaties variëren, kan het zijn dat als je meer dan 20% van de tijd consequent een duurdere locatie gebruikt, je gevraagd wordt om je primaire reservering om te zetten naar die locatie voor factureringsdoeleinden.

CIC 東京

住所: 東京都港区虎ノ門 1-17-1 虎ノ門ヒルズビジネスタワー

ライセンサー: CIC Toranomon 合同会社 ビル貸主: 森ビル株式会社

保険要件: クライアントが適正な損害賠償保険の維持に同意する こと。

建物詳細:


本建物は、日本の法定による年次の停電時を除き、週 7 日、1 日 24 時間アクセスが可能である。年次の停電日は十分な周知期 間をもって設定され、通常毎年同じ時期に行われる。

保険会社が業務上必要とする情報は下記の通りである。
* 本建物は 2020 年 1 月 15 日に竣工した。
* 本建物は地上 36 階、地下 3 階建である。
* 本建物は制振構造で、地上は鉄骨造(CFT(Concrete Filled Steel Tube:コンクリート充填鋼管構造))、地下は鉄骨鉄筋コ ンクリート造(一部鉄筋コンクリート造、鉄骨造)である。

* 建物全体に有線タイプの煙感知器が配置されている。
* 建物全体にスプリンクラー、消防ホー、消火器が配置され ている。
* 地下 1 階防災センターにてビルシステムに連動する全てのア ラームを統括し、ここにはスタッフが週 7 日、1 日 24 時間常駐 している。
* プライベートオフィスその他の CIC Tokyo の施設内のアメニティ スペースを含むプライベートルームに適用される SALTO 施錠につい ては、当該建物のセキュリティシステムとは連動していない。

非常時対応:


本建物の非常時対応は cic.com/emergency で閲覧でき、本サー ビス契約に不可欠な部分である。本サービス契約に署名するこ とにより、クライアントは当該非常時対応を全て認識している こと、当該非常時対応に従った措置を取ること、そして当該非 常時対応を遵守する責任があることを表明する。

可能な支払方法: 銀行口座自動引き落とし、銀行電信送金

契約上の追加規定: 本拠点に関しては下記の文言を契約に追加する。

 1. ライセン:ス は一切適用されない。CIC は貸室を賃貸するものではなく、 クライアントはセンター施設を独占使用することはできない。CIC はクライアントに対して、その独自の判断におい て、別のオフィススペースへの移動を要求することができ る。
 2. スペース及びサービス:本建物内の空調サービスは、年次 の法定停電時を除き、通常の業務時間内提供される。
 3. センターの使用:クライアントは、CIC 及びビル貸主が行う CIC Tokyo のセンター施設、共用部、共用設備等の修理、改 造、改良その他の工事に協力する。また CIC 及びビル貸主 は、上記工事に起因するセンター施設及び共用部の使用制 限による損害、またはサービスの低下について一切責を負 わない。
 4. 適用可能な使用規則及び規制:クライアントは、センター 施設並びにエントランス/廊下等の共用部を、しかるべき 注意をもって使用する。クライアントは、本使用規定に違 反した使用によって生じた損害について、CIC 及びその関連 会社に一切責を負わせず、その損害を賠償する。クライアントは、CIC の事前の書面による承諾無しに、CIC の提供す るオフィススペース及びセンター施設にいかなる改良も備 品も加えないものとする。
 5. 従属関係:サービス契約書本文 Sectie 23 の規定にかかわ らず、CIC は貴社に対し、賃貸借、担保、証書、または管理 契約の書類、その他賃貸借関係の文書を開示、提供するこ とはない。但し貴社の要請があれば、弊社は賃貸借の存在 を証明する押印済みまたは署名済みの文書を提供する。な お、サービス契約書本文 Sectie23 の規定にかかわらず、利 用料の減額については、その要否および内容について、CIC とクライアントは、事前に誠意を持って協議するものとす る。
 6. 契約終了:CIC はクライアント、クライアントの同居人、役 員、または従業員(以下、クライアントまたはクライアン トの役員等といい、非常勤の従業員及び従業員と同等と見 なされる者等を含む)が反社会的勢力の構成員であること が発覚した場合、クライアントが使用するオフィススペー スへの出入り等を含め、直ちに、いつでも本契約を終了す ることができる。
 7. 紛争関係:CIC 及びクライアントは、本契約に起因、関連す る問題については、東京地方裁判所が専属管轄権を持つこ とに合意する。
 8. CIC が収集したデータの使用:クライアントは、CIC が本建 物の保守管理のみを目的として、貸主にクライアントの社 名、商号、住所、本社所在地、代表者を毎月報告すること を承諾する。

サービス概要 – CIC 東京

オフィス ワーク スペース

CIC は、あらゆる形態や規模の企業に合わせた、フレキシブ ルで拡張可能なオフィススペースを提供します。センター へのアクセスは電子キーが用いられ、センター内各所に監 視カメラが取り付けられています。サービス料金の中に は、電気利用金、営業時間内の空調費(年 1 回の法定停電時 を除く)、ごみ収集サービス等、通常のオフィスワークに 必要な光熱費や様々なサービスに対する料金が含まれてい ます。オフィスには1年 365 日 24 時間アクセス可能です (年 1 回の法定停電時を除く)。

