Załącznik A do umowy o świadczenie usług CIC

Niniejszy Załącznik A zawiera wykaz poszczególnych usług, warunków, licencjodawców, wynajmujących, wymogów ubezpieczeniowych, w tym wymaganych dodatkowych ubezpieczonych, oraz innych szczegółów dotyczących każdej lokalizacji CIC i jest włączony do Umowy o świadczenie usług przez odniesienie. Jedyne sekcje, które odnoszą się do Ciebie, to te, które dotyczą konkretnych lokalizacji, w których prowadzisz działalność.CIC Berlin

Adres: Lohmühlenstraße 65-66, Jordanstraße 1-4, 12435 Berlin, Niemcy
Adres do korespondencji: Lohmühlenstraße 65, 12435 Berlin, Niemcy
Licencjodawca: L65 Betriebs GmbH
Przedstawiciel Licencjodawcy: CIC Germany Innovation Services GmbH
Właściciel: L65 Betriebs GmbH

Wymagania dotyczące ubezpieczenia:

Klient zobowiązuje się posiadać odpowiednie ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. Klient dostarczy kopię polisy do CIC na żądanie CIC.

Szczegóły budynku:

Budynek jest dostępny 24/7.

Do celów ubezpieczenia ubezpieczyciel może chcieć uzyskać następujące informacje:

Procedury awaryjne:

Kopia procedur awaryjnych budynku jest dostępna na stronie cic.com/emergency. Podpisując umowę o świadczenie usług, Klient deklaruje zrozumienie i przestrzeganie tych procedur.

Akceptowane metody płatności:

Akceptowane są automatyczne polecenia zapłaty, przelewy bankowe i elektroniczne przelewy bankowe.

Dodatkowe postanowienia umowy:

Niniejszy Załącznik A do Umowy o Świadczenie Usług ma na celu uregulowanie niezbędnych zmian wymaganych przez niemieckie prawo ustawowe i strukturę najmu Lokalu.

Poniższe sformułowanie jest zawarte w każdej Umowie dotyczącej tej lokalizacji:

 1. Strony Umowy o Świadczenie Usług: Wyjaśnia się, że Klient i Licencjodawca są stronami Umowy o świadczenie usług oraz że CIC zawiera Umowę o świadczenie usług w imieniu Licencjodawcy. Wszelkie usługi i działania uzgodnione w ramach Umowy o świadczenie usług należą do Licencjodawcy. CIC będzie wykonywać usługi lub czynności w ramach Umowy o Świadczenie Usług w imieniu Licencjodawcy.
 2. Opłaty: Na dzień rozpoczęcia obowiązywania niniejszej Umowy, miesięczne opłaty wraz z obowiązującymi podatkami należnymi na mocy niniejszej Umowy za korzystanie z przestrzeni roboczej (przestrzeni roboczych), różnorodnych wspólnych udogodnień i szeregu powiązanych usług związanych z przestrzenią roboczą są podane w załączonym Załączniku do Oferty. Zasady płatności, jak również wszelkie korekty cen określone w Klauzuli 6 Umowy o Świadczenie Usług pozostają niezmienione.
 3. Cesja i przeniesienie Umowy o Świadczenie Usług: W uzupełnieniu do punktu 22 Umowy o Świadczenie Usług oraz w przypadku sprzedaży Lokalu, CIC w imieniu Licencjodawcy i Licencjodawca mogą dokonać cesji i przeniesienia niniejszej Umowy na nabywcę lub spółkę wskazaną przez nabywcę ze skutkiem zwalniającym z długu zgodnie z postanowieniami odpowiedniej umowy kupna. Klient niniejszym nieodwołalnie wyraża zgodę na takie przeniesienie.
 4. Odszkodowanie i odpowiedzialność: Niniejszym wyłącza się ścisłą odpowiedzialność CIC i Licencjodawcy, w szczególności za początkowe wady materialne zgodnie z § 536a niemieckiego kodeksu cywilnego (BGB). Ponadto wyjaśnia się, że wszelkie ograniczenia odpowiedzialności określone w Umowie o świadczenie usług na rzecz CIC i Licencjodawcy nie mają zastosowania (i) w przypadku umyślnego działania lub rażącego zaniedbania, (ii) w przypadku utraty życia, uszkodzenia ciała lub uszczerbku na zdrowiu lub (iii) w przypadku naruszenia istotnych obowiązków umownych (w tym ostatnim przypadku odpowiedzialność jest jednak ograniczona do przypadków lekkiego zaniedbania).
 5. Depozyt: W uzupełnieniu do klauzuli 8 Umowy o świadczenie usług uzgadnia się, że depozyt (gotówkowy) nie podlega oprocentowaniu.
 6. Wybór prawa: Niezależnie od jakichkolwiek odmiennych postanowień zawartych w klauzuli 29 Umowy o świadczenie usług, wyjaśnia się, że interpretacja, instrukcje i egzekwowanie niniejszej Umowy podlegają prawu niemieckiemu z wyłączeniem wszelkich przepisów dotyczących kolizji praw.

Przegląd oferty – CIC Berlin

CIC zapewnia całodobowe korzystanie z umeblowanej przestrzeni biurowej z dostępem do przestrzeni konferencyjnej, najnowocześniejszego sprzętu sieciowego i biurowego oraz profesjonalnych rozwiązań w zakresie przyjmowania gości i usług pocztowych. W cenę wliczone są zwyczajowe usługi biurowe, takie jak sprzątanie i wywóz śmieci. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie internetowej CIC i mogą podlegać uzasadnionym zmianom w miarę rozwoju usług CIC.


CIC Rotterdam

Adres: Groot Handelsgebouw, Stationsplein 45, Unit A4.004, 3013 AK Rotterdam, Holandia
Licencjodawca: CIC NL Operations B.V.
Właściciel: Groothandelsgebouwen N.V.

Wymagania dotyczące ubezpieczenia: Klient zobowiązuje się do posiadania odpowiedniego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej (aansprakelijkheidsverzekering). Klient dostarczy kopię polisy do CIC na żądanie CIC.

Szczegóły budynku:

Do celów ubezpieczenia ubezpieczyciel może chcieć uzyskać następujące informacje:

Dodatkowe postanowienia umowy:

Procedury awaryjne:

Kopia procedur awaryjnych budynku jest dostępna na stronie cic.com/emergency i stanowi integralną część niniejszej umowy o świadczenie usług. Podpisując niniejszą umowę o świadczenie usług, Klient oświadcza, że zapoznał się ze wszystkimi procedurami awaryjnymi, że będzie działał zgodnie z procedurami awaryjnymi oraz że jest odpowiedzialny za przestrzeganie procedur awaryjnych.

Akceptowane metody płatności: Automatyczny debet bankowy, przelew bankowy i elektroniczny przelew bankowy.

Poniższe sformułowanie jest zawarte w każdej Umowie dotyczącej tej lokalizacji:

 1. Spory objęte umową: Spory objęte niniejszą Umową będą rozstrzygane zgodnie z Regulaminem Arbitrażowym Holenderskiego Instytutu Arbitrażowego (Nederlands Arbitrage Instituut). Trybunał arbitrażowy składa się z jednego arbitra i podejmuje decyzje zgodnie z zasadami prawa(regelen des rechts). Miejscem arbitrażu będzie Rotterdam, Holandia. Postępowanie arbitrażowe będzie prowadzone w języku angielskim.

Przegląd oferty – CIC Rotterdam

Przestrzeń biurowa

Oferta CIC obejmuje elastyczną powierzchnię biurową z możliwością rozbudowy, skonfigurowaną do użytku przez firmy o różnych kształtach i rozmiarach. Zapewniamy kontrolę dostępu za pomocą kluczy elektronicznych i nagrań wideo. Wszystkie normalne media i usługi biurowe, takie jak energia elektryczna, klimatyzacja w godzinach pracy, odbiór śmieci itp. są wliczone w cenę. Dostęp jest możliwy w trybie 24 x 7 x 365.

Meble biurowe

Każda osoba z dedykowaną przestrzenią otrzymuje kompletne stanowisko pracy, w tym biurko i regulowane krzesło biurowe. Dodatkowe meble, takie jak zamykane szafki na akta, tablice lub regały, są dostępne w większości przypadków bez dodatkowych opłat. Klienci bez dedykowanej przestrzeni będą mieli dostęp do współdzielonych obszarów roboczych.

Przyjęcie dla gości

Wszystkie dedykowane przestrzenie, jak również coworking, obejmują usługi recepcji dla gości w celu powitania klientów.

Internet

Każda osoba ma dostęp do szybkiego łącza internetowego do użytku biurowego. CIC posiada własny blok adresów IP przydzielonych przez KPN. Inne usługi internetowe (np. niezamknięte adresy IP) zależą od dostępności i mogą wiązać się z dodatkowymi opłatami.

Usługi pocztowe

Wszystkie dedykowane przestrzenie i oferty coworkingowe obejmują folder pocztowy i usługi pocztowe.

Kopiarka, drukarka i faks

Usługa obejmuje bezpłatne korzystanie z czarno-białych i kolorowych drukarek/kopiarek klasy komercyjnej do typowych zastosowań biurowych. Pytania dotyczące drukowania wielu kopii broszur lub obszernych zadań drukowania należy kierować do pracownika CIC, ponieważ tego typu zadania mogą być zlecane zewnętrznym dostawcom usług drukowania.

Sale konferencyjne i budki telefoniczne

Usługa obejmuje bezpłatne korzystanie z dobrze wyposażonych sal konferencyjnych z ekranami telewizyjnymi, a także bezpłatne korzystanie z cyfrowego sprzętu audio i wideokonferencyjnego Polycom. Sale konferencyjne i budki telefoniczne są rezerwowane za pośrednictwem internetowego narzędzia do rezerwacji. Pytania dotyczące częstych całodniowych spotkań lub intensywnego wykorzystania do szkoleń lub innych celów można kierować do pracownika CIC w celu uzyskania szczegółowych informacji.

Usługi kuchenne

CIC posiada w pełni zaopatrzone kuchnie, w których często znajdują się owoce, napoje bezalkoholowe i inne przekąski oraz zimne napoje. CIC oferuje również pełen wybór herbat i wysokiej klasy system parzenia kawy w filiżankach. Usługa ta jest wliczona w opłatę za usługę, a uczciwa konsumpcja odbywa się w systemie honorowym. CIC utrzymuje relacje z niezależnymi, profesjonalnymi firmami cateringowymi, które regularnie do nas przyjeżdżają. CIC zapewnia bezpłatne korzystanie z naszych kuchni. Wszystkie opłaty za żywność dostarczaną przez te firmy cateringowe trafiają wyłącznie do firmy cateringowej i nie są rozliczane przez CIC. Korzystanie z tej usługi odbywa się według uznania klienta, a CIC nie ponosi odpowiedzialności.

Terapia masażem

CIC utrzymuje gabinet masażu i współpracuje z niezależnymi profesjonalnymi masażystami, którzy regularnie do niego przychodzą. CIC zapewnia bezpłatne korzystanie z gabinetu masażu. Wszystkie opłaty za masaż trafiają wyłącznie do terapeuty i nie są rozliczane przez CIC. Korzystanie z tej usługi odbywa się według uznania klienta, a CIC nie ponosi odpowiedzialności.

Kabiny prysznicowe

CIC posiada dwie kabiny prysznicowe dostępne dla klientów na zasadzie kolejności zgłoszeń. Prysznice wyposażone są w przybory toaletowe.

Pokój pielęgniarski

Pokój pielęgniarski wyposażony jest w małą lodówkę, zlew, wygodne siedzenia, delikatne oświetlenie i zamykane drzwi. Rezerwacji można dokonać za pośrednictwem internetowego narzędzia do rezerwacji.

Pokój gier

CIC oferuje pokój gier, w którym każdy może spędzić wolny czas. W pokoju znajdują się miękkie siedzenia, stół do ping-ponga, konsola Xbox lub Playstation oraz piłkarzyki.

Venture Café

Venture Café to wydarzenie networkingowe organizowane przez CIC Venture Cafe Global Institute, Inc. w większość czwartków w godzinach 5:00-8:00. Dzięki modelowi „pay it forward” Contributor Model, CIC Venture Cafe Global Institute, Inc. została założona w celu zrzeszenia członków lokalnej społeczności przedsiębiorców i innowatorów. Klienci CIC otrzymują bezpośredni dostęp do tego cotygodniowego wydarzenia. Oprócz piwa i wina, cotygodniowe Venture Café często obejmują prelegentów, warsztaty itp. Uwaga: uczestnictwo w tych spotkaniach jest przywilejem, a nie prawem, a CIC Venture Cafe Global Institute, Inc. zastrzega sobie zarówno prawo do odmowy świadczenia usług, jak i do określenia, według własnego uznania, kogo zaprosić zgodnie ze swoją misją i zasadami.

Inne korzyści i zniżki

Wszyscy klienci CIC są uprawnieni do wyjątkowych zniżek na różne korzyści, takie jak programy odnowy biologicznej, programy transportowe, takie jak współdzielenie rowerów i samochodów, oraz usługi biznesowe, w tym notarialne. Korzyści są regularnie dodawane i można je przeglądać online na portalu CIC.

Paszport CIC

Wszyscy klienci CIC mogą korzystać ze wspólnych obszarów, w tym sal konferencyjnych, budek telefonicznych, kuchni i obszarów coworkingowych, w dowolnej lokalizacji CIC na całym świecie. Uwaga: ponieważ ceny nieruchomości w naszych różnych lokalizacjach różnią się, jeśli zaczniesz konsekwentnie korzystać z droższej lokalizacji przez ponad 20% czasu, możesz zostać poproszony o zmianę głównej rezerwacji na tę lokalizację do celów rozliczeniowych.

CIC Boston

Adres: 50 Milk Street, Boston, MA 02109
Licencjodawcy: CIC 50 Milk, LLC
Wynajmujący: Ponte Gadea Boston, LLC

Wymagania dotyczące ubezpieczenia:

Zakres ochrony i limity: W odniesieniu do przestrzeni, z których korzysta od czasu do czasu w Lokalu, Klient zgadza się utrzymywać na własny koszt w okresie obowiązywania niniejszej Umowy ubezpieczenie od ogólnej odpowiedzialności cywilnej („CGL”) w wysokości nie mniejszej niż 1 000 000 USD za ogólne szkody majątkowe i obrażenia ciała (w tym, bez ograniczeń, obrażenia ciała, choroby, choroby i śmierć) oraz 2 000 000 USD w łącznym zakresie odpowiedzialności,000.000 USD w łącznym ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej, a także polisę ubezpieczenia od pożaru, wandalizmu, złośliwego działania, rozszerzonego zakresu i tak zwanego ubezpieczenia „od wszelkiego ryzyka” w wysokości równej stu procentom (100%) kosztu odtworzenia, ubezpieczającą wszystkie meble, sprzęt, wyposażenie i mienie Klienta wszelkiego rodzaju, charakteru i opisu, które mogą znajdować się w Lokalu lub na jego terenie. Ubezpieczenie wymagane w niniejszym dokumencie musi być zawarte z ubezpieczycielami upoważnionymi do prowadzenia działalności w miejscu, w którym znajduje się Lokal, o ratingu nie niższym niż „A-VIII” w aktualnym raporcie Best’s Insurance Reports. W zakresie wymaganym przez prawo, Klient będzie również posiadał ubezpieczenie od odszkodowań pracowniczych. Wszystkie polisy ubezpieczeniowe wymagane na mocy niniejszej Umowy powinny być wystawione jako polisy podstawowe i nie powinny uzupełniać ani przekraczać zakresu ubezpieczenia CIC lub Licencjodawców.

Dodatkowi Ubezpieczeni: Klient zgadza się bezpośrednio i w imieniu swojego ubezpieczyciela, że następujące podmioty będą uważane za dodatkowych ubezpieczonych („Dodatkowi Ubezpieczeni”) na zasadzie podstawowej i nieskładkowej w ramach ich ogólnego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej i wymaganego Dodatku Zbiorczego opisanego poniżej:

CIC Innovation Communities, LLC d/b/a CIC; CIC Innovation Services, LLC; CIC 50 Milk, LLC; CIC USA Holdings, LLC; CIC Health, LLC; CIC Health Testing Services, LLC; The Cambridge Incubator, LLC; CIC Founder Holdco Inc.Ponte Gadea Boston, LLC; Ponte Gadea Florida; CB Richard Ellis-N.E. Partners, LP; Hub for Change, LLC d/b/a Impact Hub Boston; Innovation Studio, Inc; CIC Venture Cafe Global Institute Inc; oraz wszelkie inne podmioty, których dodania do niniejszego Załącznika A CIC może z czasem zażądać.

Omnibus Endorsement (do umieszczenia na COI): Aby wykazać powyższe, takie CGL i certyfikat ubezpieczenia muszą zawierać dokładnie następujące potwierdzenie („Omnibus Endorsement”):

„CIC Innovation Communities, LLC i podmioty wymienione w Załączniku A do Umowy o świadczenie usług zawartej pomiędzy wymienionym ubezpieczonym a CIC Innovation Communities, LLC, która może być okresowo zmieniana, są włączone jako Dodatkowi Ubezpieczeni na zasadzie podstawowej i bezskładkowej w ramach niniejszego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej”.

Posiadacz certyfikatu: Posiadacz certyfikatu powinien być następujący:

CIC Innovation Communities, LLC
1 Broadway – 14 piętro
Cambridge, MA 02142

Dostarczenie COI i próbka: Przed datą rozpoczęcia przez Klienta działalności w Lokalu lub korzystania z Lokalu, Klient dostarczy CIC certyfikat ubezpieczenia zgodny z ACORD 25-S lub ACORD-28, który musi zawierać Omnibus Endorsement. Przykładowy certyfikat ACORD 25-S jest dołączony dla wygody użytkownika.

Szczegóły budynku:

Budynek świadczy usługi HVAC od 8:00 do 19:00 w dni robocze oraz od 8:00 do 13:00 w sobotę. W innych okresach budynek może świadczyć usługi HVAC na żądanie po aktualnej stawce za godzinę. Należy pamiętać, że w gorące letnie weekendy w budynku może być bardzo ciepło, jeśli nie jest wymagane chłodzenie.

Do celów ubezpieczenia ubezpieczyciel może chcieć uzyskać następujące informacje:

Procedury awaryjne:

Kopia procedur awaryjnych budynku jest dostępna na stronie cic.com/emergency.

Akceptowane metody płatności: Automatyczny debet ACH, czek firmowy lub osobisty, przelew bankowy i kredyt ACH. W przypadku oferty coworkingowej wymagany jest automatyczny debet ACH.

Dodatkowe postanowienia umowy:

Poniższe sformułowanie jest zawarte w każdej Umowie dotyczącej tej lokalizacji:

 1. Spory objęte umową: Spory objęte umową będą rozstrzygane w drodze arbitrażu prowadzonego przez Amerykańskie Stowarzyszenie Arbitrażowe („AAA”). Spory objęte niniejszą umową obejmują wszelkie roszczenia, prawa, żądania, straty i podstawy powództwa wynikające: z umowy, zarówno wyraźnej, jak i dorozumianej; lub z czynu niedozwolonego; lub na podstawie jakichkolwiek teorii prawa zwyczajowego; lub na podstawie jakichkolwiek przymierzy dobrej wiary i uczciwego postępowania; lub na podstawie jakiejkolwiek polityki CIC; lub na podstawie jakiegokolwiek federalnego, stanowego lub gminnego statutu, zarządzenia, rozporządzenia lub rozporządzenia. Niniejsza umowa arbitrażowa nie zabrania podejmowania działań zmierzających wyłącznie do uzyskania nakazu sądowego niezbędnego do ochrony praw którejkolwiek ze stron. Z wyjątkiem działań określonych powyżej, arbitraż będzie wyłącznym środkiem, za pomocą którego CIC i Klient mogą dochodzić zadośćuczynienia w związku z jakimikolwiek Sporami Objętymi Ochroną. CIC i Klient wyraźnie zrzekają się prawa do procesu przed sędzią lub ławą przysięgłych w przypadku jakiegokolwiek Sporu Objętego Ochroną, jak również prawa do odwołania się od decyzji wydanej przez arbitra, z wyjątkiem przypadków, gdy decyzja została uzyskana w wyniku korupcji, oszustwa lub innego niewłaściwego wpływu lub z powodów wyraźnie określonych w ustawie mającej zastosowanie do unieważnienia orzeczenia arbitrażowego na mocy niniejszej umowy o arbitraż. Klient zgadza się, że jeśli chce dochodzić roszczeń przeciwko CIC lub Licencjodawcom, musi przedstawić CIC pisemny wniosek o arbitraż w ciągu sześciu (6) miesięcy od dnia, w którym Klient dowiedział się lub powinien był się dowiedzieć o Sporze Objętym Ochroną przeciwko CIC lub Licencjodawcom. Podobnie, CIC musi przedstawić pisemny wniosek o arbitraż Klientowi, przeciwko któremu chce dochodzić roszczenia, w tym samym terminie. Nieprzedstawienie przez Klienta lub CIC takiego wniosku w tym terminie będzie stanowić zrzeczenie się prawa do dochodzenia roszczeń na jakimkolwiek forum w związku ze Sporem Objętym Ochroną. O ile Klient i CIC nie uzgodnią inaczej, arbitraż odbędzie się w biurze AAA znajdującym się najbliżej siedziby CIC. CIC i Klient wybiorą jednego arbitra zgodnie z obowiązującymi zasadami arbitrażu nieruchomości AAA. Strona wnosząca spór do arbitrażu pokrywa wszystkie koszty arbitrażu do czasu, gdy arbiter zdecyduje o innym podziale kosztów. CIC i Klient są uprawnieni do uzyskania informacji wystarczających do odpowiedniego rozstrzygnięcia ich Sporów objętych Umową, w tym między innymi do dostępu do istotnych dokumentów i świadków, zgodnie z ustaleniami arbitra. Arbiter będzie stosował prawo wskazane w Umowie. Arbiter będzie miał prawo do przyznania odszkodowania pieniężnego i innych odszkodowań lub do nieprzyznawania odszkodowań, a także do określenia wszelkich innych zadośćuczynień, które w przeciwnym razie byłyby dostępne w sądzie. Arbiter wyda pisemną decyzję arbitrażową, która ujawni istotne ustalenia i wnioski, na których opiera się orzeczenie. Wyrok na podstawie orzeczenia wydanego przez arbitra może zostać wydany w dowolnym sądzie właściwym. Niniejsze postanowienie arbitrażowe pozostaje w mocy po rozwiązaniu Umowy.

Przegląd oferty – CIC Boston

Przestrzeń biurowa

Oferta CIC obejmuje elastyczną, rozszerzalną przestrzeń biurową skonfigurowaną do użytku przez firmy o różnych kształtach i rozmiarach. Zapewniamy kontrolę dostępu za pomocą kluczy elektronicznych. Wszystkie normalne media i usługi biurowe, takie jak energia elektryczna, klimatyzacja w godzinach pracy, odbiór śmieci itp. są wliczone w cenę. Dostęp jest możliwy w trybie 24 x 7 x 365. Klienci wybierający ofertę FlexSpace mogą mieć ograniczenia dotyczące liczby godzin, w których mogą uzyskać dostęp do CIC.

Meble biurowe

Każda osoba z dedykowaną przestrzenią otrzymuje kompletne stanowisko pracy, w tym biurko, regulowane krzesło biurowe i zamykane miejsce do przechowywania plików. Dodatkowe meble, takie jak tablice lub regały, są dostępne w większości przypadków bez dodatkowych opłat. Klienci bez dedykowanej przestrzeni będą mieli dostęp do współdzielonych obszarów roboczych.

Przyjęcie dla gości

Wszystkie dedykowane powierzchnie, a także coworking i FlexSpace, obejmują usługi recepcji dla gości, którzy witają klientów.

Internet

Każdy pracownik ma do dyspozycji szybkie przewodowe łącze internetowe do użytku biurowego, a także WiFi. Inne usługi internetowe (np. niezamknięte adresy IP) zależą od dostępności i mogą wiązać się z dodatkowymi opłatami.

Usługi pocztowe

Wszystkie oferty dedykowanych przestrzeni, a także coworking i FlexSpace, obejmują folder pocztowy i usługi pocztowe.

Kopiarka, drukarka i faks

Usługa obejmuje bezpłatne korzystanie z czarno-białych i kolorowych drukarek, komercyjnych kopiarek i faksów do typowych zastosowań biurowych. Prywatny numer faksu, który przekierowuje faksy na indywidualny adres e-mail w postaci plików pdf, jest udostępniany do dedykowanego użytku firmy. Dodatkowe numery są dostępne za opłatą. Pytania dotyczące drukowania wielu kopii broszur lub obszernych zadań drukowania należy kierować do pracownika CIC, ponieważ tego typu zadania mogą być zlecane zewnętrznym dostawcom usług drukowania.

Sale konferencyjne i budki telefoniczne

Usługa obejmuje bezpłatne korzystanie z dobrze wyposażonych sal konferencyjnych z projektorami danych lub ekranami projekcyjnymi, a także bezpłatne korzystanie z cyfrowego sprzętu audio i wideokonferencyjnego Polycom. Sale konferencyjne i budki telefoniczne są rezerwowane za pośrednictwem internetowego narzędzia do rezerwacji. Pytania dotyczące częstych całodniowych spotkań lub intensywnego wykorzystania do szkoleń lub innych celów można kierować do pracownika CIC w celu uzyskania szczegółowych informacji.

Usługi kuchenne

CIC ma w pełni zaopatrzone kuchnie, które często zawierają jogurty, owoce, napoje bezalkoholowe i inne przekąski oraz zimne napoje. CIC oferuje również pełen wybór kaw dla smakoszy oraz wysokiej klasy system parzenia kawy w filiżankach. Usługa ta jest wliczona w opłatę za usługę, a uczciwa konsumpcja odbywa się w systemie honorowym.

Terapia masażem

CIC utrzymuje gabinet masażu i współpracuje z niezależnymi profesjonalnymi masażystami, którzy regularnie do niego przychodzą. CIC zapewnia bezpłatne korzystanie z gabinetu masażu. Wszystkie opłaty za masaż trafiają wyłącznie do terapeuty i nie są rozliczane przez CIC. Korzystanie z tej usługi odbywa się według uznania klienta, a CIC nie ponosi odpowiedzialności.

Kabiny prysznicowe

CIC dysponuje kilkoma prysznicami dostępnymi dla klientów na zasadzie kolejności zgłoszeń. Prysznice wyposażone są w ręczniki i przybory toaletowe.

Pokój pielęgniarski

Pokoje pielęgniarskie można rezerwować za pośrednictwem internetowego narzędzia do rezerwacji. Każdy pokój oferuje miękkie oświetlenie, wygodne siedzenia, prywatną lodówkę i zamykane drzwi. Chociaż pokoje te są dostępne dla innych rezerwacji, pierwszeństwo mają rezerwacje pielęgniarskie.

Centrum fitness na miejscu

CIC Boston ma małe, ale ekskluzywne centrum fitness w budynku na 5. piętrze. Funkcje obejmują różnorodny sprzęt i maszyny do ćwiczeń aerobowych i siłowych, w tym wolne ciężary, ławki, bieżnie, rowery treningowe, steppery i inne. Ponadto w obiekcie znajduje się kilka szafek, z których można korzystać podczas treningu, a także pięć przestronnych kabin prysznicowych. Członkostwo wymaga symbolicznej dodatkowej opłaty. Dodatkowe informacje i link do rejestracji można znaleźć na stronie cic.com/50milkfitness.

Venture Café

Venture Café to wydarzenie networkingowe, które odbywa się w większość czwartków w CIC Cambridge – One Broadway w godzinach 15:00-20:00 i jest organizowane przez CIC Venture Cafe Global Institute, Inc. Dzięki modelowi „pay it forward” Venture Cafe odbywa się w CIC, aby zgromadzić członków lokalnej społeczności przedsiębiorców i innowatorów. Klienci CIC otrzymują bezpośredni dostęp do tego cotygodniowego wydarzenia. Oprócz piwa i wina, cotygodniowe Venture Café często obejmują gościnnych prelegentów, warsztaty itp. Uwaga: uczestnictwo w tych spotkaniach jest przywilejem, a nie prawem, a CIC Venture Cafe Global Institute, Inc. zastrzega sobie zarówno prawo do odmowy świadczenia usług, jak i do określenia, według własnego uznania, kogo zaprosić zgodnie ze swoją misją i zasadami.

Inne korzyści i zniżki

Wszyscy klienci CIC są uprawnieni do wyjątkowych zniżek na różne korzyści, takie jak członkostwo w siłowni, programy transportowe, takie jak współdzielenie rowerów i samochodów, oraz usługi biznesowe, w tym notarialne. Korzyści są regularnie dodawane i można je przeglądać online w portalu CIC.

Paszport CIC

Wszyscy klienci CIC mogą korzystać ze wspólnych obszarów, w tym sal konferencyjnych, budek telefonicznych, kuchni i obszarów coworkingowych, w dowolnej lokalizacji CIC na całym świecie. Uwaga: ponieważ ceny nieruchomości w naszych różnych lokalizacjach różnią się, jeśli zaczniesz konsekwentnie korzystać z droższej lokalizacji przez ponad 20% czasu, możesz zostać poproszony o zmianę głównej rezerwacji na tę lokalizację do celów rozliczeniowych.

Kampus CIC Cambridge

Adresy: One Broadway, Cambridge, MA 02142; 245 Main Street, Cambridge, MA 02142
Licencjodawcy: CIC One Broadway, LLC (Licencjodawca przy One Broadway); CIC 245 Main, LLC (Licencjodawca przy 245 Main Street)
Wynajmujący: MIT One Broadway, LLC (wynajmujący pod adresem One Broadway); The Trustees of One Cambridge Center Trust (wynajmujący pod adresem 245 Main Street)

Wymagania ubezpieczeniowe (dla wszystkich budynków):

Zakres ochrony i limity: W odniesieniu do przestrzeni, z których korzysta od czasu do czasu w Lokalu, Klient zgadza się utrzymywać na własny koszt w okresie obowiązywania niniejszej Umowy ubezpieczenie od ogólnej odpowiedzialności cywilnej („CGL”) w wysokości nie mniejszej niż 1 000 000 USD za ogólne szkody majątkowe i obrażenia ciała (w tym, bez ograniczeń, obrażenia ciała, choroby, choroby i śmierć) oraz 2 000 000 USD w łącznym zakresie odpowiedzialności,000.000 USD w łącznym ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej, a także polisę ubezpieczenia od pożaru, wandalizmu, złośliwego działania, rozszerzonego zakresu i tak zwanego ubezpieczenia „od wszelkiego ryzyka” w wysokości równej stu procentom (100%) kosztu odtworzenia, ubezpieczającą wszystkie meble, sprzęt, wyposażenie i mienie Klienta wszelkiego rodzaju, charakteru i opisu, które mogą znajdować się w Lokalu lub na jego terenie. Ubezpieczenie wymagane w niniejszym dokumencie musi być zawarte z ubezpieczycielami upoważnionymi do prowadzenia działalności w miejscu, w którym znajduje się Lokal, o ratingu nie niższym niż „A-VIII” w aktualnym raporcie Best’s Insurance Reports. W zakresie wymaganym przez prawo, Klient będzie również posiadał ubezpieczenie od odszkodowań pracowniczych. Wszystkie polisy ubezpieczeniowe wymagane na mocy niniejszej Umowy powinny być wystawione jako polisy podstawowe i nie powinny uzupełniać ani przekraczać zakresu ubezpieczenia CIC lub Licencjodawców.

Dodatkowi Ubezpieczeni: Klient zgadza się bezpośrednio i w imieniu swojego ubezpieczyciela, że następujące podmioty będą uważane za dodatkowych ubezpieczonych („Dodatkowi Ubezpieczeni”) na zasadzie podstawowej i nieskładkowej w ramach ich ogólnego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej i wymaganego Dodatku Zbiorczego opisanego poniżej:

CIC Innovation Communities, LLC d/b/a CIC; CIC Innovation Services, LLC; CIC One Broadway, LLC; 101 Main CIC, LLC; CIC 245 Main, LLC; CIC USA Holdings, LLC; CIC Health, LLC; CIC Health Testing Services, LLC; The Cambridge Incubator, LLC; CIC Founder Holdco Inc.; MIT One Broadway Fee Owner LLC; MIT One Broadway LLC i agent zarządzający; Jones Lang LaSalle Americas, Inc; Colliers Meredith & Grew, Inc; Colliers International New England, LLC; RREEF America REIT II Corp. PPP; RREEF Management LLC & RREEF America, LLC; CB Richard Ellis, Inc.; CB Richard Ellis-NE Partners, LP; One Cambridge Center Trust; The Trustees of One Cambridge Center Trust; Boston Properties Limited Partnership; Boston Properties, Inc.; BP Management, L.P.; Innovation Studio, Inc.; CIC Venture Cafe Global Institute Inc. oraz wszelkie inne podmioty, których dodania do niniejszego Załącznika A CIC może z czasem zażądać.

Omnibus Endorsement (do umieszczenia na COI): Aby wykazać powyższe, takie CGL i certyfikat ubezpieczenia muszą zawierać dokładnie następujące potwierdzenie („Omnibus Endorsement”):

„CIC Innovation Communities, LLC i podmioty wymienione w Załączniku A do Umowy o świadczenie usług zawartej pomiędzy wymienionym ubezpieczonym a CIC Innovation Communities, LLC, która może być okresowo zmieniana, są włączone jako Dodatkowi Ubezpieczeni na zasadzie podstawowej i bezskładkowej w ramach niniejszego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej”.

