De werkruimte herdefiniëren om bedrijfscultuur, innovatie en groei strategisch te ondersteunen

In dit onderzoek werden meer dan 560 leden van het HBR-publiek ondervraagd die betrokken zijn bij de strategische werkplekbeslissingen van hun organisatie. Hieruit bleek dat de organisaties van vandaag beginnen te begrijpen dat beslissingen over werkplekken niet alleen gaan over vierkante meters en indelingen; ze zijn bepalend voor het succes van een bedrijf. Bekijk hieronder enkele belangrijke bevindingen en ga naar het volledige rapport.

Belangrijkste bevindingen uit het rapport

Fysieke werkruimte, bedrijfscultuur en bedrijfsresultaten zijn met elkaar verweven

Uit een wereldwijd onderzoek* van Harvard Business Review Analytic Services blijkt dat bedrijven beginnen te begrijpen hoe cruciaal beslissingen op de werkplek zijn voor zakelijk succes.

Beslissingen over werkruimte

88%

van de respondenten is het ermee eens dat organisaties beslissingen over werkplekken als een strategische prioriteit moeten beschouwen

Beslissingen over werkruimte cruciaal voor bedrijfscultuur

Beslissingen over werkruimte

97%

zijn het erover eens dat beslissingen over werkplekken van invloed zijn op de bedrijfscultuur

bedrijfscultuur

98%

zijn het erover eens dat de kwaliteit van
de bedrijfscultuur beïnvloedt het succesvermogen van een organisatie

Sterker nog

42%

van de respondenten van wie de organisatie onlangs werkruimteaanpassingen heeft gedaan, meldt dat verbetering van de bedrijfscultuur en betrokkenheid een primaire motivatie was om hun werkruimte opnieuw te beoordelen

Sterke cultuur → Groei

De kracht van gemeenschap, verbinding en nabijheid staat centraal nu zakelijke leiders prioriteit geven aan mogelijkheden om te netwerken of deel te nemen aan zinvolle persoonlijke interacties.

53%

melden dat hun organisatie meer mogelijkheden voor mentorschap en professionele groei heeft toegevoegd, of daar momenteel mee bezig is

52%

meer teamuitjes hebben toegevoegd, of daar nu mee bezig zijn

77%

ermee eens dat hun organisatie graag zou zien dat werknemers persoonlijke evenementen bijwonen om in contact te komen met een bredere zakelijke gemeenschap.

De werkruimte is een beetje als een verbrandingsmotor […]. Als mensen te verspreid zijn of als de werkruimte niet Juist, het doodt innovatie en samenwerking. Met de juiste ruimte, krijg je die vonk


Eelco Voogd | CEO | Reworc

In-Person is (weer) in stijl

Twee op de vijf respondenten noemt de aanpassing aan hybride en extern werk als belangrijkste reden om de werkruimte opnieuw te evalueren, terwijl een op de drie het aanmoedigen van werknemers om elkaar persoonlijk te ontmoeten/werken noemt als motivatie om veranderingen aan te brengen in hun ruimte (onder degenen van wie de organisatie recentelijk werkruimteaanpassingen heeft doorgevoerd).

39 procent

39%

Aanpassen aan hybride en extern werken

34 procent

34%

Moedig werknemers aan om elkaar persoonlijk te ontmoeten/te werken

Fysieke werkruimte wordt gerapporteerd als gunstig voor werknemers:

86 procent

86%

zijn het erover eens dat “de mogelijkheid om naar een fysiek kantoor te komen gunstig is voor werknemers”.

90 procent

90%

zijn het erover eens dat “de mogelijkheid om naar een fysiek kantoor te komen gunstig is voor werknemers die aan samenwerkingstaken werken”.

Voordelen van werkplekaanpassingen

De top 5 van positieve bedrijfsresultaten die werden gerealiseerd toen organisaties onlangs hun werkplekken aanpasten, zijn onder andere:

Voordelen
Grotere operationele flexibiliteit

39%

Grotere operationele flexibiliteit

Verbeterde samenwerking

37%

Verbeterde samenwerking

Bedrijfscultuur

34%

Sterkere bedrijfscultuur en betrokkenheid

Lagere kosten

27%

Lagere kosten

Persoonlijk

26%

Meer werknemers ontmoeten en werken persoonlijk

Het volledige rapport downloaden

*Data uit Harvard Business Review Analytic Services Pulse Survey, gesponsord door CIC, “Redefining the Workspace To Strategically Support Corporate Culture, Innovation, and Growth”, gepubliceerd op 24 januari 2024.

Het werk Het kantoor Asia Cambridge Europe North America