Najczęściej zadawane pytania dotyczące globalnej umowy serwisowej

Poniższa lista podsumowuje najważniejsze aktualizacje wprowadzone przez CIC do umowy o świadczenie usług. W przypadku pytań dotyczących któregokolwiek z poniższych punktów prosimy o kontakt z opiekunem klienta.

Zarys aktualizacji

Dodatkowe zmiany specyficzne dla Missouri