Posiadacz certyfikatu: Posiadacz certyfikatu powinien być następujący:

CIC Innovation Communities, LLC
1 Broadway – 14 piętro
Cambridge, MA 02142

Dostarczenie COI i próbka: Przed datą rozpoczęcia przez Klienta działalności w Lokalu lub korzystania z Lokalu, Klient dostarczy CIC certyfikat ubezpieczenia zgodny z ACORD 25-S lub ACORD-28, który musi zawierać Omnibus Endorsement. Przykładowy certyfikat ACORD 25-S jest dołączony dla wygody użytkownika.

Szczegóły budynku:

Budynek zapewnia usługi HVAC w normalnych godzinach pracy i przez pierwszą połowę soboty. W innych okresach budynek może świadczyć usługi HVAC na żądanie według aktualnej stawki za godzinę. Należy pamiętać, że w gorące letnie weekendy w budynku może być bardzo ciepło, jeśli nie jest wymagane chłodzenie.

Do celów ubezpieczenia ubezpieczyciel może chcieć uzyskać następujące informacje:

Budynek świadczy usługi HVAC od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 20:00 oraz w soboty w godzinach od 9:00 do 13:00, bez dodatkowych opłat. Usługa HVAC po godzinach może być świadczona przez Wynajmującego na żądanie co najmniej jeden (1) dzień roboczy przed datą usługi według stawki godzinowej za pompę ciepła za godzinę, przy minimalnej opłacie za żądanie.

Do celów ubezpieczenia ubezpieczyciel może chcieć uzyskać następujące informacje:

Procedury awaryjne

Kopia procedur awaryjnych dla każdego budynku jest dostępna na stronie cic.com/emergency.

Akceptowane metody płatności: Automatyczny debet ACH, czek firmowy lub osobisty, przelew bankowy i kredyt ACH. W przypadku oferty coworkingowej wymagany jest automatyczny debet ACH.


Dodatkowe postanowienia umowy:

Poniższe sformułowanie jest zawarte w każdej Umowie dotyczącej tej lokalizacji:

 1. Spory objęte umową: Spory objęte umową będą rozstrzygane w drodze arbitrażu prowadzonego przez Amerykańskie Stowarzyszenie Arbitrażowe („AAA”). Spory objęte niniejszą umową obejmują wszelkie roszczenia, prawa, żądania, straty i podstawy powództwa wynikające: z umowy, zarówno wyraźnej, jak i dorozumianej; lub z czynu niedozwolonego; lub na podstawie jakichkolwiek teorii prawa zwyczajowego; lub na podstawie jakichkolwiek przymierzy dobrej wiary i uczciwego postępowania; lub na podstawie jakiejkolwiek polityki CIC; lub na podstawie jakiegokolwiek federalnego, stanowego lub gminnego statutu, zarządzenia, rozporządzenia lub rozporządzenia. Niniejsza umowa arbitrażowa nie zabrania podejmowania działań zmierzających wyłącznie do uzyskania nakazu sądowego niezbędnego do ochrony praw którejkolwiek ze stron. Z wyjątkiem działań określonych powyżej, arbitraż będzie wyłącznym środkiem, za pomocą którego CIC i Klient mogą dochodzić zadośćuczynienia w związku z jakimikolwiek Sporami Objętymi Ochroną. CIC i Klient wyraźnie zrzekają się prawa do procesu przed sędzią lub ławą przysięgłych w przypadku jakiegokolwiek Sporu Objętego Ochroną, jak również prawa do odwołania się od decyzji wydanej przez arbitra, z wyjątkiem przypadków, gdy decyzja została uzyskana w wyniku korupcji, oszustwa lub innego niewłaściwego wpływu lub z powodów wyraźnie określonych w ustawie mającej zastosowanie do unieważnienia orzeczenia arbitrażowego na mocy niniejszej umowy o arbitraż. Klient zgadza się, że jeśli chce dochodzić roszczeń przeciwko CIC lub Licencjodawcom, musi przedstawić CIC pisemny wniosek o arbitraż w ciągu sześciu (6) miesięcy od dnia, w którym Klient dowiedział się lub powinien był się dowiedzieć o Sporze Objętym Ochroną przeciwko CIC lub Licencjodawcom. Podobnie, CIC musi przedstawić pisemny wniosek o arbitraż Klientowi, przeciwko któremu chce dochodzić roszczenia, w tym samym terminie. Nieprzedstawienie przez Klienta lub CIC takiego wniosku w tym terminie będzie stanowić zrzeczenie się prawa do dochodzenia roszczeń na jakimkolwiek forum w związku ze Sporem Objętym Ochroną. O ile Klient i CIC nie uzgodnią inaczej, arbitraż odbędzie się w biurze AAA znajdującym się najbliżej siedziby CIC. CIC i Klient wybiorą jednego arbitra zgodnie z obowiązującymi zasadami arbitrażu nieruchomości AAA. Strona wnosząca spór do arbitrażu pokrywa wszystkie koszty arbitrażu do czasu, gdy arbiter zdecyduje o innym podziale kosztów. CIC i Klient są uprawnieni do uzyskania informacji wystarczających do odpowiedniego rozstrzygnięcia ich Sporów objętych Umową, w tym między innymi do dostępu do istotnych dokumentów i świadków, zgodnie z ustaleniami arbitra. Arbiter będzie stosował prawo wskazane w Umowie. Arbiter będzie miał prawo do przyznania odszkodowania pieniężnego i innych odszkodowań lub do nieprzyznawania odszkodowań, a także do określenia wszelkich innych zadośćuczynień, które w przeciwnym razie byłyby dostępne w sądzie. Arbiter wyda pisemną decyzję arbitrażową, która ujawni istotne ustalenia i wnioski, na których opiera się orzeczenie. Wyrok na podstawie orzeczenia wydanego przez arbitra może zostać wydany w dowolnym sądzie właściwym. Niniejsze postanowienie arbitrażowe pozostaje w mocy po rozwiązaniu Umowy.

Przegląd oferty – kampus CIC Cambridge

Przestrzeń biurowa

Oferta CIC obejmuje elastyczną powierzchnię biurową z możliwością rozbudowy, skonfigurowaną do użytku przez firmy o różnych kształtach i rozmiarach. Zapewniamy kontrolę dostępu za pomocą kluczy elektronicznych i nagrań wideo. Wszystkie normalne media i usługi biurowe, takie jak energia elektryczna, klimatyzacja w godzinach pracy, odbiór śmieci itp. są wliczone w cenę. Dostęp jest możliwy w trybie 24 x 7 x 365. Klienci wybierający ofertę FlexSpace mogą mieć ograniczenia dotyczące liczby godzin, w których mogą uzyskać dostęp do CIC. Klienci wybierający ofertę coworkingową mogą być ograniczeni do maksymalnie pięciu osób.

Meble biurowe

Każda osoba z dedykowaną przestrzenią otrzymuje kompletne stanowisko pracy, w tym biurko, regulowane krzesło biurowe i zamykane miejsce do przechowywania plików. Dodatkowe meble, takie jak tablice lub regały, są dostępne w większości przypadków bez dodatkowych opłat. Klienci bez dedykowanej przestrzeni będą mieli dostęp do współdzielonych obszarów roboczych.

Przyjęcie dla gości

Wszystkie dedykowane powierzchnie, a także coworking i FlexSpace, obejmują usługi recepcji dla gości, którzy witają klientów.

Internet

Każda osoba ma dostęp do szybkiego łącza internetowego do użytku biurowego. CIC posiada własny blok adresów IP przypisanych przez ARIN i utrzymuje dwa szybkie połączenia (redundantny światłowodowy Ethernet z oddzielnymi ścieżkami i punktami wejścia) z Internetem oraz zapewnia redundancję routingu opartą na BGP. Inne usługi internetowe (np. niezamknięte adresy IP) zależą od dostępności i mogą wiązać się z dodatkowymi opłatami.

Usługi pocztowe

Wszystkie oferty dedykowanych przestrzeni, a także coworking i FlexSpace, obejmują folder pocztowy i usługi pocztowe.

Kopiarka, drukarka i faks

Usługa obejmuje bezpłatne korzystanie z czarno-białych i kolorowych drukarek, komercyjnych kopiarek i faksów do typowych zastosowań biurowych. Dla klientów, którzy nie pracują w firmie, dostępny jest prywatny numer faksu, który przekierowuje faksy na indywidualny adres e-mail w postaci plików PDF. Dodatkowe numery są dostępne za opłatą. Pytania dotyczące drukowania wielu kopii broszur lub obszernych zadań drukowania należy kierować do pracownika CIC, ponieważ tego typu zadania mogą być zlecane zewnętrznym dostawcom usług drukowania.

Sale konferencyjne i budki telefoniczne

Usługa obejmuje bezpłatne korzystanie z dobrze wyposażonych sal konferencyjnych z projektorami danych lub ekranami projekcyjnymi, a także bezpłatne korzystanie z cyfrowego sprzętu audio i wideokonferencyjnego Polycom. Sale konferencyjne i budki telefoniczne są rezerwowane za pośrednictwem internetowego narzędzia do rezerwacji. Pytania dotyczące częstych całodniowych spotkań lub intensywnego wykorzystania do szkoleń lub innych celów można kierować do pracownika CIC w celu uzyskania szczegółowych informacji.

Usługi kuchenne

CIC ma w pełni zaopatrzone kuchnie, które często zawierają jogurty, owoce, napoje bezalkoholowe i inne przekąski oraz zimne napoje. CIC oferuje również pełen wybór kaw dla smakoszy oraz wysokiej klasy system parzenia kawy w filiżankach. Usługa ta jest wliczona w opłatę za usługę, a uczciwa konsumpcja odbywa się w systemie honorowym.

Terapia masażem

CIC utrzymuje gabinet masażu i współpracuje z niezależnymi profesjonalnymi masażystami, którzy regularnie do niego przychodzą. CIC zapewnia bezpłatne korzystanie z gabinetu masażu. Wszystkie opłaty za masaż trafiają wyłącznie do terapeuty i nie są rozliczane przez CIC. Korzystanie z tej usługi odbywa się według uznania klienta, a CIC nie ponosi odpowiedzialności.

Programy Wellness

CIC oferuje różne programy odnowy biologicznej, które zmieniają się w zależności od zainteresowania i pory roku. Obecnie na miejscu odbywają się cotygodniowe zajęcia jogi, medytacji, klub biegowy i nie tylko. Niektóre programy wiążą się z dodatkowymi opłatami, które są uiszczane bezpośrednio nauczycielowi i nie są rozliczane przez CIC. Korzystanie z tych programów i zajęć odbywa się według uznania klienta, a CIC nie ponosi za nie odpowiedzialności.

Kabiny prysznicowe

CIC dysponuje kilkoma prysznicami dostępnymi dla klientów na zasadzie kolejności zgłoszeń. Prysznice wyposażone są w ręczniki i przybory toaletowe.

Pokój pielęgniarski

Pokoje pielęgniarskie można rezerwować za pośrednictwem internetowego narzędzia do rezerwacji. Każdy pokój oferuje miękkie oświetlenie, wygodne siedzenia, prywatną lodówkę i zamykane drzwi. Chociaż pokoje te są dostępne dla innych rezerwacji, pierwszeństwo mają rezerwacje pielęgniarskie.

Pokój gier

CIC oferuje klientom wspólny dostęp do stołów do ping ponga i różnych systemów do gier. Są one dostępne na zasadzie „kto pierwszy, ten lepszy”.

Venture Café

Venture Café to wydarzenie networkingowe, które odbywa się w większość czwartków w CIC Cambridge – One Broadway w godzinach 15:00-20:00 i jest organizowane przez CIC Venture Cafe Global Institute, Inc. Dzięki modelowi „pay it forward” Venture Cafe odbywa się w CIC, aby zgromadzić członków lokalnej społeczności przedsiębiorców i innowatorów. Klienci CIC otrzymują bezpośredni dostęp do tego cotygodniowego wydarzenia. Oprócz piwa i wina, cotygodniowe Venture Café często obejmują gościnnych prelegentów, warsztaty itp. Uwaga: uczestnictwo w tych spotkaniach jest przywilejem, a nie prawem, a CIC Venture Cafe Global Institute, Inc. zastrzega sobie zarówno prawo do odmowy świadczenia usług, jak i do określenia, według własnego uznania, kogo zaprosić zgodnie ze swoją misją i zasadami.

Psy w CIC

Psy są dozwolone w niektórych wyznaczonych obszarach lokalizacji CIC 245 Main Street, w tym w niektórych obszarach wspólnych, takich jak korytarze. Każdy Klient lub pracownik Klienta, który chce przyprowadzić swojego psa do pracy przy 245 Main Street, musi wypełnić formularz „Przyprowadzanie psa do CIC – wniosek i umowa” i uzyskać pisemną zgodę CIC przed przyprowadzeniem psa do Lokalu CIC. Wszyscy właściciele psów i powiązani z nimi Klienci muszą przez cały czas przestrzegać zasad CIC dotyczących psów (zamieszczonych na stronie www.cic.com/dogpolicy). Zachęcamy członków społeczności CIC do bezpośredniego kontaktu z pracownikami CIC w przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących zachowania poszczególnych psów, aby zapewnić wszystkim członkom społeczności CIC poczucie bezpieczeństwa w ich miejscach pracy.

Inne korzyści i zniżki

Wszyscy klienci CIC są uprawnieni do wyjątkowych zniżek na różne korzyści, takie jak członkostwo w siłowni, programy transportowe, takie jak współdzielenie rowerów i samochodów, oraz usługi biznesowe, w tym notarialne. Korzyści są regularnie dodawane i można je przeglądać online w portalu CIC.

Paszport CIC

Wszyscy klienci CIC mogą korzystać ze wspólnych obszarów, w tym sal konferencyjnych, budek telefonicznych, kuchni i obszarów coworkingowych, w dowolnej lokalizacji CIC na całym świecie. Uwaga: ponieważ ceny nieruchomości w naszych różnych lokalizacjach różnią się, jeśli zaczniesz konsekwentnie korzystać z droższej lokalizacji przez ponad 20% czasu, możesz zostać poproszony o zmianę głównej rezerwacji na tę lokalizację do celów rozliczeniowych.

CIC@4220

Adres: 4220 Duncan Avenue, St. Louis, MO 63110
Licencjodawca: CIC 4220 Duncan, LLC
Wynajmujący: 4220 Duncan, LLC

Wymagania dotyczące ubezpieczenia:

Zakres ochrony i limity: W odniesieniu do przestrzeni, z których korzysta od czasu do czasu w Lokalu, Klient zgadza się utrzymywać na własny koszt w okresie obowiązywania niniejszej Umowy ubezpieczenie od ogólnej odpowiedzialności cywilnej („CGL”) w wysokości nie mniejszej niż 1 000 000 USD za ogólne szkody majątkowe i obrażenia ciała (w tym, bez ograniczeń, obrażenia ciała, choroby, choroby i śmierć) oraz 2 000 000 USD w łącznym zakresie odpowiedzialności,000.000 USD w łącznym ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej, a także polisę ubezpieczenia od pożaru, wandalizmu, złośliwego działania, rozszerzonego zakresu i tak zwanego ubezpieczenia „od wszelkiego ryzyka” w wysokości równej stu procentom (100%) kosztu odtworzenia, ubezpieczającą wszystkie meble, sprzęt, wyposażenie i mienie Klienta wszelkiego rodzaju, charakteru i opisu, które mogą znajdować się w Lokalu lub na jego terenie. Ubezpieczenie wymagane w niniejszym dokumencie musi być zawarte z ubezpieczycielami upoważnionymi do prowadzenia działalności w miejscu, w którym znajduje się Lokal, o ratingu nie niższym niż „A-VIII” w aktualnym raporcie Best’s Insurance Reports. W zakresie wymaganym przez prawo, Klient będzie również posiadał ubezpieczenie od odszkodowań pracowniczych. Wszystkie polisy ubezpieczeniowe wymagane na mocy niniejszej Umowy powinny być wystawione jako polisy podstawowe i nie powinny uzupełniać ani przekraczać zakresu ubezpieczenia CIC lub Licencjodawców.


Dodatkowi Ubezpieczeni: Klient zgadza się bezpośrednio i w imieniu swojego ubezpieczyciela, że następujące podmioty będą uważane za dodatkowych ubezpieczonych („Dodatkowi Ubezpieczeni”) na zasadzie podstawowej i nieskładkowej w ramach ich ogólnego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej i wymaganego Dodatku Zbiorczego opisanego poniżej:

CIC 4220 Duncan, LLC; CIC Innovation Communities, LLC d/b/a CIC; CIC Innovation Services, LLC; CIC University Projects, LLC; CIC Property Management, LLC; CIC USA Holdings, LLC; CIC Health, LLC; CIC Health Testing Services, LLC; CIC Venture Cafe Global Institute Inc; The Cambridge Incubator, LLC; CIC Founder Holdco Inc.; 4220 Duncan, LLC; 4220 Duncan Holding, LLC; LS 4220 Duncan JV, LLC; Wexford Asset Management, LLC; Wexford Equities, LLC; Wexford Development, LLC; Wexford Science & Technology, LLC; Ventas Life Sciences, LLC; VTR; Innovation Studio, Inc; Venture Cafe St. Louis, Inc; oraz wszelkie inne podmioty, których dodania do niniejszego Załącznika A może z czasem zażądać CIC.

Omnibus Endorsement (do umieszczenia na COI): Aby wykazać powyższe, takie CGL i certyfikat ubezpieczenia muszą zawierać dokładnie następujące potwierdzenie („Omnibus Endorsement”):

„CIC Innovation Communities, LLC i podmioty wymienione w Załączniku A do Umowy o świadczenie usług zawartej pomiędzy wymienionym ubezpieczonym a CIC Innovation Communities, LLC, która może być okresowo zmieniana, są włączone jako Dodatkowi Ubezpieczeni na zasadzie podstawowej i bezskładkowej w ramach niniejszego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej”.

Posiadacz certyfikatu: Posiadacz certyfikatu powinien być następujący:

CIC 4220 Duncan, LLC
4220 Duncan Ave – 2 piętro
St. Louis, MO 63110

Dostarczenie COI i próbka: Przed datą rozpoczęcia przez Klienta działalności w Lokalu lub korzystania z Lokalu, Klient dostarczy CIC certyfikat ubezpieczenia zgodny z ACORD 25-S lub ACORD-28, który musi zawierać Omnibus Endorsement. Przykładowy certyfikat ACORD 25-S jest dołączony dla wygody użytkownika.

Szczegóły budynku:

Budynek zapewnia usługi HVAC 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, z energooszczędnymi ograniczeniami po normalnych godzinach pracy, które obecnie są uważane za poniedziałek do piątku od 8:00 do 20:00 i soboty od 8:00 do 13:00.

Do celów ubezpieczenia ubezpieczyciel może chcieć uzyskać następujące informacje:

Procedury awaryjne:

Kopia procedur awaryjnych budynku jest dostępna na stronie cic.com/emergency.

Akceptowane metody płatności: Automatyczny debet ACH, czek firmowy lub osobisty, przelew bankowy i kredyt ACH.

Dodatkowe postanowienia umowy:

Poniższe sformułowanie jest zawarte w każdej Umowie dotyczącej tej lokalizacji:

 1. Klient będzie przestrzegać określonej polityki, która może być od czasu do czasu zmieniana, ustanowionej przez organizację non-profit Center of Research Technology and Entrepreneurial Exchange („CORTEX”) lub jej podmiot stowarzyszony, w zakresie dostarczania do CORTEX powiadomień o ofertach pracy w Lokalu, które to informacje o ofertach pracy mogą być zamieszczane lub publikowane przez CORTEX i przekazywane odpowiednim agencjom rządowym.
 2. Spory objęte umową: Spory objęte umową będą rozstrzygane w drodze arbitrażu prowadzonego przez Amerykańskie Stowarzyszenie Arbitrażowe („AAA”). Spory objęte niniejszą umową obejmują wszelkie roszczenia, prawa, żądania, straty i podstawy powództwa wynikające: z umowy, zarówno wyraźnej, jak i dorozumianej; lub z czynu niedozwolonego; lub na podstawie jakichkolwiek teorii prawa zwyczajowego; lub na podstawie jakichkolwiek przymierzy dobrej wiary i uczciwego postępowania; lub na podstawie jakiejkolwiek polityki CIC; lub na podstawie jakiegokolwiek federalnego, stanowego lub gminnego statutu, zarządzenia, rozporządzenia lub rozporządzenia. Niniejsza umowa arbitrażowa nie zabrania podejmowania działań zmierzających wyłącznie do uzyskania nakazu sądowego niezbędnego do ochrony praw którejkolwiek ze stron. Z wyjątkiem działań określonych powyżej, arbitraż będzie wyłącznym środkiem, za pomocą którego CIC i Klient mogą dochodzić zadośćuczynienia w związku z jakimikolwiek Sporami Objętymi Ochroną. CIC i Klient wyraźnie zrzekają się prawa do procesu przed sędzią lub ławą przysięgłych w przypadku jakiegokolwiek Sporu Objętego Ochroną, jak również prawa do odwołania się od decyzji wydanej przez arbitra, z wyjątkiem przypadków, gdy decyzja została uzyskana w wyniku korupcji, oszustwa lub innego niewłaściwego wpływu lub z powodów wyraźnie określonych w ustawie mającej zastosowanie do unieważnienia orzeczenia arbitrażowego na mocy niniejszej umowy o arbitraż. Klient zgadza się, że jeśli chce dochodzić roszczeń przeciwko CIC lub Licencjodawcom, musi przedstawić CIC pisemny wniosek o arbitraż w ciągu sześciu (6) miesięcy od dnia, w którym Klient dowiedział się lub powinien był się dowiedzieć o Sporze Objętym Ochroną przeciwko CIC lub Licencjodawcom. Podobnie, CIC musi przedstawić pisemny wniosek o arbitraż Klientowi, przeciwko któremu chce dochodzić roszczenia, w tym samym terminie. Nieprzedstawienie przez Klienta lub CIC takiego wniosku w tym terminie będzie stanowić zrzeczenie się prawa do dochodzenia roszczeń na jakimkolwiek forum w związku ze Sporem Objętym Ochroną. O ile Klient i CIC nie uzgodnią inaczej, arbitraż odbędzie się w biurze AAA znajdującym się najbliżej siedziby CIC. CIC i Klient wybiorą jednego arbitra zgodnie z obowiązującymi zasadami arbitrażu nieruchomości AAA. Strona wnosząca spór do arbitrażu pokrywa wszystkie koszty arbitrażu do czasu, gdy arbiter zdecyduje o innym podziale kosztów. CIC i Klient są uprawnieni do uzyskania informacji wystarczających do odpowiedniego rozstrzygnięcia ich Sporów objętych Umową, w tym między innymi do dostępu do istotnych dokumentów i świadków, zgodnie z ustaleniami arbitra. Arbiter będzie stosował prawo wskazane w Umowie. Arbiter będzie miał prawo do przyznania odszkodowania pieniężnego i innych odszkodowań lub do nieprzyznawania odszkodowań, a także do określenia wszelkich innych zadośćuczynień, które w przeciwnym razie byłyby dostępne w sądzie. Arbiter wyda pisemną decyzję arbitrażową, która ujawni istotne ustalenia i wnioski, na których opiera się orzeczenie. Wyrok na podstawie orzeczenia wydanego przez arbitra może zostać wydany w dowolnym sądzie właściwym. Niniejsze postanowienie arbitrażowe pozostaje w mocy po rozwiązaniu Umowy.
 3. Regulamin: Żadne z postanowień niniejszego regulaminu („Regulamin”) nie zastępuje jakiegokolwiek postanowienia Umowy. W przypadku sprzeczności lub niespójności pomiędzy niniejszym Regulaminem a Umową, pierwszeństwo ma Regulamin. Budynek, w którym znajduje się Lokal, zwany jest w niniejszym dokumencie „Budynkiem”. Regulamin jest następujący:
  1. Klient nie będzie obciążał ani blokował wspólnych wejść, holi, wind, chodników i klatek schodowych Budynku ani wykorzystywał ich do celów innych niż wejście lub wyjście do i z Budynku.
  2. Z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych w Umowie, do której załączony jest niniejszy Regulamin, żaden znak, tablica, zdjęcie, reklama, nazwa lub informacja nie będą instalowane lub wyświetlane na jakiejkolwiek części zewnętrznej Lokalu lub Budynku bez uprzedniej pisemnej zgody CIC. CIC i Wynajmujący mają prawo do usunięcia, na wyłączny koszt Klienta i bez uprzedzenia, wszelkich znaków zainstalowanych lub wyświetlanych z naruszeniem niniejszej zasady.
  3. Jeżeli CIC lub Wynajmujący sprzeciwią się na piśmie jakimkolwiek zasłonom, żaluzjom, roletom, ekranom lub wiszącym roślinom lub innym podobnym przedmiotom przymocowanym lub używanym w związku z jakimkolwiek oknem lub drzwiami w Lokalu lub umieszczonym na jakimkolwiek parapecie, które to okno, drzwi lub parapet są (a) widoczne z zewnątrz Lokalu oraz (b) nie zostały uwzględnione w planach zatwierdzonych przez CIC i Wynajmującego, wówczas Klient niezwłocznie usunie wspomniane zasłony, żaluzje, rolety, ekrany lub wiszące rośliny lub inne podobne przedmioty na swój wyłączny koszt.
  4. Duże dostawy powinny być realizowane nie później niż o godzinie 8 rano i nie wcześniej niż o godzinie 18 w dni powszednie lub o dowolnej porze w weekendy lub święta. Nie będą realizowane żadne dostawy, które utrudniałyby lub zakłócały funkcjonowanie Budynku lub innych najemców. Przemieszczanie mebli, sprzętu biurowego lub innych dużych lub nieporęcznych materiałów przez powierzchnie wspólne będzie ograniczone do godzin wyznaczonych przez wynajmującego i będzie podlegać uzasadnionym ograniczeniom, które może nałożyć wynajmujący. Każde użycie windy towarowej musi być wcześniej skoordynowane z CIC.
  5. Klient nie może umieszczać na żadnej podłodze w Lokalu ładunku przekraczającego obciążenie na stopę kwadratową, które (a) taka podłoga została zaprojektowana do przenoszenia lub (b) jest dozwolone przez obowiązujące prawo. Urządzenia i sprzęt, które powodują hałas lub wibracje, które mogą być przenoszone na strukturę Budynku w takim stopniu, że mogą być uciążliwe dla innych klientów lub najemców, będą umieszczane i utrzymywane przez Klienta, na jego wyłączny koszt, na eliminatorach wibracji lub innych urządzeniach wystarczających do wyeliminowania takich hałasów i wibracji do poziomów rozsądnie akceptowalnych dla CIC, Wynajmującego i wszelkich innych zainteresowanych stron.
  6. Klient nie może instalować żadnych anten radiowych, telewizyjnych lub innych, sprzętu komórkowego lub innego sprzętu komunikacyjnego ani innych urządzeń na dachu lub ścianach zewnętrznych Lokalu, chyba że zgodnie z Umową. Klient nie będzie zakłócał komunikacji radiowej, telewizyjnej ani innej komunikacji cyfrowej lub elektronicznej w Budynku lub w innym miejscu.
  7. Zabrania się akwizycji, akwizycji, nagabywania i dystrybucji ulotek lub innych materiałów pisemnych w Budynku, na jego terenie lub wokół niego.
  8. Klient będzie przechowywać wszystkie swoje śmieci i odpadki w pojemnikach znajdujących się w Lokalu lub w pojemnikach wyznaczonych przez Wynajmującego poza Lokalem. Klient nie może umieszczać w takim pojemniku żadnych materiałów, których nie można pozbyć się w zwykły i zwyczajowy sposób.
  9. Lokal nie może być wykorzystywany do zakwaterowania ani do żadnych niewłaściwych, niemoralnych lub budzących sprzeciw celów. Z wyjątkiem przypadków określonych w Umowie, w Lokalu nie będzie się gotować ani nie będzie to dozwolone.
  10. Klient będzie przestrzegać wszystkich procedur bezpieczeństwa, ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji oraz przepisów ustanowionych przez CIC, Wynajmującego lub jakikolwiek organ rządowy.
  11. Klient nie będzie modyfikował żadnych zamków do Lokalu.
  12. Klient będzie współpracować i uczestniczyć we wszystkich uzasadnionych programach bezpieczeństwa dotyczących Lokalu.
  13. Klient nie zezwala na przebywanie zwierząt w Budynku, z wyjątkiem zwierząt służbowych.
  14. Rowery nie mogą być wnoszone do Budynku (w tym do wind i klatek schodowych Budynku) z wyjątkiem obszarów wyznaczonych przez CIC lub Wynajmującego. Hoverboardy są zabronione w Budynku i Lokalu.
  15. Woda i umywalki oraz inne urządzenia hydrauliczne nie mogą być używane do celów innych niż te, do których zostały skonstruowane, i nie mogą być w nich składowane zmiotki, śmieci, szmaty ani inne substancje.
  16. Odprowadzanie ścieków przemysłowych będzie dozwolone tylko wtedy, gdy Klient, na swój wyłączny koszt, uprzednio uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia i licencje od wszystkich właściwych organów rządowych.
  17. Palenie w Budynku jest zabronione.
  18. Klient będzie przestrzegać wszystkich nakazów, wymogów i warunków nałożonych obecnie lub w przyszłości przez obowiązujące przepisy prawa lub w uzasadniony sposób nałożonych przez CIC i/lub Wynajmującego w sposób zgodny z budynkami biurowymi/badawczymi pierwszej klasy na podrynku Cortex („Przepisy dotyczące odpadów”) w zakresie zbierania, sortowania, segregacji i recyklingu odpadów, śmieci, odpadów i śmieci wytwarzanych przez Klienta (łącznie „Odpady”), w tym (bez ograniczeń) segregacji Odpadów w pojemnikach zatwierdzonych przez CIC i Wynajmującego oraz usuwania takich pojemników zgodnie z harmonogramami zbiórki określonymi w Przepisach dotyczących odpadów.
  19. CIC może zrzec się jednego lub większej liczby postanowień niniejszego Regulaminu na rzecz Klienta lub innej strony, ale takie zrzeczenie się przez CIC nie będzie interpretowane jako zrzeczenie się takiego Regulaminu na rzecz Klienta lub innej takiej strony, ani nie uniemożliwi CIC późniejszego egzekwowania takiego Regulaminu wobec któregokolwiek lub wszystkich klientów, w tym Klienta.
  20. Niniejszy Regulamin stanowi uzupełnienie i nie będzie interpretowany jako w jakikolwiek sposób modyfikujący lub zmieniający, w całości lub w części, warunki, zobowiązania, umowy i warunki Umowy.
  21. CIC zastrzega sobie prawo do ustanawiania innych uzasadnionych zasad i regulacji, które w jej ocenie mogą być od czasu do czasu konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony, dbałości o czystość Lokalu i Budynku lub zachowania w nich porządku; pod warunkiem jednak, że CIC przekaże Klientowi pisemne powiadomienie (wystarczy wiadomość e-mail) o takich zasadach i regulacjach przed ich wejściem w życie. Klient zgadza się przestrzegać niniejszego Regulaminu oraz wszelkich dodatkowych zasad i przepisów wydanych lub przyjętych przez CIC lub Wynajmującego.
  22. Klient ponosi odpowiedzialność za przestrzeganie niniejszego Regulaminu przez swoich agentów, pracowników, zaproszonych, wykonawców, licencjobiorców, gości lub cesjonariuszy (zwanych w niniejszym dokumencie „Stroną Klienta” lub „Stronami Klienta”).
 4. Dozwolony użytek:
  1. Klient będzie korzystać z Lokalu zgodnie z Dozwolonym Użytkowaniem (zdefiniowanym poniżej) i nie będzie korzystać z Lokalu ani zezwalać na korzystanie z Lokalu w jakimkolwiek innym celu bez uprzedniej pisemnej zgody CIC, której CIC może odmówić według własnego uznania.
  2. Z zastrzeżeniem Ograniczonego Użytkowania (zdefiniowanego poniżej) oraz innych warunków i postanowień określonych w niniejszym dokumencie, Dozwolone Użytkowanie jest zdefiniowane jako ogólne użytkowanie biurowe. Użytkowanie przez Klienta będzie zgodne ze wszystkimi federalnymi, stanowymi, miejskimi i lokalnymi przepisami prawa, kodeksami, rozporządzeniami, zasadami i regulacjami organów rządowych, komitetów, stowarzyszeń lub innych komitetów regulacyjnych, agencji lub organów zarządzających mających jurysdykcję nad Lokalem, Budynkiem, CIC lub Wynajmującym, w tym zarówno z prawem ustawowym, jak i prawem zwyczajowym oraz zasadami i przepisami dotyczącymi odpadów niebezpiecznych.
  3. „Ograniczone Użytkowanie” to wszelkie użytkowanie, które nie jest dozwolone w Lokalu i Budynku. Klient nie będzie wykorzystywał ani zezwalał na wykorzystywanie jakiejkolwiek części Lokalu do następujących Ograniczonych Użytków i innych ograniczeń określonych w niniejszym dokumencie:
   1. Jakikolwiek handel lub działalność gospodarcza polegająca na prowadzeniu, niezależnie od tego, czy jest to użytek główny, czy dodatkowy, działalności w zakresie (a) strzelnica, (b) księgarnia dla dorosłych lub obiekt sprzedający lub prezentujący książki, literaturę lub filmy dla dorosłych lub pornograficzne, (c) zakładu oferującego bingo lub podobne gry losowe, (d) salon gier wideo lub salon gier rozrywkowych, (e) prywatne lub komercyjne pole golfowe, (f) klub wiejski, (g) salon masażu, (h) jacuzzi, (i) urządzenie do opalania, (j) tor wyścigowy, (k) wszelkie urządzenia wykorzystywane do gier hazardowych, (l) wszelkie zastosowania mieszkaniowe, (m) każdy sklep, którego głównym przedmiotem działalności jest sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza lokalem przedsiębiorstwa, (n) ośrodki lub kliniki leczenia narkomanii lub uzależnień, (o) urzędy ds. zwolnień warunkowych lub nadzoru kuratorskiego, (p) sprzedaż marihuany lub produktów wykorzystujących marihuanę lub podobne narkotyki, których produkcja, dystrybucja lub sprzedaż są nielegalne, (q) centrum fitness i treningu sportowego oferujące korzystanie z urządzeń fitness, grupowych zajęć ruchowych, treningu osobistego, doradztwa żywieniowego i masażu leczniczego, lub (r) jakikolwiek inny handel, działalność gospodarcza lub działalność zabroniona na mocy sekcji 45D Kodeksu Podatkowego z 1986 r., w tym wszelkich przepisów, orzeczeń, poprawek, wyjaśnień wydanych w celu wdrożenia, wyjaśnienia, doprecyzowania lub zdefiniowania takich przepisów lub wszelkich innych wytycznych opublikowanych przez IRS;
   2. Wszelkie inne zastosowania, które są wyraźnie zabronione przez niniejszą Umowę.
  4. Klient przyjmuje do wiadomości, że CIC lub Wynajmujący mogą w przyszłości wprowadzić Ograniczenia w Korzystaniu z Lokalu. CIC dołoży uzasadnionych starań, aby powiadomić Klienta na piśmie z wyprzedzeniem nie krótszym niż dwadzieścia pięć (25) dni (wystarczająca będzie wiadomość e-mail) o wszelkich przyszłych Ograniczeniach Użytkowania, pod warunkiem, że żadne przyszłe Ograniczenia Użytkowania nie uniemożliwią Klientowi korzystania z Lokalu w ramach Dozwolonego Użytkowania. Klient nie będzie związany żadnymi Ograniczeniami Użytkowania, które nie zostały zawarte w niniejszym dokumencie, dopóki nie otrzyma od CIC prawdziwej i dokładnej kopii postanowień opisujących odpowiednie ograniczenia.

