ALARM, EWAKUACJA I INNE SYTUACJE NIEBEZPIECZNE NA TERENIE CIC WARSAW

Przedstawiamy Ci skróconą instrukcję postępowania w sytuacji zagrażającej zdrowiu lub życiu.

Ograniczyliśmy ją do minimum, aby dobrze wykorzystywać Twój cenny czas, tym niemniej dla bezpieczeństwa wszystkich członków naszej społeczności, bardzo prosimy o zapoznanie się z nią.

WAŻNE: DO PODSTAWOWYCH OBOWIĄZKÓW WSZYSTKICH PRACOWNIKÓW ORAZ OSÓB PROWADZĄCYCH JAKĄKOLWIEK DZIAŁALNOŚĆ NA TERENIE BUDYNKU NALEŻY ZAPOBIEGANIE MOŻLIWOŚCI POWSTAWANIA I ROZPRZESTRZENIANIA SIĘ POŻARU.

Ewakuacja ludzi z budynku

WAŻNE: SYGNAŁEM ZOBOWIĄZUJĄCYM DO OPUSZCZENIA BUDYNKU JEST KOMUNIKAT GŁOSOWY O KONIECZNOŚCI EWAKUACJI. BARDZO PROSIMY
O STOSOWANIE SIĘ DO TEGO KOMUNIKATU, OPUSZCZENIE SWOJEGO STANOWISKA PRACY I NIEZWŁOCZNE UDANIE SIĘ DO NAJBLIŻSZEGO WYJŚCIA EWAKUACYJNEGO.

WAŻNE: ZA WŁAŚCIWĄ REALIZACJĘ EWAKUACJI BUDYNKU ODPOWIEDZIALNA JEST OCHRONA OBIEKTU, PROSIMY STOSOWAĆ SIĘ DO ICH POLECEŃ.

Ewakuacja ludzi z budynku

WAŻNE: SYGNAŁEM ZOBOWIĄZUJĄCYM DO OPUSZCZENIA BUDYNKU JEST KOMUNIKAT GŁOSOWY O KONIECZNOŚCI EWAKUACJI. BARDZO PROSIMY
O STOSOWANIE SIĘ DO TEGO KOMUNIKATU, OPUSZCZENIE SWOJEGO STANOWISKA PRACY I NIEZWŁOCZNE UDANIE SIĘ DO NAJBLIŻSZEGO WYJŚCIA EWAKUACYJNEGO.

Gdy zauważysz pożar lub inne zagrożenie:

1.Zawiadom najbliższe otoczenie o pożarze lub innym zagrożeniu, 2. Zaalarmuj telefonicznie:

Ochronę obiektu……..+48 22 372 89 10 Recepcję CIC…………….+48 22 375 99 00 Straż Pożarną……………998 lub 112

3. Po uzyskaniu telefonicznego połączenia ze strażą pożarną wyraźnie określ: Gdzie się pali np. Warszawa ul. Chmielna 73, Budynek Varso 2, CIC 2 piętro, Co się pali np. kuchnia, kosz z papierem,

Czy istnieje zagrożenie dla życia ludzkiego np. nie ma zagrożenia życia ludzkiego, ochrona jest w trakcie przeprowadzania częściowej ewakuacji, Numer telefonu, z którego zgłaszany jest pożar i swoje imię np. 825-09-44, Jerzy Wiatr.

WAŻNE: ODŁOŻYĆ SŁUCHAWKĘ DOPIERO PO OTRZYMANIU ODPOWIEDZI, ŻE STRAŻ POŻARNA PRZYJĘŁA ZGŁOSZENIE.

4. Uruchom ROP (ręczny ostrzegacz pożarowy – oznaczony na czerwono), poprzez wciśnięcie przycisku.

5. Przystąp do gaszenia pożaru przy pomocy znajdującego się w pobliżu sprzętu gaśniczego.

WAŻNE: W SYTUACJI GDY POŻAR JEST ROZWINIĘTY, NP. OBJĄŁ CAŁE POMIESZCZENIE, PROSIMY NIE PODEJMOWAĆ AKCJI GAŚNICZEJ OGRANICZAJĄC SIĘ JEDYNIE DO ALARMOWANIA I EWAKUACJI

6. W przypadku zagrożenia lub na polecenie osób kierujących akcją ratowniczo– gaśniczą należy ewakuować się w miejsce bezpieczne (teren poza budynkiem).

Dla przypomnienia, w razie wypadku, awarii lub innego zagrożenia należy zaalarmować:

Pogotowie Ratunkowe…..999 Policję……………………………997 Pogotowie Gazowe…………992 Pogotowie energetyczne..991 Pogotowie wod-kan……….994

POZOSTAŁE SYTUACJE ALARMOWE:

Community Team jest do dyspozycji naszych klientów od 8:30 do 17:00, od poniedziałku do piątku, natomiast przestrzeń CIC jest otwarta 24h 7 dni w tygodniu.

Zdajemy sobie sprawę, że nasi klienci mogą potrzebować wsparcia lub pomocy poza naszymi regularnymi godzinami pracy, bo np. zatrzasnęli swoją kartę, lub są świadkami poważnej w skutkach awarii.

W takiej sytuacji prosimy o kontakt na:

helpmewarsaw@cic.com lub Telefon na recepcję* 22 375 99 00

*który po godzinach pracy, jest przekierowany do członka naszego zespołu na dyżurze. Zalecamy jednak rozpocząć komunikację
z zespołem od wysłania maila na powyższy adres.