Rozwój CIC Rotterdam jako wiodącego europejskiego centrum start-upów

Pytania i odpowiedzi z dyrektor generalną CIC Rotterdam, Joyce Kornet-Vreugdenhil

CIC Rotterdam zapewnił sobie prestiżową pozycję wśród wiodących europejskich centrów start-upowych, uznanych przez Financial Times, co świadczy o jego kluczowej roli w innowacyjnym krajobrazie regionu. Jednocześnie Joyce Kornet-Vreugdenhil, dyrektor generalna CIC Rotterdam, została nominowana do tytułu Kobiety Biznesu Roku 2024 w Rotterdamie, co oznacza ekscytujący czas uznania i rozwoju w europejskim ekosystemie innowacji.

Niniejszy artykuł analizuje znaczenie tych osiągnięć dla lokalnej, regionalnej i globalnej społeczności innowacyjnej, badając, dlaczego prawie 950 klientów wybrało CIC Rotterdam jako swój dom od czasu jego założenia w 2016 roku.

P: Czy możesz opowiedzieć nam o rosnącej roli Rotterdamu w europejskim krajobrazie innowacji i dlaczego to uznanie ma znaczenie?

Rotterdam stał się dynamiczną siłą na europejskiej scenie innowacji, szczycąc się tętniącym życiem ekosystemem, który sprzyja przedsiębiorczości i kreatywności. Jako najlepiej skomunikowane duże miasto w Europie i drugi co do wielkości region metropolitalny w Holandii, Rotterdam jest domem dla ponad 1400 startupów, co odzwierciedla jego status jako rozwijającego się centrum innowacji, według Sifted. Strategiczna lokalizacja miasta i światowej klasy instytucje edukacyjne, w tym Uniwersytet Erazma w Rotterdamie i Uniwersytet Technologiczny w Delft, sprawiają, że jest to atrakcyjne miejsce dla przedsiębiorców pragnących zrealizować swoją wizję.

CIC zdecydowało się założyć swoją pierwszą europejską lokalizację w Rotterdamie ze względu na te istotne czynniki, wykorzystując międzynarodowy charakter miasta i ducha współpracy. Co więcej, niedawny raport podkreślający wkład startupów i scaleupów w zatrudnienie w Rotterdamie i Hadze podkreśla znaczenie gospodarcze miasta i jego globalny wpływ. Uznanie to nie tylko potwierdza pozycję Rotterdamu jako wiodącego ośrodka innowacji, ale także podkreśla nieoceniony wkład organizacji takich jak CIC Rotterdam w napędzanie tego tempa.

P: W jaki sposób CIC Rotterdam przyczynia się do rozwoju społeczności przedsiębiorców w regionie?

Z dumą mogę powiedzieć, że CIC Rotterdam odegrał kluczową rolę w katalizowaniu rozwoju społeczności przedsiębiorców w regionie, zarówno lokalnie, jak i globalnie. Dzięki ponad 2900 pełnoetatowym miejscom pracy stworzonym przez naszą społeczność, wnieśliśmy znaczący wkład w możliwości zatrudnienia i wzrost gospodarczy w regionie. Ponadto inicjatywy takie jak CIC i Venture Café Rotterdam, które stały się SDG House dla Holandii, zapewniły platformę dla organizacji dostosowanych do Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ do współpracy i innowacji.

Wpływ CIC Rotterdam na rozwój naszych klientów jest ewidentny – 30% z nich odnotowało wzrost od momentu dołączenia, a 62% przyspieszyło rozwój swoich firm w 2023 r., pozyskując 12,6 mln euro finansowania w 2023 r.

Co więcej, nasz zespół jest zaangażowany w różnorodność i ciężko pracujemy, aby ekosystem innowacji był jak najbardziej inkluzywny. Obecnie 20% naszych klientów to kobiety-przedsiębiorcy i różnorodni założyciele, a my jesteśmy podekscytowani, że liczba ta wzrośnie, ponieważ skupiamy się na wspieraniu środowiska. Aktywnie wspierając lokalne inicjatywy i organizacje oraz oferując biura i przestrzenie eventowe wpływowym grupom, staramy się, aby CIC Rotterdam był liderem w tej dziedzinie.

P: Skoro CIC Rotterdam konsekwentnie osiąga prawie pełne obłożenie, w jaki sposób planujesz rozszerzyć swój zasięg wśród społeczności?

Jestem pasjonatem zwiększania zasięgu i wpływu CIC Rotterdam w lokalnych, regionalnych i globalnych ekosystemach innowacji. CIC jako całość bada możliwości rozszerzenia naszej fizycznej przestrzeni, aby lepiej służyć naszej społeczności i znaleźć możliwości integracji z naszymi innymi globalnymi centrami. Oprócz zapewnienia fizycznej przestrzeni, w CIC Rotterdam organizujemy lokalne wydarzenia i współpracujemy z akceleratorami i inkubatorami, aby wspierać współpracę i wymianę wiedzy. Jako organizator wiz dla startupów i miękkie miejsce lądowania dla przedsiębiorców, staramy się wspierać przedsiębiorców poza przestrzenią biurową, zapewniając im zasoby i wsparcie, których potrzebują, aby rozwijać się w dynamicznym krajobrazie innowacji w Europie.

P: Jako dynamiczny lider, który doprowadził CIC Rotterdam do pozycji lidera w Europie, pomagając po drodze setkom startupów, jakie masz rady dla przedsiębiorców i startupów chcących rozwijać się w Europie i poza nią?

Dla przedsiębiorców i startupów, które chcą rozwijać się w Europie i poza nią, podkreślam znaczenie społeczności i kontaktów. Zrozumienie różnorodnych rynków i kultur ma kluczowe znaczenie, ponieważ kraje europejskie różnią się pod względem przepisów i zwyczajów. Zbudowanie odpowiedniej sieci i zespołu wokół siebie jest niezbędne do osiągnięcia sukcesu. Co najważniejsze, myśl na dużą skalę i staraj się wywrzeć pozytywny wpływ. Nigdy nie bój się szukać wsparcia u ekspertów, którzy robili to już wcześniej. Programy takie jak „miękkie lądowanie” CIC mają na celu wspieranie przedsiębiorców w ich podróży, zapewniając im wskazówki i zasoby potrzebne do rozwoju w konkurencyjnym krajobrazie europejskiego ekosystemu innowacji.

Wnioski

Droga CIC Rotterdam do stania się liderem w europejskim krajobrazie innowacji jest świadectwem jego zaangażowania we wspieranie innowacji i współpracy. Uznanie, jakie otrzymał, jest świadectwem poświęcenia i ciężkiej pracy społeczności, partnerów i zespołu. Ponieważ CIC Rotterdam nadal się rozwija i ewoluuje, zainteresowane strony są zaproszone do zaangażowania się w jego tętniący życiem ekosystem, napędzający innowacje i wzrost w nadchodzących latach.

Biuro Europe Rotterdam