Przegląd oferty – CIC@4220

Przestrzeń biurowa

Oferta CIC obejmuje elastyczną powierzchnię biurową z możliwością rozbudowy, skonfigurowaną do użytku przez rozwijające się firmy. Zapewniamy kontrolę dostępu za pomocą kluczy elektronicznych i nagrań wideo. Wszystkie normalne media i usługi biurowe, takie jak elektryczność, HVAC, odbiór śmieci itp. są wliczone w cenę. Dostęp jest możliwy w trybie 24 x 7 x 365. Tylko klienci FlexSpace mają ograniczenia dotyczące liczby godzin, w których mogą uzyskać dostęp do CIC.

Meble biurowe

Każda osoba z dedykowaną przestrzenią ma zapewnione kompletne stanowisko pracy, w tym biurko, regulowane krzesło biurowe i zamykane miejsce do przechowywania plików dostępne na żądanie. Dodatkowe meble, takie jak tablice lub regały, są dostępne w większości przypadków bez dodatkowych opłat. Klienci bez dedykowanej przestrzeni będą mieli dostęp do współdzielonych obszarów roboczych.

Przyjęcie dla gości

Wszystkie dedykowane powierzchnie, jak również FlexSpace, obejmują usługi recepcji dla gości w celu powitania klientów.

Internet

Każdy pracownik ma do dyspozycji szybkie przewodowe łącze internetowe do użytku biurowego, a także WiFi. Inne usługi internetowe (np. niezamknięte adresy IP) zależą od dostępności i mogą wiązać się z dodatkowymi opłatami.

Usługi pocztowe

Wszystkie oferty dedykowanych przestrzeni, a także FlexSpace, obejmują folder poczty i usługi pocztowe.

Kopiarka, drukarka i faks

Usługa obejmuje bezpłatne korzystanie z czarno-białych i kolorowych drukarek oraz kopiarek klasy komercyjnej do typowych zastosowań biurowych. Prywatny numer faksu, który przekierowuje faksy na indywidualny adres e-mail w postaci plików pdf, jest udostępniany na życzenie do użytku firmy. Dodatkowe numery są dostępne za opłatą. Pytania dotyczące drukowania wielu kopii broszur lub obszernych zadań drukowania należy kierować do pracownika CIC, ponieważ tego typu zadania mogą być zlecane zewnętrznym dostawcom usług drukowania.

Sale konferencyjne i budki telefoniczne

Usługa obejmuje bezpłatne korzystanie z dobrze wyposażonych sal konferencyjnych, z których niektóre obejmują Apple TV do bezprzewodowej projekcji danych z urządzeń Apple, a także bezpłatne korzystanie z zestawów głośnomówiących Polycom. Sale konferencyjne i budki telefoniczne są rezerwowane za pośrednictwem strony internetowej. Pytania dotyczące częstych całodniowych spotkań lub intensywnego wykorzystania do szkoleń lub innych celów można kierować do pracownika CIC w celu uzyskania szczegółowych informacji.

Usługi kuchenne

Klienci będą mogli delektować się różnymi przekąskami i wyborem napojów gazowanych, kawą dla smakoszy oraz wysokiej klasy systemem parzenia kawy w filiżankach. Uczciwa konsumpcja odbywa się w systemie honorowym.

Kabiny prysznicowe

CIC dysponuje kilkoma prysznicami dostępnymi dla klientów na zasadzie kolejności zgłoszeń w lokalizacji CIC@4240.

Pokój pielęgniarski

Pokoje pielęgniarskie można rezerwować za pośrednictwem internetowego narzędzia do rezerwacji. Każdy pokój oferuje miękkie oświetlenie, wygodne siedzenia, prywatną lodówkę i zamykane drzwi. Chociaż pokoje te są dostępne dla innych rezerwacji, pierwszeństwo mają rezerwacje pielęgniarskie.

Venture Café

Venture Café to wydarzenie networkingowe organizowane przez CIC Venture Cafe Global Institute, Inc. w większość czwartków w godzinach 15:00-20:00 w CIC@4240. Dzięki modelowi „pay it forward” Contributor Model, CIC Venture Cafe Global Institute, Inc. została założona w celu zrzeszenia członków lokalnej społeczności przedsiębiorców i innowatorów. Klienci CIC otrzymują bezpośredni dostęp do tego cotygodniowego wydarzenia. Oprócz piwa i wina, cotygodniowe Venture Café często obejmują prelegentów, warsztaty itp. Uwaga: uczestnictwo w tych spotkaniach jest przywilejem, a nie prawem, a CIC Venture Cafe Global Institute, Inc. zastrzega sobie zarówno prawo do odmowy świadczenia usług, jak i do określenia, według własnego uznania, kogo zaprosić zgodnie ze swoją misją i zasadami.

Programy edukacyjne

Klienci CIC@4220 mogą uczestniczyć w programach edukacyjnych organizowanych przez Center for Emerging Technologies (w CIC@South Sarah) za niewielką lub zerową opłatą. Klienci CIC@4220 mają również dostęp do mentorów na miejscu w celu uzyskania wsparcia za pośrednictwem programu CET lub za pośrednictwem partnerskiej organizacji non-profit Venture Café (szczegóły powyżej).

Inne korzyści i zniżki

Wszyscy klienci CIC są uprawnieni do wyjątkowych zniżek na różne korzyści, takie jak członkostwo w siłowni, programy transportowe i usługi biznesowe, w tym notarialne. Korzyści są regularnie dodawane i można je przeglądać online w portalu CIC.

Paszport CIC

Wszyscy klienci CIC mogą korzystać ze wspólnych obszarów, w tym sal konferencyjnych, budek telefonicznych, kuchni i obszarów coworkingowych, w dowolnej lokalizacji CIC na całym świecie. Uwaga: ponieważ ceny nieruchomości w naszych różnych lokalizacjach różnią się, jeśli zaczniesz konsekwentnie korzystać z droższej lokalizacji przez ponad 20% czasu, możesz zostać poproszony o zmianę głównej rezerwacji na tę lokalizację do celów rozliczeniowych.

CIC@4240

Adres: 4240 Duncan Avenue, St. Louis, MO 63110
Licencjodawca: CIC 4240, LLC
Właściciel: Wexford Heritage MT, LLC c/o Wexford Science & Technology, LLC

Wymagania dotyczące ubezpieczenia:

Zakres ochrony i limity: W odniesieniu do przestrzeni, z których korzysta od czasu do czasu w Lokalu, Klient zgadza się utrzymywać na własny koszt w okresie obowiązywania niniejszej Umowy ubezpieczenie od ogólnej odpowiedzialności cywilnej („CGL”) w wysokości nie mniejszej niż 1 000 000 USD za ogólne szkody majątkowe i obrażenia ciała (w tym, bez ograniczeń, obrażenia ciała, choroby, choroby i śmierć) oraz 2 000 000 USD w łącznym zakresie odpowiedzialności,000.000 USD w łącznym ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej, a także polisę ubezpieczenia od pożaru, wandalizmu, złośliwego działania, rozszerzonego zakresu i tak zwanego ubezpieczenia „od wszelkiego ryzyka” w wysokości równej stu procentom (100%) kosztu odtworzenia, ubezpieczającą wszystkie meble, sprzęt, wyposażenie i mienie Klienta wszelkiego rodzaju, charakteru i opisu, które mogą znajdować się w Lokalu lub na jego terenie. Ubezpieczenie wymagane w niniejszym dokumencie musi być zawarte z ubezpieczycielami upoważnionymi do prowadzenia działalności w miejscu, w którym znajduje się Lokal, o ratingu nie niższym niż „A-VIII” w aktualnym raporcie Best’s Insurance Reports. W zakresie wymaganym przez prawo, Klient będzie również posiadał ubezpieczenie od odszkodowań pracowniczych. Wszystkie polisy ubezpieczeniowe wymagane na mocy niniejszej Umowy powinny być wystawione jako polisy podstawowe i nie powinny uzupełniać ani przekraczać zakresu ubezpieczenia CIC lub Licencjodawców.


Dodatkowi Ubezpieczeni: Klient zgadza się bezpośrednio i w imieniu swojego ubezpieczyciela, że następujące podmioty będą uważane za dodatkowych ubezpieczonych („Dodatkowi Ubezpieczeni”) na zasadzie podstawowej i nieskładkowej w ramach ich ogólnego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej i wymaganego Dodatku Zbiorczego opisanego poniżej:

Cassidy Turley Commercial Real Estate Services, Inc. d/b/a Cushman & Wakefield; Center for Research Technology and Entrepreneurial Exchange; CIC 4240, LLC; CIC Forest Park, LLC; CIC Innovation Communities, LLC d/b/a CIC; CIC Innovation Services, LLC; CIC University Projects, LLC; CIC Property Management, LLC; CIC USA Holdings, LLC; CIC Health, LLC; CIC Health Testing Services, LLC; CIC Venture Cafe Global Institute Inc.CIC Founder Holdco Inc; Cortex; Midwest BankCentre; SLLC Real Estate II, LLC; St. Louis; The Cambridge Incubator, LLC; The Center for Emerging Technologies; The Land Clearance for Redevelopment Authority of the City of Louis; The Missouri Department of Economic Development; The Missouri Development Finance Corp.; The U.S. Economic Development Administration; The University of Missouri; Ventas, Inc; Ventas Life Sciences, LLC; Innovation Studio, Inc.; Venture Cafe St. Louis, Inc; VTR LS Heritage Manager, LLC; VTR LS Realty Holdings II, Inc; Wexford Asset Management, LLC; Wexford Equities, LLC; Wexford Heritage MT, LLC; Wexford Heritage Holding, LLC; Wexford Heritage, LLC; Wexford Science & Technology, LLC; oraz wszelkie inne podmioty, których dodania do niniejszego Załącznika A może z czasem zażądać CIC.


Omnibus Endorsement (do umieszczenia na COI): Aby wykazać powyższe, takie CGL i certyfikat ubezpieczenia muszą zawierać dokładnie następujące potwierdzenie („Omnibus Endorsement”):

„CIC Innovation Communities, LLC i podmioty wymienione w Załączniku A do Umowy o świadczenie usług zawartej pomiędzy wymienionym ubezpieczonym a CIC Innovation Communities, LLC, która może być okresowo zmieniana, są włączone jako Dodatkowi Ubezpieczeni na zasadzie podstawowej i bezskładkowej w ramach niniejszego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej”.


Posiadacz certyfikatu: Posiadacz certyfikatu powinien być następujący:

CIC 4240, LLC
4240 Duncan Ave – Suite 200
St. Louis, MO 63110


Dostarczenie COI i próbka: Przed datą rozpoczęcia przez Klienta działalności w Lokalu lub korzystania z Lokalu, Klient dostarczy CIC certyfikat ubezpieczenia zgodny z ACORD 25-S lub ACORD-28, który musi zawierać Omnibus Endorsement. Przykładowy certyfikat ACORD 25-S jest dołączony dla wygody użytkownika.

Szczegóły budynku:

Budynek zapewnia usługi HVAC 24/7.

Do celów ubezpieczenia ubezpieczyciel może chcieć uzyskać następujące informacje:

Procedury awaryjne:

Kopia procedur awaryjnych budynku jest dostępna na stronie cic.com/emergency.

Akceptowane metody płatności: Automatyczny debet ACH, czek firmowy lub osobisty, przelew bankowy i kredyt ACH.

Dodatkowe postanowienia umowy:

Poniższe sformułowanie jest zawarte w każdej Umowie dotyczącej tej lokalizacji:

 1. Klient będzie przestrzegać określonej polityki, która może być od czasu do czasu zmieniana, ustanowionej przez organizację non-profit Center of Research Technology and Entrepreneurial Exchange („CORTEX”) lub jej podmiot stowarzyszony, w zakresie dostarczania do CORTEX powiadomień o ofertach pracy w Lokalu, które to informacje o ofertach pracy mogą być zamieszczane lub publikowane przez CORTEX i przekazywane odpowiednim agencjom rządowym.
 2. Spory objęte umową: Spory objęte umową będą rozstrzygane w drodze arbitrażu prowadzonego przez Amerykańskie Stowarzyszenie Arbitrażowe („AAA”). Spory objęte niniejszą umową obejmują wszelkie roszczenia, prawa, żądania, straty i podstawy powództwa wynikające: z umowy, zarówno wyraźnej, jak i dorozumianej; lub z czynu niedozwolonego; lub na podstawie jakichkolwiek teorii prawa zwyczajowego; lub na podstawie jakichkolwiek przymierzy dobrej wiary i uczciwego postępowania; lub na podstawie jakiejkolwiek polityki CIC; lub na podstawie jakiegokolwiek federalnego, stanowego lub gminnego statutu, zarządzenia, rozporządzenia lub rozporządzenia. Niniejsza umowa arbitrażowa nie zabrania podejmowania działań zmierzających wyłącznie do uzyskania nakazu sądowego niezbędnego do ochrony praw którejkolwiek ze stron. Z wyjątkiem działań określonych powyżej, arbitraż będzie wyłącznym środkiem, za pomocą którego CIC i Klient mogą dochodzić zadośćuczynienia w związku z jakimikolwiek Sporami Objętymi Ochroną. CIC i Klient wyraźnie zrzekają się prawa do procesu przed sędzią lub ławą przysięgłych w przypadku jakiegokolwiek Sporu Objętego Ochroną, jak również prawa do odwołania się od decyzji wydanej przez arbitra, z wyjątkiem przypadków, gdy decyzja została uzyskana w wyniku korupcji, oszustwa lub innego niewłaściwego wpływu lub z powodów wyraźnie określonych w ustawie mającej zastosowanie do unieważnienia orzeczenia arbitrażowego na mocy niniejszej umowy o arbitraż. Klient zgadza się, że jeśli chce dochodzić roszczeń przeciwko CIC lub Licencjodawcom, musi przedstawić CIC pisemny wniosek o arbitraż w ciągu sześciu (6) miesięcy od dnia, w którym Klient dowiedział się lub powinien był się dowiedzieć o Sporze Objętym Ochroną przeciwko CIC lub Licencjodawcom. Podobnie, CIC musi przedstawić pisemny wniosek o arbitraż Klientowi, przeciwko któremu chce dochodzić roszczenia, w tym samym terminie. Nieprzedstawienie przez Klienta lub CIC takiego wniosku w tym terminie będzie stanowić zrzeczenie się prawa do dochodzenia roszczeń na jakimkolwiek forum w związku ze Sporem Objętym Ochroną. O ile Klient i CIC nie uzgodnią inaczej, arbitraż odbędzie się w biurze AAA znajdującym się najbliżej siedziby CIC. CIC i Klient wybiorą jednego arbitra zgodnie z obowiązującymi zasadami arbitrażu nieruchomości AAA. Strona wnosząca spór do arbitrażu pokrywa wszystkie koszty arbitrażu do czasu, gdy arbiter zdecyduje o innym podziale kosztów. CIC i Klient są uprawnieni do uzyskania informacji wystarczających do odpowiedniego rozstrzygnięcia ich Sporów objętych Umową, w tym między innymi do dostępu do istotnych dokumentów i świadków, zgodnie z ustaleniami arbitra. Arbiter będzie stosował prawo wskazane w Umowie. Arbiter będzie miał prawo do przyznania odszkodowania pieniężnego i innych odszkodowań lub do nieprzyznawania odszkodowań, a także do określenia wszelkich innych zadośćuczynień, które w przeciwnym razie byłyby dostępne w sądzie. Arbiter wyda pisemną decyzję arbitrażową, która ujawni istotne ustalenia i wnioski, na których opiera się orzeczenie. Wyrok na podstawie orzeczenia wydanego przez arbitra może zostać wydany w dowolnym sądzie właściwym. Niniejsze postanowienie arbitrażowe pozostaje w mocy po rozwiązaniu Umowy.

Przegląd oferty – CIC@4240

Przestrzeń biurowa

Oferta CIC obejmuje elastyczną powierzchnię biurową z możliwością rozbudowy, skonfigurowaną do użytku przez rozwijające się firmy. Zapewniamy kontrolę dostępu za pomocą kluczy elektronicznych i nagrań wideo. Wszystkie normalne media i usługi biurowe, takie jak elektryczność, HVAC, odbiór śmieci itp. są wliczone w cenę. Dostęp jest możliwy w trybie 24 x 7 x 365. Tylko klienci FlexSpace mają ograniczenia dotyczące liczby godzin, w których mogą uzyskać dostęp do CIC.

Meble biurowe

Każda osoba z dedykowaną przestrzenią ma zapewnione kompletne stanowisko pracy, w tym biurko, regulowane krzesło biurowe i zamykane miejsce do przechowywania plików dostępne na żądanie. Dodatkowe meble, takie jak tablice lub regały, są dostępne w większości przypadków bez dodatkowych opłat. Klienci bez dedykowanej przestrzeni będą mieli dostęp do współdzielonych obszarów roboczych.

Przyjęcie dla gości

Wszystkie dedykowane powierzchnie, jak również FlexSpace, obejmują usługi recepcji dla gości w celu powitania klientów.

Internet

Każdy pracownik ma do dyspozycji szybkie przewodowe łącze internetowe do użytku biurowego, a także WiFi. Inne usługi internetowe (np. niezamknięte adresy IP) zależą od dostępności i mogą wiązać się z dodatkowymi opłatami.

Usługi pocztowe

Wszystkie oferty dedykowanych przestrzeni, a także FlexSpace, obejmują folder poczty i usługi pocztowe.

Kopiarka, drukarka i faks

Usługa obejmuje bezpłatne korzystanie z czarno-białych i kolorowych drukarek oraz kopiarek klasy komercyjnej do typowych zastosowań biurowych. Prywatny numer faksu, który przekierowuje faksy na indywidualny adres e-mail w postaci plików pdf, jest udostępniany na życzenie do użytku firmy. Dodatkowe numery są dostępne za opłatą. Pytania dotyczące drukowania wielu kopii broszur lub obszernych zadań drukowania należy kierować do pracownika CIC, ponieważ tego typu zadania mogą być zlecane zewnętrznym dostawcom usług drukowania.

Sale konferencyjne i budki telefoniczne

Usługa obejmuje bezpłatne korzystanie z dobrze wyposażonych sal konferencyjnych, z których niektóre obejmują Apple TV do bezprzewodowej projekcji danych z urządzeń Apple, a także bezpłatne korzystanie z zestawów głośnomówiących Polycom. Sale konferencyjne i budki telefoniczne są rezerwowane za pośrednictwem strony internetowej. Pytania dotyczące częstych całodniowych spotkań lub intensywnego wykorzystania do szkoleń lub innych celów można kierować do pracownika CIC w celu uzyskania szczegółowych informacji.

Usługi kuchenne

Klienci będą mogli delektować się różnymi przekąskami i wyborem napojów gazowanych, kawą dla smakoszy oraz wysokiej klasy systemem parzenia kawy w filiżankach. Uczciwa konsumpcja odbywa się w systemie honorowym.

Kabiny prysznicowe

CIC dysponuje kilkoma prysznicami dostępnymi dla klientów na zasadzie kolejności zgłoszeń.

Pokój pielęgniarski

Pokoje pielęgniarskie można rezerwować za pośrednictwem internetowego narzędzia do rezerwacji. Każdy pokój oferuje miękkie oświetlenie, wygodne siedzenia, prywatną lodówkę i zamykane drzwi. Chociaż pokoje te są dostępne dla innych rezerwacji, pierwszeństwo mają rezerwacje pielęgniarskie.

Venture Café

Venture Café to wydarzenie networkingowe organizowane przez CIC Venture Cafe Global Institute, Inc. w większość czwartków w godzinach 15:00-20:00 w CIC@4240. Dzięki modelowi „pay it forward” Contributor Model, CIC Venture Cafe Global Institute, Inc. została założona w celu zrzeszenia członków lokalnej społeczności przedsiębiorców i innowatorów. Klienci CIC otrzymują bezpośredni dostęp do tego cotygodniowego wydarzenia. Oprócz piwa i wina, cotygodniowe Venture Café często obejmują prelegentów, warsztaty itp. Uwaga: uczestnictwo w tych spotkaniach jest przywilejem, a nie prawem, a CIC Venture Cafe Global Institute, Inc. zastrzega sobie zarówno prawo do odmowy świadczenia usług, jak i do określenia, według własnego uznania, kogo zaprosić zgodnie ze swoją misją i zasadami.

Programy edukacyjne

Klienci CIC@4240 mogą uczestniczyć w programach edukacyjnych organizowanych przez Center for Emerging Technologies (w CIC@South Sarah) za niewielką lub zerową opłatą. Klienci CIC@4240 mają również dostęp do mentorów na miejscu w celu uzyskania wsparcia za pośrednictwem programu CET lub za pośrednictwem partnerskiej organizacji non-profit Venture Café (szczegóły powyżej).

Inne korzyści i zniżki

Wszyscy klienci CIC są uprawnieni do wyjątkowych zniżek na różne korzyści, takie jak członkostwo w siłowni, programy transportowe i usługi biznesowe, w tym notarialne. Korzyści są regularnie dodawane i można je przeglądać online w portalu CIC.

Paszport CIC

Wszyscy klienci CIC mogą korzystać ze wspólnych obszarów, w tym sal konferencyjnych, budek telefonicznych, kuchni i obszarów coworkingowych, w dowolnej lokalizacji CIC na całym świecie. Uwaga: ponieważ ceny nieruchomości w naszych różnych lokalizacjach różnią się, jeśli zaczniesz konsekwentnie korzystać z droższej lokalizacji przez ponad 20% czasu, możesz zostać poproszony o zmianę głównej rezerwacji na tę lokalizację do celów rozliczeniowych.

CIC@South Sarah

Adres: 20 South Sarah Street, St. Louis, MO 63108
Licencjodawca: CIC Forest Park, LLC
Właściciel: CORTEX

Wymagania dotyczące ubezpieczenia:

Zakres ochrony i limity: W odniesieniu do przestrzeni, z których korzysta od czasu do czasu w Lokalu, Klient zgadza się utrzymywać na własny koszt w okresie obowiązywania niniejszej Umowy ubezpieczenie od ogólnej odpowiedzialności cywilnej („CGL”) w wysokości nie mniejszej niż 1 000 000 USD za ogólne szkody majątkowe i obrażenia ciała (w tym, bez ograniczeń, obrażenia ciała, choroby, choroby i śmierć) oraz 2 000 000 USD w łącznym zakresie odpowiedzialności,000.000 USD w łącznym ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej, a także polisę ubezpieczenia od pożaru, wandalizmu, złośliwego działania, rozszerzonego zakresu i tak zwanego ubezpieczenia „od wszelkiego ryzyka” w wysokości równej stu procentom (100%) kosztu odtworzenia, ubezpieczającą wszystkie meble, sprzęt, wyposażenie i mienie Klienta wszelkiego rodzaju, charakteru i opisu, które mogą znajdować się w Lokalu lub na jego terenie. Ubezpieczenie wymagane w niniejszym dokumencie musi być zawarte z ubezpieczycielami upoważnionymi do prowadzenia działalności w miejscu, w którym znajduje się Lokal, o ratingu nie niższym niż „A-VIII” w aktualnym raporcie Best’s Insurance Reports. W zakresie wymaganym przez prawo, Klient będzie również posiadał ubezpieczenie od odszkodowań pracowniczych. Wszystkie polisy ubezpieczeniowe wymagane na mocy niniejszej Umowy powinny być wystawione jako polisy podstawowe i nie powinny uzupełniać ani przekraczać zakresu ubezpieczenia CIC lub Licencjodawców.

Dodatkowo, wszystkie takie CGL muszą mieć następujące zakresy i limity:

(a) Odpowiedzialność za produkty i zakończone operacje: 1 000 000 USD

(b) Odpowiedzialność za szkody na osobie/szkody reklamowe: 1 000 000 USD

(c) Odpowiedzialność prawna z tytułu pożaru: 300 000 USD (1 000 000 USD wymagane dla pomieszczeń laboratoryjnych)

(d) Koszty leczenia: $5,000

(e) Odpowiedzialność umowna (w tym odszkodowanie umowne): $1,000,000

Dodatkowo, każdy Klient, który przechowuje, obsługuje, transportuje, wytwarza lub przetwarza materiały niebezpieczne na terenie zakładu lub wykorzystuje lub zajmuje jakąkolwiek przestrzeń roboczą uznaną przez CIC za laboratorium, musi posiadać następujące ubezpieczenia i limity:

(f) Ubezpieczenie od odpowiedzialności za zanieczyszczenie i zanieczyszczenie środowiska obejmujące ryzyko środowiskowe związane z działalnością Klienta z limitami nie mniejszymi niż jeden milion dolarów (1 000 000 USD) na incydent i nie mniejszymi niż dwa miliony dolarów (2 000 000 USD) łącznie, w odniesieniu do zanieczyszczenia środowiska i zanieczyszczenia Lokalu spowodowanego przez Klienta lub jego pracowników, wykonawców, zaproszonych lub gości. Takie ubezpieczenie środowiskowe obejmuje obrażenia ciała, chorobę, chorobę, śmierć lub udrękę psychiczną lub szok poniesiony przez jakąkolwiek osobę; szkody majątkowe, w tym obrażenia fizyczne lub zniszczenie mienia materialnego, w tym wynikającą z tego utratę możliwości korzystania z niego, koszty oczyszczenia i utratę możliwości korzystania z mienia materialnego, które nie zostało fizycznie uszkodzone lub zniszczone; oraz koszty obrony, opłaty i wydatki poniesione w związku z dochodzeniem, regulacją lub obroną roszczeń o takie odszkodowania wyrównawcze. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje zarówno nagłe, jak i niespodziewane zanieczyszczenia, w tym zrzut, rozproszenie, uwolnienie lub wydostanie się dymu, oparów, sadzy, dymów, kwasów, zasad, toksycznych chemikaliów, cieczy lub gazów, materiałów odpadowych lub innych substancji drażniących, skażających lub zanieczyszczających do lub na grunt, do atmosfery lub jakiegokolwiek cieku wodnego lub zbiornika wodnego.


Dodatkowi Ubezpieczeni: Klient zgadza się bezpośrednio i w imieniu swojego ubezpieczyciela, że następujące podmioty będą uważane za dodatkowych ubezpieczonych („Dodatkowi Ubezpieczeni”) na zasadzie podstawowej i nieskładkowej w ramach ich ogólnego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej i wymaganego Dodatku Zbiorczego opisanego poniżej:

Cassidy Turley Commercial Real Estate Services, Inc. d/b/a Cushman & Wakefield; Center for Research Technology and Entrepreneurial Exchange; CIC 4240, LLC; CIC Forest Park, LLC; CIC Innovation Communities, LLC d/b/a CIC; CIC Innovation Services, LLC; CIC University Projects, LLC; CIC USA Holdings, LLC; CIC Health, LLC; CIC Health Testing Services, LLC; CIC Venture Cafe Global Institute Inc.CIC Founder Holdco Inc; Cortex; Midwest BankCentre; SLLC Real Estate II, LLC; St. Louis Development Corporation; The Cambridge Incubator, LLC; Cortex Innovation Community; The Land Clearance for Redevelopment Authority of the City of Louis; The Missouri Department of Economic Development; The Missouri Development Finance Corp.; The U.S. Economic Development Administration; The University of Missouri; Innovation Studio, Inc.; Venture Cafe St. Louis, Inc. oraz wszelkie inne podmioty, których dodania do niniejszego Załącznika A CIC może z czasem zażądać.

 

Omnibus Endorsement (do umieszczenia na COI): Aby wykazać powyższe, takie CGL i certyfikat ubezpieczenia muszą zawierać dokładnie następujące potwierdzenie („Omnibus Endorsement”):

„CIC Innovation Communities, LLC i podmioty wymienione w Załączniku A do Umowy o świadczenie usług zawartej pomiędzy wymienionym ubezpieczonym a CIC Innovation Communities, LLC, która może być okresowo zmieniana, są włączone jako Dodatkowi Ubezpieczeni na zasadzie podstawowej i bezskładkowej w ramach niniejszego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej”.

 

Posiadacz certyfikatu: Posiadacz certyfikatu powinien być następujący:

CIC Forest Park, LLC

4041 Forest Park Ave.
St. Louis, MO 63108

 

Dostarczenie COI i próbka: Przed datą rozpoczęcia przez Klienta działalności w Lokalu lub korzystania z Lokalu, Klient dostarczy CIC certyfikat ubezpieczenia zgodny z ACORD 25-S lub ACORD-28, który musi zawierać Omnibus Endorsement. Przykładowy certyfikat ACORD 25-S jest dołączony dla wygody użytkownika.


Szczegóły budynku:

Budynek laboratorium – 4041 Forest Park Avenue
Zbudowany w 1907 r. z żelbetu, dwupiętrowy, o płaskiej konstrukcji. W 1947 roku dobudowano jednopiętrowy stalowy budynek z betonowym pomieszczeniem. Obie konstrukcje zostały całkowicie odnowione w 1998 roku.

Budynek Dorris – 20 South Sarah Street
Pierwsze dwa piętra zbudowano w 1907 r., a trzecie dobudowano w 1909 r. Cały budynek został całkowicie odnowiony w 2000 roku. Budynek Dorris jest murowany, z drewnianymi legarami i belkami, żeliwnymi kolumnami na pierwszym i drugim piętrze oraz kilkoma na trzecim. Podłogi to podwójne drewniane podkłady z 3,5-calowym lekkim cementem pokrywającym 3/4-calową płytę wiórową. Dwie grube ceglane ściany przecinają budynek. Nowa konstrukcja blokowa i stalowe schody na północnym i południowym krańcu budynku.

Obie konstrukcje są połączone zamkniętym przejściem i są w pełni zraszane podczas corocznych inspekcji oraz monitorowane 24/7 w celu wykrywania pożarów. Wewnętrzne i zewnętrzne kamery bezpieczeństwa są również monitorowane 24/7.

Procedury awaryjne:

Kopia procedur awaryjnych budynku jest dostępna na stronie cic.com/emergency.

Akceptowane metody płatności: Automatyczny debet ACH, czek firmowy lub osobisty, przelew bankowy i kredyt ACH.

Dodatkowe postanowienia umowy:

1. Wybór prawa: Wszystkie odniesienia do „Commonwealth of Massachusetts” i „Massachusetts” w Sekcji 29 Umowy dotyczącej wyboru prawa zostają niniejszym zastąpione odpowiednio przez „State of Missouri” i „Missouri”.

2. Definicja Wynajmującego: Wszystkie odniesienia do „Wynajmującego” w całej Umowie zostają niniejszym zastąpione terminem „Właściciel”.

3. Raportowanie: CIC może zażądać wypełnienia kwestionariuszy dotyczących działalności Klienta w lokalu w celach sprawozdawczych. Klient zgadza się wypełnić taki kwestionariusz w odpowiednim czasie. Zebrane informacje są wymagane przez Urząd Oczyszczania Terenu dla Przebudowy. Dane te są kompilowane i raportowane zbiorczo, aby zapewnić poufność danych każdej firmy.