オフィス 什器

個々のプライベートオフィススペースに提供されるのは、 デスク、高さ調節が可能なオフィスチェアを含むワークス テーション一式です。追加の什器として鍵付きの引き出 し、ホワイトボード、棚等も、ほとんどの場合追加料金無 しで提供されます。プライベートオフィススペースを契約 していないクライアントはコーワーキングスペースを使用 できます。

訪問客の 受付

全てのプライベートオフィススペース、並びにコワーキン グスペース利用クライアント向けに、CIC は訪問客への受付 応対サービスを提供しています。

インター ネット

全センター内でビジネス用高速インターネット接続提供し ます。その他のインターネットサービス(ファイヤーウォ ールがかかっていない IP アドレスの設定等)は可能であれ ば提供しますが、追加料金が必要となる可能性がありま す。

メール サービス

全てのプライベートオフィススペースとコワーキングスペ ースのクライアントには、メールームの中にメールフォ ルダーをご用意します。クライアント宛の郵便物等のメー ルが届きましたら、クライアントごとに仕分けをし、メー ル到着を通知いたします

コピー機、 プリンタ ー、ファッ クス

一般的なオフィス仕様のモノクロ及びカラー・プリンター /コピー機の利用は、月額料金に含まれており、定額で使 用できます。ただし、大量の印刷が必要な場合は別途料金 をいただくこともあります。パンフレット等の大量部数の コピーや特殊な印刷に関しては、外部印刷業者への発注が 必要になる場合があるため、CIC スタッフにお問い合わせ下 さい。

会議室、 電話ブース

液晶モニター画面やデジタル音声・ビデオ会議用機器が装 備された会議室のご利用も月額料金に含まれています。会 議室と電話ブースのご利用はクライアント専用の会議室予 約サイトよりオンラインで予約できます。頻繁に行われる 終日ミーティング、または集中的に行われる研修等でのご 利用については、CIC スタッフに事前にお問い合わせ下さ い。

キッチン サービス

CIC のキッチンでは、通常、フルーツ、ソフトドリンク、ス ナック、その他軽食等をご用意しています。 CIC はお茶の品 揃えも豊富で、コーヒーもハイクオリティのものを提供い たします。これらのドリンクと軽食も月額料金に含まれて おり、キッチンは無料でご利用いただけます。ご提供する これらのドリンクや軽食は、各クライアントの常識を信頼 して CIC が妥当と想定する量に基づいてご提供しておりま す。また、CIC は独立したケータリング業者と契約し、定期

的にキッチンにてケータリングの食事を提供します。ケー タリングサービスによる食事の代金は全て、CIC を経由する ことなく直接ケータリング業者にお支払い頂きます。この ケータリングサービスの使用についてはクライアントの任 意によるものとし、CIC は責任を負いません。

マッサージ セラピー

CIC ではマッサージセラピー・ルームを用意しております。 プロのマッサージ・セラピストと契約し、定期的に CIC にて 施術を行なっていただきます。CIC のマッサージルームのご 利用は無料ですが、マッサージの施術料金は全て、CIC を経 由することなく直接セラピストにお支払い頂きます。ま た、このマッサージサービスの使用も、クライアントの任 意によるものとし、CIC は責任を負いません。

シャワー ルーム

CIC にはシャワールームがあり、クライアントは先着順で使 用できます。シャワールームには洗面用具が用意されてい ます。

授乳室

授乳室には小型冷蔵庫、流し台、くつろげる椅子、落ち着 いた照明、施錠可能なドアがあります。授乳室はインター ネットの予約ツールで予約できます。

ゲーム ルーム

CIC は、息抜きのためのゲームルームを用意しております。 どなたでもご利用いただけます。

ベンチャー カフェ

ベンチャー・カフェとは、ベンチャー・カフェ・ファウン デーション(Venture Café Foundation)が主催するコミュニ ティ交流イベントで、通常木曜日の午後 4:00~9:00 に開 催されます。ベンチャー・カフェ・ファウンデーションは 「Betaal het forward」という社会貢献モデルに基づき、地域の起 業家やイノベーション・コミュニティの方々が集まり交流 する場を提供するために設立されました。CIC のクライアン トはこの毎週開催されるイベントに直接参加することがで きます。ベンチャー・カフェでは毎週講演やワークショッ プ等が行われ,またネットワーキングパーティの場ではお飲 み物も提供しております。CIC は、このイベントに参加する ことはクライアントにとっての特権として考えています。 逆に誰にでも与えられた権利とは考えていません。それゆ え、ベンチャー・カフェ・ファウンデーションはその使命 や方針に従い、独自の判断にて、このサービスの提供を拒 絶することも、また、どなたをご招待するかを決定するこ ともできます。

その他特典 及びディス カウント

CIC は全てのクライアントに対し、CIC が提携する様々なお 店やサービスプロバイダーのディスカウントや特典を幅広 くご提供いたします。特典の内容については、定期的に CIC ポータルサイトの中でご案内いたします

CIC パスポート

CIC の全てのクライアントは、世界中の CIC 拠点で会議室、 電話ブース、キッチン、コワーキングエリア等の共用部を 使用することができます。しかしながら、国や地域によっ て不動産価格は異なり、CIC のサービス料金も拠点によって 異なります。そのため、クライアントが実際に契約した拠 点よりも高く料金設定がされている拠点においてお仕事を される時間が全体の20%以上を超え、それが継続するよ うな場合は、その高く料金が設定されている方の拠点の方 に契約を移していただくようお願いする可能性がありま す。