4. Spory objęte umową: Spory objęte umową będą rozstrzygane w drodze arbitrażu prowadzonego przez Amerykańskie Stowarzyszenie Arbitrażowe („AAA”). Spory objęte niniejszą umową obejmują wszelkie roszczenia, prawa, żądania, straty i podstawy powództwa wynikające: z umowy, zarówno wyraźnej, jak i dorozumianej; lub z czynu niedozwolonego; lub na podstawie jakichkolwiek teorii prawa zwyczajowego; lub na podstawie jakichkolwiek przymierzy dobrej wiary i uczciwego postępowania; lub na podstawie jakiejkolwiek polityki CIC; lub na podstawie jakiegokolwiek federalnego, stanowego lub gminnego statutu, zarządzenia, rozporządzenia lub rozporządzenia. Niniejsza umowa arbitrażowa nie zabrania podejmowania działań zmierzających wyłącznie do uzyskania nakazu sądowego niezbędnego do ochrony praw którejkolwiek ze stron. Z wyjątkiem działań określonych powyżej, arbitraż będzie wyłącznym środkiem, za pomocą którego CIC i Klient mogą dochodzić zadośćuczynienia w związku z jakimikolwiek Sporami Objętymi Ochroną. CIC i Klient wyraźnie zrzekają się prawa do procesu przed sędzią lub ławą przysięgłych w przypadku jakiegokolwiek Sporu Objętego Ochroną, jak również prawa do odwołania się od decyzji wydanej przez arbitra, z wyjątkiem przypadków, gdy decyzja została uzyskana w wyniku korupcji, oszustwa lub innego niewłaściwego wpływu lub z powodów wyraźnie określonych w ustawie mającej zastosowanie do unieważnienia orzeczenia arbitrażowego na mocy niniejszej umowy o arbitraż. Klient zgadza się, że jeśli chce dochodzić roszczeń przeciwko CIC lub Licencjodawcom, musi przedstawić CIC pisemny wniosek o arbitraż w ciągu sześciu (6) miesięcy od dnia, w którym Klient dowiedział się lub powinien był się dowiedzieć o Sporze Objętym Ochroną przeciwko CIC lub Licencjodawcom. Podobnie, CIC musi przedstawić pisemny wniosek o arbitraż Klientowi, przeciwko któremu chce dochodzić roszczenia, w tym samym terminie. Nieprzedstawienie przez Klienta lub CIC takiego wniosku w tym terminie będzie stanowić zrzeczenie się prawa do dochodzenia roszczeń na jakimkolwiek forum w związku ze Sporem Objętym Ochroną. O ile Klient i CIC nie uzgodnią inaczej, arbitraż odbędzie się w biurze AAA znajdującym się najbliżej siedziby CIC. CIC i Klient wybiorą jednego arbitra zgodnie z obowiązującymi zasadami arbitrażu nieruchomości AAA. Strona wnosząca spór do arbitrażu pokrywa wszystkie koszty arbitrażu do czasu, gdy arbiter zdecyduje o innym podziale kosztów. CIC i Klient są uprawnieni do uzyskania informacji wystarczających do odpowiedniego rozstrzygnięcia ich Sporów objętych Umową, w tym między innymi do dostępu do istotnych dokumentów i świadków, zgodnie z ustaleniami arbitra. Arbiter będzie stosował prawo wskazane w Umowie. Arbiter będzie miał prawo do przyznania odszkodowania pieniężnego i innych odszkodowań lub do nieprzyznawania odszkodowań, a także do określenia wszelkich innych zadośćuczynień, które w przeciwnym razie byłyby dostępne w sądzie. Arbiter wyda pisemną decyzję arbitrażową, która ujawni istotne ustalenia i wnioski, na których opiera się orzeczenie. Wyrok na podstawie orzeczenia wydanego przez arbitra może zostać wydany w dowolnym sądzie właściwym. Niniejsze postanowienie arbitrażowe pozostaje w mocy po rozwiązaniu Umowy.

JEŚLI W DOWOLNYM MOMENCIE KLIENT PRZECHOWUJE, OBSŁUGUJE, TRANSPORTUJE, WYTWARZA LUB PRZETWARZA MATERIAŁY NIEBEZPIECZNE NA TERENIE LUB W POBLIŻU LOKALU, BUDYNKU LUB JEGO CZĘŚCI, LUB WYKORZYSTUJE LUB ZAJMUJE JAKĄKOLWIEK PRZESTRZEŃ ROBOCZĄ UZNANĄ PRZEZ CIC ZA LABORATORIUM, ZASTOSOWANIE MAJĄ NASTĘPUJĄCE SEKCJE OD #5 DO #10

1. Zarządzanie przestrzenią laboratoryjną: Klient przyjmuje do wiadomości, że CIC może zaangażować osobę trzecią do zarządzania aspektami działalności przestrzeni laboratoryjnej i/lub świadczenia usług związanych z laboratorium w Lokalu. CIC może udostępniać informacje dotyczące Klienta takiej osobie trzeciej w celu świadczenia usług, prowadzenia działalności, przestrzegania obowiązującego prawa i w inny sposób dozwolony przez obowiązujące prawo.

2. Postanowienia dotyczące ochrony środowiska, zdrowia i bezpieczeństwa oraz materiałów niebezpiecznych: Licencjobiorca jest odpowiedzialny za przestrzeganie wszystkich poniższych warunków, a także wszystkich obowiązujących przepisów stanu Missouri dotyczących ochrony środowiska, zdrowia i bezpieczeństwa (EHS) podczas korzystania z Lokalu i budynku, w którym znajduje się Lokal („Budynek”). W celu utrzymania odpowiednich zezwoleń, programów i szkoleń, Licencjobiorca musi potwierdzić i podpisać Zobowiązanie do zapewnienia bezpieczeństwa oraz wypełnić kwestionariusz BHP.

a. Zgodnie z niniejszymi warunkami, Klient i CIC przyjmują do wiadomości, że w związku z działalnością Klienta w Lokalu lub w jego pobliżu, Klient może przechowywać i wykorzystywać „Materiały niebezpieczne”, zdefiniowane jako: wszelkie substancje, zanieczyszczenia lub inne zanieczyszczenia w Lokalu lub w jego pobliżu, które mogłyby zostać uznane za „substancję niebezpieczną”,

b. „odpady niebezpieczne” lub „materiały niebezpieczne” zgodnie z jakimikolwiek federalnymi, stanowymi lub lokalnymi ustawami, przepisami, rozporządzeniami lub regulacjami obowiązującymi obecnie lub w przyszłości, w tym między innymi (a) wszelkie toksyczne, wybuchowe, żrące, łatwopalne, zakaźne, rakotwórcze, mutagenne lub w inny sposób niebezpieczne substancje, materiały lub odpady, które są lub staną się regulowane przez obowiązujące prawo lub jakikolwiek organ rządowy, i/lub (b) wszelkie (i) „odpady chemioterapeutyczne”, „odpady zakaźne” lub „odpady medyczne”, które mogą być obecnie lub w przyszłości zdefiniowane w jakimkolwiek przyszłym prawie, statucie, zarządzeniu, rozporządzeniu lub regulacji, (ii) ludzkie zwłoki, szczątki i części anatomiczne, które są przekazywane i wykorzystywane do celów edukacji naukowej lub medycznej, badań lub leczenia, (iii) płyny ustrojowe lub odpady biologiczne, które są przechowywane w laboratorium przed badaniem laboratoryjnym, i/lub (iv) podobne odpady i materiały laboratoryjne (pozycje opisane w klauzulach (i) poprzez (iv) pojedynczo i łącznie określane są jako „Odpady podlegające przepisom”). Klient może pozbywać się Materiałów Niebezpiecznych wyłącznie przy użyciu strumienia odpadów i procedur zatwierdzonych przez CIC. Niezależnie od powyższego, materiały radioaktywne i odpady radioaktywne są wyraźnie zabronione w Lokalu przez cały czas. Przechowywanie, używanie i/lub transport przez Klienta Materiałów Niebezpiecznych i Odpadów Podlegających Regulacjom w Lokalu stanowi „Działalność Podlegającą Regulacjom”. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za uzyskanie, na koszt Klienta, wszelkich zezwoleń lub zgód rządowych („Zezwolenia”) wymaganych do prowadzenia jakiejkolwiek Działalności Regulowanej, z wyjątkiem uzyskanych i opłaconych przez CIC, a Klient będzie przestrzegać pod każdym względem wszystkich warunków takich Zezwoleń. Ponadto taka Działalność Regulowana będzie prowadzona zgodnie ze standardami, które są przestrzegane przez szanowanych i ostrożnych właścicieli, operatorów i menedżerów podobnej działalności oraz zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami prawa we wszystkich aspektach. W żadnym wypadku Klient nie będzie upoważniony na mocy niniejszej Umowy do przyjmowania w Lokalu lub Budynku w celu przetwarzania, obróbki, przechowywania, wykorzystywania lub usuwania jakichkolwiek odpadów radioaktywnych, zakaźnych lub chemioterapeutycznych wytworzonych przez jakikolwiek inny podmiot lub obiekt. W żadnym wypadku takie Materiały Niebezpieczne lub Odpady Podlegające Przepisom nie mogą być odprowadzane do kanalizacji sanitarnej Lokalu lub Budynku, ani Klient nie może w inny sposób angażować się w wykorzystywanie lub usuwanie jakichkolwiek Materiałów Niebezpiecznych lub Odpadów Podlegających Przepisom, jeśli takie wykorzystanie lub odprowadzanie wymagałoby zezwolenia na odprowadzanie lub zatwierdzenia przez jakikolwiek organ rządowy sprawujący jurysdykcję nad odprowadzaniem ścieków do kanalizacji sanitarnej Lokalu lub Budynku.

c. Obsługa, transport, wytwarzanie, zarządzanie, usuwanie, przetwarzanie, obróbka, przechowywanie i wykorzystywanie przez Klienta lub dowolną Stronę Klienta Materiałów Niebezpiecznych i/lub Odpadów podlegających Przepisom w Lokalu lub Budynku lub w jego pobliżu podlega wszelkim warunkom, zasadom i przepisom określonym w niniejszej Umowie i niniejszym Załączniku A, i regulacjom określonym w niniejszej Umowie i niniejszym Załączniku A oraz wszelkim dodatkowym zasadom i regulacjom ogłaszanym okresowo przez CIC i/lub Wynajmującego w odniesieniu do tego samego lub dowolnego aspektu (które to zasady i regulacje mogą być okresowo zmieniane, modyfikowane, usuwane lub dodawane przez CIC i/lub Wynajmującego) (indywidualnie i łącznie zwane „Zasadami dotyczącymi Materiałów Niebezpiecznych”). Wszelkie poprawki, modyfikacje, usunięcia lub uzupełnienia Zasad Hazmat wchodzą w życie z chwilą powiadomienia o nich Klienta. Wszystkie Zasady Hazmat wchodzą w życie z chwilą zawarcia niniejszej Umowy lub pierwszego użycia Lokalu przez Klienta, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej. Klient i wszystkie Strony Klienta spowodują, że wszyscy jego agenci, pracownicy, zaproszeni goście, wykonawcy, licencjobiorcy lub cesjonariusze lub inne osoby, którym Klient zezwolił na zajmowanie lub wchodzenie do Lokalu lub Budynku, będą przez cały czas przestrzegać Zasad Hazmat. W przypadku naruszenia Zasad Hazmat, CIC i/lub Wydzierżawiającemu będą przysługiwać wszelkie środki zaradcze dostępne na mocy prawa lub na zasadzie słuszności, w tym między innymi prawo do nakazania naruszenia takich Zasad Hazmat.

d. Klient zwolni z odpowiedzialności, zabezpieczy, będzie bronić (według uznania CIC i za pośrednictwem prawnika akceptowalnego dla CIC) i zabezpieczy CIC i Podmioty Powiązane (zgodnie z definicją w Umowie) przed wszelkimi roszczeniami, kosztami i zobowiązaniami, w tym między innymi uzasadnionymi honorariami prawników i kosztami postępowania sądowego, poniesionymi lub wynikającymi z lub w wyniku lub związanymi z (i) uwolnienie lub groźba uwolnienia Materiałów Niebezpiecznych i/lub Odpadów Podlegających Regulacjom w Lokalu lub Budynku lub w ich pobliżu, lub zanieczyszczenie Lokalu lub Budynku lub jakiejkolwiek jego części, lub jakiegokolwiek sąsiedniego budynku, spowodowane w całości lub w części przez Klienta lub dowolną Stronę Klienta i niespowodowane wyłącznym zaniedbaniem CIC i/lub Stron Powiązanych, (ii) skażenia Lokalu lub Budynku lub jakiejkolwiek jego części, lub jakiejkolwiek przyległej nieruchomości, w dowolnym momencie obecnie lub w przyszłości (z wyjątkiem sytuacji, gdy takie skażenie wynika wyłącznie z migracji Materiałów Niebezpiecznych spoza Lokalu, która nie została spowodowana przez Klienta lub jakąkolwiek Stronę Klienta), (iii) naruszenia przez Klienta lub jakąkolwiek Stronę Klienta zobowiązań zawartych w niniejszej Umowie, (iv) obchodzenie się, transport, wytwarzanie, zarządzanie, usuwanie, przetwarzanie, obróbka, przechowywanie i/lub wykorzystywanie Odpadów Regulowanych i/lub Materiałów Niebezpiecznych przez Klienta lub jakąkolwiek Stronę Klienta, lub (v) obecność jakichkolwiek Odpadów podlegających Regulacjom i/lub Materiałów Niebezpiecznych w Lokalu lub Budynku, spowodowana w całości lub w części przez Klienta lub jakąkolwiek stronę Klienta i niespowodowana wyłącznym zaniedbaniem CIC i/lub Podmiotów Powiązanych oraz nieistniejąca w chwili zawarcia niniejszej Umowy. Powyższe zwolnienie z odpowiedzialności przez Klienta obejmuje, bez ograniczeń, wszelkie koszty poniesione przez lub nałożone na CIC i/lub jakikolwiek Podmiot Powiązany w związku z wszelkimi wyrokami, odszkodowaniami, karami, grzywnami, zobowiązaniami lub stratami (w tym, bez ograniczeń, obniżeniem wartości Lokalu lub Budynku lub jakiejkolwiek jego części, odszkodowaniami za utratę lub ograniczenie korzystania z jakiejkolwiek przestrzeni lub jakichkolwiek udogodnień w Lokalu lub Budynku lub wokół niego, odszkodowaniami wynikającymi z jakiegokolwiek niekorzystnego wpływu na marketing przestrzeni w Lokalu lub Budynku lub jakiejkolwiek jego części, w związku z badaniem warunków panujących w miejscu zdarzenia lub w związku z wszelkimi pracami porządkowymi lub naprawczymi wymaganymi przez jakąkolwiek federalną, stanową lub lokalną agencję rządową lub jednostkę podziału politycznego w dowolnym momencie, wynikającymi z obecności jakichkolwiek Materiałów Niebezpiecznych i/lub Odpadów podlegających Regulacjom w Lokalu lub Budynku lub w ich pobliżu lub w jakiejkolwiek ich części, spowodowanej lub dozwolonej przez Klienta lub jakąkolwiek Stronę Klienta.

e. Nie ograniczając powyższego, jeśli obecność jakichkolwiek Materiałów Niebezpiecznych w, na, pod lub wokół Lokalu lub Budynku, jakiejkolwiek jego części lub jakiejkolwiek przyległej nieruchomości spowodowana lub dozwolona przez Klienta lub jakąkolwiek Stronę Klienta spowoduje jakiekolwiek zanieczyszczenie Lokalu lub Budynku, jakiejkolwiek jego części lub jakiejkolwiek przyległej nieruchomości, wówczas Klient niezwłocznie podejmie wszelkie działania na swój wyłączny koszt, które są niezbędne do przywrócenia Lokalu i/lub Budynku, dowolnej jego części lub przyległej nieruchomości do stanu istniejącego przed takim zanieczyszczeniem, pod warunkiem uprzedniego uzyskania pisemnej zgody na takie działanie od CIC i Wynajmującego, która to zgoda nie zostanie bezzasadnie wstrzymana; oraz pod warunkiem, że uzasadnione będzie wstrzymanie zgody przez CIC i/lub Wydzierżawiającego, jeżeli takie działania mogą mieć istotny niekorzystny długoterminowy lub krótkoterminowy wpływ na Lokal lub Budynek, jakąkolwiek jego część lub jakąkolwiek przyległą nieruchomość.

Zobowiązania Klienta wynikające z niniejszego paragrafu nie zostaną naruszone, zmniejszone ani ograniczone przez jakiekolwiek ograniczenie kwoty lub rodzaju odszkodowania, rekompensaty lub świadczeń płatnych przez lub na rzecz Klienta na mocy ustaw o odszkodowaniach pracowniczych, ustaw o świadczeniach z tytułu niepełnosprawności, ustaw o świadczeniach pracowniczych lub podobnych przepisów.

f. CIC przyjmuje do wiadomości, że intencją niniejszej Umowy nie jest zakazanie Klientowi prowadzenia działalności w sposób dozwolony w niniejszej Umowie. Klient może prowadzić swoją działalność zgodnie ze zwyczajami obowiązującymi w branży Klienta, o ile użycie lub obecność Materiałów Niebezpiecznych jest ściśle i właściwie monitorowana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i wszystkimi postanowieniami niniejszego dokumentu. Jako istotną zachętę do umożliwienia Klientowi korzystania z Materiałów Niebezpiecznych w związku z jego działalnością w Lokalu, Klient zgadza się dostarczyć CIC przed rozpoczęciem obsługi, transportu, wytwarzania, zarządzania, przechowywania i korzystania z Materiałów Niebezpiecznych przez Klienta lub dowolną Stronę Klienta, Klient zgadza się dostarczyć CIC następujące elementy, zwane łącznie „Dokumentami dotyczącymi Materiałów Niebezpiecznych”: (a) listę identyfikującą każdy rodzaj Materiału Niebezpiecznego, który ma być obecny w Lokalu i który podlega regulacjom na mocy wszelkich obowiązujących przepisów dotyczących ochrony środowiska, zawierającą nazwę substancji chemicznej, stan materiału (np. ciało stałe, ciecz, gaz lub kriogen), stężenie, objętość, ilość i warunki przechowywania (np. w szafkach lub bez szafek), ilość i warunki użytkowania (np. użytkowanie otwarte lub zamknięte), lokalizację (np. nazwę lub numer miejsca lub inną identyfikację) oraz, jeśli jest znany, numer usługi abstrakcji chemicznej, (b) wykaz wszelkich zgód lub zezwoleń organów rządowych wymaganych w związku z obecnością takich Materiałów Niebezpiecznych w Lokalu oraz (c) prawidłowe i kompletne kopie otrzymanych przez Klienta zawiadomień o naruszeniu obowiązujących przepisów dotyczących Materiałów Niebezpiecznych. Klient poinformuje CIC o wszelkich potencjalnych zmianach lub aktualizacjach Dokumentów dotyczących Materiałów Niebezpiecznych raz na kwartał lub przed jakąkolwiek istotną zmianą lub zwiększeniem rodzajów lub ilości Materiałów Niebezpiecznych Klienta lub Stron Klienta. Niezależnie od postanowień niniejszej Umowy stanowiących inaczej, Klient może przed dostarczeniem Dokumentów dotyczących Materiałów Niebezpiecznych zredagować informacje o charakterze zastrzeżonym. CIC może na własny koszt dokonać przeglądu Dokumentów dotyczących Materiałów Niebezpiecznych przez osobę lub firmę uprawnioną do analizy Materiałów Niebezpiecznych w celu potwierdzenia zgodności z postanowieniami niniejszej Umowy i wszystkimi obowiązującymi przepisami prawa. W przypadku, gdy przegląd Dokumentów dotyczących Materiałów Niebezpiecznych wykaże niezgodność z niniejszą Umową lub wszelkimi obowiązującymi przepisami prawa, Klient na swój koszt niezwłocznie i starannie podejmie kroki w celu zapewnienia zgodności z przepisami w zakresie przechowywania i wykorzystywania Materiałów Niebezpiecznych. Niezależnie od jakichkolwiek postanowień niniejszej Umowy stanowiących inaczej lub przeglądu Dokumentów dotyczących Materiałów Niebezpiecznych Klienta lub wykorzystania bądź utylizacji Materiałów Niebezpiecznych, CIC i Wynajmujący nie ponoszą i wyraźnie zrzekają się jakiejkolwiek odpowiedzialności związanej z wykorzystaniem lub utylizacją Materiałów Niebezpiecznych przez Klienta lub dowolną Stronę Klienta, przy czym Klient przyjmuje do wiadomości, że jest najlepiej przygotowany do oceny bezpieczeństwa i skuteczności wykorzystania i procedur dotyczących Materiałów Niebezpiecznych.

g. Klient jest odpowiedzialny za przestrzeganie wszystkich obowiązujących przepisów stanowych i federalnych oraz wszystkich zasad i przepisów (przekazywanych Klientowi od czasu do czasu) dotyczących ochrony środowiska, zdrowia i bezpieczeństwa (EHS) podczas korzystania z Lokalu i Budynku. W celu utrzymania odpowiednich zezwoleń, programów i szkoleń, Klient musi potwierdzić i podpisać się pod wymaganiami dotyczącymi ochrony środowiska, zdrowia i bezpieczeństwa dostarczonymi przez CIC. Podpisując niniejszą Umowę, użytkownik potwierdza, że zapoznał się z Wymogami dotyczącymi ochrony środowiska, zdrowia i bezpieczeństwa i będzie ich przestrzegać.

h. CIC nie zezwala na używanie lub przechowywanie materiałów radioaktywnych w jakimkolwiek miejscu w Lokalu. Klient przedłoży CIC Formularz Oceny Zagrożeń (dostarczony przez CIC) przed każdym planowanym użyciem lub przechowywaniem środków niebezpiecznych biologicznie w Lokalu w celu przeglądu i zatwierdzenia przez CIC i Instytucjonalny Komitet ds.

i. Klient nie będzie powodować ani zezwalać na wnoszenie, przechowywanie lub wykorzystywanie jakichkolwiek Materiałów Niebezpiecznych w Lokalu lub Budynku przez Klienta lub jakąkolwiek Stronę Klienta z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. W dowolnym momencie i od czasu do czasu, przed rozwiązaniem Umowy, jeżeli CIC i/lub Wynajmujący mają uzasadnione podstawy, aby sądzić, że Materiały Niebezpieczne są obecne z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa lub że zanieczyszczenie nastąpiło w wyniku działań lub zaniechań Klienta lub Strony Klienta, lub jeżeli jest to wymagane przez pożyczkodawcę lub organ rządowy, lub w inny sposób zażąda tego CIC i/lub Wydzierżawiający, wówczas CIC i/lub Wydzierżawiający będą mieli prawo do przeprowadzenia odpowiednich testów Lokalu lub Budynku, lub dowolnej jego części, w celu wykazania, że Materiały Niebezpieczne są obecne z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa przez Klienta lub Stronę Klienta, lub że zanieczyszczenie nastąpiło w wyniku działań lub zaniechań Klienta lub Strony Klienta. Klient pokryje wszystkie uzasadnione koszty takich testów, jeśli testy te wykażą, że w Lokalu lub Budynku, na ich terenie lub w ich pobliżu znajdują się Materiały Niebezpieczne, co stanowi naruszenie niniejszej Umowy lub obowiązujących przepisów prawa.

j. Klient niezwłocznie zgłosi CIC wszelkie faktyczne lub podejrzewane przypadki obecności pleśni lub zalania w Lokalu.

k. Wszystkie zobowiązania Klienta dotyczące Materiałów Niebezpiecznych, Odpadów Podlegających Regulacjom i Działań Podlegających Regulacjom pozostają w mocy po rozwiązaniu Umowy.

l. Niezależnie od odmiennych postanowień niniejszej Umowy, CIC i/lub Podmioty Powiązane będą sprawować wyłączną kontrolę nad przydziałem maksymalnej dopuszczalnej ilości Materiałów Niebezpiecznych, które mogą być przechowywane przez Klienta lub Strony Klienta (w oparciu o obszary kontroli przeciwpożarowej (zgodnie z definicją zawartą w Jednolitym Kodeksie Budowlanym przyjętym przez miasto lub gminę (gminy), w których znajduje się Budynek („UBC”)) w Lokalu do przechowywania Materiałów Niebezpiecznych) („Przydział do Przechowywania Materiałów Niebezpiecznych”). W przypadku, gdy Klient lub Strony Klienta przechowują Materiały Niebezpieczne w ilościach przekraczających to, co CIC i/lub Strony Powiązane uznają za udział Klienta w Przydziale do Przechowywania Materiałów Niebezpiecznych (który może zostać ponownie określony przez CIC i/lub Strony Powiązane zgodnie z powyższym), wówczas Klient, na swój wyłączny koszt i na pisemne żądanie CIC, podejmie działania niezbędne do zapewnienia, że nie przekroczy udziału Klienta w Przydziale do Przechowywania Materiałów Niebezpiecznych. Niezależnie od jakichkolwiek odmiennych postanowień niniejszej Umowy, ilość Materiałów Niebezpiecznych dozwolona w Lokalu dotyczy wyłącznie Klienta i nie może zostać przeniesiona na żadną inną stronę. Niezależnie od jakichkolwiek postanowień niniejszej Umowy stanowiących inaczej, CIC nie ponosi i wyraźnie zrzeka się jakiejkolwiek odpowiedzialności związanej z korzystaniem przez Klienta lub jakąkolwiek Stronę Klienta z obszarów kontroli przeciwpożarowej, przy czym Klient przyjmuje do wiadomości, że jest najlepiej przygotowany do oceny bezpieczeństwa i skuteczności korzystania z Materiałów Niebezpiecznych i procedur.

m. Z wyjątkiem zakresu spowodowanego zaniedbaniem Klienta i/lub Stron Klienta, CIC zgadza się zabezpieczyć, bronić i chronić Klienta i Strony Klienta przed wszelkimi roszczeniami wynikającymi z jakichkolwiek Materiałów Niebezpiecznych znajdujących się w Lokalu lub Budynku lub pod nimi w dniu zawarcia niniejszej Umowy, chyba że zostały one umieszczone w Lokalu lub Budynku przez Klienta lub Stronę Klienta. W przypadku wniesienia jakiegokolwiek roszczenia przeciwko Klientowi lub jakiejkolwiek Stronie Klienta lub wszczęcia przeciwko niemu powództwa lub postępowania, jak określono w niniejszym dokumencie, Klient niezwłocznie powiadomi o tym CIC na piśmie, a CIC będzie bronić takiego powództwa lub postępowania przez prawnika wybranego przez CIC. Pod warunkiem, że CIC lub jej firma ubezpieczeniowa broni powództwa lub postępowania zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym dokumencie, żaden Klient ani Strona Klienta nie przystąpi do jakichkolwiek rozmów ugodowych lub ugody w sprawie takiego powództwa lub postępowania bez uprzedniej pisemnej zgody CIC, która to zgoda zostanie udzielona lub odrzucona w ciągu sześćdziesięciu (60) dni od złożenia wniosku w tej sprawie.

3. Ubezpieczenie od ognia i pożaru: Na końcu pierwszego zdania Sekcji 15 (Ubezpieczenie od ognia i pożaru) Umowy dodaje się następującą klauzulę: „…z wyjątkiem regulowanego użytkowania sprzętu laboratoryjnego (tj. palnika Bunsena)”.

4. Przejęcie: Na końcu Sekcji 24 (Przejęcie) Umowy dodaje się następującą klauzulę: „…i odpowiednio pozbywa się wszelkich pozostałych materiałów, w tym chemikaliów”.

5. Depozyt: W przypadku laboratoriów wymagany jest depozyt w wysokości dwumiesięcznych bieżących opłat miesięcznych.

6. Ogólne wytyczne dotyczące laboratoriów: Poniżej przedstawiono wstępne ogólne wytyczne ustalone przez CIC dotyczące eksploatacji przestrzeni laboratoryjnej w Lokalu. CIC zastrzega sobie prawo do zmiany, uzupełnienia, dodania lub usunięcia dowolnej części lub całości niniejszych wytycznych w dowolnym momencie. Klient ponosi odpowiedzialność za szczegółowe wytyczne dotyczące bezpieczeństwa chemicznego, biologicznego, laboratoryjnego i radiacyjnego. Klient musi uzyskać i aktualizować wszystkie niezbędne zezwolenia i licencje od odpowiednich organów rządowych.

a. Utylizacja kwasów: Wszystkie kwasy muszą być utylizowane zgodnie ze standardowymi i zatwierdzonymi procedurami utylizacji odpadów. Żadne chemikalia nie mogą być wylewane do odpływów zlewów laboratoryjnych w laboratoriach prywatnych lub innych zlewów w laboratoriach wspólnych. Roztwór wybielacza (zakładając, że nie zawiera żadnych zagrożeń chemicznych) i niektóre specyficzne roztwory kwasów indywidualnie zatwierdzone przez personel naukowy CIC mogą być usuwane w wyznaczonym miejscu w każdym pomieszczeniu z wodą. Zestaw neutralizujący kwasy/zasady (taki jak soda oczyszczona) powinien być używany do usuwania niewielkich wycieków kwasów i zasad.

b. Dostawy: Wszystkie dostawy materiałów niebezpiecznych i odpadów regulowanych muszą być koordynowane z CIC i kierownictwem budynku.

c. Suchy lód: Suchy lód nie powinien być wlewany do zlewów, ponieważ spowoduje to ich pękanie. Suchy lód nie powinien być również przechowywany w pomieszczeniach o ograniczonej cyrkulacji powietrza.

d. Materiały łatwopalne: Substancje łatwopalne muszą być przechowywane w „szafce na materiały łatwopalne” przez cały czas, gdy nie są używane. Wycieki materiałów łatwopalnych lub szkodliwych należy jak najszybciej odizolować. Obszary sąsiadujące z dotkniętymi obszarami powinny zostać powiadomione i w razie potrzeby ewakuowane. Należy natychmiast powiadomić CIC i zarząd budynku.

e. Wyrzucanie szkła i ostrych przedmiotów: Rozbite szkło, pipety Pasteura i ostre przedmioty należy wyrzucać do wyraźnie oznaczonych pojemników, a nie do zwykłych śmieci, aby uniknąć wypadków osób zajmujących się odpadami.

f. Specjalista ds. zdrowia i bezpieczeństwa: Każdy klient zajmujący laboratorium musi zapoznać się z podręcznikiem CIC dotyczącym bezpieczeństwa i higieny pracy i podpisać go, a także wyznaczyć osobę odpowiedzialną za bezpieczeństwo i higienę pracy. Specjalista ds. bezpieczeństwa i higieny pracy Klienta będzie odpowiedzialny za szkolenie swoich pracowników i będzie odpowiedzialny za utrzymanie bezpieczeństwa całego personelu, pracowników i osób niebędących pracownikami Klienta, na które może mieć wpływ praca Klienta. Nazwisko inspektora ds. bezpieczeństwa i higieny pracy należy zgłosić do CIC i kierownictwa budynku w przypadku jego nowego wyznaczenia lub zmiany. Karty charakterystyki (SDS) chemikaliów i związków chemicznych powinny być przechowywane w segregatorze w porządku alfabetycznym. Segregator powinien być przechowywany w tym samym wyznaczonym miejscu przez cały czas. Drugi egzemplarz karty charakterystyki substancji niebezpiecznej musi zostać dostarczony do CIC i kierownictwa budynku i musi być zawsze aktualny. Klient będzie co kwartał składać CIC pisemne raporty dotyczące Materiałów Niebezpiecznych przechowywanych w Lokalu oraz ilości i lokalizacji takich Materiałów Niebezpiecznych zgodnie z Dodatkowym Postanowieniem Umowy.

g. Natryski bezpieczeństwa: Prysznice bezpieczeństwa są przeznaczone do aktywacji w nagłych wypadkach, a po aktywacji bardzo szybko dozują dużą ilość wody. Woda z prysznica bezpieczeństwa będzie wypływać automatycznie do momentu naciśnięcia rączki prysznica w celu wyłączenia przepływu wody. W przypadku aktywacji prysznica należy użyć materiału chłonnego w celu usunięcia nadmiaru wody. CIC i zarząd budynku muszą zostać powiadomione natychmiast po aktywacji prysznica bezpieczeństwa.

h. Wycieki wody: W przypadku rozlania lub przelania wody należy użyć materiału chłonnego w celu szybkiego usunięcia nadmiaru wody, aby zapobiec wyciekom na inne podłogi. O każdym wycieku lub przelaniu wody należy niezwłocznie powiadomić CIC i zarząd budynku.

Przegląd oferty – CIC@SouthSarah

Przestrzeń biurowa

CIC@S. Oferta Sarah obejmuje elastyczną powierzchnię biurową z możliwością rozbudowy, skonfigurowaną do użytku przez rozwijające się firmy. Zapewniamy kontrolę dostępu za pomocą kluczy elektronicznych i nagrań wideo. Wszystkie normalne media i usługi biurowe, takie jak elektryczność, HVAC itp. są wliczone w cenę. Dostęp jest możliwy w trybie 24 x 7 x 365.

Przestrzeń robocza laboratorium

CIC@South Sarah oferuje również prywatną i współdzieloną przestrzeń laboratoryjną. Wszystkie normalne media i usługi biurowe, takie jak elektryczność, HVAC itp. są wliczone w cenę. Klienci są odpowiedzialni za przestrzeganie wszystkich zasad, przepisów i wymogów dotyczących przestrzeni laboratoryjnej opisanych w Umowie i niniejszym Załączniku A.

Meble biurowe

Każda osoba z dedykowaną przestrzenią otrzymuje kompletne stanowisko pracy, w tym biurko, regulowane krzesło biurowe i zamykane miejsce do przechowywania plików. Dodatkowe meble, takie jak tablice lub regały, są dostępne w większości przypadków bez dodatkowych opłat. Klienci bez dedykowanej przestrzeni będą mieli dostęp do współdzielonych obszarów roboczych.

Przyjęcie dla gości

Wszystkie dedykowane przestrzenie, jak również coworking, obejmują usługi recepcji dla gości w celu powitania klientów.

Internet

Każdy pracownik ma do dyspozycji szybkie przewodowe łącze internetowe do użytku biurowego, a także WiFi. Inne usługi internetowe (np. niezamknięte adresy IP) zależą od dostępności i mogą wiązać się z dodatkowymi opłatami.

Usługi pocztowe

Wszystkie oferty dedykowanej przestrzeni obejmują folder poczty i usługi pocztowe. Klienci coworkingu mogą poprosić o folder pocztowy i usługi pocztowe bez dodatkowych opłat.

Kopiarka, drukarka i faks

Usługa obejmuje bezpłatne korzystanie z czarno-białych i kolorowych drukarek, komercyjnych kopiarek i faksów do typowych zastosowań biurowych. Prywatny numer faksu, który przekierowuje faksy na indywidualny adres e-mail w postaci plików pdf, jest udostępniany do dedykowanego użytku firmy. Dodatkowe numery są dostępne za opłatą. Pytania dotyczące drukowania wielu kopii broszur lub obszernych zadań drukowania należy kierować do pracownika CIC, ponieważ tego typu zadania mogą być zlecane zewnętrznym dostawcom usług drukowania.

Sale konferencyjne i budki telefoniczne

Usługa obejmuje bezpłatne korzystanie z dobrze wyposażonych sal konferencyjnych, z których niektóre obejmują Apple TV do bezprzewodowej projekcji danych z urządzeń Apple, a także bezpłatne korzystanie z zestawów głośnomówiących Polycom. Sale konferencyjne i budki telefoniczne są rezerwowane za pośrednictwem strony internetowej. Pytania dotyczące częstych całodniowych spotkań lub intensywnego wykorzystania do szkoleń lub innych celów można kierować do pracownika CIC w celu uzyskania szczegółowych informacji.

Usługi kuchenne

Klienci będą mogli delektować się różnymi przekąskami i wyborem napojów gazowanych, kawą dla smakoszy oraz wysokiej klasy systemem parzenia kawy w filiżankach. Uczciwa konsumpcja odbywa się w systemie honorowym.

Kabiny prysznicowe

CIC dysponuje kilkoma prysznicami dostępnymi dla klientów na zasadzie kolejności zgłoszeń.

Pokój pielęgniarski

Pokoje pielęgniarskie można rezerwować za pośrednictwem internetowego narzędzia do rezerwacji. Każdy pokój oferuje miękkie oświetlenie, wygodne siedzenia, prywatną lodówkę i zamykane drzwi. Chociaż pokoje te są dostępne dla innych rezerwacji, pierwszeństwo mają rezerwacje pielęgniarskie.

Pokój gier

CIC oferuje klientom wspólny dostęp do stołów do ping ponga i różnych systemów do gier. Są one dostępne na zasadzie „kto pierwszy, ten lepszy”.

Venture Café

Venture Café to wydarzenie networkingowe organizowane przez Innovation Studio, Inc. w większość czwartków od 16:00 do 19:00 przy 4240 Duncan Ave. Dzięki modelowi „pay it forward”, Innovation Studio, Inc. zostało założone w celu zrzeszenia członków lokalnej społeczności przedsiębiorców i innowatorów. Klienci CIC otrzymują bezpośredni dostęp do tego cotygodniowego wydarzenia. Oprócz piwa i wina, cotygodniowe Venture Café często obejmują prelegentów, warsztaty itp. Uwaga: uczestnictwo w tych spotkaniach jest przywilejem, a nie prawem, a Innovation Studio, Inc. zastrzega sobie zarówno prawo do odmowy świadczenia usług, jak i do określenia, według własnego uznania, kogo zaprosić zgodnie ze swoją misją i zasadami.

Programy edukacyjne

Klienci CIC@South Sarah będą mogli uczestniczyć w programach edukacyjnych organizowanych przez Center for Emerging Technologies za niewielką lub zerową opłatą. Klienci CIC@South Sarah mają również dostęp do mentorów na miejscu w celu uzyskania wsparcia za pośrednictwem programu CET lub za pośrednictwem partnerskiej organizacji non-profit Venture Café (szczegóły powyżej).

Inne korzyści i zniżki

Wszyscy klienci CIC są uprawnieni do wyjątkowych zniżek na różne korzyści, takie jak członkostwo w siłowni, programy transportowe, takie jak współdzielenie rowerów i samochodów, oraz usługi biznesowe, w tym notarialne. Korzyści są regularnie dodawane i można je przeglądać online w portalu CIC.

Paszport CIC

Wszyscy klienci CIC mogą korzystać ze wspólnych obszarów, w tym sal konferencyjnych, budek telefonicznych, kuchni i obszarów coworkingowych, w dowolnej lokalizacji CIC na całym świecie. Uwaga: ponieważ ceny nieruchomości w naszych różnych lokalizacjach różnią się, jeśli zaczniesz konsekwentnie korzystać z droższej lokalizacji przez ponad 20% czasu, możesz zostać poproszony o zmianę głównej rezerwacji na tę lokalizację do celów rozliczeniowych.

CIC Filadelfia

Adres: 3675 Market Street #200, Filadelfia, PA 19104
Licencjodawca: CIC Philadelphia, LLC
Wynajmujący: Wexford-SCEC 3675 Market Street, LLC

Wymagania dotyczące ubezpieczenia:

Zakres ochrony i limity: W odniesieniu do przestrzeni, z których korzysta od czasu do czasu w Lokalu, Klient zgadza się utrzymywać na własny koszt w okresie obowiązywania niniejszej Umowy ubezpieczenie od ogólnej odpowiedzialności cywilnej („CGL”) w wysokości nie mniejszej niż jeden milion dolarów (1 000 000 USD) za ogólne szkody majątkowe i obrażenia ciała (w tym, bez ograniczeń, obrażenia ciała, choroby, choroby i śmierć) oraz dwa miliony dolarów (2 000 000 USD) w łącznym zakresie odpowiedzialności, i śmierć) oraz dwa miliony dolarów (2.000.000 USD) łącznego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, a także polisę ubezpieczenia od pożaru, wandalizmu, złośliwego działania, rozszerzonego zakresu i tak zwanego ubezpieczenia „od wszelkiego ryzyka” w wysokości równej stu procentom (100%) kosztu odtworzenia, ubezpieczającą wszystkie meble, sprzęt, wyposażenie i mienie Klienta wszelkiego rodzaju, charakteru i opisu, które mogą znajdować się w Lokalu lub na jego terenie. Ubezpieczenie wymagane w niniejszym dokumencie musi być zawarte z ubezpieczycielami upoważnionymi do prowadzenia działalności w miejscu, w którym znajduje się Lokal, o ratingu nie niższym niż „A-VIII” w aktualnym raporcie Best’s Insurance Reports. W zakresie wymaganym przez prawo, Klient będzie również posiadał ubezpieczenie od odszkodowań pracowniczych. Wszystkie polisy ubezpieczeniowe wymagane na mocy niniejszej Umowy powinny być wystawione jako polisy podstawowe i nie powinny uzupełniać ani przekraczać zakresu ubezpieczenia CIC lub Licencjodawców.

Dodatkowo, każdy Klient, który przechowuje, obsługuje, transportuje, wytwarza lub przetwarza materiały niebezpieczne na terenie zakładu lub wykorzystuje lub zajmuje jakąkolwiek przestrzeń roboczą uznaną przez CIC za laboratorium, musi posiadać następujące ubezpieczenia i limity:

(a) Ubezpieczenie od odpowiedzialności za zanieczyszczenie i zanieczyszczenie środowiska obejmujące ryzyko środowiskowe związane z działalnością Klienta z limitami nie mniejszymi niż jeden milion dolarów (1 000 000 USD) na incydent i nie mniejszymi niż dwa miliony dolarów (2 000 000 USD) łącznie, w odniesieniu do zanieczyszczenia środowiska i zanieczyszczenia Lokalu spowodowanego przez Klienta lub jego pracowników, wykonawców, zaproszonych gości lub gości. Takie ubezpieczenie środowiskowe obejmuje obrażenia ciała, chorobę, chorobę, śmierć lub udrękę psychiczną lub szok poniesiony przez jakąkolwiek osobę; szkody majątkowe, w tym obrażenia fizyczne lub zniszczenie mienia materialnego, w tym wynikającą z tego utratę możliwości korzystania z niego, koszty oczyszczenia i utratę możliwości korzystania z mienia materialnego, które nie zostało fizycznie uszkodzone lub zniszczone; oraz koszty obrony, opłaty i wydatki poniesione w związku z dochodzeniem, regulacją lub obroną roszczeń o takie odszkodowania wyrównawcze. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje zarówno nagłe, jak i niespodziewane zanieczyszczenia, w tym zrzut, rozproszenie, uwolnienie lub wydostanie się dymu, oparów, sadzy, dymów, kwasów, zasad, toksycznych chemikaliów, cieczy lub gazów, materiałów odpadowych lub innych substancji drażniących, skażających lub zanieczyszczających do lub na grunt, do atmosfery lub jakiegokolwiek cieku wodnego lub zbiornika wodnego.


Dodatkowi Ubezpieczeni: Klient zgadza się bezpośrednio i w imieniu swojego ubezpieczyciela, że następujące podmioty będą uważane za dodatkowych ubezpieczonych („Dodatkowi Ubezpieczeni”) na zasadzie podstawowej i nieskładkowej w ramach polis ubezpieczeniowych wymaganych w niniejszym dokumencie oraz wymaganego Dodatku Zbiorczego opisanego poniżej:

CIC Philadelphia, LLC; CIC Innovation Communities, LLC d/b/a CIC; CIC Innovation Services, LLC; CIC University Projects, LLC; CIC Property Management, LLC; CIC USA Holdings, LLC; CIC Health, LLC; CIC Health Testing Services, LLC; CIC Founder Holdco, Inc; The Cambridge Incubator, LLC; CIC Venture Cafe Global Institute, Inc;; Research Park, Inc; SCEC Ventures, Inc.; University City Science Center; VTR; Ventas Life Sciences, LLC; Ventas Wexford 3675 Joint Venture, LLC; Wexford-SCEC 3675 Market Street, LLC; Wexford-SCEC 3675 Market Street UT, LLC; Wexford-SCEC 3675 Market Street JV, LLC; Wexford Asset Management, LLC; Wexford Development, LLC; Wexford Equities, LLC; Wexford Science & Technology, LLC; oraz wszelkie inne podmioty, których dodania do niniejszego Załącznika A może z czasem zażądać CIC.


Omnibus Endorsement (do umieszczenia na COI): Aby wykazać powyższe, takie CGL i certyfikat ubezpieczenia muszą zawierać dokładnie następujące potwierdzenie („Omnibus Endorsement”):

„CIC Innovation Communities, LLC i podmioty wymienione w Załączniku A do Umowy o świadczenie usług zawartej pomiędzy wymienionym ubezpieczonym a CIC Innovation Communities, LLC, która może być okresowo zmieniana, są włączone jako Dodatkowi Ubezpieczeni na zasadzie podstawowej i bezskładkowej w ramach niniejszego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej”.

Posiadacz certyfikatu: Posiadacz certyfikatu powinien być następujący:

CIC Philadelphia, LLC
3675 Market Street
Filadelfia, PA 19104

Dostarczenie COI i próbka: Przed datą rozpoczęcia przez Klienta działalności w Lokalu lub korzystania z Lokalu, Klient dostarczy CIC certyfikat ubezpieczenia zgodny z ACORD 25-S lub ACORD-28, który musi zawierać Omnibus Endorsement. Przykładowy certyfikat ACORD 25-S jest dołączony dla wygody użytkownika.


Szczegóły budynku:

Budynek jest dostępny 24/7. Usługi HVAC są świadczone od 8:00 do 20:00 od poniedziałku do piątku oraz od 8:00 do 13:00 w sobotę. Poza tymi godzinami HVAC będzie utrzymywana na poziomie umożliwiającym w miarę komfortowe korzystanie z pomieszczeń.

Do celów ubezpieczenia ubezpieczyciel może chcieć uzyskać następujące informacje:

Procedury awaryjne:

Kopia procedur awaryjnych budynku jest dostępna na stronie cic.com/emergency.

Akceptowane metody płatności: Automatyczny debet ACH, czek firmowy lub osobisty, przelew bankowy i kredyt ACH. Automatyczne obciążenie rachunku ACH jest wymagane w przypadku oferty coworkingowej.

Dodatkowe postanowienia umowy:

Poniższe sformułowanie jest zawarte w każdej Umowie dotyczącej tej lokalizacji:

 1. Spory objęte umową: Spory objęte umową będą rozstrzygane w drodze arbitrażu prowadzonego przez Amerykańskie Stowarzyszenie Arbitrażowe („AAA”). Spory objęte niniejszą umową obejmują wszelkie roszczenia, prawa, żądania, straty i podstawy powództwa wynikające: z umowy, zarówno wyraźnej, jak i dorozumianej; lub z czynu niedozwolonego; lub na podstawie jakichkolwiek teorii prawa zwyczajowego; lub na podstawie jakichkolwiek przymierzy dobrej wiary i uczciwego postępowania; lub na podstawie jakiejkolwiek polityki CIC; lub na podstawie jakiegokolwiek federalnego, stanowego lub gminnego statutu, zarządzenia, rozporządzenia lub rozporządzenia. Niniejsza umowa arbitrażowa nie zabrania podejmowania działań zmierzających wyłącznie do uzyskania nakazu sądowego niezbędnego do ochrony praw którejkolwiek ze stron. Z wyjątkiem działań określonych powyżej, arbitraż będzie wyłącznym środkiem, za pomocą którego CIC i Klient mogą dochodzić zadośćuczynienia w związku z jakimikolwiek Sporami Objętymi Ochroną. CIC i Klient wyraźnie zrzekają się prawa do procesu przed sędzią lub ławą przysięgłych w przypadku jakiegokolwiek Sporu Objętego Ochroną, jak również prawa do odwołania się od decyzji wydanej przez arbitra, z wyjątkiem przypadków, gdy decyzja została uzyskana w wyniku korupcji, oszustwa lub innego niewłaściwego wpływu lub z powodów wyraźnie określonych w ustawie mającej zastosowanie do unieważnienia orzeczenia arbitrażowego na mocy niniejszej umowy o arbitraż. Klient zgadza się, że jeśli chce dochodzić roszczeń przeciwko CIC lub Licencjodawcom, musi przedstawić CIC pisemny wniosek o arbitraż w ciągu sześciu (6) miesięcy od dnia, w którym Klient dowiedział się lub powinien był się dowiedzieć o Sporze Objętym Ochroną przeciwko CIC lub Licencjodawcom. Podobnie, CIC musi przedstawić pisemny wniosek o arbitraż Klientowi, przeciwko któremu chce dochodzić roszczenia, w tym samym terminie. Nieprzedstawienie przez Klienta lub CIC takiego wniosku w tym terminie będzie stanowić zrzeczenie się prawa do dochodzenia roszczeń na jakimkolwiek forum w związku ze Sporem Objętym Ochroną. Według wyłącznego uznania CIC, każda ze Stron Powiązanych może uczestniczyć jako strona w postępowaniu arbitrażowym dotyczącym Sporu Objętego Umową zgodnie z warunkami niniejszej Umowy, w którym to przypadku wszelkie równoległe postępowania między Klientem a taką Stroną Powiązaną (lub Stronami) zostaną oddalone w zakresie powielającym postępowanie arbitrażowe, a w przeciwnym razie zostaną zawieszone na czas trwania postępowania arbitrażowego. O ile Klient i CIC nie uzgodnią inaczej, arbitraż odbędzie się w biurze AAA znajdującym się najbliżej siedziby CIC. Strony wybiorą jednego arbitra zgodnie z obowiązującymi zasadami arbitrażu nieruchomości AAA. Strona wnosząca spór do arbitrażu pokrywa wszystkie koszty arbitrażu do czasu, gdy arbiter zdecyduje o innym podziale kosztów. Strony są uprawnione do ujawnienia informacji wystarczających do odpowiedniego rozstrzygnięcia ich Sporów objętych Umową, w tym między innymi do dostępu do istotnych dokumentów i świadków, zgodnie z ustaleniami arbitra. Arbiter będzie stosował prawo wskazane w Umowie. Arbiter będzie miał prawo do przyznania odszkodowania pieniężnego i innych odszkodowań lub do nieprzyznawania odszkodowań, a także do określenia wszelkich innych zadośćuczynień, które w przeciwnym razie byłyby dostępne w sądzie. Arbiter wyda pisemną decyzję arbitrażową, która ujawni istotne ustalenia i wnioski, na których opiera się orzeczenie. Wyrok na podstawie orzeczenia wydanego przez arbitra może zostać wydany w dowolnym sądzie właściwym. Niniejsze postanowienie arbitrażowe pozostaje w mocy po rozwiązaniu Umowy.
 2. Raportowanie: Od czasu do czasu CIC może zażądać wypełnienia kwestionariuszy dotyczących działalności Klienta w Lokalu. Klient zgadza się dołożyć wszelkich starań, aby wypełnić takie kwestionariusze w odpowiednim czasie.
 3. Regulamin: Żadne z postanowień niniejszego regulaminu („Regulamin”) nie zastępuje jakiegokolwiek postanowienia Umowy. W przypadku sprzeczności lub niespójności pomiędzy niniejszym Regulaminem a Umową, pierwszeństwo ma Regulamin. Budynek, w którym znajduje się Lokal, zwany jest w niniejszym dokumencie „Budynkiem”. Regulamin jest następujący:
  1. Klient nie będzie obciążał ani blokował wspólnych wejść, holi, wind, chodników i klatek schodowych Budynku ani wykorzystywał ich do celów innych niż wejście lub wyjście do i z Budynku.
  2. Z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych w Umowie, do której załączony jest niniejszy Regulamin, żaden znak, tablica, zdjęcie, reklama, nazwa lub informacja nie będą instalowane lub wyświetlane na jakiejkolwiek części zewnętrznej Lokalu lub Budynku bez uprzedniej pisemnej zgody CIC. CIC i Wynajmujący mają prawo do usunięcia, na wyłączny koszt Klienta i bez uprzedzenia, wszelkich znaków zainstalowanych lub wyświetlanych z naruszeniem niniejszej zasady.
  3. Jeżeli CIC lub Wynajmujący sprzeciwią się na piśmie jakimkolwiek zasłonom, żaluzjom, roletom, ekranom lub wiszącym roślinom lub innym podobnym przedmiotom przymocowanym lub używanym w związku z jakimkolwiek oknem lub drzwiami w Lokalu lub umieszczonym na jakimkolwiek parapecie, które to okno, drzwi lub parapet są (a) widoczne z zewnątrz Lokalu oraz (b) nie zostały uwzględnione w planach zatwierdzonych przez CIC i Wynajmującego, wówczas Klient niezwłocznie usunie wspomniane zasłony, żaluzje, rolety, ekrany lub wiszące rośliny lub inne podobne przedmioty na swój wyłączny koszt.
  4. Duże dostawy powinny być realizowane nie później niż o godzinie 8 rano i nie wcześniej niż o godzinie 18 w dni powszednie lub o dowolnej porze w weekendy lub święta. Nie będą realizowane żadne dostawy, które utrudniałyby lub zakłócały funkcjonowanie Budynku lub innych najemców. Przemieszczanie mebli, sprzętu biurowego lub innych dużych lub nieporęcznych materiałów przez powierzchnie wspólne będzie ograniczone do godzin wyznaczonych przez wynajmującego i będzie podlegać uzasadnionym ograniczeniom, które może nałożyć wynajmujący. Każde użycie windy towarowej musi być wcześniej skoordynowane z CIC.
  5. Klient nie może umieszczać na żadnej podłodze w Lokalu ładunku przekraczającego obciążenie na stopę kwadratową, które (a) taka podłoga została zaprojektowana do przenoszenia lub (b) jest dozwolone przez obowiązujące prawo. Urządzenia i sprzęt, które powodują hałas lub wibracje, które mogą być przenoszone na strukturę Budynku w takim stopniu, że mogą być uciążliwe dla innych klientów lub najemców, będą umieszczane i utrzymywane przez Klienta, na jego wyłączny koszt, na eliminatorach wibracji lub innych urządzeniach wystarczających do wyeliminowania takich hałasów i wibracji do poziomów rozsądnie akceptowalnych dla CIC, Wynajmującego i wszelkich innych zainteresowanych stron.
  6. Klient nie może instalować żadnych anten radiowych, telewizyjnych lub innych, sprzętu komórkowego lub innego sprzętu komunikacyjnego ani innych urządzeń na dachu lub ścianach zewnętrznych Lokalu, chyba że zgodnie z Umową. Klient nie będzie zakłócał komunikacji radiowej, telewizyjnej ani innej komunikacji cyfrowej lub elektronicznej w Budynku lub w innym miejscu.
  7. Zabrania się akwizycji, akwizycji, nagabywania i dystrybucji ulotek lub innych materiałów pisemnych w Budynku, na jego terenie lub wokół niego.
  8. Klient będzie przechowywać wszystkie swoje śmieci i odpadki w pojemnikach znajdujących się w Lokalu lub w pojemnikach wyznaczonych przez Wynajmującego poza Lokalem. Klient nie może umieszczać w takim pojemniku żadnych materiałów, których nie można pozbyć się w zwykły i zwyczajowy sposób.
  9. Lokal nie może być wykorzystywany do zakwaterowania ani do żadnych niewłaściwych, niemoralnych lub budzących sprzeciw celów. Z wyjątkiem przypadków określonych w Umowie, w Lokalu nie będzie się gotować ani nie będzie to dozwolone.
  10. Klient będzie przestrzegać wszystkich procedur bezpieczeństwa, ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji oraz przepisów ustanowionych przez CIC, Wynajmującego lub jakikolwiek organ rządowy.
  11. Klient nie będzie modyfikował żadnych zamków do Lokalu.
  12. Klient będzie współpracować i uczestniczyć we wszystkich uzasadnionych programach bezpieczeństwa dotyczących Lokalu.
  13. Klient nie zezwala na przebywanie zwierząt w Budynku, z wyjątkiem zwierząt służbowych.
  14. Rowery nie mogą być wnoszone do Budynku (w tym do wind i klatek schodowych Budynku) z wyjątkiem obszarów wyznaczonych przez CIC lub Wynajmującego. Hoverboardy są zabronione w Budynku i Lokalu.
  15. Woda i umywalki oraz inne urządzenia hydrauliczne nie mogą być używane do celów innych niż te, do których zostały skonstruowane, i nie mogą być w nich składowane zmiotki, śmieci, szmaty ani inne substancje.
  16. Odprowadzanie ścieków przemysłowych będzie dozwolone tylko wtedy, gdy Klient, na swój wyłączny koszt, uprzednio uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia i licencje od wszystkich właściwych organów rządowych.
  17. Palenie w Budynku jest zabronione.
  18. Klient będzie przestrzegać wszystkich nakazów, wymogów i warunków nałożonych obecnie lub w przyszłości przez obowiązujące przepisy prawa lub w uzasadniony sposób nałożonych przez CIC i/lub Wynajmującego w sposób zgodny z budynkami biurowymi/badawczymi pierwszej klasy na podrynku Cortex („Przepisy dotyczące odpadów”) w zakresie zbierania, sortowania, segregacji i recyklingu odpadów, śmieci, odpadów i śmieci wytwarzanych przez Klienta (łącznie „Odpady”), w tym (bez ograniczeń) segregacji Odpadów w pojemnikach zatwierdzonych przez CIC i Wynajmującego oraz usuwania takich pojemników zgodnie z harmonogramami zbiórki określonymi w Przepisach dotyczących odpadów.
  19. CIC może zrzec się jednego lub większej liczby postanowień niniejszego Regulaminu na rzecz Klienta lub innej strony, ale takie zrzeczenie się przez CIC nie będzie interpretowane jako zrzeczenie się takiego Regulaminu na rzecz Klienta lub innej takiej strony, ani nie uniemożliwi CIC późniejszego egzekwowania takiego Regulaminu wobec któregokolwiek lub wszystkich klientów, w tym Klienta.
  20. Niniejszy Regulamin stanowi uzupełnienie i nie będzie interpretowany jako w jakikolwiek sposób modyfikujący lub zmieniający, w całości lub w części, warunki, zobowiązania, umowy i warunki Umowy.
  21. CIC zastrzega sobie prawo do ustanawiania innych uzasadnionych zasad i regulacji, które w jej ocenie mogą być od czasu do czasu konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony, dbałości o czystość Lokalu i Budynku lub zachowania w nich porządku; pod warunkiem jednak, że CIC przekaże Klientowi pisemne powiadomienie (wystarczy wiadomość e-mail) o takich zasadach i regulacjach przed ich wejściem w życie. Klient zgadza się przestrzegać niniejszego Regulaminu oraz wszelkich dodatkowych zasad i przepisów wydanych lub przyjętych przez CIC lub Wynajmującego.
  22. Klient ponosi odpowiedzialność za przestrzeganie niniejszego Regulaminu przez swoich agentów, pracowników, zaproszonych, wykonawców, licencjobiorców, gości lub cesjonariuszy (zwanych w niniejszym dokumencie „Stroną Klienta” lub „Stronami Klienta”).
 4. Dozwolony użytek:
  1. Klient będzie korzystać z Lokalu zgodnie z Dozwolonym Użytkowaniem (zdefiniowanym poniżej) i nie będzie korzystać z Lokalu ani zezwalać na korzystanie z Lokalu w jakimkolwiek innym celu bez uprzedniej pisemnej zgody CIC, której CIC może odmówić według własnego uznania.
  2. Z zastrzeżeniem Ograniczonego Użytkowania (zdefiniowanego poniżej) oraz innych warunków i postanowień określonych w niniejszym dokumencie, Dozwolone Użytkowanie jest zdefiniowane jako ogólne użytkowanie biurowe i laboratoryjne. Użytkowanie przez Klienta będzie zgodne ze wszystkimi federalnymi, stanowymi, miejskimi i lokalnymi przepisami prawa, kodeksami, rozporządzeniami, zasadami i regulacjami organów rządowych, komitetów, stowarzyszeń lub innych komitetów regulacyjnych, agencji lub organów zarządzających mających jurysdykcję nad Lokalem, Budynkiem, CIC lub Wynajmującym, w tym zarówno z prawem ustawowym, jak i prawem zwyczajowym oraz zasadami i przepisami dotyczącymi odpadów niebezpiecznych.
  3. „Ograniczone Użytkowanie” to wszelkie użytkowanie, które nie jest dozwolone w Lokalu i Budynku. Klient nie będzie wykorzystywał ani zezwalał na wykorzystywanie jakiejkolwiek części Lokalu do następujących Ograniczonych Użytków i innych ograniczeń określonych w niniejszym dokumencie:
   1. Wszelkie użytkowanie lub przechowywanie związane z radioaktywnością lub materiałami radioaktywnymi.
   2. Jakikolwiek handel lub działalność gospodarcza polegająca na prowadzeniu, niezależnie od tego, czy jest to użytek główny, czy dodatkowy, działalności w zakresie (a) strzelnica, (b) księgarnia dla dorosłych lub obiekt sprzedający lub prezentujący książki, literaturę lub filmy dla dorosłych lub pornograficzne, (c) zakładu oferującego bingo lub podobne gry losowe, (d) salon gier wideo lub salon gier rozrywkowych, (e) prywatne lub komercyjne pole golfowe, (f) klub wiejski, (g) salon masażu, (h) jacuzzi, (i) urządzenie do opalania, (j) tor wyścigowy, (k) wszelkie urządzenia wykorzystywane do gier hazardowych, (l) wszelkie zastosowania mieszkaniowe, (m) każdy sklep, którego głównym przedmiotem działalności jest sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza lokalem przedsiębiorstwa, (n) ośrodki lub kliniki leczenia narkomanii lub uzależnień, (o) urzędy ds. zwolnień warunkowych lub nadzoru kuratorskiego, (p) sprzedaż marihuany lub produktów wykorzystujących marihuanę lub podobne narkotyki, których produkcja, dystrybucja lub sprzedaż są nielegalne, (q) centrum fitness i treningu sportowego oferujące korzystanie z urządzeń fitness, grupowych zajęć ruchowych, treningu osobistego, doradztwa żywieniowego i masażu leczniczego, lub (r) jakikolwiek inny handel, działalność gospodarcza lub działalność zabroniona na mocy sekcji 45D Kodeksu Podatkowego z 1986 r., w tym wszelkich przepisów, orzeczeń, poprawek, wyjaśnień wydanych w celu wdrożenia, wyjaśnienia, doprecyzowania lub zdefiniowania takich przepisów lub wszelkich innych wytycznych opublikowanych przez IRS;
   3. Wszelkie inne zastosowania, które są wyraźnie zabronione przez niniejszą Umowę.
  4. Klient przyjmuje do wiadomości, że CIC lub Wynajmujący mogą w przyszłości wprowadzić Ograniczenia w Korzystaniu z Lokalu. CIC dołoży uzasadnionych starań, aby powiadomić Klienta na piśmie z wyprzedzeniem nie krótszym niż dwadzieścia pięć (25) dni (wystarczająca będzie wiadomość e-mail) o wszelkich przyszłych Ograniczeniach Użytkowania, pod warunkiem, że żadne przyszłe Ograniczenia Użytkowania nie uniemożliwią Klientowi korzystania z Lokalu w ramach Dozwolonego Użytkowania. Klient nie będzie związany żadnymi Ograniczeniami Użytkowania, które nie zostały zawarte w niniejszym dokumencie, dopóki nie otrzyma od CIC prawdziwej i dokładnej kopii postanowień opisujących odpowiednie ograniczenia.
 5. Zgodność z przepisami prawa; zastawy: Klient uzyska wszelkie zezwolenia i licencje na prowadzenie działalności w Lokalu lub na użytkowanie lub zajmowanie Lokalu oraz będzie przestrzegać wszystkich obecnych i przyszłych zasad i przepisów dotyczących Lokalu i Budynku. Klient nie może uszkadzać Lokalu ani Budynku, dopuszczać się jakiegokolwiek marnotrawstwa, stwarzać uciążliwości ani korzystać z Lokalu w sposób obraźliwy, ani też działać lub zaniechać działania w sposób, który mógłby skutkować obrażeniami lub szkodą dla jakiejkolwiek osoby w Lokalu lub Budynku lub w ich pobliżu. Klient będzie utrzymywać Lokal w stanie wolnym od wszelkich zastawów mechanicznych i innych zastawów. Żadne z postanowień niniejszej Umowy nie może być interpretowane jako zgoda CIC na poddanie Lokalu jakiemukolwiek zastawowi lub odpowiedzialności na mocy przepisów o zastawie obowiązujących w stanie, w którym znajduje się Lokal.
 6. Dostęp i bezpieczeństwo: Osoby fizyczne mogą być zobowiązane do okazania ważnego, wydanego przez rząd dokumentu tożsamości ze zdjęciem w celu uzyskania dostępu do Lokalu. Ze względów bezpieczeństwa możemy regularnie nagrywać za pomocą wideo niektóre obszary Lokalu. Jeśli uznamy to za uzasadnione, możemy ujawnić informacje o osobach fizycznych w celu spełnienia obowiązujących przepisów prawa, zasad, regulacji, procesów prawnych lub żądań rządowych, lub w celu ochrony CIC i/lub Podmiotów Powiązanych, Wynajmującego lub innych osób fizycznych, lub jakiejkolwiek naszej lub ich własności. Obowiązkiem Klienta jest powiadomienie swoich gości o tej polityce.
 7. Zwierzęta domowe: Z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa, Klient nie może wprowadzać zwierząt domowych ani innych zwierząt do Lokalu bez uprzedniej wyraźnej pisemnej zgody CIC (która, jeśli zostanie udzielona, może zostać cofnięta w dowolnym momencie według wyłącznego uznania CIC). Klient będzie odpowiedzialny za wszelkie obrażenia lub szkody spowodowane przez jakiekolwiek zwierzę, Klienta lub jego pracowników, osoby zaproszone lub gości, których wprowadzi do Lokalu. CIC nie ponosi odpowiedzialności za obrażenia takiego zwierzęcia.

JEŚLI W JAKIMKOLWIEK MOMENCIE KLIENT PRZECHOWUJE, OBSŁUGUJE, TRANSPORTUJE, WYTWARZA LUB PRZETWARZA MATERIAŁY NIEBEZPIECZNE NA TERENIE LUB W POBLIŻU LOKALU, BUDYNKU LUB JAKIEJKOLWIEK JEGO CZĘŚCI, LUB WYKORZYSTUJE LUB ZAJMUJE JAKĄKOLWIEK PRZESTRZEŃ ROBOCZĄ UZNANĄ PRZEZ CIC ZA LABORATORIUM, WÓWCZAS ZASTOSOWANIE MAJĄ PONIŻSZE SEKCJE OD #8 DO #17:

 1. Zarządzanie Przestrzenią Laboratoryjną: Klient przyjmuje do wiadomości, że CIC może zaangażować osobę trzecią do zarządzania aspektami działalności przestrzeni laboratoryjnej i/lub świadczenia usług związanych z laboratorium w Lokalu. CIC może udostępniać informacje dotyczące Klienta takiej osobie trzeciej w celu świadczenia usług, prowadzenia działalności, przestrzegania obowiązującego prawa i w inny sposób dozwolony przez obowiązujące prawo.
 2. Materiały niebezpieczne:
  1. Zgodnie z niniejszymi warunkami, Klient i CIC przyjmują do wiadomości, że w związku z działalnością Klienta w Lokalu lub w jego pobliżu, Klient może przechowywać i wykorzystywać „Materiały niebezpieczne”, zdefiniowane jako: wszelkie substancje, zanieczyszczenia lub inne zanieczyszczenia w Lokalu lub w jego pobliżu, które mogłyby zostać uznane lub określone jako „substancja niebezpieczna”, „odpad niebezpieczny” lub „materiał niebezpieczny” zgodnie z jakąkolwiek federalną, stanową lub lokalną ustawą, prawem, rozporządzeniem lub regulacją obecnie lub w przyszłości obowiązującą, w tym między innymi (a) wszelkie toksyczne, wybuchowe, żrące, łatwopalne, zakaźne, rakotwórcze, mutagenne lub w inny sposób niebezpieczne substancje, materiały lub odpady, które są lub staną się regulowane przez obowiązujące prawo lub jakikolwiek organ rządowy, i/lub (b) wszelkie (i) „odpady chemioterapeutyczne”, „odpady zakaźne” lub „odpady medyczne”, które mogą być obecnie lub w przyszłości zdefiniowane w jakimkolwiek przyszłym prawie, statucie, zarządzeniu, rozporządzeniu lub regulacji, (ii) ludzkie zwłoki, szczątki i części anatomiczne, które są przekazywane i wykorzystywane do celów edukacji naukowej lub medycznej, badań lub leczenia, (iii) płyny ustrojowe lub odpady biologiczne, które są przechowywane w laboratorium przed badaniem laboratoryjnym, i/lub (iv) podobne odpady i materiały laboratoryjne (pozycje opisane w klauzulach (i) poprzez (iv) pojedynczo i łącznie określane są jako „Odpady podlegające przepisom”). Klient może pozbywać się Materiałów Niebezpiecznych wyłącznie przy użyciu strumienia odpadów i procedur zatwierdzonych przez CIC. Niezależnie od powyższego, materiały radioaktywne i odpady radioaktywne są wyraźnie zabronione w Lokalu przez cały czas. Przechowywanie, używanie i/lub transport przez Klienta Materiałów Niebezpiecznych i Odpadów Podlegających Regulacjom w Lokalu stanowi „Działalność Podlegającą Regulacjom”. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za uzyskanie, na koszt Klienta, wszelkich zezwoleń lub zgód rządowych („Zezwolenia”) wymaganych do prowadzenia jakiejkolwiek Działalności Regulowanej, z wyjątkiem uzyskanych i opłaconych przez CIC, a Klient będzie przestrzegać pod każdym względem wszystkich warunków takich Zezwoleń. Ponadto taka Działalność Regulowana będzie prowadzona zgodnie ze standardami, które są przestrzegane przez szanowanych i ostrożnych właścicieli, operatorów i menedżerów podobnej działalności oraz zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami prawa we wszystkich aspektach. W żadnym wypadku Klient nie będzie upoważniony na mocy niniejszej Umowy do przyjmowania w Lokalu lub Budynku w celu przetwarzania, obróbki, przechowywania, wykorzystywania lub usuwania jakichkolwiek odpadów radioaktywnych, zakaźnych lub chemioterapeutycznych wytworzonych przez jakikolwiek inny podmiot lub obiekt. W żadnym wypadku takie Materiały Niebezpieczne lub Odpady Podlegające Przepisom nie mogą być odprowadzane do kanalizacji sanitarnej Lokalu lub Budynku, ani Klient nie może w inny sposób angażować się w wykorzystywanie lub usuwanie jakichkolwiek Materiałów Niebezpiecznych lub Odpadów Podlegających Przepisom, jeśli takie wykorzystanie lub odprowadzanie wymagałoby zezwolenia na odprowadzanie lub zatwierdzenia przez jakikolwiek organ rządowy sprawujący jurysdykcję nad odprowadzaniem ścieków do kanalizacji sanitarnej Lokalu lub Budynku.
  2. Obsługa, transport, wytwarzanie, zarządzanie, usuwanie, przetwarzanie, obróbka, przechowywanie i wykorzystywanie przez Klienta lub dowolną Stronę Klienta Materiałów Niebezpiecznych i/lub Odpadów podlegających Przepisom w Lokalu lub Budynku lub w jego pobliżu podlega wszelkim warunkom, zasadom i przepisom określonym w niniejszej Umowie i niniejszym Załączniku A, i regulacjom określonym w niniejszej Umowie i niniejszym Załączniku A oraz wszelkim dodatkowym zasadom i regulacjom ogłaszanym okresowo przez CIC i/lub Wynajmującego w odniesieniu do tego samego lub dowolnego aspektu (które to zasady i regulacje mogą być okresowo zmieniane, modyfikowane, usuwane lub dodawane przez CIC i/lub Wynajmującego) (indywidualnie i łącznie zwane „Zasadami dotyczącymi Materiałów Niebezpiecznych”). Wszelkie poprawki, modyfikacje, usunięcia lub uzupełnienia Zasad Hazmat wchodzą w życie z chwilą powiadomienia o nich Klienta. Wszystkie Zasady Hazmat wchodzą w życie z chwilą zawarcia niniejszej Umowy lub pierwszego użycia Lokalu przez Klienta, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej. Klient i wszystkie Strony Klienta spowodują, że wszyscy jego agenci, pracownicy, zaproszeni goście, wykonawcy, licencjobiorcy lub cesjonariusze lub inne osoby, którym Klient zezwolił na zajmowanie lub wchodzenie do Lokalu lub Budynku, będą przez cały czas przestrzegać Zasad Hazmat. W przypadku naruszenia Zasad Hazmat, CIC i/lub Wydzierżawiającemu będą przysługiwać wszelkie środki zaradcze dostępne na mocy prawa lub na zasadzie słuszności, w tym między innymi prawo do nakazania naruszenia takich Zasad Hazmat.
  3. Klient zwolni z odpowiedzialności, zabezpieczy, będzie bronić (według uznania CIC i za pośrednictwem prawnika akceptowalnego dla CIC) i zabezpieczy CIC i Podmioty Powiązane (zgodnie z definicją w Umowie) przed wszelkimi roszczeniami, kosztami i zobowiązaniami, w tym między innymi uzasadnionymi honorariami prawników i kosztami postępowania sądowego, poniesionymi lub wynikającymi z lub w wyniku lub związanymi z (i) uwolnienie lub groźba uwolnienia Materiałów Niebezpiecznych i/lub Odpadów Podlegających Regulacjom w Lokalu lub Budynku lub w ich pobliżu, lub skażenie Lokalu lub Budynku lub jakiejkolwiek jego części, lub jakiegokolwiek sąsiedniego budynku, spowodowane w całości lub w części przez Klienta lub dowolną Stronę Klienta i niespowodowane wyłącznym zaniedbaniem CIC i/lub Stron Powiązanych, (ii) skażenia Lokalu lub Budynku lub jakiejkolwiek jego części, lub jakiejkolwiek przyległej nieruchomości, w dowolnym momencie obecnie lub w przyszłości (z wyjątkiem sytuacji, gdy takie skażenie wynika wyłącznie z migracji Materiałów Niebezpiecznych spoza Lokalu, która nie została spowodowana przez Klienta lub jakąkolwiek Stronę Klienta), (iii) naruszenia przez Klienta lub jakąkolwiek Stronę Klienta zobowiązań zawartych w niniejszej Umowie, (iv) obchodzenie się, transport, wytwarzanie, zarządzanie, usuwanie, przetwarzanie, obróbka, przechowywanie i/lub wykorzystywanie Odpadów Regulowanych i/lub Materiałów Niebezpiecznych przez Klienta lub jakąkolwiek Stronę Klienta, lub (v) obecność jakichkolwiek Odpadów podlegających Regulacjom i/lub Materiałów Niebezpiecznych w Lokalu lub Budynku, spowodowana w całości lub w części przez Klienta lub jakąkolwiek stronę Klienta i niespowodowana wyłącznym zaniedbaniem CIC i/lub Podmiotów Powiązanych i nieistniejąca w chwili zawarcia niniejszej Umowy. Powyższe zwolnienie z odpowiedzialności przez Klienta obejmuje, bez ograniczeń, wszelkie koszty poniesione przez lub nałożone na CIC i/lub jakikolwiek Podmiot Powiązany w związku z wszelkimi wyrokami, odszkodowaniami, karami, grzywnami, zobowiązaniami lub stratami (w tym, bez ograniczeń, obniżeniem wartości Lokalu lub Budynku lub jakiejkolwiek jego części, odszkodowaniami za utratę lub ograniczenie korzystania z jakiejkolwiek przestrzeni lub jakichkolwiek udogodnień w Lokalu lub Budynku lub wokół niego, odszkodowaniami wynikającymi z jakiegokolwiek niekorzystnego wpływu na marketing przestrzeni w Lokalu lub Budynku lub jakiejkolwiek jego części, w związku z badaniem warunków panujących w miejscu zdarzenia lub w związku z wszelkimi pracami porządkowymi lub naprawczymi wymaganymi przez jakąkolwiek federalną, stanową lub lokalną agencję rządową lub jednostkę podziału politycznego w dowolnym momencie, wynikającymi z obecności jakichkolwiek Materiałów Niebezpiecznych i/lub Odpadów podlegających Regulacjom w Lokalu lub Budynku lub w ich pobliżu lub w jakiejkolwiek ich części, spowodowanej lub dozwolonej przez Klienta lub jakąkolwiek Stronę Klienta.
  4. Nie ograniczając powyższego, jeśli obecność jakichkolwiek Materiałów Niebezpiecznych w, na, pod lub wokół Lokalu lub Budynku, jakiejkolwiek jego części lub jakiejkolwiek przyległej nieruchomości spowodowana lub dozwolona przez Klienta lub jakąkolwiek Stronę Klienta spowoduje jakiekolwiek zanieczyszczenie Lokalu lub Budynku, jakiejkolwiek jego części lub jakiejkolwiek przyległej nieruchomości, wówczas Klient niezwłocznie podejmie wszelkie działania na swój wyłączny koszt, które są niezbędne do przywrócenia Lokalu i/lub Budynku, dowolnej jego części lub przyległej nieruchomości do stanu istniejącego przed takim zanieczyszczeniem, pod warunkiem uprzedniego uzyskania pisemnej zgody na takie działanie od CIC i Wynajmującego, która to zgoda nie zostanie bezzasadnie wstrzymana; oraz pod warunkiem, że uzasadnione będzie wstrzymanie zgody przez CIC i/lub Wydzierżawiającego, jeżeli takie działania mogą mieć istotny niekorzystny długoterminowy lub krótkoterminowy wpływ na Lokal lub Budynek, jakąkolwiek jego część lub jakąkolwiek przyległą nieruchomość. Zobowiązania Klienta wynikające z niniejszego paragrafu nie zostaną naruszone, zmniejszone ani ograniczone przez jakiekolwiek ograniczenie kwoty lub rodzaju odszkodowania, rekompensaty lub świadczeń płatnych przez lub na rzecz Klienta na mocy ustaw o odszkodowaniach pracowniczych, ustaw o świadczeniach z tytułu niepełnosprawności, ustaw o świadczeniach pracowniczych lub podobnych przepisów.
  5. CIC przyjmuje do wiadomości, że intencją niniejszej Umowy nie jest zakazanie Klientowi prowadzenia działalności w sposób dozwolony w niniejszej Umowie. Klient może prowadzić swoją działalność zgodnie ze zwyczajami obowiązującymi w branży Klienta, o ile użycie lub obecność Materiałów Niebezpiecznych jest ściśle i właściwie monitorowana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i wszystkimi warunkami niniejszego dokumentu. Jako istotną zachętę do umożliwienia Klientowi korzystania z Materiałów Niebezpiecznych w związku z jego działalnością w Lokalu, Klient zgadza się dostarczyć CIC przed rozpoczęciem obsługi, transportu, wytwarzania, zarządzania, przechowywania i korzystania z Materiałów Niebezpiecznych przez Klienta lub dowolną Stronę Klienta, Klient zgadza się dostarczyć CIC następujące elementy, łącznie określone jako „Dokumenty dotyczące Materiałów Niebezpiecznych”: wymagania. Określenie każdego rodzaju Materiału Niebezpiecznego, który ma być obecny w Lokalu i który podlega regulacjom na mocy wszelkich obowiązujących przepisów dotyczących ochrony środowiska, w tym nazwy chemicznej, stanu materiału (np. ciało stałe, ciecz, gaz lub kriogen), stężenia, objętości, ilości i warunków przechowywania (np. w szafkach lub bez szafek), ilości i warunków użytkowania (np. użytkowanie otwarte lub zamknięte), lokalizacji (np. nazwa lub numer miejsca lub inna identyfikacja) oraz, jeśli jest znany, numer usługi abstrakcji chemicznej, (b) wykaz wszelkich zgód lub zezwoleń organów rządowych wymaganych w związku z obecnością takich Materiałów Niebezpiecznych w Lokalu oraz (c) prawidłowe i kompletne kopie otrzymanych przez Klienta zawiadomień o naruszeniu obowiązujących przepisów dotyczących Materiałów Niebezpiecznych. Klient poinformuje CIC o wszelkich potencjalnych zmianach lub aktualizacjach Dokumentów dotyczących Materiałów Niebezpiecznych raz na kwartał lub przed jakąkolwiek istotną zmianą lub zwiększeniem rodzajów lub ilości Materiałów Niebezpiecznych Klienta lub Stron Klienta. Niezależnie od postanowień niniejszej Umowy stanowiących inaczej, Klient może przed dostarczeniem Dokumentów dotyczących Materiałów Niebezpiecznych zredagować informacje o charakterze zastrzeżonym. CIC może na własny koszt dokonać przeglądu Dokumentów dotyczących Materiałów Niebezpiecznych przez osobę lub firmę uprawnioną do analizy Materiałów Niebezpiecznych w celu potwierdzenia zgodności z postanowieniami niniejszej Umowy i wszystkimi obowiązującymi przepisami prawa. W przypadku, gdy przegląd Dokumentów dotyczących Materiałów Niebezpiecznych wykaże niezgodność z niniejszą Umową lub wszelkimi obowiązującymi przepisami prawa, Klient na swój koszt niezwłocznie i starannie podejmie kroki w celu zapewnienia zgodności z przepisami w zakresie przechowywania i wykorzystywania Materiałów Niebezpiecznych. Niezależnie od jakichkolwiek postanowień niniejszej Umowy stanowiących inaczej lub przeglądu Dokumentów dotyczących Materiałów Niebezpiecznych Klienta lub wykorzystania bądź utylizacji Materiałów Niebezpiecznych, CIC i Wynajmujący nie ponoszą i wyraźnie zrzekają się jakiejkolwiek odpowiedzialności związanej z wykorzystaniem lub utylizacją Materiałów Niebezpiecznych przez Klienta lub dowolną Stronę Klienta, przy czym Klient przyjmuje do wiadomości, że jest najlepiej przygotowany do oceny bezpieczeństwa i skuteczności wykorzystania i procedur dotyczących Materiałów Niebezpiecznych.
  6. Klient jest odpowiedzialny za przestrzeganie wszystkich obowiązujących przepisów stanowych i federalnych oraz wszystkich zasad i przepisów (przekazywanych Klientowi od czasu do czasu) dotyczących ochrony środowiska, zdrowia i bezpieczeństwa (EHS) podczas korzystania z Lokalu i Budynku. W celu utrzymania odpowiednich zezwoleń, programów i szkoleń, Klient musi potwierdzić i podpisać się pod wymaganiami dotyczącymi ochrony środowiska, zdrowia i bezpieczeństwa dostarczonymi przez CIC. Podpisując niniejszą Umowę, użytkownik potwierdza, że zapoznał się z Wymogami dotyczącymi ochrony środowiska, zdrowia i bezpieczeństwa i będzie ich przestrzegać.
  7. CIC nie zezwala na wykorzystywanie lub przechowywanie materiałów radioaktywnych na terenie obiektu. Klient przedłoży formularz oceny zagrożeń CIC (dostarczony przez CIC) przed planowanym użyciem lub przechowywaniem środków niebezpiecznych biologicznie na terenie obiektu w celu przeglądu i zatwierdzenia przez CIC i instytucjonalny komitet ds. bezpieczeństwa biologicznego.
  8. Klient nie będzie powodować ani zezwalać na wnoszenie, przechowywanie lub wykorzystywanie jakichkolwiek Materiałów Niebezpiecznych w Lokalu lub Budynku przez Klienta lub jakąkolwiek Stronę Klienta z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. W dowolnym momencie i od czasu do czasu, przed rozwiązaniem Umowy, jeżeli CIC i/lub Wynajmujący mają uzasadnione podstawy, aby sądzić, że Materiały Niebezpieczne są obecne z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa lub że zanieczyszczenie nastąpiło w wyniku działań lub zaniechań Klienta lub Strony Klienta, lub jeżeli jest to wymagane przez pożyczkodawcę lub organ rządowy, lub w inny sposób zażąda tego CIC i/lub Wydzierżawiający, wówczas CIC i/lub Wydzierżawiający będą mieli prawo do przeprowadzenia odpowiednich testów Lokalu lub Budynku, lub dowolnej jego części, w celu wykazania, że Materiały Niebezpieczne są obecne z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa przez Klienta lub Stronę Klienta, lub że zanieczyszczenie nastąpiło w wyniku działań lub zaniechań Klienta lub Strony Klienta. Klient pokryje wszystkie uzasadnione koszty takich testów, jeśli testy te wykażą, że w Lokalu lub Budynku, na ich terenie lub w ich pobliżu znajdują się Materiały Niebezpieczne, co stanowi naruszenie niniejszej Umowy lub obowiązujących przepisów prawa.
  9. Klient niezwłocznie zgłosi CIC wszelkie faktyczne lub podejrzewane przypadki obecności pleśni lub zalania w Lokalu.
  10. All of Client’s obligations relating to Hazardous Materials, Regulated Waste, and Regulated Activities shall survive any termination of the Agreement.
  11. Niezależnie od odmiennych postanowień niniejszej Umowy, CIC i/lub Podmioty Powiązane mają wyłączną kontrolę nad przydziałem maksymalnej dopuszczalnej ilości Materiałów Niebezpiecznych, które mogą być przechowywane przez Klienta lub Strony Klienta w oparciu o obszary kontroli przeciwpożarowej (zgodnie z definicją zawartą w Jednolitym Kodeksie Budowlanym przyjętym przez miasto lub gminę (gminy), w których znajduje się Budynek („UBC”)) w Lokalu do przechowywania Materiałów Niebezpiecznych („Przydział Materiałów Niebezpiecznych”). W przypadku, gdy Klient lub Strony Klienta przechowują Materiały Niebezpieczne w ilościach przekraczających to, co CIC i/lub Strony Powiązane uznają za udział Klienta w Przydziale na przechowywanie Materiałów Niebezpiecznych (co może zostać ponownie określone przez CIC i/lub Strony Powiązane).
  12. Podmioty Powiązane, jak określono powyżej), wówczas klient, na swój wyłączny koszt i na pisemne żądanie CIC, podejmie takie działania, jakie są konieczne, aby zapewnić, że nie przekroczy udziału swojego klienta w przydziale magazynowania HazMat. Niezależnie od jakichkolwiek odmiennych postanowień niniejszej Umowy, ilość materiałów niebezpiecznych dozwolonych na terenie obiektu jest specyficzna dla klienta i nie może zostać przeniesiona na żadną inną stronę. Niezależnie od jakichkolwiek postanowień niniejszej Umowy stanowiących inaczej, CIC nie ponosi i wyraźnie zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności związanej z korzystaniem przez klienta lub jakąkolwiek stronę klienta z obszarów kontroli przeciwpożarowej, przy czym klient przyjmuje do wiadomości, że klient jest najlepiej przystosowany do oceny bezpieczeństwa i skuteczności korzystania z materiałów niebezpiecznych i procedur.
  13. Z wyjątkiem zakresu spowodowanego zaniedbaniem Klienta i/lub Stron Klienta, CIC zgadza się zabezpieczyć, bronić i chronić Klienta i Strony Klienta przed wszelkimi roszczeniami wynikającymi z jakichkolwiek Materiałów Niebezpiecznych znajdujących się w Lokalu lub Budynku lub pod nimi w dniu zawarcia niniejszej Umowy, chyba że zostały one umieszczone w Lokalu lub Budynku przez Klienta lub Stronę Klienta. W przypadku wniesienia jakiegokolwiek roszczenia przeciwko klientowi lub jakiejkolwiek stronie klienta lub wszczęcia przeciwko niemu postępowania zgodnie z niniejszym dokumentem, klient niezwłocznie powiadomi o tym CIC na piśmie, a CIC będzie bronić takiego powództwa lub postępowania przez radcę prawnego wybranego przez CIC. Pod warunkiem, że CIC lub jej firma ubezpieczeniowa broni powództwa lub postępowania zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym dokumencie, żaden klient ani strona będąca klientem nie przystąpi do jakichkolwiek rozmów ugodowych lub ugody w sprawie takiego powództwa lub postępowania bez uprzedniej pisemnej zgody CIC, która zostanie udzielona lub odrzucona w ciągu sześćdziesięciu (60) dni od złożenia wniosku w tej sprawie.
 3. Zmiany przestrzeni roboczej: CIC zastrzega sobie prawo do zastąpienia całości lub części przestrzeni roboczej użytkownika inną przestrzenią roboczą na terenie obiektu. licencjobiorca nie może współdzielić ani zmieniać miejsca korzystania z ławek. Z każdej ławki może korzystać tylko jedna osoba, chyba że za uprzednią pisemną zgodą CIC.
 4. Materiały eksploatacyjne: Jeśli klient chce zakupić jakiekolwiek laboratoryjne materiały eksploatacyjne, materiały eksploatacyjne lub sprzęt do swojego miejsca pracy, klient jest odpowiedzialny za samodzielne nabycie takich przedmiotów. Klient może zwrócić się do CIC o pomoc w zakupie materiałów eksploatacyjnych, dostaw i sprzętu na własny koszt. CIC może naliczyć opłatę administracyjną w wysokości do 15% całkowitego kosztu takich materiałów eksploatacyjnych, dostaw lub sprzętu.
 5. Własność intelektualna: Z wyjątkiem licencji i zezwoleń udzielonych CIC przez Licencjobiorcę w niniejszej Umowie, Licencjobiorca zachowuje wszelkie prawa i tytuły do swojej własności intelektualnej, w tym między innymi do zastrzeżonych danych, wynalazków (podlegających opatentowaniu lub nie), tajemnic handlowych, know-how, nazwisk, podobizn, głosów, nazw firm, znaków towarowych, znaków usługowych, logo, szaty handlowej, innych identyfikatorów lub innej własności intelektualnej, lub ich zmodyfikowanych lub zmienionych wersji (łącznie „Własność Intelektualna”). Użytkownik nie może i zgadza się nie brać, kopiować lub wykorzystywać bezpośrednio lub pośrednio jakiejkolwiek własności intelektualnej należącej do CIC, innych licencjobiorców, ich gości lub innych osób odwiedzających lub przebywających na terenie obiektu. CIC nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek własność intelektualną użytkownika, którą inni licencjobiorcy, ich goście, odwiedzający lub lokatorzy mogą zabrać, skopiować lub wykorzystać. Licencjobiorca przyjmuje do wiadomości, że będzie znajdował się w bliskim sąsiedztwie innych osób i firm, które są licencjobiorcami, gośćmi lub osobami przebywającymi na terenie obiektu, a wyłączną odpowiedzialnością licencjobiorcy jest ochrona poufności jego własnych informacji. CIC niniejszym zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności wynikającej lub związanej z ochroną lub jej brakiem w odniesieniu do informacji licencjobiorcy.
 6. Udostępnienie technologii: CIC może wymagać zainstalowania oprogramowania na komputerze, tablecie, urządzeniu mobilnym lub innym sprzęcie elektronicznym użytkownika w celu zapewnienia mu pewnych udogodnień. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że odmowa instalacji takiego oprogramowania może wpłynąć na jego zdolność do prawidłowego otrzymywania takich udogodnień. CIC może również zapewnić użytkownikowi pomoc techniczną na jego żądanie. Użytkownik zgadza się, że w przypadku braku rażącego zaniedbania lub umyślnego wykroczenia ze strony CIC, CIC (a) nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek uszkodzenia sprzętu elektronicznego lub systemów użytkownika związane z takim wsparciem technicznym lub instalacją oprogramowania; (b) nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności ani gwarancji w przypadku unieważnienia gwarancji producenta; oraz (c) udziela jakiejkolwiek ustnej lub pisemnej gwarancji, wyraźnej lub dorozumianej, dotyczącej powodzenia jakiegokolwiek wsparcia technicznego.
 7. Raporty kwartalne: Licencjobiorca przygotowuje i przedkłada CIC, co kwartał, raport odzwierciedlający dotychczasowe działania spółki (od ostatniego raportu kwartalnego) oraz przyszłe działania. Raport powinien być sporządzony na formularzu dostarczonym przez CIC i powinien zawierać między innymi następujące informacje: liczba pracowników, źródła finansowania, strategie i cele pozyskiwania funduszy, własność intelektualna, obszary badań i doświadczenie w siedzibie.
 8. Dodatkowe postanowienia dotyczące rozwiązania umowy: Na co najmniej trzydzieści (30) dni przed rozwiązaniem niniejszej umowy lub zrzeczeniem się przez klienta jakiejkolwiek części swojej przestrzeni roboczej w lokalu, klient dostarczy CIC i spełni następujące warunki (i) plan likwidacji obiektu i zamknięcia materiałów niebezpiecznych dla obiektu („Ankieta Wyjścia”) oraz (ii) zarządzana przez CIC likwidacja przestrzeni roboczej laboratorium klienta. Jednorazowa, bezzwrotna opłata za likwidację stanowiska laboratoryjnego zostanie naliczona klientowi przy pierwszej miesięcznej fakturze zgodnie z przedstawioną wyceną. Ponadto klient zgadza się pozostać odpowiedzialnym po przekazaniu lokalu za usunięcie wszelkich rozpoznanych warunków środowiskowych określonych w ankiecie wyjścia i przestrzeganie wszelkich zaleceń określonych w ankiecie wyjścia. Zobowiązania klienta wynikające z niniejszego punktu pozostają w mocy po wcześniejszym rozwiązaniu umowy.
 9. Ubezpieczenie od ognia i pożaru: Na końcu pierwszego zdania Sekcji 15 (Ubezpieczenie od ognia i pożaru) Umowy dodaje się następującą klauzulę: „z wyjątkiem regulowanego użytkowania sprzętu laboratoryjnego (tj. palników Bunsena)”.
 10. Ogólne wytyczne dotyczące laboratoriów: Poniżej przedstawiono wstępne ogólne wytyczne ustalone przez CIC dotyczące obsługi przestrzeni laboratoryjnej na terenie obiektu. Żadne z poniższych postanowień nie modyfikuje zastrzeżeń i ograniczeń ustanowionych w Sekcji 16 Umowy. CIC zastrzega sobie prawo do zmiany, uzupełnienia, dodania lub usunięcia dowolnej części lub całości niniejszych wytycznych w dowolnym momencie. Za szczegółowe wytyczne dotyczące bezpieczeństwa chemicznego, biologicznego, laboratoryjnego i radiacyjnego odpowiada klient. Klient musi uzyskać i aktualizować wszystkie niezbędne zezwolenia i licencje od odpowiednich organów rządowych, z wyjątkiem przypadków określonych przez CIC.
  1. Utylizacja kwasów: Wszystkie kwasy muszą być utylizowane zgodnie ze standardowymi i zatwierdzonymi procedurami utylizacji odpadów. Żadne chemikalia nie mogą być wylewane do odpływów zlewów laboratoryjnych w laboratoriach prywatnych ani innych zlewów w laboratoriach wspólnych. Roztwór wybielacza (zakładając, że nie zawiera zagrożeń chemicznych) i niektóre specyficzne roztwory kwasów indywidualnie zatwierdzone przez personel naukowy CIC mogą być usuwane przy wyznaczonym znaku w każdym pomieszczeniu z wodą. Zestaw neutralizujący kwasy/zasady (taki jak soda oczyszczona) powinien być używany do usuwania niewielkich wycieków kwasów i zasad.
  2. Dostawy: Przedstawiciel klienta musi być obecny, aby przyjąć i podpisać przychodzące paczki. Dostarczonych paczek nie należy pozostawiać w częściach wspólnych. Wszystkie dostawy materiałów niebezpiecznych i odpadów podlegających regulacjom muszą być skoordynowane z CIC i zarządem budynku.
  3. Suchy lód: Suchy lód należy umieszczać w wyznaczonych pojemnikach na suchy lód na każdym piętrze. Suchy lód nie powinien być wlewany do zlewów, ponieważ spowoduje to ich pękanie. Suchy lód nie powinien być również przechowywany w chłodni lub innym pomieszczeniu o ograniczonej cyrkulacji powietrza.
  4. Materiały łatwopalne: Substancje łatwopalne muszą być przechowywane w „szafce na materiały łatwopalne” przez cały czas, gdy nie są używane. Wycieki materiałów łatwopalnych lub szkodliwych należy jak najszybciej odizolować. Obszary sąsiadujące z dotkniętymi obszarami powinny zostać powiadomione i w razie potrzeby ewakuowane. Należy natychmiast powiadomić CIC i zarząd budynku.
  5. Wyrzucanie szkła i ostrych przedmiotów: Rozbite szkło, pipety Pasteura i ostre przedmioty należy wyrzucać do wyraźnie oznaczonych pojemników, a nie do zwykłych śmieci, aby uniknąć wypadków osób zajmujących się odpadami.
  6. Specjalista ds. zdrowia i bezpieczeństwa: Każdy klient zajmujący laboratorium musi zapoznać się z podręcznikiem CIC dotyczącym bezpieczeństwa i higieny pracy i podpisać go, a także wyznaczyć osobę odpowiedzialną za bezpieczeństwo i higienę pracy. Specjalista ds. zdrowia i bezpieczeństwa klienta będzie odpowiedzialny za szkolenie swoich pracowników i będzie odpowiedzialny za utrzymanie bezpieczeństwa całego personelu, pracowników i osób niebędących pracownikami klienta, na które może mieć wpływ praca klienta. Nazwisko inspektora ds. bezpieczeństwa i higieny pracy należy zgłosić do CIC i kierownictwa budynku w przypadku jego nowego wyznaczenia lub zmiany. Karty charakterystyki substancji chemicznych i związków chemicznych powinny być przechowywane w segregatorze w porządku alfabetycznym. Segregator powinien być przechowywany w tym samym wyznaczonym miejscu przez cały czas. Drugi egzemplarz karty charakterystyki substancji niebezpiecznej (MSDS) musi zostać dostarczony do CIC i kierownictwa budynku i być zawsze aktualny. Klient będzie co kwartał składać CIC pisemne raporty dotyczące materiałów niebezpiecznych przechowywanych w obiekcie oraz ilości i lokalizacji takich materiałów niebezpiecznych zgodnie z postanowieniem dodatkowym umowy 9e.
  7. Natryski bezpieczeństwa: Prysznice bezpieczeństwa są przeznaczone do aktywacji w nagłych wypadkach i po aktywacji bardzo szybko dozują dużą ilość wody. Woda z prysznica bezpieczeństwa będzie wypływać automatycznie do momentu naciśnięcia rączki prysznica w celu wyłączenia przepływu wody. W przypadku aktywacji prysznica należy użyć materiału chłonnego w celu usunięcia nadmiaru wody. CIC i zarząd budynku muszą zostać powiadomione natychmiast po aktywacji prysznica bezpieczeństwa.
  8. Usuwanie odpadów: Klienci i strony będące klientami będą utylizować na miejscu wyłącznie odpady stanowiące zagrożenie biologiczne, chemikalia, szkło i ostre narzędzia za pośrednictwem strumieni odpadów zarządzanych przez CIC. CIC nie ponosi odpowiedzialności za zapewnienie ich właściwej utylizacji. Wszystkie odpady przeznaczone do utylizacji CIC muszą być w pełni i prawidłowo oznakowane.
  9. Wycieki wody: W przypadku rozlania lub przelania wody należy użyć materiału chłonnego w celu szybkiego usunięcia nadmiaru wody, aby zapobiec wyciekom na inne podłogi. O każdym wycieku lub przelaniu wody należy niezwłocznie powiadomić CIC i zarząd budynku.

Przegląd ofert: CIC Filadelfia

Przestrzeń biurowa

Oferta CIC obejmuje elastyczną powierzchnię biurową z możliwością rozbudowy, skonfigurowaną do użytku przez rozwijające się firmy. Zapewniamy kontrolę dostępu za pomocą kluczy elektronicznych i nagrań wideo. Wszystkie normalne media i usługi biurowe, takie jak elektryczność, HVAC, odbiór śmieci itp. są wliczone w cenę. Dostęp jest możliwy w trybie 24 x 7 x 365. Tylko klienci FlexSpace mają ograniczenia dotyczące liczby godzin, w których mogą uzyskać dostęp do CIC.

Przestrzeń robocza laboratorium

CIC oferuje również przestrzeń laboratoryjną. Wszystkie normalne media i usługi biurowe, takie jak elektryczność, HVAC, wywóz śmieci, lekkie zamiatanie podłóg itp. są wliczone w cenę. Klienci są odpowiedzialni za przestrzeganie wszystkich zasad, przepisów i wymogów dotyczących przestrzeni laboratoryjnej opisanych w Umowie i niniejszym Załączniku A.

Meble biurowe

Każda osoba z dedykowaną przestrzenią otrzymuje kompletne stanowisko pracy, w tym biurko i regulowane krzesło biurowe. Dodatkowe meble, takie jak zamykane schowki na akta, tablice lub regały, są dostępne w większości przypadków bez dodatkowych opłat. Klienci bez dedykowanej przestrzeni będą mieli dostęp do współdzielonych obszarów roboczych.

Przyjęcie dla gości

Wszystkie dedykowane powierzchnie, a także FlexSpace, obejmują usługi recepcji dla gości w celu powitania klientów.

Internet

Każdy pracownik ma do dyspozycji szybkie przewodowe łącze internetowe do użytku biurowego, a także WiFi. Inne usługi internetowe (np. niezamknięte adresy IP) zależą od dostępności i mogą wiązać się z dodatkowymi opłatami.

Usługi telefoniczne

Na życzenie każda osoba z dedykowaną przestrzenią może otrzymać wysokiej klasy cyfrowy telefon biznesowy i dedykowany numer telefonu z bezpośrednim wybieraniem. Zwykłe lokalne i krajowe połączenia międzymiastowe są wliczone w cenę bez naliczania opłat (nie będą naliczane opłaty za połączenia krajowe). Nasz system telefoniczny zapewnia skomputeryzowaną pocztę głosową z dostępem lokalnym i zdalnym. Za połączenia międzynarodowe pobierana jest osobna opłata.

Usługi pocztowe

Wszystkie oferowane powierzchnie obejmują folder pocztowy i usługi pocztowe.

Kopiarka, drukarka i faks

Usługa obejmuje bezpłatne korzystanie z czarno-białych i kolorowych drukarek oraz kopiarek klasy komercyjnej do typowych zastosowań biurowych. Prywatny numer faksu, który przekierowuje faksy na indywidualny adres e-mail w postaci plików pdf, jest udostępniany na życzenie do użytku firmy. Dodatkowe numery są dostępne za opłatą. Pytania dotyczące drukowania wielu kopii broszur lub obszernych zadań drukowania należy kierować do pracownika CIC, ponieważ tego typu zadania mogą być zlecane zewnętrznym dostawcom usług drukowania.

Sale konferencyjne i budki telefoniczne

Usługa obejmuje bezpłatne korzystanie z dobrze wyposażonych sal konferencyjnych, z których niektóre obejmują Apple TV do bezprzewodowej projekcji danych z urządzeń Apple, a także bezpłatne korzystanie z domowych zestawów głośnomówiących Polycom. Sale konferencyjne i budki telefoniczne są rezerwowane za pośrednictwem strony internetowej. Pytania dotyczące częstych całodniowych spotkań lub intensywnego wykorzystania do szkoleń lub innych celów można kierować do pracownika CIC w celu uzyskania szczegółowych informacji.

Usługi kuchenne

Klienci będą mogli cieszyć się różnymi przekąskami i wyborem napojów, herbat dla smakoszy oraz wysokiej klasy systemem parzenia kawy na filiżankę. Uczciwa konsumpcja odbywa się w systemie honorowym.

Terapia masażem

CIC utrzymuje gabinet masażu i współpracuje z niezależnymi profesjonalnymi masażystami, którzy regularnie do niego przychodzą. CIC zapewnia bezpłatne korzystanie z gabinetu masażu. Wszystkie opłaty za masaż trafiają wyłącznie do terapeuty i nie są rozliczane przez CIC. Korzystanie z tej usługi odbywa się według uznania klienta, a CIC nie ponosi odpowiedzialności.

Programy Wellness

CIC oferuje różne programy odnowy biologicznej, które zmieniają się w zależności od zainteresowania i pory roku. Niektóre przykłady obejmują zajęcia jogi na miejscu, zajęcia medytacyjne, klub biegowy i wiele innych. Niektóre programy wiążą się z dodatkowymi opłatami, które są uiszczane bezpośrednio nauczycielowi i nie są rozliczane przez CIC. Korzystanie z tych programów i zajęć odbywa się według uznania klienta, a CIC nie ponosi za nie odpowiedzialności.

Kabiny prysznicowe

CIC posiada prysznice dostępne dla klientów na zasadzie kolejności zgłoszeń.

Pokój pielęgniarski

Pokoje pielęgniarskie można rezerwować za pośrednictwem internetowego narzędzia do rezerwacji. Każdy pokój oferuje miękkie oświetlenie, wygodne siedzenia, prywatną lodówkę i zamykane drzwi. Chociaż pokoje te są dostępne dla innych rezerwacji, pierwszeństwo mają rezerwacje pielęgniarskie.

Pokój gier

CIC oferuje klientom wspólny dostęp do ping ponga, gier wideo itp. Są one dostępne na zasadzie „kto pierwszy, ten lepszy”.

Venture Café Filadelfia
(Powered by Quorum)

To cotygodniowe spotkanie społeczności innowacyjnej Filadelfii sprzyja nawiązywaniu kontaktów i współpracy poprzez różnorodne sesje edukacyjne i programy o dużym wpływie, w tym nieformalne rozmowy, dyskusje panelowe, okrągłe stoły, stoły informacyjne i godziny pracy, często koncentrujące się na konkretnym temacie lub partnerstwie. Venture Café działa w większość czwartków w godzinach 15:00-20:00 w CIC Philadelphia i jest bezpłatna i otwarta dla społeczności. Venture Café Philadelphia to program Quorum, członka globalnej sieci Venture Café. Uwaga: uczestnictwo w tych spotkaniach jest przywilejem, a nie prawem, a Venture Café Philadelphia i Quorum zastrzegają sobie zarówno prawo do odmowy świadczenia usług, jak i do decydowania, według własnego uznania, kogo zaprosić zgodnie z ich misją i polityką.

Inne korzyści i zniżki

Wszyscy klienci CIC są uprawnieni do wyjątkowych zniżek na różne korzyści, takie jak członkostwo w siłowni, programy transportowe i usługi biznesowe, w tym notarialne. Korzyści są regularnie dodawane i można je przeglądać online w portalu CIC.

Paszport CIC

Wszyscy klienci CIC mogą korzystać ze wspólnych obszarów, w tym sal konferencyjnych, budek telefonicznych, kuchni i obszarów coworkingowych, w dowolnej lokalizacji CIC na całym świecie. Uwaga: ponieważ ceny nieruchomości w naszych różnych lokalizacjach różnią się, jeśli zaczniesz konsekwentnie korzystać z droższej lokalizacji przez ponad 20% czasu, możesz zostać poproszony o zmianę głównej rezerwacji na tę lokalizację do celów rozliczeniowych.

CIC Providence

Adres: 225 Dyer Street, Providence, RI 02903
Licencjodawca: CIC Providence, LLC
Wynajmujący: Providence Innovation District Phase I Owner, LLC


Wymagania dotyczące ubezpieczenia:

Zakres ochrony i limity: W odniesieniu do przestrzeni, z których korzysta od czasu do czasu w Lokalu, Klient zgadza się utrzymywać na własny koszt w okresie obowiązywania niniejszej Umowy ubezpieczenie od ogólnej odpowiedzialności cywilnej („CGL”) w wysokości nie mniejszej niż 1 000 000 USD za ogólne szkody majątkowe i obrażenia ciała (w tym, bez ograniczeń, obrażenia ciała, choroby, choroby i śmierć) oraz 2 000 000 USD w łącznym zakresie odpowiedzialności,000.000 USD w łącznym ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej, a także polisę ubezpieczenia od pożaru, wandalizmu, złośliwego działania, rozszerzonego zakresu i tak zwanego ubezpieczenia „od wszelkiego ryzyka” w wysokości równej stu procentom (100%) kosztu odtworzenia, ubezpieczającą wszystkie meble, sprzęt, wyposażenie i mienie Klienta wszelkiego rodzaju, charakteru i opisu, które mogą znajdować się w Lokalu lub na jego terenie. Ubezpieczenie wymagane w niniejszym dokumencie musi być zawarte z ubezpieczycielami upoważnionymi do prowadzenia działalności w miejscu, w którym znajduje się Lokal, o ratingu nie niższym niż „A-VIII” w aktualnym raporcie Best’s Insurance Reports. W zakresie wymaganym przez prawo, Klient będzie również posiadał ubezpieczenie od odszkodowań pracowniczych. Wszystkie polisy ubezpieczeniowe wymagane na mocy niniejszej Umowy powinny być wystawione jako polisy podstawowe i nie powinny uzupełniać ani przekraczać zakresu ubezpieczenia CIC lub Licencjodawców.

Dodatkowi Ubezpieczeni: Klient zgadza się bezpośrednio i w imieniu swojego ubezpieczyciela, że następujące podmioty będą uważane za dodatkowych ubezpieczonych („Dodatkowi Ubezpieczeni”) na zasadzie podstawowej i nieskładkowej w ramach ich ogólnego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej i wymaganego Dodatku Zbiorczego opisanego poniżej:

CIC Providence, LLC; CIC Innovation Communities, LLC d/b/a CIC; CIC Innovation Services, LLC; CIC University Projects, LLC; CIC Property Management, LLC; CIC USA Holdings, LLC; CIC Health, LLC; CIC Health Testing Services, LLC; CIC Venture Cafe Global Institute Inc.; The Cambridge Incubator, LLC; CIC Founder Holdco Inc; Providence Innovation District Phase I Owner, LLC; VTR; Wexford Science & Technology, LLC; Ventas Life Sciences, LLC; Ventas, Inc; Wexford Asset Management, LLC; Wexford Equities, LLC; Wexford Development, LLC; Cushman & Wakefield, U.S., Inc.; Innovation Studio, Inc. d/b/a Venture Cafe Providence; oraz wszelkie inne podmioty, których dodania do niniejszego Załącznika A może z czasem wymagać CIC.

Omnibus Endorsement (do umieszczenia na COI): Aby wykazać powyższe, takie CGL i certyfikat ubezpieczenia muszą zawierać dokładnie następujące potwierdzenie („Omnibus Endorsement”):

„CIC Innovation Communities, LLC i podmioty wymienione w Załączniku A do Umowy o świadczenie usług zawartej pomiędzy wymienionym ubezpieczonym a CIC Innovation Communities, LLC, która może być okresowo zmieniana, są włączone jako Dodatkowi Ubezpieczeni na zasadzie podstawowej i bezskładkowej w ramach niniejszego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej”.


Posiadacz certyfikatu: Posiadacz certyfikatu powinien być następujący:

CIC Providence, LLC
225 Dyer Street
Providence, RI 02903


Dostarczenie COI i próbka: Przed datą rozpoczęcia przez Klienta działalności w Lokalu lub korzystania z Lokalu, Klient dostarczy CIC certyfikat ubezpieczenia zgodny z ACORD 25-S lub ACORD-28, który musi zawierać Omnibus Endorsement. Przykładowy certyfikat ACORD 25-S jest dołączony dla wygody użytkownika.


Szczegóły budynku:

Budynek zapewnia usługi HVAC 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, z energooszczędnymi ograniczeniami po normalnych godzinach pracy, które obecnie są uważane za poniedziałek do piątku od 8:00 do 20:00 i soboty od 8:00 do 13:00.

Do celów ubezpieczenia ubezpieczyciel może chcieć uzyskać następujące informacje:

Procedury awaryjne:

Kopia procedur awaryjnych budynku jest dostępna na stronie cic.com/emergency.


Akceptowane metody płatności: Automatyczny debet ACH, czek firmowy lub osobisty, przelew bankowy i kredyt ACH.


Dodatkowe postanowienia umowy:

Poniższe sformułowanie jest zawarte w każdej Umowie dotyczącej tej lokalizacji:

 1. Spory objęte umową: Spory objęte umową będą rozstrzygane w drodze arbitrażu prowadzonego przez Amerykańskie Stowarzyszenie Arbitrażowe („AAA”). Spory objęte niniejszą umową obejmują wszelkie roszczenia, prawa, żądania, straty i podstawy powództwa wynikające: z umowy, zarówno wyraźnej, jak i dorozumianej; lub z czynu niedozwolonego; lub na podstawie jakichkolwiek teorii prawa zwyczajowego; lub na podstawie jakichkolwiek przymierzy dobrej wiary i uczciwego postępowania; lub na podstawie jakiejkolwiek polityki CIC; lub na podstawie jakiegokolwiek federalnego, stanowego lub gminnego statutu, zarządzenia, rozporządzenia lub rozporządzenia. Niniejsza umowa arbitrażowa nie zabrania podejmowania działań zmierzających wyłącznie do uzyskania nakazu sądowego niezbędnego do ochrony praw którejkolwiek ze stron. Z wyjątkiem działań określonych powyżej, arbitraż będzie wyłącznym środkiem, za pomocą którego CIC i Klient mogą dochodzić zadośćuczynienia w związku z jakimikolwiek Sporami Objętymi Ochroną. CIC i Klient wyraźnie zrzekają się prawa do procesu przed sędzią lub ławą przysięgłych w przypadku jakiegokolwiek Sporu Objętego Ochroną, jak również prawa do odwołania się od decyzji wydanej przez arbitra, z wyjątkiem przypadków, gdy decyzja została uzyskana w wyniku korupcji, oszustwa lub innego niewłaściwego wpływu lub z powodów wyraźnie określonych w ustawie mającej zastosowanie do unieważnienia orzeczenia arbitrażowego na mocy niniejszej umowy o arbitraż. Klient zgadza się, że jeśli chce dochodzić roszczeń przeciwko CIC lub Licencjodawcom, musi przedstawić CIC pisemny wniosek o arbitraż w ciągu sześciu (6) miesięcy od dnia, w którym Klient dowiedział się lub powinien był się dowiedzieć o Sporze Objętym Ochroną przeciwko CIC lub Licencjodawcom. Podobnie, CIC musi przedstawić pisemny wniosek o arbitraż Klientowi, przeciwko któremu chce dochodzić roszczenia, w tym samym terminie. Nieprzedstawienie przez Klienta lub CIC takiego wniosku w tym terminie będzie stanowić zrzeczenie się prawa do dochodzenia roszczeń na jakimkolwiek forum w związku ze Sporem Objętym Ochroną. O ile Klient i CIC nie uzgodnią inaczej, arbitraż odbędzie się w biurze AAA znajdującym się najbliżej siedziby CIC. CIC i Klient wybiorą jednego arbitra zgodnie z obowiązującymi zasadami arbitrażu nieruchomości AAA. Strona wnosząca spór do arbitrażu pokrywa wszystkie koszty arbitrażu do czasu, gdy arbiter zdecyduje o innym podziale kosztów. CIC i Klient są uprawnieni do uzyskania informacji wystarczających do odpowiedniego rozstrzygnięcia ich Sporów objętych Umową, w tym między innymi do dostępu do istotnych dokumentów i świadków, zgodnie z ustaleniami arbitra. Arbiter będzie stosował prawo wskazane w Umowie. Arbiter będzie miał prawo do przyznania odszkodowania pieniężnego i innych odszkodowań lub do nieprzyznawania odszkodowań, a także do określenia wszelkich innych zadośćuczynień, które w przeciwnym razie byłyby dostępne w sądzie. Arbiter wyda pisemną decyzję arbitrażową, która ujawni istotne ustalenia i wnioski, na których opiera się orzeczenie. Wyrok na podstawie orzeczenia wydanego przez arbitra może zostać wydany w dowolnym sądzie właściwym. Niniejsze postanowienie arbitrażowe pozostaje w mocy po rozwiązaniu Umowy.
 2. Regulamin: Żadne z postanowień niniejszego regulaminu („Regulamin”) nie zastępuje jakiegokolwiek postanowienia Umowy. W przypadku sprzeczności lub niespójności pomiędzy niniejszym Regulaminem a Umową, pierwszeństwo ma Regulamin. Budynek, w którym znajduje się Lokal, zwany jest w niniejszym dokumencie „Budynkiem”. Regulamin jest następujący:
  1. Klient nie będzie obciążał ani blokował wspólnych wejść, holi, wind, chodników i klatek schodowych Budynku ani wykorzystywał ich do celów innych niż wejście lub wyjście do i z Budynku.
  2. Z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych w Umowie, do której załączony jest niniejszy Regulamin, żaden znak, tablica, zdjęcie, reklama, nazwa lub informacja nie będą instalowane lub wyświetlane na jakiejkolwiek części zewnętrznej Lokalu lub Budynku bez uprzedniej pisemnej zgody CIC. CIC i Wynajmujący mają prawo do usunięcia, na wyłączny koszt Klienta i bez uprzedzenia, wszelkich znaków zainstalowanych lub wyświetlanych z naruszeniem niniejszej zasady.
  3. Jeżeli CIC lub Wynajmujący sprzeciwią się na piśmie jakimkolwiek zasłonom, żaluzjom, roletom, ekranom lub wiszącym roślinom lub innym podobnym przedmiotom przymocowanym lub używanym w związku z jakimkolwiek oknem lub drzwiami w Lokalu lub umieszczonym na jakimkolwiek parapecie, które to okno, drzwi lub parapet są (a) widoczne z zewnątrz Lokalu oraz (b) nie zostały uwzględnione w planach zatwierdzonych przez CIC i Wynajmującego, wówczas Klient niezwłocznie usunie wspomniane zasłony, żaluzje, rolety, ekrany lub wiszące rośliny lub inne podobne przedmioty na swój wyłączny koszt.
  4. Duże dostawy powinny być realizowane nie później niż o godzinie 8 rano i nie wcześniej niż o godzinie 18 w dni powszednie lub o dowolnej porze w weekendy lub święta. Nie będą realizowane żadne dostawy, które utrudniałyby lub zakłócały funkcjonowanie Budynku lub innych najemców. Przemieszczanie mebli, sprzętu biurowego lub innych dużych lub nieporęcznych materiałów przez powierzchnie wspólne będzie ograniczone do godzin wyznaczonych przez wynajmującego i będzie podlegać uzasadnionym ograniczeniom, które może nałożyć wynajmujący. Każde użycie windy towarowej musi być wcześniej skoordynowane z CIC.
 3. Klient nie może umieszczać na żadnej podłodze w Lokalu ładunku przekraczającego obciążenie na stopę kwadratową, które (a) taka podłoga została zaprojektowana do przenoszenia lub (b) jest dozwolone przez obowiązujące prawo. Urządzenia i sprzęt, które powodują hałas lub wibracje, które mogą być przenoszone na strukturę Budynku w takim stopniu, że mogą być uciążliwe dla innych klientów lub najemców, będą umieszczane i utrzymywane przez Klienta, na jego wyłączny koszt, na eliminatorach wibracji lub innych urządzeniach wystarczających do wyeliminowania takich hałasów i wibracji do poziomów rozsądnie akceptowalnych dla CIC, Wynajmującego i wszelkich innych zainteresowanych stron.
 4. Klient nie może instalować żadnych anten radiowych, telewizyjnych lub innych, sprzętu komórkowego lub innego sprzętu komunikacyjnego ani innych urządzeń na dachu lub ścianach zewnętrznych Lokalu, chyba że zgodnie z Umową. Klient nie będzie zakłócał komunikacji radiowej, telewizyjnej ani innej komunikacji cyfrowej lub elektronicznej w Budynku lub w innym miejscu.
 5. Zabrania się akwizycji, akwizycji, nagabywania i dystrybucji ulotek lub innych materiałów pisemnych w Budynku, na jego terenie lub wokół niego.
 6. Klient będzie przechowywać wszystkie swoje śmieci i odpadki w pojemnikach znajdujących się w Lokalu lub w pojemnikach wyznaczonych przez Wynajmującego poza Lokalem. Klient nie może umieszczać w takim pojemniku żadnych materiałów, których nie można pozbyć się w zwykły i zwyczajowy sposób.
 7. Lokal nie może być wykorzystywany do zakwaterowania ani do żadnych niewłaściwych, niemoralnych lub budzących sprzeciw celów. Z wyjątkiem przypadków określonych w Umowie, w Lokalu nie będzie się gotować ani nie będzie to dozwolone.
 8. Klient będzie przestrzegać wszystkich procedur bezpieczeństwa, ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji oraz przepisów ustanowionych przez CIC, Wynajmującego lub jakikolwiek organ rządowy.
 9. Klient nie będzie modyfikował żadnych zamków do Lokalu.
 10. Klient będzie współpracować i uczestniczyć we wszystkich uzasadnionych programach bezpieczeństwa dotyczących Lokalu.
 11. Klient nie zezwala na przebywanie zwierząt w Budynku, z wyjątkiem zwierząt służbowych.
 12. Rowery nie mogą być wnoszone do Budynku (w tym do wind i klatek schodowych Budynku) z wyjątkiem obszarów wyznaczonych przez CIC lub Wynajmującego. Hoverboardy są zabronione w Budynku i Lokalu.
 13. Woda i umywalki oraz inne urządzenia hydrauliczne nie mogą być używane do celów innych niż te, do których zostały skonstruowane, i nie mogą być w nich składowane zmiotki, śmieci, szmaty ani inne substancje.
 14. Odprowadzanie ścieków przemysłowych będzie dozwolone tylko wtedy, gdy Klient, na swój wyłączny koszt, uprzednio uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia i licencje od wszystkich właściwych organów rządowych.
 15. Palenie w Budynku jest zabronione.
 16. Klient będzie przestrzegać wszystkich nakazów, wymogów i warunków nałożonych obecnie lub w przyszłości przez obowiązujące przepisy prawa lub w uzasadniony sposób nałożonych przez CIC i/lub Wynajmującego w sposób zgodny z budynkami biurowymi/badawczymi pierwszej klasy w obszarze rynkowym („Przepisy dotyczące odpadów”) w zakresie zbierania, sortowania, segregacji i recyklingu odpadów, śmieci, odpadów i śmieci wytwarzanych przez Klienta (łącznie „Odpady”), w tym (bez ograniczeń) segregacji Odpadów w pojemnikach zatwierdzonych przez CIC i Wynajmującego oraz usuwania takich pojemników zgodnie z harmonogramami zbiórki określonymi w Przepisach dotyczących odpadów.
 17. CIC może zrzec się jednego lub większej liczby postanowień niniejszego Regulaminu na rzecz Klienta lub innej strony, ale takie zrzeczenie się przez CIC nie będzie interpretowane jako zrzeczenie się takiego Regulaminu na rzecz Klienta lub innej takiej strony, ani nie uniemożliwi CIC późniejszego egzekwowania takiego Regulaminu wobec któregokolwiek lub wszystkich klientów, w tym Klienta.
 18. Niniejszy Regulamin stanowi uzupełnienie i nie będzie interpretowany jako w jakikolwiek sposób modyfikujący lub zmieniający, w całości lub w części, warunki, zobowiązania, umowy i warunki Umowy.
 19. CIC zastrzega sobie prawo do ustanawiania innych uzasadnionych zasad i regulacji, które w jej ocenie mogą być od czasu do czasu konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony, dbałości o czystość Lokalu i Budynku lub zachowania w nich porządku; pod warunkiem jednak, że CIC przekaże Klientowi pisemne powiadomienie (wystarczy wiadomość e-mail) o takich zasadach i regulacjach przed ich wejściem w życie. Klient zgadza się przestrzegać niniejszego Regulaminu oraz wszelkich dodatkowych zasad i przepisów wydanych lub przyjętych przez CIC lub Wynajmującego.
 20. Klient ponosi odpowiedzialność za przestrzeganie niniejszego Regulaminu przez swoich agentów, pracowników, zaproszonych, wykonawców, licencjobiorców, gości lub cesjonariuszy (zwanych w niniejszym dokumencie „Stroną Klienta” lub „Stronami Klienta”).
 21. Dozwolony użytek:
  1. Klient będzie korzystać z Lokalu zgodnie z Dozwolonym Użytkowaniem (zdefiniowanym poniżej) i nie będzie korzystać z Lokalu ani zezwalać na korzystanie z Lokalu w jakimkolwiek innym celu bez uprzedniej pisemnej zgody CIC, której CIC może odmówić według własnego uznania.
  2. Z zastrzeżeniem Ograniczonego Użytkowania (zdefiniowanego poniżej) oraz innych warunków i postanowień określonych w niniejszym dokumencie, Dozwolone Użytkowanie jest zdefiniowane jako ogólne użytkowanie biurowe. Użytkowanie przez Klienta będzie zgodne ze wszystkimi federalnymi, stanowymi, miejskimi i lokalnymi przepisami prawa, kodeksami, rozporządzeniami, zasadami i regulacjami organów rządowych, komitetów, stowarzyszeń lub innych komitetów regulacyjnych, agencji lub organów zarządzających mających jurysdykcję nad Lokalem, Budynkiem, CIC lub Wynajmującym, w tym zarówno z prawem ustawowym, jak i prawem zwyczajowym oraz zasadami i przepisami dotyczącymi odpadów niebezpiecznych.
  3. „Ograniczone Użytkowanie” to wszelkie użytkowanie, które nie jest dozwolone w Lokalu i Budynku. Klient nie będzie wykorzystywał ani zezwalał na wykorzystywanie jakiejkolwiek części Lokalu do następujących Ograniczonych Użytków i innych ograniczeń określonych w niniejszym dokumencie:
   1. Jakikolwiek handel lub działalność gospodarcza polegająca na prowadzeniu, niezależnie od tego, czy jest to użytek główny, czy dodatkowy, działalności w zakresie (a) strzelnica, (b) księgarnia dla dorosłych lub obiekt sprzedający lub prezentujący książki, literaturę lub filmy dla dorosłych lub pornograficzne, (c) zakładu oferującego bingo lub podobne gry losowe, (d) salon gier wideo lub salon gier rozrywkowych, (e) prywatne lub komercyjne pole golfowe, (f) klub wiejski, (g) salon masażu, (h) jacuzzi, (i) urządzenie do opalania, (j) tor wyścigowy, (k) wszelkie urządzenia wykorzystywane do gier hazardowych, (l) wszelkie zastosowania mieszkaniowe, (m) każdy sklep, którego głównym przedmiotem działalności jest sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza lokalem przedsiębiorstwa, (n) ośrodki lub kliniki leczenia narkomanii lub uzależnień, (o) urzędy ds. zwolnień warunkowych lub nadzoru kuratorskiego, (p) sprzedaż marihuany lub produktów wykorzystujących marihuanę lub podobne narkotyki, których produkcja, dystrybucja lub sprzedaż są nielegalne, (q) centrum fitness i treningu sportowego oferujące korzystanie z urządzeń fitness, grupowych zajęć ruchowych, treningu osobistego, doradztwa żywieniowego i masażu leczniczego, lub (r) jakikolwiek inny handel, działalność gospodarcza lub działalność zabroniona na mocy sekcji 45D Kodeksu Podatkowego z 1986 r., w tym wszelkich przepisów, orzeczeń, poprawek, wyjaśnień wydanych w celu wdrożenia, wyjaśnienia, doprecyzowania lub zdefiniowania takich przepisów lub wszelkich innych wytycznych opublikowanych przez IRS;
   2. Wszelkie inne zastosowania, które są wyraźnie zabronione przez niniejszą Umowę.
  4. Klient przyjmuje do wiadomości, że CIC lub Wynajmujący mogą w przyszłości wprowadzić Ograniczenia w Korzystaniu z Lokalu. CIC dołoży uzasadnionych starań, aby powiadomić Klienta na piśmie z wyprzedzeniem nie krótszym niż dwadzieścia pięć (25) dni (wystarczająca będzie wiadomość e-mail) o wszelkich przyszłych Ograniczeniach Użytkowania, pod warunkiem, że żadne przyszłe Ograniczenia Użytkowania nie uniemożliwią Klientowi korzystania z Lokalu w ramach Dozwolonego Użytkowania. Klient nie będzie związany żadnymi Ograniczeniami Użytkowania, które nie zostały zawarte w niniejszym dokumencie, dopóki nie otrzyma od CIC prawdziwej i dokładnej kopii postanowień opisujących odpowiednie ograniczenia.

Przegląd ofert – CIC Providence

Przestrzeń biurowa

Oferta CIC obejmuje elastyczną powierzchnię biurową z możliwością rozbudowy, skonfigurowaną do użytku przez firmy o różnych kształtach i rozmiarach. Zapewniamy kontrolę dostępu za pomocą kluczy elektronicznych i nagrań wideo. Wszystkie normalne media i usługi biurowe, takie jak energia elektryczna, klimatyzacja w godzinach pracy, odbiór śmieci itp. są wliczone w cenę. Dostęp jest możliwy w trybie 24 x 7 x 365. Klienci wybierający ofertę FlexSpace mogą mieć ograniczenia dotyczące liczby godzin, w których mogą uzyskać dostęp do CIC.

Meble biurowe

Każda osoba z dedykowaną przestrzenią otrzymuje kompletne stanowisko pracy, w tym biurko i regulowane krzesło biurowe. Zamykane miejsce do przechowywania plików jest dostępne we wszystkich dedykowanych przestrzeniach. Dodatkowe meble, takie jak tablice lub regały, są dostępne w większości przypadków bez dodatkowych opłat. Klienci bez dedykowanej przestrzeni będą mieli dostęp do współdzielonych obszarów roboczych.

Przyjęcie dla gości

Wszystkie dedykowane powierzchnie, a także coworking i FlexSpace, obejmują usługi recepcji dla gości, którzy witają klientów.

Internet

Każda osoba ma dostęp do szybkiego łącza internetowego do użytku biurowego. CIC posiada własny blok adresów IP przypisanych przez ARIN i utrzymuje dwa szybkie połączenia (redundantny światłowodowy Ethernet z oddzielnymi ścieżkami i punktami wejścia) z Internetem oraz zapewnia redundancję routingu opartą na BGP. Inne usługi internetowe (np. niezamknięte adresy IP) zależą od dostępności i mogą wiązać się z dodatkowymi opłatami.

Usługi telefoniczne

Każda osoba z dedykowaną przestrzenią otrzymuje na życzenie wysokiej klasy cyfrowy telefon biznesowy i dedykowany numer telefonu z bezpośrednim wybieraniem. Zwykłe lokalne i krajowe połączenia międzymiastowe są wliczone w cenę bez naliczania opłat (nie będą naliczane opłaty za krajowe połączenia telefoniczne). Nasz system telefoniczny zapewnia skomputeryzowaną pocztę głosową z dostępem lokalnym i zdalnym. Za połączenia międzynarodowe pobierana jest osobna opłata. Usługa ta nie jest dostępna dla klientów coworkingu. Wszyscy klienci mogą korzystać z bezpłatnych usług VOIP, takich jak Skype.

Usługi pocztowe

Wszystkie oferty dedykowanych przestrzeni, a także coworking i FlexSpace, obejmują folder pocztowy i usługi pocztowe.

Kopiarka, drukarka i faks

Usługa obejmuje bezpłatne korzystanie z czarno-białych i kolorowych drukarek, komercyjnych kopiarek i faksów do typowych zastosowań biurowych. Dla klientów, którzy nie pracują w firmie, dostępny jest prywatny numer faksu, który przekierowuje faksy na indywidualny adres e-mail w postaci plików PDF. Dodatkowe numery są dostępne za opłatą. Pytania dotyczące drukowania wielu kopii broszur lub obszernych zadań drukowania należy kierować do pracownika CIC, ponieważ tego typu zadania mogą być zlecane zewnętrznym dostawcom usług drukowania.

Sale konferencyjne i budki telefoniczne

Usługa dla klientów obejmuje bezpłatne korzystanie z dobrze wyposażonych sal konferencyjnych z projektorami danych lub ekranami projekcyjnymi, a także bezpłatne korzystanie z cyfrowego sprzętu audio i wideokonferencyjnego Polycom. Sale konferencyjne i budki telefoniczne są rezerwowane za pośrednictwem internetowego narzędzia do rezerwacji. Pytania dotyczące częstych całodniowych spotkań lub intensywnego wykorzystania do szkoleń lub innych celów można kierować do pracownika CIC w celu uzyskania szczegółowych informacji.

Usługi kuchenne

Klienci mają dostęp do w pełni zaopatrzonych kuchni na każdym piętrze (które często zawierają jogurty, owoce i inne przekąski oraz zimne napoje) wliczone w opłatę za usługę. CIC oferuje również pełen wybór kaw dla smakoszy oraz wysokiej klasy system parzenia kawy w filiżankach. Uczciwa konsumpcja odbywa się w systemie honorowym.

Terapia masażem

CIC utrzymuje gabinet masażu i współpracuje z niezależnymi profesjonalnymi masażystami, którzy regularnie do niego przychodzą. CIC zapewnia bezpłatne korzystanie z gabinetu masażu. Wszystkie opłaty za masaż trafiają wyłącznie do terapeuty i nie są rozliczane przez CIC. Korzystanie z tej usługi odbywa się według uznania klienta, a CIC nie ponosi odpowiedzialności.

Programy Wellness

CIC oferuje różne programy odnowy biologicznej, które zmieniają się w zależności od zainteresowania i pory roku. Obecnie na miejscu odbywają się cotygodniowe zajęcia jogi, medytacji, klub biegowy i nie tylko. Niektóre programy wiążą się z dodatkowymi opłatami, które są uiszczane bezpośrednio nauczycielowi i nie są rozliczane przez CIC. Korzystanie z tych programów i zajęć odbywa się według uznania klienta, a CIC nie ponosi za nie odpowiedzialności.

Kabiny prysznicowe

CIC dysponuje kilkoma prysznicami dostępnymi dla klientów na parterze, według kolejności zgłoszeń.

Pokój pielęgniarski

Pokoje pielęgniarskie można rezerwować za pośrednictwem internetowego narzędzia do rezerwacji. Każdy pokój oferuje miękkie oświetlenie, wygodne siedzenia, prywatną lodówkę i zamykane drzwi. Chociaż pokoje te są dostępne dla innych rezerwacji, pierwszeństwo mają rezerwacje pielęgniarskie.

Pokój gier

CIC oferuje klientom wspólny dostęp do pokoju gier z różnymi systemami do gier. Są one dostępne na zasadzie „kto pierwszy, ten lepszy”.

Venture Café

Venture Café to wydarzenie networkingowe, które odbywa się w większość czwartków w CIC Providence w godzinach 15:00-20:00 i jest organizowane przez CIC Venture Cafe Global Institute, Inc. Dzięki modelowi „pay it forward” Venture Cafe odbywa się w CIC, aby zgromadzić członków lokalnej społeczności przedsiębiorców i innowatorów. Klienci CIC otrzymują bezpośredni dostęp do tego cotygodniowego wydarzenia. Oprócz piwa i wina, cotygodniowe Venture Café często obejmują gościnnych prelegentów, warsztaty itp. Uwaga: uczestnictwo w tych spotkaniach jest przywilejem, a nie prawem, a CIC Venture Cafe Global Institute, Inc. zastrzega sobie zarówno prawo do odmowy świadczenia usług, jak i do określenia, według własnego uznania, kogo zaprosić zgodnie ze swoją misją i zasadami.

Inne korzyści i zniżki

Wszyscy klienci CIC są uprawnieni do wyjątkowych zniżek na różne korzyści, takie jak członkostwo w siłowni, programy transportowe, takie jak współdzielenie rowerów i samochodów, oraz usługi biznesowe, w tym notarialne. Korzyści są regularnie dodawane i można je przeglądać online w portalu CIC.

Paszport CIC

CIC Passport umożliwia klientom korzystanie z przestrzeni wspólnych, w tym sal konferencyjnych, budek telefonicznych, kuchni i przestrzeni coworkingowych, w dowolnej lokalizacji CIC na całym świecie. Nie wiąże się to z żadnymi opłatami dla klientów. Uwaga: ponieważ ceny nieruchomości w naszych różnych lokalizacjach różnią się, jeśli zaczniesz konsekwentnie korzystać z droższej lokalizacji przez ponad 20% czasu, możesz zostać poproszony o zmianę głównej rezerwacji na tę lokalizację do celów rozliczeniowych.

CIC Warszawa

Adres:

VARSO 2, WARSZAWA, ul. Chmielna 73, dz. nr ew. 36

Licencjodawca:

CIC Warsaw VAR2 Sp. z o.o.

Wynajmujący:

CHM1 Sp. z o.o.

Wymagania dotyczące ubezpieczenia:

Klient zobowiązuje się posiadać odpowiednie ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. Klient dostarczy kopię polisy do CIC na żądanie CIC.

Szczegóły budynku:

Budynek jest dostępny 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, a system HVAC jest dostępny 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

Do celów ubezpieczenia ubezpieczyciel może chcieć uzyskać następujące informacje:

Procedury awaryjne:

Kopia procedur awaryjnych budynku jest dostępna na stronie cic.com/emergency. Kopia procedur awaryjnych budynku jest dostępna pod adresem cic.com/emergency i stanowi integralną część niniejszej umowy o świadczenie usług. Podpisując niniejszą umowę o świadczenie usług, Klient oświadcza, że zapoznał się ze wszystkimi procedurami awaryjnymi, że będzie działał zgodnie z procedurami awaryjnymi oraz że jest odpowiedzialny za przestrzeganie procedur awaryjnych.

Akceptowane metody płatności:

Automatyczne obciążenie rachunku bankowego (polecenie zapłaty), przelew bankowy i elektroniczny przelew bankowy.

Dodatkowe postanowienia umowy:

Poniższe sformułowanie jest zawarte w każdej Umowie dotyczącej tej lokalizacji:

 1. Niezależnie od jakichkolwiek przeciwnych sformułowań w Sekcji 14 (Ubezpieczenie) i Sekcji 17 (Zrzeczenie się subrogacji), Klient nie zrzeka się subrogacji w imieniu swoich ubezpieczycieli i nie jest zobowiązany do uzyskania ubezpieczenia dla jakichkolwiek Dodatkowych Ubezpieczonych.
 2. Klient niniejszym wyraża zgodę na zmianę swojego adresu zameldowania w Budynku zgodnie z Sekcją 3 (Wyprowadzka) bez zbędnej zwłoki po dacie Rozwiązania, która w żadnym wypadku nie może nastąpić później niż 30 dni po dacie Rozwiązania. Klient niniejszym upoważnia CIC do anulowania adresu Budynku jako zarejestrowanego adresu Klienta na koszt Klienta, jeśli zarejestrowany adres pozostanie niezmieniony po upływie określonego terminu.
 3. Niezależnie od jakichkolwiek przeciwnych sformułowań zawartych w punkcie 22 (Cesja i prawa oraz powiadomienia dotyczące Zaproszonych), zgoda Klienta na obronę i zwolnienie z odpowiedzialności CIC i Licencjodawców dotyczy wyłącznie jego samego, a nie jego ubezpieczycieli.
 4. Sekcja 26 (Zawiadomienie) zostaje zmieniona w taki sposób, że zawiadomienie wysłane pocztą uznaje się za otrzymane, jeśli zostało prawidłowo zaadresowane, siedemnaście (17) dni kalendarzowych po wysłaniu takiego zawiadomienia listem poleconym lub poleconym.
 5. CIC i Klient niniejszym wyrażają zgodę na wyłączną jurysdykcję polskich sądów powszechnych w odniesieniu do wszelkich spraw wynikających z niniejszej Umowy lub z nią związanych.
 6. Klient potwierdza, że posiada (pisemną) zgodę swoich pracowników na przekazywanie ich danych, takich jak imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu itp. w celu wykonania niniejszej Globalnej Umowy o Świadczenie Usług przez okres obowiązywania GSA, a następnie przez okres 5 lat.
 7. Klient niniejszym wyraża zgodę na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej (zgodnie z art. 106n ustawy o VAT) i zobowiązuje się do podania CIC wymaganego adresu e-mail.

Przegląd oferty – CIC Warszawa

Przestrzeń biurowa

Oferta CIC obejmuje elastyczną powierzchnię biurową z możliwością rozbudowy, skonfigurowaną do użytku przez firmy o różnych kształtach i rozmiarach. Zapewniamy kontrolę dostępu za pomocą kluczy elektronicznych i nagrań wideo. Wszystkie normalne media i usługi biurowe, takie jak energia elektryczna, klimatyzacja w godzinach pracy, odbiór śmieci itp. są wliczone w cenę. Dostęp jest możliwy w trybie 24 x 7 x 365.

Meble biurowe

Każda osoba z dedykowaną przestrzenią otrzymuje kompletne stanowisko pracy, w tym biurko i regulowane krzesło biurowe. Dodatkowe meble, takie jak zamykane szafki na akta, tablice lub regały, są dostępne w większości przypadków bez dodatkowych opłat. Klienci bez dedykowanej przestrzeni będą mieli dostęp do współdzielonych obszarów roboczych.

Przyjęcie dla gości

Wszystkie dedykowane przestrzenie, jak również coworking, obejmują usługi recepcji dla gości w celu powitania klientów.

Internet

Każda osoba ma dostęp do szybkiego łącza internetowego do użytku biurowego. Inne usługi internetowe (np. niezamknięte adresy IP) zależą od dostępności i mogą wiązać się z dodatkowymi opłatami.

Usługi pocztowe

Wszystkie dedykowane przestrzenie i oferty coworkingowe obejmują folder pocztowy i usługi pocztowe.

Kopiarka, drukarka i faks

Usługa obejmuje bezpłatne korzystanie z czarno-białych i kolorowych drukarek/kopiarek klasy komercyjnej do typowych zastosowań biurowych. Klientom nie pracującym w firmie można udostępnić prywatny numer faksu, który przekierowuje faksy na indywidualny adres e-mail w postaci plików PDF. Dodatkowe numery są dostępne za opłatą. Pytania dotyczące drukowania wielu kopii broszur lub obszernych zadań drukowania należy kierować do pracownika CIC, ponieważ tego typu zadania mogą być zlecane zewnętrznym dostawcom usług drukowania.

Sale konferencyjne i budki telefoniczne

Usługa obejmuje bezpłatne korzystanie z dobrze wyposażonych sal konferencyjnych z ekranami telewizyjnymi, a także bezpłatne korzystanie z cyfrowego sprzętu audio i wideokonferencyjnego Polycom. Sale konferencyjne i budki telefoniczne są rezerwowane za pośrednictwem internetowego narzędzia do rezerwacji. Pytania dotyczące częstych całodniowych spotkań lub intensywnego wykorzystania do szkoleń lub innych celów można kierować do pracownika CIC w celu uzyskania szczegółowych informacji.

Usługi kuchenne

CIC posiada w pełni zaopatrzone kuchnie, w których często znajdują się owoce, inne przekąski i zimne napoje. CIC oferuje również pełen wybór herbat i wysokiej klasy system parzenia kawy w filiżankach. Usługa ta jest wliczona w opłatę za usługę, a uczciwa konsumpcja odbywa się w systemie honorowym. CIC utrzymuje relacje z niezależnymi profesjonalnymi firmami cateringowymi, które mogą regularnie przyjeżdżać. CIC zapewnia bezpłatne korzystanie z naszych kuchni. Wszystkie opłaty za żywność dostarczaną przez te firmy cateringowe trafiają wyłącznie do firmy cateringowej i nie są rozliczane przez CIC. Korzystanie z tej usługi odbywa się według uznania klienta, a CIC nie ponosi odpowiedzialności.

Terapia masażem

CIC utrzymuje gabinet masażu i współpracuje z profesjonalnymi masażystami, którzy regularnie do niego przychodzą. CIC zapewnia bezpłatne korzystanie z gabinetu masażu. Wszystkie opłaty za masaż trafiają wyłącznie do terapeuty i nie są rozliczane przez CIC. Korzystanie z tej usługi odbywa się według uznania klienta, a CIC nie ponosi odpowiedzialności.

Kabiny prysznicowe

CIC posiada trzy kabiny prysznicowe dostępne dla klientów na zasadzie kolejności zgłoszeń. Prysznice wyposażone są w przybory toaletowe. Pokój pielęgniarski Pokój pielęgniarski wyposażony jest w małą lodówkę, zlew, wygodne siedzenia, delikatne oświetlenie i zamykane drzwi. Rezerwacji można dokonać za pośrednictwem internetowego narzędzia do rezerwacji.

Pokój gier

Wszyscy klienci CIC mają wspólny dostęp do pokoju gier z różnymi systemami do gier, które są dostępne na zasadzie „kto pierwszy, ten lepszy”.

Venture Café

Venture Café to wydarzenie networkingowe organizowane przez Fundację Venture Café, w większość czwartków od 15:00 do 20:00 . Dzięki modelowi „pay it forward” Fundacja Venture Café została założona w celu zrzeszenia członków lokalnej społeczności przedsiębiorców i innowatorów. Klienci CIC otrzymują bezpośredni dostęp do tego cotygodniowego wydarzenia. Oprócz piwa i wina, cotygodniowe Venture Café często obejmują prelegentów, warsztaty itp. Uwaga: uczestnictwo w tych spotkaniach jest przywilejem, a nie prawem, a Fundacja Venture Café zastrzega sobie zarówno prawo do odmowy świadczenia usług, jak i do określenia, według własnego uznania, kogo zaprosić zgodnie z jej misją i zasadami.

Inne korzyści i zniżki

Wszyscy klienci CIC kwalifikują się do wyjątkowych zniżek na różnorodne korzyści, które mogą obejmować członkostwo w siłowni, dostęp do makerspace i programy transportowe, takie jak współdzielenie rowerów i samochodów. Korzyści są dodawane regularnie i można je przeglądać online w portalu CIC.

Paszport CIC

Wszyscy klienci CIC mogą korzystać ze wspólnych obszarów, w tym sal konferencyjnych, budek telefonicznych, kuchni i obszarów coworkingowych, w dowolnej lokalizacji CIC na całym świecie. Uwaga: ponieważ ceny nieruchomości w naszych różnych lokalizacjach różnią się, jeśli zaczniesz konsekwentnie korzystać z droższej lokalizacji przez ponad 20% czasu, możesz zostać poproszony o zmianę głównej rezerwacji na tę lokalizację do celów rozliczeniowych.

CIC Tokyo

Adres: Toranomon Hills Business Tower, 1-17-1, Toranomon, Minato-ku, Tokio

Licencjodawca: CIC Toranomon G.K. Wynajmujący: Mori Building Co., Ltd.

Wymagania dotyczące ubezpieczenia: Klient zobowiązuje się posiadać odpowiednie ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Szczegóły budynku:

Budynek jest dostępny 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, z wyjątkiem okresu corocznej przerwy w dostawie prądu wymaganej przez japońskie prawo. Coroczny dzień przestoju jest planowany ze znacznym wyprzedzeniem i zwykle w tym samym sezonie każdego roku.

Do celów ubezpieczenia ubezpieczyciel może chcieć uzyskać następujące informacje:

Budowa budynku została zakończona 15 stycznia 2020 roku.

Budynek składa się z 36 kondygnacji naziemnych i 3 podziemnych.

Typ konstrukcji to konstrukcja antywibracyjna ze stalową kolumną ramową (CFT) do zastosowań naziemnych i stalowy żelbet (częściowo żelbetowy, stalowa rama) do zastosowań podziemnych.

Przewodowe czujniki dymu w całym budynku.

Zraszacze wodne, węże przeciwpożarowe i gaśnice w całym budynku.

Biurko ochrony w Centrum Zapobiegania Katastrofom na 1. piętrze piwnicy jest centralną stacją dla wszystkich alarmów podłączonych do systemu bezpieczeństwa budynku* i jest obsługiwane 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. *Zamki SALTO zastosowane w prywatnych biurach i innych prywatnych pomieszczeniach, w tym w niektórych innych udogodnieniach w CIC Tokyo, nie są podłączone do centralnego systemu bezpieczeństwa budynku.

Procedury awaryjne:
Kopia procedur awaryjnych budynku jest dostępna na stronie cic.com/emergency i stanowi integralną część niniejszej umowy o świadczenie usług. Podpisując niniejszą umowę o świadczenie usług, Klient oświadcza, że zapoznał się ze wszystkimi procedurami awaryjnymi, że będzie działał zgodnie z procedurami awaryjnymi oraz że jest odpowiedzialny za przestrzeganie procedur awaryjnych.

Akceptowane metody płatności: Automatyczny debet bankowy, przelew bankowy i elektroniczny przelew bankowy.

Dodatkowe postanowienia umowy:

Poniższe sformułowanie jest zawarte w każdej Umowie dotyczącej tej lokalizacji:

 1. Licencja: Ustawa o dzierżawie gruntów i budynków (借地借家法) nie ma zastosowania do jakichkolwiek relacji między stronami dotyczących niniejszej Umowy. CIC nie wynajmuje lokalu, a korzystanie z miejsca pracy przez Klienta nie jest wyłączne. CIC może, według własnego uznania, zażądać od Klienta przeniesienia się z jednego miejsca pracy do innego.
 2. Przestrzeń i usługi: Budynek zapewnia usługi HVAC 2. w normalnych godzinach pracy, z wyjątkiem okresu corocznej przerwy w dostawie prądu wymaganej przez japońskie prawo.
 3. Korzystanie z Miejsca Pracy: Klient będzie współpracować przy naprawach, przebudowach, ulepszeniach i innych pracach w miejscach pracy, obszarach wspólnego użytkowania, sprzęcie itp. wykonywanych przez CIC i Wynajmującego. Ponadto CIC i Wynajmujący nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody spowodowane ograniczeniami w korzystaniu z miejsc pracy i obszarów wspólnego użytkowania ani za pogorszenie jakości jakichkolwiek usług w wyniku takich prac budowlanych.
 4. Zasady i przepisy dotyczące dopuszczalnego użytkowania: Klient jest zobowiązany do zachowania należytej ostrożności podczas korzystania z miejsc pracy i obszarów wspólnych, takich jak wejścia, korytarze i inne podobne obszary. Klient nie będzie pociągał CIC i jej podmiotów stowarzyszonych do odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody spowodowane korzystaniem przez Klienta z urządzeń, które narusza niniejsze postanowienie. Klienci nie będą umieszczać żadnych ulepszeń ani elementów wyposażenia w Lokalach i miejscach pracy CIC bez uprzedniej pisemnej zgody CIC.
 5. Podporządkowanie: Niezależnie od postanowień Sekcji 23, CIC nie ujawni ani nie dostarczy żadnych kopii umów najmu, hipotek, aktów notarialnych, umów o zarządzanie i innych instrumentów o charakterze najmu. Zamiast tego, na żądanie klienta dostarczymy ostemplowane lub podpisane pismo potwierdzające istnienie umowy najmu. CIC i Klient podejmą w dobrej wierze rozmowy dotyczące obniżenia opłat.
 6. Wypowiedzenie: CIC może wypowiedzieć niniejszą Umowę, w tym między innymi dostęp Klienta do Lokalu, ze skutkiem natychmiastowym w dowolnym momencie, jeżeli Klient, współmieszkaniec Klienta, dyrektor lub pracownik („Klient lub dyrektor Klienta, itp.”, których definicja obejmuje, bez ograniczeń, pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin oraz tych, którzy mogą być uznani za równoważnych pracownikom i tych, którzy mogą być uznani za równoważnych pracownikom) zostanie uznany za członka grupy/siły antyspołecznej (反社会 的勢力).
 7. Spory objęte umową: CIC i Klient niniejszym wyrażają zgodę na 7. wyłącznej jurysdykcji Sądu Okręgowego w Tokio w Japonii w odniesieniu do wszelkich spraw wynikających z niniejszej Umowy lub z nią związanych.
 8. Wykorzystanie danych zebranych przez CIC: Klient niniejszym zezwala CIC na comiesięczne przekazywanie Wynajmującemu imienia i nazwiska, nazwy handlowej, adresu, lokalizacji siedziby głównej lub przedstawiciela Klienta wyłącznie w celu zarządzania budynkiem i jego utrzymania.

Przegląd oferty – CIC Tokyo

Przestrzeń biurowa

Oferta CIC obejmuje elastyczną powierzchnię biurową z możliwością rozbudowy, skonfigurowaną do użytku przez firmy o różnych kształtach i rozmiarach. Zapewniamy kontrolę dostępu za pomocą kluczy elektronicznych i nagrań wideo. Wszystkie normalne media i usługi biurowe, takie jak energia elektryczna, klimatyzacja w godzinach pracy, odbiór śmieci itp. są wliczone w cenę. Dostęp jest możliwy przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu i 365 dni w roku (z wyjątkiem corocznej przerwy w dostawie prądu wymaganej przez japońskie prawo).

Meble biurowe

Każda osoba z dedykowaną przestrzenią otrzymuje kompletne stanowisko pracy, w tym biurko i regulowane krzesło biurowe. Dodatkowe meble, takie jak zamykane szafki na akta, tablice lub regały, są dostępne w większości przypadków bez dodatkowych opłat. Klienci bez dedykowanej przestrzeni będą mieli dostęp do współdzielonych obszarów roboczych.

Przyjęcie dla gości

Wszystkie dedykowane przestrzenie, jak również coworking, obejmują usługi recepcji dla gości w celu powitania klientów.

Internet

Każda osoba ma dostęp do szybkiego łącza internetowego do użytku biurowego. Inne usługi internetowe (np. niezamknięte adresy IP) zależą od dostępności i mogą wiązać się z dodatkowymi opłatami.

Usługi pocztowe

Wszystkie dedykowane przestrzenie i oferty coworkingowe obejmują folder pocztowy i usługi pocztowe.

Kopiarka, drukarka i faks

Usługa obejmuje bezpłatne korzystanie z czarno-białych i kolorowych drukarek/kopiarek klasy komercyjnej do typowych zastosowań biurowych. Dodatkowe numery są dostępne za opłatą. Pytania dotyczące drukowania wielu kopii broszur lub obszernych zadań drukowania należy kierować do pracownika CIC, ponieważ tego typu zadania mogą być zlecane zewnętrznym dostawcom usług drukowania.

Sale konferencyjne i budki telefoniczne

Usługa obejmuje bezpłatne korzystanie z dobrze wyposażonych sal konferencyjnych z ekranami telewizyjnymi, a także bezpłatne korzystanie z cyfrowego sprzętu audio i wideokonferencyjnego Polycom. Sale konferencyjne i budki telefoniczne są rezerwowane za pośrednictwem internetowego narzędzia do rezerwacji. Pytania dotyczące częstych całodniowych spotkań lub intensywnego wykorzystania do szkoleń lub innych celów można kierować do pracownika CIC w celu uzyskania szczegółowych informacji.

Usługi kuchenne

CIC posiada w pełni zaopatrzone kuchnie, w których często znajdują się owoce, napoje bezalkoholowe i inne przekąski oraz zimne napoje. CIC oferuje również pełen wybór herbat i wysokiej klasy system parzenia kawy w filiżankach. Usługa ta jest wliczona w opłatę za usługę, a uczciwa konsumpcja odbywa się w systemie honorowym. CIC utrzymuje relacje z niezależnymi, profesjonalnymi firmami cateringowymi, które regularnie do nas przyjeżdżają. CIC zapewnia bezpłatne korzystanie z naszych kuchni. Wszystkie opłaty za żywność dostarczaną przez te firmy cateringowe trafiają wyłącznie do firmy cateringowej i nie są rozliczane przez CIC. Korzystanie z tej usługi odbywa się według uznania klienta, a CIC nie ponosi odpowiedzialności.

Terapia masażem

CIC utrzymuje gabinet masażu i współpracuje z niezależnymi profesjonalnymi masażystami, którzy regularnie do niego przychodzą. CIC zapewnia bezpłatne korzystanie z gabinetu masażu. Wszystkie opłaty za masaż trafiają wyłącznie do terapeuty i nie są rozliczane przez CIC. Korzystanie z tej usługi odbywa się według uznania klienta, a CIC nie ponosi odpowiedzialności.

Prysznic

CIC posiada prysznice dostępne dla klientów na zasadzie kolejności zgłoszeń. Prysznice wyposażone są w przybory toaletowe.

Pokój pielęgniarski

Pokój pielęgniarski wyposażony jest w małą lodówkę, zlew, wygodne siedzenia, delikatne oświetlenie i zamykane drzwi. Rezerwacji można dokonać za pośrednictwem internetowego narzędzia do rezerwacji.

Pokój gier

CIC oferuje pokój gier, w którym każdy może spędzić wolny czas.

Venture Café

Venture Café to wydarzenie networkingowe organizowane przez Fundację Venture Café, w większość czwartków od 16:00 do 21:00 . Dzięki modelowi „pay it forward” Fundacja Venture Café została założona w celu zrzeszenia członków lokalnej społeczności przedsiębiorców i innowatorów. Klienci CIC otrzymują bezpośredni dostęp do tego cotygodniowego wydarzenia. Oprócz piwa i wina, cotygodniowe Venture Café często obejmują prelegentów, warsztaty itp. Uwaga: uczestnictwo w tych spotkaniach jest przywilejem, a nie prawem, a Fundacja Venture Café zastrzega sobie zarówno prawo do odmowy świadczenia usług, jak i do określenia, według własnego uznania, kogo zaprosić zgodnie z jej misją i zasadami.

Inne korzyści i zniżki

Wszyscy klienci CIC są uprawnieni do wyjątkowych zniżek na różne korzyści oferowane przez sklepy detaliczne, restauracje i innych usługodawców współpracujących z CIC. Korzyści są regularnie dodawane i można je przeglądać online w portalu CIC.

Paszport CIC

Wszyscy klienci CIC mogą korzystać ze wspólnych obszarów, w tym sal konferencyjnych, budek telefonicznych, kuchni i obszarów coworkingowych, w dowolnej lokalizacji CIC na całym świecie. Uwaga: ponieważ ceny nieruchomości w naszych różnych lokalizacjach różnią się, jeśli zaczniesz konsekwentnie korzystać z droższej lokalizacji przez ponad 20% czasu, możesz zostać poproszony o zmianę głównej rezerwacji na tę lokalizację do celów rozliczeniowych.

CIC 東京

住所: 東京都港区虎ノ門 1-17-1 虎ノ門ヒルズビジネスタワー

ライセンサー: CIC Toranomon 合同会社 ビル貸主: 森ビル株式会社

保険要件: クライアントが適正な損害賠償保険の維持に同意する こと。

建物詳細:


本建物は、日本の法定による年次の停電時を除き、週 7 日、1 日 24 時間アクセスが可能である。年次の停電日は十分な周知期 間をもって設定され、通常毎年同じ時期に行われる。

保険会社が業務上必要とする情報は下記の通りである。
* 本建物は 2020 年 1 月 15 日に竣工した。
* 本建物は地上 36 階、地下 3 階建である。
* 本建物は制振構造で、地上は鉄骨造(CFT(Concrete Filled Steel Tube:コンクリート充填鋼管構造))、地下は鉄骨鉄筋コ ンクリート造(一部鉄筋コンクリート造、鉄骨造)である。

* 建物全体に有線タイプの煙感知器が配置されている。
* 建物全体にスプリンクラー、消防ホース、消火器が配置され ている。
* 地下 1 階防災センターにてビルシステムに連動する全てのア ラームを統括し、 ここにはスタッフが週 7 日、 1 日 24 時間常駐 している。
* プライベートオフィスその他の CIC Tokyo の施設内のアメニティ スペースを含むプライベートルームに適用される SALTO 施錠につい ては、当該建物のセキュリティシステムとは連動していない。

非常時対応:


本建物の非常時対応は cic.com/emergency で閲覧でき、本サー ビス契約に不可欠な部分である。本サービス契約に署名するこ とにより、クライアントは当該非常時対応を全て認識している こと、当該非常時対応に従った措置を取ること、そして当該非 常時対応を遵守する責任があることを表明する。

可能な支払方法: 銀行口座自動引き落とし、銀行電信送金

契約上の追加規定: 本拠点に関しては下記の文言を契約に追加する。

 1. ライセンス:本契約における当事者間の関係に借地借家法 は一切適用されない。CIC は貸室を賃貸するものではなく、 クライアントはセンター施設を独占使用することはできない。CIC はクライアントに対して、その独自の判断におい て、別のオフィススペースへの移動を要求することができ る。
 2. スペース及びサービス:本建物内の空調サービスは、年次 の法定停電時を除き、通常の業務時間内提供される。
 3. センターの使用:クライアントは、CIC 及びビル貸主が行う CIC Tokyo のセンター施設、共用部、共用設備等の修理、改 造、改良その他の工事に協力する。また CIC 及びビル貸主 は、上記工事に起因するセンター施設及び共用部の使用制 限による損害、またはサービスの低下について一切責を負 わない。
 4. 適用可能な使用規則及び規制:クライアントは、センター 施設並びにエントランス/廊下等の共用部を、しかるべき 注意をもって使用する。クライアントは、本使用規定に違 反した使用によって生じた損害について、CIC 及びその関連 会社に一切責を負わせず、その損害を賠償する。クライア ントは、CIC の事前の書面による承諾無しに、CIC の提供す るオフィススペース及びセンター施設にいかなる改良も備 品も加えないものとする。
 5. 従属関係:サービス契約書本文 Sekcja 23 の規定にかかわ らず、CIC は貴社に対し、賃貸借、担保、証書、または管理 契約の書類、その他賃貸借関係の文書を開示、提供するこ とはない。但し貴社の要請があれば、弊社は賃貸借の存在 を証明する押印済みまたは署名済みの文書を提供する。な お、サービス契約書本文 Sekcja23 の規定にかかわらず、利 用料の減額については、その要否および内容について、CIC とクライアントは、事前に誠意を持って協議するものとす る。
 6. 契約終了:CIC はクライアント、クライアントの同居人、役 員、または従業員(以下、クライアントまたはクライアン トの役員等といい、非常勤の従業員及び従業員と同等と見 なされる者等を含む)が反社会的勢力の構成員であること が発覚した場合、クライアントが使用するオフィススペー スへの出入り等を含め、直ちに、いつでも本契約を終了す ることができる。
 7. 紛争関係:CIC 及びクライアントは、本契約に起因、関連す る問題については、東京地方裁判所が専属管轄権を持つこ とに合意する。
 8. CIC が収集したデータの使用:クライアントは、CIC が本建 物の保守管理のみを目的として、貸主にクライアントの社 名、商号、住所、本社所在地、代表者を毎月報告すること を承諾する。

サービス概要 – CIC 東京

オフィス ワーク スペース

CIC は、あらゆる形態や規模の企業に合わせた、フレキシブ ルで拡張可能なオフィススペースを提供します。センター へのアクセスは電子キーが用いられ、センター内各所に監 視カメラが取り付けられています。サービス料金の中に は、電気利用金、営業時間内の空調費(年 1 回の法定停電時 を除く)、ごみ収集サービス等、通常のオフィスワークに 必要な光熱費や様々なサービスに対する料金が含まれてい ます。オフィスには1年 365 日 24 時間アクセス可能です (年 1 回の法定停電時を除く)。

オフィス 什器

個々のプライベートオフィススペースに提供されるのは、 デスク、高さ調節が可能なオフィスチェアを含むワークス テーション一式です。追加の什器として鍵付きの引き出 し、ホワイトボード、棚等も、ほとんどの場合追加料金無 しで提供されます。プライベートオフィススペースを契約 していないクライアントはコーワーキングスペースを使用 できます。

訪問客の 受付

全てのプライベートオフィススペース、並びにコワーキン グスペース利用クライアント向けに、CIC は訪問客への受付 応対サービスを提供しています。

インター ネット

全センター内でビジネス用高速インターネット接続提供し ます。その他のインターネットサービス(ファイヤーウォ ールがかかっていない IP アドレスの設定等)は可能であれ ば提供しますが、追加料金が必要となる可能性がありま す。

メール サービス

全てのプライベートオフィススペースとコワーキングスペ ースのクライアントには、メールームの中にメールフォ ルダーをご用意します。クライアント宛の郵便物等のメー ルが届きましたら、クライアントごとに仕分けをし、メー ル到着を通知いたします

コピー機、 プリンタ ー、ファッ クス

一般的なオフィス仕様のモノクロ及びカラー・プリンター /コピー機の利用は、月額料金に含まれており、定額で使 用できます。ただし、大量の印刷が必要な場合は別途料金 をいただくこともあります。パンフレット等の大量部数の コピーや特殊な印刷に関しては、外部印刷業者への発注が 必要になる場合があるため、CIC スタッフにお問い合わせ下 さい。

会議室、 電話ブース

液晶モニター画面やデジタル音声・ビデオ会議用機器が装 備された会議室のご利用も月額料金に含まれています。会 議室と電話ブースのご利用はクライアント専用の会議室予 約サイトよりオンラインで予約できます。頻繁に行われる 終日ミーティング、または集中的に行われる研修等でのご 利用については、CIC スタッフに事前にお問い合わせ下さ い。

キッチン サービス

CIC のキッチンでは、通常、フルーツ、ソフトドリンク、ス ナック、その他軽食等をご用意しています。CIC はお茶の品 揃えも豊富で、コーヒーもハイクオリティのものを提供い たします。これらのドリンクと軽食も月額料金に含まれて おり、キッチンは無料でご利用いただけます。ご提供する これらのドリンクや軽食は、各クライアントの常識を信頼 して CIC が妥当と想定する量に基づいてご提供しておりま す。また、CIC は独立したケータリング業者と契約し、定期

的にキッチンにてケータリングの食事を提供します。ケー タリングサービスによる食事の代金は全て、CIC を経由する ことなく直接ケータリング業者にお支払い頂きます。この ケータリングサービスの使用についてはクライアントの任 意によるものとし、CIC は責任を負いません。

マッサージ セラピー

CIC ではマッサージセラピー・ルームを用意しております。 プロのマッサージ・セラピストと契約し、定期的に CIC にて 施術を行なっていただきます。CIC のマッサージルームのご 利用は無料ですが、マッサージの施術料金は全て、CIC を経 由することなく直接セラピストにお支払い頂きます。ま た、このマッサージサービスの使用も、クライアントの任 意によるものとし、CIC は責任を負いません。

シャワー ルーム

CIC にはシャワールームがあり、クライアントは先着順で使 用できます。シャワールームには洗面用具が用意されてい ます。

授乳室

授乳室には小型冷蔵庫、流し台、くつろげる椅子、落ち着 いた照明、施錠可能なドアがあります。授乳室はインター ネットの予約ツールで予約できます。

ゲーム ルーム

CIC は、息抜きのためのゲームルームを用意しております。 どなたでもご利用いただけます。

ベンチャー カフェ

ベンチャー・カフェとは、ベンチャー・カフェ・ファウン デーション(Venture Café Foundation)が主催するコミュニ ティ交流イベントで、通常木曜日の午後 4:00~9:00 に開 催されます。ベンチャー・カフェ・ファウンデーションは 「Pay it forward」という社会貢献モデルに基づき、地域の起 業家やイノベーション・コミュニティの方々が集まり交流 する場を提供するために設立されました。CIC のクライアン トはこの毎週開催されるイベントに直接参加することがで きます。ベンチャー・カフェでは毎週講演やワークショッ プ等が行われ,またネットワーキングパーティの場ではお飲 み物も提供しております。CIC は、このイベントに参加する ことはクライアントにとっての特権として考えています。 逆に誰にでも与えられた権利とは考えていません。それゆ え、ベンチャー・カフェ・ファウンデーションはその使命 や方針に従い、独自の判断にて、このサービスの提供を拒 絶することも、また、どなたをご招待するかを決定するこ ともできます。

その他特典 及びディス カウント

CIC は全てのクライアントに対し、CIC が提携する様々なお 店やサービスプロバイダーのディスカウントや特典を幅広 くご提供いたします。特典の内容については、定期的に CIC ポータルサイトの中でご案内いたします

CIC パスポート

CIC の全てのクライアントは、世界中の CIC 拠点で会議室、 電話ブース、キッチン、コワーキングエリア等の共用部を 使用することができます。しかしながら、国や地域によっ て不動産価格は異なり、CIC のサービス料金も拠点によって 異なります。そのため、クライアントが実際に契約した拠 点よりも高く料金設定がされている拠点においてお仕事を される時間が全体の20%以上を超え、それが継続するよ うな場合は、その高く料金が設定されている方の拠点の方 に契約を移していただくようお願いする可能性がありま す。